Laura Elisabeth Schnabel

Seneste artikler af
Laura Elisabeth Schnabel
  • En verden til forskel

    Sofia er født og opvokset i Danmark, men hendes far er italiensk. Kauther er også født i Danmark, men hendes forældre kommer fra Libanon. Begge piger går til modersmålsundervisning. Alligevel er der en verden til forskel. Sofia er som barn af forældre fra EU garanteret modersmålsundervisning på kommunens regning. Det er Kauther ikke
  • Modersmålet er nøglen til indlæring

    Det kan være svært at lære dansk i skolen, når der tales arabisk, tyrkisk eller italiensk derhjemme. Men det bliver lidt lettere, når børnene får modersmålsundervisning, mener både professor i tosprogethed Anne Holmen og EU-politikere. For modersmålet er det bedste springbræt til at lære dansk og andre fag
  • Kommuner sparer moders-målsundervisningen væk

    Mange kommuner har sparet modersmålsundervisningen væk, siden regeringen i 2002 fjernede statsstøtten og gjorde det frivilligt for kommunerne at tilbyde undervisningen. Det er en farlig udvikling, siger Bergthora S. Kristjánsdóttir, der har skrevet ph.d. om undervisningen af tosprogede. Regeringspartierne er uenige