Lawrence Heymans

Seneste artikler af
Lawrence Heymans
 • Den omsorg, der kvæler

  ‘Min kone er meget bedre til det sociale’, kan man høre mænd påstå. Problemet kan være, at de selv som mænd og fædre aldrig har forladt sønne-rollen. Dermed afskærer de både sig selv samt deres kone og børn fra mange udviklingsmuligheder
 • Krig og fred på krisecenteret i Fredericia

  Skilsmisseparret sad på krise-centeret og råbte og svinede hinanden til i en halv time. Det havde de aldrig fået lov til i det offentlige Umælende I Krisecenter for Mænd havde vi hørt om parret fra nogle andre, der bor i Fredericia og kender parret...
 • Nu er det tid at handle

  Klart behov for en reform af den offentliges behandling af forældremyndigheds- og samværssager Skilsmissebørn Der er et klart behov for en grundig reform af den offentliges behandling af forældremyndigheds- og samværssager ved oprettelse af familieretslige institutioner i hvert amt, hvor voksenpsykologiske og børnesagkyndige uddannede personer får hovedansvaret for skilsmissefamilier med problemer...
 • Mellem nærvær og fravær

  Er faderen en fremmed? Hvordan tackler den fraskilte fader denne situation: Tilfældigt møder han sit barn sammen med moderen i den by, hvor de bor. Moderen skifter brat retning og går hurtigt væk, mens barnet på vej væk kaster et blik på faderen Retfærd & Velfærd Mandlighed forbindes ofte med fornægtelse af følelser og manglende evne til at orientere sig mod forhold...
 • Samarbejde krig eller ligegyldighed?

  Af alle de forskellige roller, vi voksne spiller i tilværelsen, er jeg af den mening, at forælderrollen er den mest krævende Skilsmissebørn I Joan Amalie Holcks (JAH) indlæg 'Glemmer børn' som reaktion på kronikken den 13...
 • Væk med gummiparagrafferne

  Lovgivningen bør i langt højere grad fremme skilsmisseforældres muligheder for at samarbejde i fordragelighed. Som det er nu, skærper retssystemets behandling af forældremyndigheds- og samværssager i alt for mange tilfælde uenige forældres konflikt BØRN Kære Justitsminister Frank Jensen! Den 14...
 • Gumpetunge embedsmænd

  Embedsmændene i landets statsamter og Civilretsdirektoratet får af Folketingets Retsudvalg voldsom kritik for deres håndtering af konflikter mellem forældre, der slås om skilsmissebørnene SOCIALT Kære Kim Topholm Andersen...
 • Børn skal respekteres ikke høres

  Næsten alle forældre har en fælles interesse i at hjælpe deres børn med at komme igennem skilsmissen. Dette kan man bruge til at lære dem at tale sammen igen for barnets skyld og uden at krænke deres barn SOCIALT Kære Birthe Dreyer...
 • Afmagt i statsamtet

  Havde de juridiske sagsbehandlere i statsamterne de fornødne menneskelige kvalifikationer, ville de have sagt nej til at arbejde med den seneste udgave af forældremyndigheds-loven SOCIALT Tak til statsamtsfuldmægtig Peter Bidstrup for det modige og ærlige indlæg i Information den 5...
Mest læste
 1. ‘Min kone er meget bedre til det sociale’, kan man høre mænd påstå. Problemet kan være, at de selv som mænd og fædre aldrig har forladt sønne-rollen. Dermed afskærer de både sig selv samt deres kone og børn fra mange udviklingsmuligheder