Leif Kajberg

 • Kronik
  24. august 2021

  Klimaansvarlighed og transportplanlægning: Bemærkninger til et overset regeringsudspil

  Der blev, før Folketinget drog på sommerferie, hvirvlet så meget støv op fra trafikforliget og rivegildet om fordelingen af midler til nye motorveje og jernbaneopgraderinger, at det næsten har skjult en væsentlig strategiudmelding fra regeringen
  Det er tvingende nødvendigt at gribe ind over for transportens CO2-udledninger, og en massiv reduktion af transportens omfang er derfor nødvendig, skriver dagens kronikører.
 • Kommentar
  16. april 2021

  Det er en skandale, at regeringen lader Østbanen forfalde til fordel for en omfartsvej

  Transportminister Benny Engelbrecht taler om, hvor vigtige lokalbanerne er for vores infrastruktur og den grønne omstilling, men i stedet for at vedligeholde Østbanen, bruger han en masse penge på en omfartsvej i området, skriver sekretær i Rådet for Bæredygtig Trafik Leif Kajberg i dette debatindlæg
 • Kronik
  13. oktober 2010

  Klimakommissionen negligerer transportområdet

  Klimakommissionen satser for ensidigt på teknologiudvikling som elbiler og biobrændstoffer og glemmer helt, at adfærdsændringer og byplanlægning, der tager hensyn til de bløde trafikanter, er en vigtig del af løsningen på Danmarks CO2-udfordring
  Vi skal have mange flere af dem her på de danske veje, hvis ambitionerne om markante reduktioner i Danmarks CO2-udslip skal indfris.
 • Læserbrev
  28. juni 2010

  Principiel sag på vestjysk jord

  Et drama med den gode, den onde og den grusomme ruller i disse måneder over scenen i en del af Udkantsdanmark
 • 11. juni 2002

  Information har et problem

  Avisens prioriteringer og fravalg kritiseres i stigende grad af læsere, der anholder avisens arrogance over for vælgerstrømninger, den såkaldte højrepopulisme
 • 27. januar 2001

  Stud. Hjemløs

  Regeringen svigter de studerende ved ikke at skaffe flere kollegieværelser
 • 16. september 2000

  Slut med oprør

  ØMU’en forstærker det demokratiske underskud 280900 Tidligere var vi nejsigere grimme kommunister, i dag beskyldes vi for at være selvtilstrækkelige nationalister, »suverænitetsfetichister« eller isolationister...
 • 14. januar 1998

  Halve løsninger og lapperier

  Overflødigt euro-politisk fis og panegyrik SOCRATES Ole Vig Jensen tager i Information (3. jan.) - måske med en ministeriel embedsmand som ghost writer - SOCRATES-programmet i forsvar...
 1. Kronik
  11. januar 2020

  I Schweiz prioriterer man den kollektive trafik

  I Danmark er udbygningen af kollektiv transport stærkt politiseret med rivaliserende lokale og regionale interesser, ad hoc-løsninger og detailstyring fra politikernes side. Vi bør lære af succeshistorien Schweiz, hvor der er national konsensus om udbygningen af den kollektive trafik. Det er en nødvendighed, hvis vi vil nå vores klimamål, skriver Niels Brønholt, Leif Kajberg og Kjeld A. Larsen (formand) fra Rådet for Bæredygtig Trafik i dette debatindlæg
  I Schweiz nedlægger og skrotter man ikke jernbanenet og togdrift. I modsætning til Danmark vedligeholder, udbygger og moderniserer Schweiz. Og resultatet er derefter: Man har 2.439 antal km pr. person pr. år mod Danmarks 1.140.