Lene Lange

 • Læserbrev
  2. august 2022

  Der er stadig stort spild i fødevareproduktionen. Udnyt det i stedet for braklagte marker

  EU-Kommissionen foreslår at opdyrke brakmarker og slække på afgrøderotationen for at øge produktionen af fødevarer. Men det vil gå ud over biodiversiteten og jordens kvalitet. Der er meget at hente ved i stedet at udnytte det store spild i industrien
  Lad brakmarkerne være, og udnyt det store spild i madindustrien, skriver Lene Lange i dette debatindlæg.
 • Kommentar
  24. november 2020

  Vi skal producere mere bæredygtigt foder ved at udnytte rester, der i dag ender som affald

  Ved at udnytte den viden vi har om indholdet i danske industriers affald, kan vi producere mere bæredygtigt dyrefoder uden at beslaglægge arealer i Danmark og Sydamerika. Det er både til gavn for klimaet og for industriens bundlinje, skriver Tænketanken Frej i dette debatindlæg
 • Kommentar
  28. januar 2020

  Vi skal have et retursystem til tøj, ligesom vi har til flasker

  Danmark skal genbruge både tøj og tøjfibre. Vi skal skabe et landsdækkende retursystem til tøj og udvikle fibergenbrugsteknologier. Sådan kan vi skabe et nyt eksporteventyr for dansk erhvervsliv – og bidrage til CO2-reduktion globalt, skriver forsker Lene Lange og mediechef for IN, Søndag og Femina, Anne Axholm, i dette debatindlæg
  »Samtidig er der en stor spildprocent hos forbrugerne: En dansker køber i snit cirka 16 kilo nyt tøj om året, og det meste ender i skraldespanden. Heldigvis tyder meget på, at tøj i dag får et længere liv, fordi flere og flere forbrugere donerer aflagt eller ubrugt tøj til venner, genbrug eller sælger det videre på nettet eller i genbrugsbutikker.« skriver Lene Lange og Anne Axholm i denne kommentar.
 • Kommentar
  23. januar 2013

  Åbent brev til finansministeren og Folketingets medlemmer

  Når vi vurderer, hvorvidt fremtidige investeringer er fornuftige eller ej, tages der ikke tilstrækkeligt hensyn til naturressourcerne, som bliver værdisat for lavt – af den grund at de sjældent bliver prissat. Da regeringen sad i opposition, ville den tage bedre højde for det. Hvorfor ikke nu?
 • Nyhed
  18. august 2010

  Hvad er barriererne for fri forskning i Danmark?

  Der er behov for at udfordre begreberne fri forskning og strategisk forskning. Og for at få identificeret de virkelige barrierer for forskningsfrihed i Danmark
 • Kommentar
  16. juni 2010

  Vitaminer til undervisningen

  Større interaktion med det omgivende samfund kan give nye vitaminer til undervisningen og være med til at skabe grundlaget for at omstille Europa og verden til bæredygtige ressourcer
 • Kommentar
  5. maj 2010

  Universiteternes viden skal bruges bedre

  Bruges universiteternes ekspertise og forskningsmuskel godt nok? Den viden, der produceres, har potentiale og relevans til at blive brugt i hele bredden af den offentlige sektor: Ministerier, styrelser, regioner, kommuner, institutioner etc. Har vi haft nok fokus på dette?
 • Kommentar
  24. marts 2010

  Vi har brug for ressource-etik

  Man burde have brugt en fast procentdel af olieindtægterne fra Nordsøen til forskning i alternativ energi
 • Kommentar
  3. marts 2010

  Universitetsledelse skal skabe værdi

  I respekt for fagligheden bør universitetsledelser lægge beslutninger så langt ud i institut- og forskermiljøerne som muligt og etablere transparente og medinddragende beslutningsprocesser

Sider

 1. Læserbrev
  2. august 2022

  Der er stadig stort spild i fødevareproduktionen. Udnyt det i stedet for braklagte marker

  EU-Kommissionen foreslår at opdyrke brakmarker og slække på afgrøderotationen for at øge produktionen af fødevarer. Men det vil gå ud over biodiversiteten og jordens kvalitet. Der er meget at hente ved i stedet at udnytte det store spild i industrien
  Lad brakmarkerne være, og udnyt det store spild i madindustrien, skriver Lene Lange i dette debatindlæg.
 2. Kommentar
  28. januar 2020

  Vi skal have et retursystem til tøj, ligesom vi har til flasker

  Danmark skal genbruge både tøj og tøjfibre. Vi skal skabe et landsdækkende retursystem til tøj og udvikle fibergenbrugsteknologier. Sådan kan vi skabe et nyt eksporteventyr for dansk erhvervsliv – og bidrage til CO2-reduktion globalt, skriver forsker Lene Lange og mediechef for IN, Søndag og Femina, Anne Axholm, i dette debatindlæg
  »Samtidig er der en stor spildprocent hos forbrugerne: En dansker køber i snit cirka 16 kilo nyt tøj om året, og det meste ender i skraldespanden. Heldigvis tyder meget på, at tøj i dag får et længere liv, fordi flere og flere forbrugere donerer aflagt eller ubrugt tøj til venner, genbrug eller sælger det videre på nettet eller i genbrugsbutikker.« skriver Lene Lange og Anne Axholm i denne kommentar.
 3. Kommentar
  23. januar 2013

  Åbent brev til finansministeren og Folketingets medlemmer

  Når vi vurderer, hvorvidt fremtidige investeringer er fornuftige eller ej, tages der ikke tilstrækkeligt hensyn til naturressourcerne, som bliver værdisat for lavt – af den grund at de sjældent bliver prissat. Da regeringen sad i opposition, ville den tage bedre højde for det. Hvorfor ikke nu?