Leopold Galicki

 • 9. maj 2003

  Ud af den lukkede

  Et svar til Mads Qvortrup
 • 4. marts 2003

  Befri os for despoten

  Man kan nok ikke planlægge retfærdighed, men forsøge at nærme sig den – hvis man ikke lader sig styre af angsten for kendsgerningernes mulige distraherende virkning
 • 5. februar 2003

  Kritikken er ældgammel

  Mon der er noget opsigtvækkende nyt i Trads’ påstand om, at det sovjetiske system var ondskabsfuldt?
 • 11. november 2002

  Religion i ekspansionens tjeneste

  Aktuelt ser man til alt uheld flere steder i verden en tendens til at misbruge islam og hermed fremprovokere blodige konflikter
 • 5. oktober 2002

  Tv er skævvredet

  Vi overvældes af ulødige amerikanske film
 • Nyhed
  29. august 2002

  Død over spøgelserne

  Ulykkeligt, at en demokratisk stat bruger penge på spøgelsesjagt
 • 8. august 2002

  Peter bliver ikke hørt

  Er man villig til at registrere en udstødts syn på situationen?
 • 20. juni 2002

  Den hemmelige jøde

  Den spirituelle dimension skal til, for at en bygning skal kunne være betydningsfuld
 • 23. maj 2002

  Løgn over løgn

  Løgnehistorier trives i massemedierne

Sider

 1. 16. september 2000

  Kronen er et magtfuldt symbol

  – derfor kan den være svær at slippe 280900 I 1970 udgav den engelske kultursociolog E. Leach bogen Claude Lévi-Strauss som beskriver og forklarer den strukturalisme, som Lévi-Strauss har stået for; Lévi-Strauss har formået at an-skueliggøre en række sociale fænomener, f...
 2. 18. januar 1999

  Til arbejde liv eller død

  Mennesket kan ikke eksistere uden arbejde, men det behøver ikke være lønarbejde FILOSOFI "Vort århundrede kaldes arbejdets århundrede; i virkeligheden er det smertens, elendighedens og korruptionens århundrede...
 3. 19. oktober 2000

  Markedsøkonomi og realsocialisme

  Om markedsøkonomiens indbyggede tendens til en skæv fordeling af sine frugter Økonomi Martin Kierulff-Jørgensen spørger retorisk, »om man i videnskabens navn kan tillade sig at blive så verdensfjern, at man helt ser bort fra virkeligheden, som den så ud i Sovjetunionen og Østeuropa fra 1917 til hhv...
 4. 4. juli 2001

  Mange var ansvarlige

  Hvorfor er der altid dukket mange lig op fra en påstået massakre, lige før man skulle begrunde en aktion mod resterne af realsocialismen?