Line Kjærgaard Larsen

Seneste artikler af
Line Kjærgaard Larsen
  • Privatskoler besværliggør demokratisk dannelse

    Privatskoler medfører en uhensigtsmæssig opdeling af ressourcestærke og mindre ressourcestærke elever, hvilket hindrer eleverne i at møde samfundets mangfoldighed. Det besværliggør den demokratiske dannelse, hvorfor folkeskolen bør prioriteres på bekostning af privatskolerne.