Lise Richter

Lise Richter

Journalist, Information
Seneste artikler af
Lise Richter
 • Studerende skal i arbejdstøjet

  De studerende skal arbejde mere ved siden af studierne for at komme manglen på højtuddannet arbejdskraft til livs, mener regeringen. Videnskabsministeriets egne undersøgelser viser imidlertid, at for meget erhvervsarbejde i studietiden øger frafald
 • Mennesket skal med i skole

  Øget fokus på faglige evner i folkeskolen reducerer mennesket til dets viden og risikerer at kreere unge uden reel forståelse for andre og dermed for demokratiets grundliggende værdier
 • Gymnasie-reformen skal justeres

  Undervisningsminister Bertel Haarder deler sprogundervisernes bekymring for, at færre gymnasieelever lærer andre fremmedsprog end engelsk, derfor er der ændringer af gymnasiereformen på vej
 • Antallet af sproglige studenter styrtdykker

  Tysk, fransk, russisk og italiensk er blevet nedprioritet i de politiske tiltag på uddannelsesområdet, mener sproglærere fra både folkeskole, gymnasier og universiteter
 • Munkeoprør i Myanmar eller Burma?

  Myanmar er et nyt landenavn for mange. Men hvorfor vælger Information at skrive Myanmar, mens de siger Burma på DR?
 • Elevplaner risikerer at føre til dyrt tidsspilde i folkeskolen

  Der er ingen beviser for, at elevplaner til alle elever højner indlæringen, viser ny analyse. Mere bureaukrati og kontrol kan i stedet blive resultatet. Politikere lover mindre hastværk i lovgivningen
 • Skibet er ladet med uddannelse

  Det sejler på de danske uddannelser, mener studerende fra alle dele af uddannelsessystemet. I høj sø på Københavns kanaler fik politikerne overrakt de unges bud på en 14-punkts redningsplan
 • Europas universiteter mangler selvbestemmelse

  Alt for meget statslig topstyring er en af de vigtigste årsager til, at europæiske universiteter klarer sig dårligere end de amerikanske, konkluderer EU-finansieret tænketank. Danske universitetseksperter bakker op om den konklusion
 • Bredden betaler for eliten

  Vi skal satse på eliten, mener et flertal i Folketinget. Det er den brede masse af studerende, der kommer til at betale for de få udvalgte, mener Danske Studerendes Fællesråd

Sider

Om

Født i Esbjerg i 1972. Uddannet på Danmarks Journalisthøjskole i 1999 med sidefag i kultursociologi på Københavns Universitet. Var i praktik på The Birmingham Post og Berlingske Tidende. Har tidligere arbejdet på Universitetsavisen, Berlingske Tidende og som tekstforfatter og tv-tilrettelægger. Skriver om forskning og uddannelse på Information.

Email:lila@information.dk

Mest læste
 1. På grund af et politisk krav om færre internationale studerende på universiteterne bliver der lukket uddannelser og skåret studiepladser væk i fag som klimaforandringer, bioteknologi, finansiering og innovation. Det vil give færre både danske og udenlandske kandidater med uddannelser, som erhvervslivet har et stort behov for, vurderer universiteter og Dansk Industri
 2. Antallet af studerende, der dropper ud af universiteterne, er siden 2014 steget med 20 procent. Politiske tiltag som fremdriftsreform og uddannelsesloft er en afgørende del af forklaringen, vurderer eksperter. Uddannelsesministeren erkender problemet
 3. Studerende fra Aalborg Universitet protesterede mandag over lukningen af syv tekniske uddannelser, mens politikere, erhvervsliv og forskere samme sted holdt topmøde om, hvordan vi uddanner flere i de teknisk-naturvidenskabelige fag
 4. Det er helt bagvendt at begrænse antallet af studiepladser på efterspurgte fag som klimavidenskab, bioteknologi og finansiering af frygt for for mange udenlandske studerende, når erhvervslivet mangler arbejdskraft
 5. Børn og unges sociale samvær er under hastig forandring, og internationalt set er danske børn og unge blandt dem, der bruger mindst fritid sammen med deres jævnaldrende. Det viser ny trivselsundersøgelse. 8.-klasseseleverne Theodor Kundelov og Andrea Møller Svendsen prøver begge at være så meget sammen med vennerne som muligt, men både sociale medier og skolen tager tid fra det sociale
 6. Eksperter vurderer, at finansieringen i regeringens sundhedsreform er uklar. Blandt andet regner regeringen med, at nedlæggelse af regionsrådene vil frigøre 1,5 mia. kr., selv om administrationen i regionerne i det store og hele videreføres
 7. Undervisningsminister Merete Riisager vil sætte hårdt ind over for fravær i gymnasiet, selv om frafaldet formentlig er faldende. Fraværet i folkeskolen vil ministeren derimod ikke gøre det store ved
 8. Det er dumt og uigennemtænkt at lukke uddannelser, studiepladser og lave undervisningssproget om til dansk på universiteterne, mener SF. Dansk Folkeparti ser ikke nogen udvej, når EU-regler betyder, at et stigende antal europæiske studerende søger mod Danmark for at få SU og gratis uddannelse