Lise Richter

Lise Richter

Journalist, Information
Seneste artikler af
Lise Richter
 • Universitetsfusioner lukker sprogfag

  Ledelsen på Handelshøjskolen i København må lukke russisk og italiensk samt alle de sproglige kandidatuddannelser til tolk undtagen engelsk. Vi må ruste os til en hårdere konkurrence efter universitetsfusionerne, lyder forklaringen
 • Forsker: Udsatte børn og unge nedprioriteres

  Tøndersagen er en konsekvens af, at udsatte børn og unge er blevet økonomisk nedprioriteret igennem de sidste 20 år, påpeger forsker. Regeringen mener dog, der bliver brugt penge som aldrig før, mens Børns Vilkår peger på, at lovgivningen heller tilgodeser børns tarv
 • Historien set fra gadeplan

  Foto og sms-beskeder fra unge, der deltog i weekendens G13 aktion for et nyt ungdomshus, er blevet indsamlet til et nyt forskningsprojekt
 • Udenlandske studerende diskrimineres

  Det nye DSB WildCard+26 er kun for unge, der får dansk SU. Derfor må udenlandske studerende betale fuld pris for at rejse i Danmark
 • Sundhedsforskning lider under privatisering

  Vigtig viden går tabt, når et stigende antal patienter behandles i det private, mener sundhedsforskere. De private hospitaler er nemlig ikke forpligtet til at forske og undervise
 • Studerende skal i arbejdstøjet

  De studerende skal arbejde mere ved siden af studierne for at komme manglen på højtuddannet arbejdskraft til livs, mener regeringen. Videnskabsministeriets egne undersøgelser viser imidlertid, at for meget erhvervsarbejde i studietiden øger frafald
 • Mennesket skal med i skole

  Øget fokus på faglige evner i folkeskolen reducerer mennesket til dets viden og risikerer at kreere unge uden reel forståelse for andre og dermed for demokratiets grundliggende værdier
 • Gymnasie-reformen skal justeres

  Undervisningsminister Bertel Haarder deler sprogundervisernes bekymring for, at færre gymnasieelever lærer andre fremmedsprog end engelsk, derfor er der ændringer af gymnasiereformen på vej
 • Antallet af sproglige studenter styrtdykker

  Tysk, fransk, russisk og italiensk er blevet nedprioritet i de politiske tiltag på uddannelsesområdet, mener sproglærere fra både folkeskole, gymnasier og universiteter

Sider

Om

Født i Esbjerg i 1972. Uddannet på Danmarks Journalisthøjskole i 1999 med sidefag i kultursociologi på Københavns Universitet. Var i praktik på The Birmingham Post og Berlingske Tidende. Har tidligere arbejdet på Universitetsavisen, Berlingske Tidende og som tekstforfatter og tv-tilrettelægger. Skriver om forskning og uddannelse på Information.

Email:lila@information.dk

Mest læste
 1. Danmark er et af de lande i OECD, hvor flest elever går på privatskole, viser ny analyse fra AE-Rådet. Udviklingen kan svække folkeskolen og øge uligheden, advarer eksperter
 2. I mere end 70 år har Indien udført et kæmpe socialt eksperiment. Via kvoteordninger har de fattigste og mest underprivilegerede fået adgang til universiteter og offentlige erhverv. I 90’erne blev kvoterne udvidet til at omfatte næsten halvdelen af befolkningen. Men spørgsmålet er, om kvoterne har ført til mere lighed, eller om de blot har skabt nye klasser?
 3. Kort efter de første nyuddannede sprang ud efter reformen af læreruddannelsen er der nu igen lagt op til ændringer. En ny kommission skal komme med bud på en mere ambitiøs uddannelse, men hyppige reformer er netop et af problemerne for læreruddannelsen, mener forsker, professionshøjskoler og studerende
 4. Antallet af unge med højt dagligt forbrug af sociale medier er dobbelt så stort blandt unge med en svag social baggrund, viser ny undersøgelse af skolebørns trivsel og sundhed. Det er bekymrende, fordi det kan give dårligere trivsel, mener eksperter. En anden ekspert advarer mod at koble tidsforbrug på sociale medier med dårlig trivsel
 5. Når antallet af unge med højt forbrug af sociale medier er dobbelt så stort blandt unge med svag social baggrund, begynder vi at kunne ane konturerne af en ny slags ulighed. Selvom det er uvist, om et stort tidsforbrug på nettet har konsekvenser for børn og unges mentale og fysiske sundhed, bør det føre til større fokus i skolen på et sundt digitalt liv
 6. Gymnasieelever er altid blevet bedømt med et tal, men det øgede uddannelsespolitiske fokus på karakterer risikerer at hæmme de unges muligheder for at lære nyt og måske endda at knække dem psykisk. Og det skal der gøres noget ved
 7. Eksotiske folkeslag blev udstillet gennem mere end 30 år i folkelige forlystelser som Zoologisk Have og Tivoli. Ny forskning viser, hvordan folkeoplysningsprojektet omkring de fremmede byggede på et racehierarki, der var dybt forankret i både videnskaben og den almene viden
 8. Børn og unges sociale samvær er under hastig forandring, og internationalt set er danske børn og unge blandt dem, der bruger mindst fritid sammen med deres jævnaldrende. Det viser ny trivselsundersøgelse. 8.-klasseseleverne Theodor Kundelov og Andrea Møller Svendsen prøver begge at være så meget sammen med vennerne som muligt, men både sociale medier og skolen tager tid fra det sociale