Lise Richter

Lise Richter

Journalist, Information
Seneste artikler af
Lise Richter
 • Munkeoprør i Myanmar eller Burma?

  Myanmar er et nyt landenavn for mange. Men hvorfor vælger Information at skrive Myanmar, mens de siger Burma på DR?
 • Elevplaner risikerer at føre til dyrt tidsspilde i folkeskolen

  Der er ingen beviser for, at elevplaner til alle elever højner indlæringen, viser ny analyse. Mere bureaukrati og kontrol kan i stedet blive resultatet. Politikere lover mindre hastværk i lovgivningen
 • Skibet er ladet med uddannelse

  Det sejler på de danske uddannelser, mener studerende fra alle dele af uddannelsessystemet. I høj sø på Københavns kanaler fik politikerne overrakt de unges bud på en 14-punkts redningsplan
 • Europas universiteter mangler selvbestemmelse

  Alt for meget statslig topstyring er en af de vigtigste årsager til, at europæiske universiteter klarer sig dårligere end de amerikanske, konkluderer EU-finansieret tænketank. Danske universitetseksperter bakker op om den konklusion
 • Bredden betaler for eliten

  Vi skal satse på eliten, mener et flertal i Folketinget. Det er den brede masse af studerende, der kommer til at betale for de få udvalgte, mener Danske Studerendes Fællesråd
 • Studiepoint hæmmer de dygtigste studerende

  Regeringen vil satse på eliteuddannelse, men de bedste hoveder bliver holdt nede af et stramt system af ECTS-points, der ikke gør det muligt at tage ekstra fag, mener studieledere og studerende. Hvis man vil vide mere, må man selv betale
 • Elite handler bare om at brænde for noget

  Hvis du ikke må dyrke det, du er dygtig til fuldt ud, hvad skal vi så med universitetet, spørger Mette Viberg Østergaard, der er en af de specielt udvalgte, der læser på eliteuddannelsen i Humanbiologi på Københavns Universitet
 • Ingeniører vil have gruppeeksamen tilbage

  Lederne af de største danske ingeniørfirmaer er imod afskaffelsen af gruppeeksamen, fordi de kommende ingeniører skal kunne samarbejde. Videnskabsministeren har dog ikke tænkt sig at give dispensation
 • Følelserne bag forskningen

  Følelser og forskning er to adskilte størrelser i moderne videnskab, men følelser er der masser af i en verden, hvor kollegerne er ens konkurrenter og dommere. Ny bog går tæt universitetets og mange andre arbejdspladsers følelseskultur

Sider

Om

Født i Esbjerg i 1972. Uddannet på Danmarks Journalisthøjskole i 1999 med sidefag i kultursociologi på Københavns Universitet. Var i praktik på The Birmingham Post og Berlingske Tidende. Har tidligere arbejdet på Universitetsavisen, Berlingske Tidende og som tekstforfatter og tv-tilrettelægger. Skriver om forskning og uddannelse på Information.

Email:lila@information.dk

Mest læste
 1. Danmark er et af de lande i OECD, hvor flest elever går på privatskole, viser ny analyse fra AE-Rådet. Udviklingen kan svække folkeskolen og øge uligheden, advarer eksperter
 2. I mere end 70 år har Indien udført et kæmpe socialt eksperiment. Via kvoteordninger har de fattigste og mest underprivilegerede fået adgang til universiteter og offentlige erhverv. I 90’erne blev kvoterne udvidet til at omfatte næsten halvdelen af befolkningen. Men spørgsmålet er, om kvoterne har ført til mere lighed, eller om de blot har skabt nye klasser?
 3. Kort efter de første nyuddannede sprang ud efter reformen af læreruddannelsen er der nu igen lagt op til ændringer. En ny kommission skal komme med bud på en mere ambitiøs uddannelse, men hyppige reformer er netop et af problemerne for læreruddannelsen, mener forsker, professionshøjskoler og studerende
 4. Antallet af unge med højt dagligt forbrug af sociale medier er dobbelt så stort blandt unge med en svag social baggrund, viser ny undersøgelse af skolebørns trivsel og sundhed. Det er bekymrende, fordi det kan give dårligere trivsel, mener eksperter. En anden ekspert advarer mod at koble tidsforbrug på sociale medier med dårlig trivsel
 5. Når antallet af unge med højt forbrug af sociale medier er dobbelt så stort blandt unge med svag social baggrund, begynder vi at kunne ane konturerne af en ny slags ulighed. Selvom det er uvist, om et stort tidsforbrug på nettet har konsekvenser for børn og unges mentale og fysiske sundhed, bør det føre til større fokus i skolen på et sundt digitalt liv
 6. Gymnasieelever er altid blevet bedømt med et tal, men det øgede uddannelsespolitiske fokus på karakterer risikerer at hæmme de unges muligheder for at lære nyt og måske endda at knække dem psykisk. Og det skal der gøres noget ved
 7. Eksotiske folkeslag blev udstillet gennem mere end 30 år i folkelige forlystelser som Zoologisk Have og Tivoli. Ny forskning viser, hvordan folkeoplysningsprojektet omkring de fremmede byggede på et racehierarki, der var dybt forankret i både videnskaben og den almene viden
 8. Den nationale test i læsning i 8. klasse giver helt forkerte resultater om elevernes niveau, viser ny undersøgelse. Hvis det viser sig, at testen spytter lige så fejlagtige resultater ud i andre fag, bør man helt droppe de nationale test