Lise Richter

Lise Richter

Journalist, Information
Seneste artikler af
Lise Richter
 • Universiteters rolle er udspillet

  Efter universitetsreformen i 2003, med dette års fusion og med sektorsforskningens bestillingsopgaver, så kan danske universiteter ikke længere defineres som universiteter i klassisk forstand...
 • Pengene skal følge den studerende

  De studerende skal kunne tage de penge det koster at læse på en dansk uddannelse med til udlandet. Pengene skal tages fra de danske universiteter. Studerende og rektorer frygter, at ordningen vil svække de danske universiteters økonomi
 • Sure miner over smiley-ordning

  Studenterevalueringer skal offentliggøres på nettet for at dokumentere og synliggøre den gode undervisning. Men den gode og konstruktive evaluering risikerer at gå tabt i popularitetskonkurrencen, mener studerende. Universitetslærere frygter, at det vil gå ud det faglige niveau
 • Rektor: 'God forbrugerinformation'

  IT-Universitetet lægger studenterevalueringer på nettet for at skabe dialog om undervisningen og sikre de studerende god forbrugerinformation, forklarer rektor Mads Tofte
 • Klimaet truer verdensfreden

  FN's Sikkerhedsråd tog i går for første gang nogen-sinde klimaet op til debat ved et åbent møde. Og det blev slået fast, at verdens fred og sikkerhed er tæt forbundet med, hvordan vi tackler klimaforandringerne
 • Virksomheder er ikke virkelighed

  Humaniora og samfundsvidenskab skal lære at elske branding, konsulenter og HR management ligeså højt som Shakespeare, propædeutik og sociologiske teorier. Problemet er bare, at virksomheder ikke nødvendigvis er en del af forskerens virkelighed
 • Højtuddannede danskere bliver i udlandet

  Kun 40 procent af de højest uddannede, der udvandrer fra Danmark, er vendt tilbage igen efter fem år. Tendensen bliver yderligere forstærket af den danske uddannelses- og forskningspolitik, mener forsker, erhvervsliv og universitetsansatte
 • Det sejler for Galathea 3

  Det har kostet 200 millioner kroner at sende Galathea 3 Jorden rundt ladet med forskere og pressefolk. Men når det gode skib Vædderen i dag kommer i mål, er det indtil videre uden de store opdagelser, overskrifter eller gennemslagskraft blandt skole- og gymnasieelever
 • V: Universiteter selv skyld i detailstyring

  Regler og bureaukrati kvæler universiteternes konstruktive arbejde, mener studerende og ledelse. De radikale vil have universitetssektoren afbureaukratiseret, mens Venstre mener, at universiteterne har været for langsomme

Sider

Om

Født i Esbjerg i 1972. Uddannet på Danmarks Journalisthøjskole i 1999 med sidefag i kultursociologi på Københavns Universitet. Var i praktik på The Birmingham Post og Berlingske Tidende. Har tidligere arbejdet på Universitetsavisen, Berlingske Tidende og som tekstforfatter og tv-tilrettelægger. Skriver om forskning og uddannelse på Information.

Email:lila@information.dk

Mest læste
 1. Et forkrampet sprog blottet for stilistisk raffinement, rytme og nerve. Læg dertil et væld af formelle fejl. Jeg har endnu ikke modtaget en fejlfri besked fra ham på forældreintra. Men det er ham, der skal lære min søn at skrive
 2. Fejl og forsinkelser for over en milliard på det nye Niels Bohr-byggeri betyder, at Københavns Universitet kan komme til at stå med en ekstra huslejeregning på mindst 32 millioner kroner om året, selv om universitetet ikke har ansvaret for byggeriet. Vi opruller sagen, hvor universitetet netop har anlagt voldgiftssag mod Bygningsstyrelsen
 3. De sidste fem år er antallet af humanister faldet med 25 procent. Nu er der behov for, at den årelange udskældning af humaniora stopper, så vi ikke skævvrider vores uddannelsessystem og kommer til at mangle humanistisk og sproglig indsigt
 4. Universitetsbibliotekernes samlinger af specialer er blevet gemt væk for offentligheden, efter at den nye persondataforordning er trådt i kraft, fordi specialerne indeholder personoplysninger. Også ph.d.-afhandlinger kan give problemer. Bibliotekerne risikerer at skulle indhente tilsagn fra mange tusinde studerende, og det kan meget vel vise sig at være umuligt, vurderer databeskyttelsesrådgiver på Det Kgl. Bibliotek
 5. Den netop afdøde filosof og teolog Peter Kemp skrev afhandling om engagementets filosofi, og han efterlevede den hele sit liv ved at forsøge at bringe filosofien ind i samfundsdebatten, mener filosofi-kolleger. Som ægte intellektuel debatterede og engagerede Kemp sig i alt fra teknologikritik, ældrepleje og folkeskolereform
 6. Visionen var frigørelse, men sociale medier og smartphones har i stedet gjort os til umyndiggjorte produkter for de store techgiganter. Derfor er der behov for, at vi bliver mere oplyste om, hvad den digitale udvikling gør ved os som individer og samfund, mener forfatterne til ny bog om digital dannelse
 7. Når regeringen vil forkorte skoledagene, kommer de en årelang kritik af skolereformen i møde. Men i realiteten vil det give færre timer til lektiehjælp, bevægelse og en mere varieret undervisning, og dermed begynder de gode hensigter i skolereformen at forsvinde ud i det uvisse
 8. Læger og psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien bruger kun en fjerdedel af tiden på direkte patientkontakt, viser ny opgørelse fra Sundhedsministeriet. Det er for lidt, mener ledende overlæge. Især krav fra politisk og administrativt hold betyder mindre tid til børnene