Lise Richter

Lise Richter

Journalist, Information
Seneste artikler af
Lise Richter
 • Pigerne bryder den sociale arv

  Tre gange så mange piger læser på universitetet i dag som for 20 år siden, og pigerne er bedre end drengene til at bryde den sociale arv
 • Ulige forhold skaber dårligere universiteter

  Det er uklog universitetspolitik at lade en stor gruppe af undervisere arbejde under miserable ansættelsesvilkår, for det skaber dårligere forskning og undervisning, mener sociolog
 • Daglejernes uansvarlige ledere

  De seneste dage har Information beskrevet, hvilke kummerlige forhold undervisningsassistenter og eksterne lektorer på landets universiteter arbejder under. De får ingen pension og har hverken ret til løn under sygdom, ferie eller barsel. Dertil kommer, at de ikke ved, hvor mange timer, de får fra semester til semester. De er med andre ord universiteternes daglejere.
 • Ode til omvejen

  Gå i gymnasiet, tag hurtigst muligt en videregående uddannelse og få dig et fast arbejde. Sådan har den 33-årige uddannelseskonsulent David Meinke også gjort, indtil han gik i gang med en ungdomsroman om dem, der tager omvejen
 • Når forskning bliver farligt

  Anklagen mod de tyske samfundsforskere kan få konsekvenser for alle, hvis tekster bliver brugt af offentligheden, mener Matthias B., der er sigtet efter den tyske terrorlovgivning for via sin forskning at støtte en militant gruppe på yderste venstrefløj
 • Velfærdsrettigheder glæder skoleledere og pædagoger

  Socialdemokraternes velfærdsrettigheder for børn i daginstitutioner og folkeskoler vil gøre det muligt at tage bedre hånd om det enkelte barn, mener pædagoger og skoleledere. Hvis de vel at mærke bliver ført ud i det virkelige liv
 • Tyske forskere anklaget for terrorisme

  Fire tyske samfundsforskere er på baggrund af deres forskning blevet sigtet for at have tilknytning til en militant organisation på den yderste venstrefløj. Forskere verden over er oprørte over anholdelsen i Tyskland og kalder det kriminalisering af kritisk samfundsforskning
 • Kampen om kundskaberne

  Fagligheden i folkeskolen har været sendt i skammekrogen i næsten 30 år for at give plads til de mere bløde værdier, men spørgsmålet er så, om flere tests, nationale kanon, og elevplaner er svaret på den kamp om kundskaberne, som er blæst i gang
 • Optagelsessamtaler mindsker frafald

  På Syddansk Universitet er man begyndt at optage studerende på baggrund af en optagelsesprøve i stedet for karakter-gennemsnit. Det mindsker frafaldet og forkorter studietiden

Sider

Om

Født i Esbjerg i 1972. Uddannet på Danmarks Journalisthøjskole i 1999 med sidefag i kultursociologi på Københavns Universitet. Var i praktik på The Birmingham Post og Berlingske Tidende. Har tidligere arbejdet på Universitetsavisen, Berlingske Tidende og som tekstforfatter og tv-tilrettelægger. Skriver om forskning og uddannelse på Information.

Email:lila@information.dk

Mest læste
 1. Angelica Hartung på 23 år har fået diagnosen skizofreni med borderlinetendenser. Hun er en af de mange unge med psykisk eller fysisk handicap i Danmark, som ikke har fået en uddannelse, og som er på kontanthjælp
 2. Flertallet af de 19-20-årige med fysiske og psykiske handicap er hverken i uddannelse eller job, viser den nyudgivne Socialpolitisk Redegørelse. Det er beskæmmende i et af verdens bedste velfærdssamfund, mener handicapråd. Undervisningsministeren vil se på, om man kan lave klasser for udsatte unge – ligesom elitesportsudøverne har Team Danmark-klasser
 3. Politikerne vil ændre karakterskalaen for at lægge en dæmper på nulfejlskulturen og karakterræset. Uddannelseseksperter og kilder i uddannelsessystemet mener dog, der skal mere til end at ændre et par tal på skalaen, hvis der skal gøres op med ræset
 4. Hundredevis af familier står til at miste børnechecken på grund af de nye fraværsregler i skolen. Eksperter, skoleledere og kommunalpolitikere mener, reglerne vil gå ud over tilliden og skolens samarbejde med familierne
 5. Efter at staten i årevis har tjent på universiteternes husleje, blev huslejen sat ned med 400 millioner kroner ved årsskiftet. Men den lavere husleje kommer ikke universiteterne til gode. Den bliver i stedet trukket fra deres basismidler. Det er urimeligt, mener formanden for universitetsdirektørerne  
 6. Gymnasieelever er altid blevet bedømt med et tal, men det øgede uddannelsespolitiske fokus på karakterer risikerer at hæmme de unges muligheder for at lære nyt og måske endda at knække dem psykisk. Og det skal der gøres noget ved
 7. Selv om antallet af nyuddannede akademikere er steget med 50 procent siden 2013, så er dimittendledigheden faldet i samme periode, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ekspert kalder den faldende dimittendledighed for en succeshistorie
 8. Kampen om karakterer er ifølge en ny forskningsrapport medvirkende til at presse gymnasieelever i en sådan grad, at over halvdelen af 2.g-eleverne fra to gymnasier er lige så hårdt ramt af stress som de 20 procent mest stressede i den voksne befolkning. Det går ud over elevernes sociale liv og kan føre til øget frafald og psykisk sygdom