Lone Nørgaard

Seneste artikler af
Lone Nørgaard
 • Køn, konstruktion og kendsgerninger

  Er det kulturen eller biologien, der bestemmer kønsforskellene? At dømme ud fra en række norske programmer, har biologien langt større forklaringskraft, end vore hjemlige kønsforskere har lyst til at indrømme. Men hvorfor er de egentlig så bange for at diskutere biologi?
 • Fra ligestilling til arbejdsdeling

  To fuldtidsjob harmonerer ikke med børneopdragelse. Det er en sandhed, de færreste vil erkende, men ikke desto mindre er det noget, som kommende og nuværende forældre bør indse fornuften i. Uden en radikal ændring af måden, vi organiserer vores familieliv på, får vi endnu flere unge uden uddannelse og uden ressourcerne til at klare livet i et globaliseret samfund
 • Kampen om samfundet

  Når intellektuelle professorer lovpriser det multikulturelle samfund og principielt støtter muslimernes ret til minareter m.v., må man undre sig. For er shariasamfund side om side med et demokratisk samfund virkelig noget at se frem til?
 • Røven i sædet, tak

  Alt for mange elever tilegner sig for ringe faglig viden. Først i folkeskolen, siden på de gymnasiale uddannelser. Dels fordi ro i timerne, daglig lektielæsning og respekt for læreren og uddannelsessystemet er blevet deponeret på Nationalmuseet. Dels på grund af makkerparret fortravlede forældre og flyvske forskere
 • Kultur og kulturalisme

  Hvilke ikke-kulturbårne institutioner skal (ud)danne individerne til myndige, autonome statsborgere alias det liberale demokratis forudsætning?
 • Meningsdannelse

  Det betyder sat på spidsen at hvis man er abonnent på Politiken og /eller Information, P1morgen-lytter, Deadline-seer og udelukkende omgås politisk ligesindede i hverdagen, så kan det godt være, at man med den cocktail føler sig vældigt inspireret og velorienteret. Spørgsmålet er om man er det?
 • Indvandring dræner statskassen

  Det er ikke et under, at indvandringen koster det danske samfund mange penge hvert år med alle de skatterkroner, der bliver brugt til blandt andet sprogskoler, socialforvaltninger, læger, hospitalssenge, krisecentre, kriminelle og tolke med mere
 • Forældreansvarsloven er et flop

  Det går ud over børnene, når forældreansvarsloven gør det nærmest umuligt at få ophævet samværet med en voldelig forælder
 • Sex, løgn og kvinder

  Det er synd for mændene, og det er synd for kvinderne, at de to køn passer så forbistret dårligt sammen

Sider

Mest læste
 1. Det betyder sat på spidsen at hvis man er abonnent på Politiken og /eller Information, P1morgen-lytter, Deadline-seer og udelukkende omgås politisk ligesindede i hverdagen, så kan det godt være, at man med den cocktail føler sig vældigt inspireret og velorienteret. Spørgsmålet er om man er det?
 2. Er det kulturen eller biologien, der bestemmer kønsforskellene? At dømme ud fra en række norske programmer, har biologien langt større forklaringskraft, end vore hjemlige kønsforskere har lyst til at indrømme. Men hvorfor er de egentlig så bange for at diskutere biologi?
 3. Kommende og nuværende forældre skal igen og igen holdes fast på, at det er et arbejde at have børn Børneret Under overskriften Velfærdsstaten svigter børnene udtaler Ole Schouenborg i kronikken tirsdag den 24...
 4. Alt for mange elever tilegner sig for ringe faglig viden. Først i folkeskolen, siden på de gymnasiale uddannelser. Dels fordi ro i timerne, daglig lektielæsning og respekt for læreren og uddannelsessystemet er blevet deponeret på Nationalmuseet. Dels på grund af makkerparret fortravlede forældre og flyvske forskere
 5. Det er ikke et under, at indvandringen koster det danske samfund mange penge hvert år med alle de skatterkroner, der bliver brugt til blandt andet sprogskoler, socialforvaltninger, læger, hospitalssenge, krisecentre, kriminelle og tolke med mere
 6. Det må være slut med øllebrøds-barmhjertighed og korte straffe. Grove voldsmænd skal bare ikke have lov til at gå løs DEPORTATION Kun børn og blåøjede idealister kan efterhånden forestille sig et samfund uden kriminalitet...
 7. Af KNUD VILBY formand for Dansk Forfatterforening,tidligere formand for Mellemfolkeligt Samvirke Hvorfor skal kun kunstnere ikke bevare rettighederne til deres arbejde? Ejendomsret Mozart var en af historiens største musikbegavelser...
 8. Hvilke ikke-kulturbårne institutioner skal (ud)danne individerne til myndige, autonome statsborgere alias det liberale demokratis forudsætning?