Lotte Folke Kaarsholm

Lotte Folke Kaarsholm

Seneste artikler af
Lotte Folke Kaarsholm
 • Klager fra bordenden

  Men hvis EU’s top skal genvinde politisk legitimitet er den nødt til at tage sine medlemslandes interesser og hensyn alvorligt
 • Flygtningepolitik er mere end asyltal

  LA’s forslag om en toårig udmeldelse af FN’s Flygtningekonvention fremstår febrilsk, og mange problemer kan formentlig udmærket løses inden for konventionens rammer. Men en åben nationalgrænse er ikke i sig selv nogen god løsning på en verden med humanitære problemer. Det er faktisk ikke lykken for resten af verden at blive danske statsborgere.
 • Flygtninge sendes til kommuner uden job

  Færre end 30 procent af de flygtninge og familiesammenførte, der er startet på kontanthjælp, er ifølge DI i job eller uddannelse tre år efter, de har indledt et integrationsprogram i en kommune
 • Suverænitetens spøgelse går gennem Europa

  Fra øst til vest og fra top til bund er europæerne begyndt at lege med tanken: Kan suverænitet erobres tilbage igen fra Den Europæiske Union?
 • Kampen om opportunisten

  Hvorfor blev socialdemokraten Ove K. Pedersens begreb om det opportunistiske menneske så centralt for Venstremanden Esben Lunde Larsen, at han gengav det uden kildeangivelse i konklusionen til sin ph.d.-afhandling?
 • Vi læser
  Han synes ikke det er en smart ide at de skandinaviske lande slagter deres udviklingsbistand

  Bill Gates har ringet

  Han synes ikke det er en smart ide at de skandinaviske lande slagter deres udviklingsbistand
 • Farvel til den nordiske exceptionalisme

  En helt særlig æra på et halvt århundrede er forbi, når de nordiske lande bliver trætte af deres udviklingspolitik. Hold fast! bad den verdensberømte økonom Jeffrey Sachs i torsdags
 • Er Østeuropa fange af fortiden?

  Har flygtningekrisen fået EU’s øst-medlemmer til at klappe i omkring sig selv som en samling østers, og har det noget med Anden Verdenskrig at gøre? Og splitter EU egentlig eller splitter?
 • Billedsprog: Familieubalancen

Sider

Om

Lotte Folke Kaarsholm, f. 1975. Tidligere redaktionschef på Information, nu vært på Deadline.

Cand. mag. i litteraturvidenskab, har arbejdet som tekstforfatter, underviser, forlagsredaktør og reporter.

Mest læste
 1. Der er en stærk sammenhæng mellem at tro på, at hierarkier er gode, at frie markeder er sunde, og at klimaforskning er noget vås
 2. Med angrebene mod USA den 11. september fik Samuel Huntingtons tese om civilisationernes sammenstød politisk medvind. Det har medført nogle af de største politiske kortslutninger i nyere tid
 3. I dag er vi alle journalister - 'Mennesker og medier' konfronterer de unge af slagsen med deres ophav
 4. Den ’bærbare nationalisme’ er historikeren Benedict Andersons begreb for en ny tids nationalisme, der opstår lige så stærkt hos folk i eksil. Næsten 25 år efter udgivelsen af hans skelsættende værk ’Imagined Communities’ fortæller Anderson om, hvordan nationalismen anno 2005 både har tvunget ham til at tage dele af sin teori op til revision – og bekræftet træk ved fædrelandstroen, der først i 80’erne højst var antydninger Fædrelandet er en opfindelse...
 5. Hvorfor blev socialdemokraten Ove K. Pedersens begreb om det opportunistiske menneske så centralt for Venstremanden Esben Lunde Larsen, at han gengav det uden kildeangivelse i konklusionen til sin ph.d.-afhandling?
 6. Mange af dem, der bliver til rødder, går rundt med den krig, de er flygtet fra, inde i hovedet
 7. Anmeldelse: Den franske økonom Thomas Pikettys bedrift er både gigantisk og banal: Han har vendt offentlighedens projektører imod de rigestes godt skjulte, hastigt voksende formuer. Han fremlægger en viden, som for altid vil forandre den økonomiske diskussion. Men der står også spørgsmål tilbage til hans begreb om den uholdbare ulighed
 8. Nå, det var ikke så rart. Uanset hvad man mener om resultatet, kan alle vist blive enige om, at det var en ubrugelig valgkamp. Politikerne skændtes, og det føltes ikke som om, vi sammen var i proces med at planlægge Danmarks fremtid. Så lad os se på nogle alternativer til, hvordan man kan udnævne dem, der skal bestemme, så vi kan gøre det til en bedre proces næste gang