Lotte Folke Kaarsholm

Lotte Folke Kaarsholm

Seneste artikler af
Lotte Folke Kaarsholm
 • Klager fra bordenden

  Men hvis EU’s top skal genvinde politisk legitimitet er den nødt til at tage sine medlemslandes interesser og hensyn alvorligt
 • Flygtningepolitik er mere end asyltal

  LA’s forslag om en toårig udmeldelse af FN’s Flygtningekonvention fremstår febrilsk, og mange problemer kan formentlig udmærket løses inden for konventionens rammer. Men en åben nationalgrænse er ikke i sig selv nogen god løsning på en verden med humanitære problemer. Det er faktisk ikke lykken for resten af verden at blive danske statsborgere.
 • Flygtninge sendes til kommuner uden job

  Færre end 30 procent af de flygtninge og familiesammenførte, der er startet på kontanthjælp, er ifølge DI i job eller uddannelse tre år efter, de har indledt et integrationsprogram i en kommune
 • Suverænitetens spøgelse går gennem Europa

  Fra øst til vest og fra top til bund er europæerne begyndt at lege med tanken: Kan suverænitet erobres tilbage igen fra Den Europæiske Union?
 • Kampen om opportunisten

  Hvorfor blev socialdemokraten Ove K. Pedersens begreb om det opportunistiske menneske så centralt for Venstremanden Esben Lunde Larsen, at han gengav det uden kildeangivelse i konklusionen til sin ph.d.-afhandling?
 • Vi læser
  Han synes ikke det er en smart ide at de skandinaviske lande slagter deres udviklingsbistand

  Bill Gates har ringet

  Han synes ikke det er en smart ide at de skandinaviske lande slagter deres udviklingsbistand
 • Farvel til den nordiske exceptionalisme

  En helt særlig æra på et halvt århundrede er forbi, når de nordiske lande bliver trætte af deres udviklingspolitik. Hold fast! bad den verdensberømte økonom Jeffrey Sachs i torsdags
 • Er Østeuropa fange af fortiden?

  Har flygtningekrisen fået EU’s øst-medlemmer til at klappe i omkring sig selv som en samling østers, og har det noget med Anden Verdenskrig at gøre? Og splitter EU egentlig eller splitter?
 • Billedsprog: Familieubalancen

Sider

Om

Lotte Folke Kaarsholm, f. 1975. Tidligere redaktionschef på Information, nu vært på Deadline.

Cand. mag. i litteraturvidenskab, har arbejdet som tekstforfatter, underviser, forlagsredaktør og reporter.

Mest læste
 1. Den danske arkæolog Søren Nancke-Krogh er på vej med banebrydende forskning ud fra de få, men spektakulære fund, der slap ud til forskerne før røverbanderne overtog Afghanistans udgravninger
 2. Anmeldelse: Den franske økonom Thomas Pikettys bedrift er både gigantisk og banal: Han har vendt offentlighedens projektører imod de rigestes godt skjulte, hastigt voksende formuer. Han fremlægger en viden, som for altid vil forandre den økonomiske diskussion. Men der står også spørgsmål tilbage til hans begreb om den uholdbare ulighed
 3. Den ’bærbare nationalisme’ er historikeren Benedict Andersons begreb for en ny tids nationalisme, der opstår lige så stærkt hos folk i eksil. Næsten 25 år efter udgivelsen af hans skelsættende værk ’Imagined Communities’ fortæller Anderson om, hvordan nationalismen anno 2005 både har tvunget ham til at tage dele af sin teori op til revision – og bekræftet træk ved fædrelandstroen, der først i 80’erne højst var antydninger Fædrelandet er en opfindelse...
 4. Alle teenagelæseres bedste ven Holden Caulfield har i Klaus Rifbjerg fået en oversætter, der viser at ’The Catcher in the Rye’ er langt mere end en generationsroman
 5. Nå, det var ikke så rart. Uanset hvad man mener om resultatet, kan alle vist blive enige om, at det var en ubrugelig valgkamp. Politikerne skændtes, og det føltes ikke som om, vi sammen var i proces med at planlægge Danmarks fremtid. Så lad os se på nogle alternativer til, hvordan man kan udnævne dem, der skal bestemme, så vi kan gøre det til en bedre proces næste gang
 6. Mange af dem, der bliver til rødder, går rundt med den krig, de er flygtet fra, inde i hovedet
 7. Måske tager postyret om chefforhandler Thomas Beckers fratræden fra Klimaministeriet nu af. Ligemeget hvad, står klimaminister Connie Hedegaard (K) tilbage med et ministerium, som ikke har formået at fastholde de vigtigste kræfter om bord på det skib, der skal føre klimatopmødet i København frem til et godt resultat
 8. Hvorfor blev socialdemokraten Ove K. Pedersens begreb om det opportunistiske menneske så centralt for Venstremanden Esben Lunde Larsen, at han gengav det uden kildeangivelse i konklusionen til sin ph.d.-afhandling?