Lotte List

Seneste artikler af
Lotte List

Sider

Mest læste
  1. Hegels politiske filosofi var en tænkning i modsætninger og konflikter, selvmodsigelse og selvoverskridelse. Han ville forpligte filosofien på samtiden og tænke sædeligheden ud fra det historisk eksisterende fællesskab i staten
  2. Coronakrisen kommer på briksen og underkastes psykoanalyse i en ny bog af den altid energiske filosof Slavoj Žižek. Hvis vi vil ud på den anden side med humaniteten i behold, må vi gøre op med førmoderne forestillinger om naturens straf over menneskeheden og fokusere på det, vi kan ændre: økonomien og samfundet
  3. Carl Schmitt og Reinhart Koselleck var helt centrale skikkelser i det 20. århundredes tyske åndsliv. I tre årtier udvekslede de breve om statsteori, Den Kolde Krigs ideologiske splittelse og Schmitts fortid i NSDAP
  4. Et anonymt forfatterkollektiv i Berlin har skrevet en bog om klassesamfundet, om finanskrisen og om fællesskabet på den anden side af kapitalismen. Den byder på både bidende kritik og højtflyvende forhåbninger
  5. I en række essays demonstrerer den tyske filosof Christoph Menke, hvordan en krisetid præget af angst og magtesløshed kan åbne en ny horisont for den kritiske tænkning
  6. Er postmodernismens epoke ved at lakke mod enden? I sin nye bog gør professor i politisk æstetik Mikkel Bolt status over et halvt århundredes svækkelse af den kritiske tænkning og plæderer for en tilbagevenden til marxismens grundindsigter
  7. Den store tyske filosof Hegel forstod frihed som en bevægelse mellem befrielse og ufrihedens genkomst i form af den ’anden natur’. Ny bog genaktualiserer Hegels dynamiske frihedsbegreb
  8. Fake news og folkeforførelse kan blive enden på det liberale demokrati og retsstaten. Det er præmissen for en østrigsk antologi, der undersøger populismens demokratiske antidemokratisme