Louise Holm Sommer

  • Læserbrev
    4. januar 2014

    Benspænd for livslang læring

    Det er en helt forældet opfattelse, at de højtuddannede ikke har brug for mere uddannelse end deres grunduddannelse. Med den hastige udvikling og forandring i kompetencekrav i både den offentlige og den private sektor har også de højtuddannede i den grad brug for at udvikle deres kompetencer gennem hele arbejdslivet