Mads Hansen

  • Kronik
    19. maj 2011

    Bussen er fuld af bullshit

    Arriva og Movia har forført os til at tro, at kampagnen 'Bedre Bustur', der skal få os til at smile i bussen, løser problemer som stress og manglende integration. Den form for markedsføring afspejler en tendens til forførende bullshit, der ikke er så uskadelig, som den ser ud
    Et smil fjerner næppe den kendsgerning, at jobbet som buschauffør er slidsomt.