Maria Reumert Gjerding

 • Kronik
  5. april 2014

  Vækstpolitik er den nye værdikamp

  Der er folkelig grobund for et opgør med vækstsamfundet. Men det bliver modarbejdet af eliten og dens institutioner
 • Kronik
  20. februar 2014

  Lad børnene være i fred

  Børn har ret til en barndom, råber kritikerne af vuggestuernes testregimer. Ingen kan være uenige i det, men det er ikke det vigtigste argument mod testene. Det er derimod, at de forstyrrer den læring, som testfortalerne længes sådan efter
  Frygten for at danske skolebørn skal havne nederst på Pisa-ranglisten, har fået kommuner og politikere til at indføre test af børn helt ned i vuggestuen
 • Læserbrev
  29. januar 2014

  Privatisering ender altid galt

  Offentligt ejede virksomheder kan styres demokratisk ud fra samfundets interesser. Det er afgørende, hvis vi skal gå over til grøn energi, der gavner klimaet og økonomien på sigt, men ikke aktionærerne her og nu
 • Kronik
  3. maj 2012

  Fra vækst og forbrug til livskvalitet og bæredygtighed

  Regeringen er rød, men krisepolitikken er blå. Vækst er trylleformularen, der skal få alle problemer til at forsvinde. Det har uoverskuelige omkostninger både for miljøet og vores velbefindende. Vi har fået vækst uden velfærd
  Når Enhedslisten i den kommende weekend holder årsmøde, kan partiet glæde sig over en stigning i medlemstallet og bedre meningsmålinger end nogensinde før.
 • Kronik
  9. september 2011

  Opvæksten drukner i vækst

  Børn tærer på deres forældres ressourcer og hæmmer deres produktivitet. Paradokset er, at de på den ene side er ønskebørn og prestigeprojekter, mens de på den anden side tynger vækstsamfundet og derfor overlades til et liv i institutioner
 • 6. maj 2008

  Væksten skal stoppes!

  Klimaet burde ligge som højeste prioritet inden for alle aktiviteter i alle eksisterende ministerier. Dette ville signalere, at hvis vi fejler i at tage hånd om klimaet, vil vi også fejle i alt andet, der handler om vores fremtidige liv
  Vejen mod et samfund, der udleder 90 procent mindre CO2, må nødvendigvis kræve, at vi gør op med nogle grundideologier. I stedet for at fortsætte den vej vi hidtil er gået, må vi finde helt nye veje, hvor vi omlægger vores livsstil, og markant reducerer vores forbrug.

Sider

 1. Kommentar
  9. marts 2015

  Konkurrencestaten er en vækststat

  Tiden efter velfærdsstaten er karakteriseret ved, at vækst i stigende grad er blevet selvstændiggjort som indiskutabelt mål for statens virke på alle leder og kanter
 2. Kronik
  28. marts 2022

  I dag har det grønne foregangsland Danmark opbrugt sin del af klodens ressourcer for 2022

  Hvis alle klodens ressourcer var fordelt lige, ville Danmark i dag have opbrugt sin kvote for i år. Det illustrerer vores vilde overforbrug, som vi er nødt til at komme til livs ved blandt andet at afskaffe engangsting og gøre reparationer skattefri, skriver præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, i denne kronik
  Hvert år bruger danskerne 130 millioner engangskaffekopper. Lagde man kopperne i en lang række, ville den strække sig hele vejen fra København til Cape Town i Sydafrika.
 3. Læserbrev
  16. juni 2022

  Regeringen har ingen plan for at nå 2025-klimamålet. Den skal i gang, hvis den mener det

  Klimamålet om en 70 procents reduktion i 2030 rummer et væsentligt delmål, som skal være nået i 2025. Det har regeringen besluttet, men siden da har den ikke fremlagt konkrete planer for at nå det. Det lover dårligt for endemålet i 2030, skriver præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding i dette debatindlæg
 4. Kommentar
  27. april 2022

  Aftale om klimaafgift skal omfatte landbruget – begynd med afgifter på kød, ost og smør

  Regeringens forslag til en klimaafgift er ikke ambitiøst nok, så længe landbruget friholdes. Folketinget må presse på for en klimaafgift på landbruget fra 2025 og for allerede nu at indføre afgifter på kød, ost og smør, skriver otte organisationer i dette fælles debatindlæg
  En klimaafgift, der omfatter landbruget, er både det billigste og det mest retfærdige værktøj til at sikre den grønne omstilling.