Mark Lynas

  • International kommentar
    14. marts 2015

    Klimasagen må reddes fra de politiske ekstremer

    Indsatsen for at afværge farlige klimaforandringer undergraves af politisk polarisering – skal vi redde klimaet, må både alarmister og benægtere klatre op af deres respektive ideologiske skyttegrave