Marta Gramstrup Rasmussen

Seneste artikler af
Marta Gramstrup Rasmussen
 • En grundlovssikret ret

  Tidligere justistsminister og juraprofessor Ole Espersen mener, at den retlige interesse i sagen er klar. Efter Danmarks indtrædelse i Irakkrigen er terrorrisikoniveauet steget. Sagsøgerne har derfor en væsentlig interesse i at få prøvet sagen
 • Ingen retlig interesse

  Henning Koch, professor i forfatningsret ved Københavns Universitet, mener ikke man bør føre en retssag mod Fogh. De danske domstole er simpelthen ikke egnede til at træffe afgørelse i en sådanne sager, mener han
 • Kriterierne for optagelse er klare

  Anne Grete Holmsgaard, EU-ordfører for SF, går ikke ind for forslaget om en folkeafstemning om tyrkisk EU-medlemskab. Kriterierne for optagelse er meget klare, og en folkeafstemning er derfor unødvendig, mener hun
 • Tyrkiet som medlem vil ændre alt

  Dansk Folkepartis EU-ordfører Morten Messerschmidt mener, at en folkeafstemning om tyrkisk EU-medlemskab er naturlig. Det vil ændre samarbejdets karakter betydeligt, og derfor bør man selvfølgelig stemme om det, siger han
 • Hvor skal grænsen gå?

  Den teknologiske udvikling er løbet fra abortloven, mener eksperter og opfordrer Folketingets Sundheds-udvalg til at hæve græn-sen for abort til 18. uge
 • Kontanthjælpsloftet hjælper ikke de svage

  Direktør for Arbejder-bevægelsens Erhvervsråd Lars Andersen er ikke overrasket over de resultater, der fremgår af SFI’s rapport. De viser tydeligt, at kontant-hjælpsloftet ikke får folk i arbejde, mener han
 • Kontanthjælpsloftet virker efter hensigten

  Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen er tilfreds med det billede, rapporten fra SFI tegner af kontanthjælps-gruppen. Rapporten afviser de myter venstrefløjen skaber omkring kontanthjælps-området, siger han
 • Særrettigheder er en bevidst strategi

  Særlige goder til egne medlemmer er ifølge Søren Fibiger Olesen, formand for Kristeligt Fagforbund, en helt bevidst strategi fra LO's side. Afskaffelsen af eksklusivaftalerne betyder, at LO har brug for noget, der kan holde på deres medlemmer, mener han.
 • Særlige rettigheder til dem der betaler

  Særlige fordele til med-lemmer er ifølge næstformand i LO, Tine Aurvig-Huggenberger, ikke noget nyt eller opsigtsvækkende fænomen. Når det er vores medlemmer, der har været med til at betale overenskomst-forhandlingerne, må de særlige goder også være forbeholdt dem, mener hun.

Sider

Mest læste
 1. Mænd er lige så kompetente forældre og omsorgspersoner som kvinder. Det mener i hvert fald Svend Aage Madsen, der er chefpsykolog på Rigshospitalet
 2. Resultatet af den nye kommunalreform er en struktur, hvor hverken borger eller social-rådgiver er i centrum. Den manglende plads til specialisering fører til en mere generaliserende og opgivende tilgang til arbejdet