Martin Burcharths blog

Experience, experience - Obama!

Hvis man vil gøre Demokratiske præsidentkandidat Barack Obama stiktosset, er det nok at udslynge følgende påstand: "Jamen, Hillary Clinton har jo mere erfaring. Hun er mere moden til at være USA's præsident!"

For et par uger siden interviewede én af mine amerikanske journalistvenner Obama. Samtalen vil indgå i en artikel i The New York Times Magazine om Obamas udenrigspolitiske idéer. Det var ikke et let interview at få. Obama er en travl mand. Normalt gives journalister mulighed for at interviewe ham i bilen på vej fra et møde til et andet. Pressen forménes (ret usædvanligt) adgang til hans private fly, hvor der ellers ville være mere tid til interviews og til at lære hinanden at kende (noget essentielt for en ny og relativ ukendt national politiker).

Efter de første par bilture protesterede min ven. Det var simpelthen ikke seriøst og tilfredsstillende. En gedigen artikel krævede en længere samtale. Rådgiverne gav sig på betingelse af, at det rejsende pressekorps ikke fik nys om bruddet på etiketten.

I flyet på vej fra New Hampshire til Iowa meddelte Obama efter en halv times interview, at han var træt og måtte tage en lur. Hvad gør man som frustreret journalist? Min ven sætter sig ved siden af kandidatens presserådgiver og begynder at udfritte ham/hende om det efterhånden berømte erfaringsspørgsmål. Er det ikke rigtigt, at Hillary besidder mere politisk erfaring end Barack? Det mener i hvert fald den udenrigspolitiske tænker, Harvard-professor Joseph Nye ...

Ved lyden af ordene "experience" og "Nye" vågner Obama op og siger noget i retning af: - Jeg forstår ikke, hvad der menes med erfaring. Se tilbage på mit liv og hvad jeg har udrettet.

Obama ber journalisten om at ringe til Nye og få ham til at forklare sig.

Mere må jeg ikke sige, men så snart artiklen kommer i magasinet, skal jeg nok linke det til denne blog.

Men lad mig lige tilføje et par personlige iagttagelser: Siden hvornår er det blevet en kvalifikation til USA's præsidentpost at være gift med en tidligere præsident? Det kan godt være, at Hillary er vældig godt begavet, velorienteret og stilig, men faktum er, at hun kun har været senator to år længere end Obama og John Edwards. Hun har aldrig nogensinde bestridt en lederstilling. Opnåede hun lederkvalifikationer i Det Hvide Hus via osmose med sin mand?

Man kunne også vende problemstillingen om og spørge: Er den erfaring, som de to self-made politikere Edwards og Obama har erhvervet ved at rejse sig fra små kår og blive kandidater til verdens mægtigste stilling ikke mere værdifulde end Hillarys ægteskabelige forbindelse? Edwards og Obama er ikke nået til det sted, hvor de er i dag i kraft af nepotisme eller særlige begunstigelser. Det er svært at forestille sig, at Hillary Clinton ville have været favorit i dag til at blive USA's præsident uden sit efternavn. Hvis hun var forblevet Hillary Rodham, kunne hun med sit åbenlyse talent utvivlsomt været nået langt i den amerikanske forretningsverden eller akademia. Måske til at være koncernchef eller universitetsrektor. Men præsident!

Mere om "The American Dynasty"  en anden gang.

Kommentarer

Barack Obama blev valgt til senator fra Illinois i 2004. Hillary Clinton blev genvalgt som senator fra New York i 2006, og har altsaa siddet i senatet siden 2000. 4 aar laengere end Obama.
Bare for fuldstaendighedens skyld.