Martin Burcharths blog

Storindustriens støtte til Tea Party

De fleste Tea Party-aktivister og ideologer er stærkt afvisende og kritiske over for finansbaroner på Wall Street og store koncerner (som spenderer lobbypenge i Washington på at vinde tjenester fra lovgivere). De kan nogle gange være lige så kritiske over for Demokrater som over for "establishment"-Republikanere, omend de som regel ender med at stemme på sidstnævnte, hvis der ikke er andre muligheder.

Disse fjendtlige følelser mod Amerikas elite går dybt og langt tilbage i amerikansk historie. Jeg kan bare henvise til den progressive bevægelse og T.R. Roosevelt. Holdningen deler Tea Party-folket til en vis grad med det populistiske venstre. Kongresmedlem Dennis Kucinich fra Illinois og senator Bernie Sanders fra Vermont kunne faktisk godt skrive under på noget af denne anti-elitekritik.

I forlængelse af min artikel i dagens Information er det interessant at læse den venstreorienterede intellektuelle Robert Reichs kronik i Wall Street Journal forleden. Heri opfordrer han kaptajnerne i USA's storindustri at tage afstand fra Tea Party og dets økonomiske ideologi, som bl.a. går ud på at afskaffe The Federal Bank Reserve (centralbanken) og I.R.S. (skattevæsenet) samt naturligvis undervisningsministeriet og mange andre "unødvendige" ministerier.

Reich forstår ikke, at disse kaptajner villigt saver den gren over, de sidder på. De ville aldrig kunne trives i et USA regeret af Republikanere i Tea Party-dragter. Trods det har de givet penge ud til kandidater støttet af bevægelsen.

Reichs indvending er jo ganske rigtig. Men man kan undre sig over hans bekymring for industribaronernes velfærd udtrykt på Wall Street Journals opinionsside. Måske ville det tjene et godt formål at lade de mægtige - den økonomiske elite - engang imellem begå en fejl og betale en høj pris for det. Obama reddede Wall Street og bilselskaberne. Hvad han har fået til gengæld er utaknemmelighed, kritik og støtte til hans politiske modstandere. Hvis jeg var Obama, ville jeg være rødglødende ...

Foto: Banalities/Flickr/Creative Commons

Kommentarer

Martin Burcharth altså,

Hvad mener du med udtrykkene ’populisme’ og ’venstreorienteret’?

Er der nogle toppolitikere som ikke er ’populister’?

Hvad er det, man bruger taleskriverne og ’spin-doktorerne’ til?

Hvad med Obama(’venstreorienteret’?) og Bush(’højreorienteret’?)?

Blev de ikke begge netop ’toppolitikere’, fordi de var velegnede som ’populistiske’ facadefigurer i de givne politiske sammenhænge?

Hvad, der er ’populistisk’ i den globale finanskapitals tidsalder, skifter jo lige så hastigt som de monetære ’bobler’ i ’markeds-dynamikken’.

At den Reich, som du karakteriserer som ’venstreorienteret’ og samtidig undrer dig over bekymrer sig over ’baronernes’ velfærd i Wall Street Journal, ikke forstår industri - ’kaptajnerne/ baronerne’ og giver dem ’gode råd’, er det ikke bare udtryk for, at han, selv om han er professor i ’public policy’, er naiv og ikke har fattet, at de fra tid til anden kan have brug for ’at gemme sig’ bag en ’populist’, der kan ’markedsføre’ sig med at ville ’save den gren over de (’kaptajnerne/baronerne’) sidder på?

Er Bush’s efterfølger Obama ikke netop et eksempel på dette?

Hvis Obama er ’rødglødende’ må han være ikke bare naiv men dum, for hvem betalte hans ’politiske markedsføring’? Og hvem valgte han til at gennemføre den økonomiske politik, så ’Wall Street og bilselskaberne kunne reddes’?

At ville ’afskaffe’ den private bank/finans- institution The Federal Bank Reserve (centralbanken), der producerer penge ud af ’den blå luft’ og så låner dem ud til staten mod renter, kan da ikke sidestilles med de andre punkter du nævner fra den uhomogene Tea Party-bevægelse, som vel støttes af ’baronerne’, fordi den kan skabe splittelse og forvirring under ’middelklassens’ deroute og dermed forhindre en mere slagkraftig oppositions opståen og på sigt nemt kan ’falde fra hinanden/demonteres’.

Måske er det dig, der, på grund af uklare begreber, er naiv? :-)

Til belysning og måske afklaring af, hvem der er naiv så prøv at se denne video fra og med initiativtageren til ’The Real News’:
Paul Jay: Top six ways Obama and the Democratic Party allowed a resurgence of the Republicans:
http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&I...

Med venlig hilsen

Henrik Sarpsborg

Tjaa, vi har egentlig en tilsvarende situation herhjemme, hvor de borgerliges vælgere ikke ville trives med et samfund der materialiserede de visioner der ligger bag partiprogrammerne..

Det er godt nok nogle komplekse paradokser man må leve med i denne tid..