Martin Burcharths blog

Romney overraskende svækket økonomisk

Hvad der hidtil har været anset for at være republikaneren Mitt Romneys store styrke – hans evne til at rejse enorme pengebeløb fra rige donorer – er pludselig blevet til en ulempe.

Præsidentkandidaten er tvunget til at bruge dyrebar tid til at holde private møder med bidragsydere fremfor at vie det meste af sin kalender til at rejse ud i de vigtige svingstater og føre valgkampagne.

Det bliver han nødt til for at bevare et i øvrigt ikke særligt overbevisende forspring i kappestriden med den demokratiske præsidentkandidat Barack Obama om at rejse penge til at købe tid på tv og radio til politiske reklamer og til at finansiere hele det omfattende apparat, som kaldes en valgkampagne i USA.

Romney er også plaget af et andet handikap. Han modtager langt færre bidrag fra små donorer end Obama. Det er en afgørende forskel, fordi vælgere der giver et par hundrede dollars kan fortsætte med at yde bidrag til den samme kandidat, indtil et øvre loft på 2.500 dollar er nået.

Obama har altså lettere ved at gå tilbage til sine donorer og bede om flere penge end Romney, hvis donorer normalt er meget rige og derfor giver maksimumbeløbet. For at skaffe flere penge skal Romney således ud og finde nye donorer.

Men der er en anden og indirekte måde at støtte en præsidentkandidat på. Den går ud på at yde bidrag til vedkommende partis landskomite, henholdsvis Democratic National Committee (DNC) og Republican National Committee RNC). Her er maksimumbeløbet 30.800 dollar.

Det er næppe overraskende, at Romneys donorer vælger at give til RNC, når de har ydet maksimumbeløbet på 2.500 dollar til hans kampagne. Men her opstår et andet problem for den republikanske præsidentkandidat.

Det er begrænset hvor mange penge, RNC må sætte til side til at føre kampagne for præsidentkandidaten. Hertil skal lægges, at den føderale valgbidragslov pålægger tv- og radiostationer at afkræve et mindre gebyr for reklamer, der betales med penge indsamlet af præsidentkandidaten selv fremfor af partiets landskomité.

Her ser vi igen, at Romney trækker det korte strå. Når Federal Election Commission hver måned offentliggører, hvor mange penge de to kandidater har indsamlet, så har det næsten hver gang siden april været Romney, der rejste flest penge - individuelt såvel som gennem landskomitéen.

Disse månedlige tal er misvisende. De siger nemlig ikke noget om, hvor mange penge den enkelte kandidat rent faktisk kan investere i sin kampagne, og hvor effektivt de kan udnyttes. Eftersom bidrag fra store donorer til Romney fortrinsvis ledes gennem RNC, kan færre af disse penge benyttes direkte af hans valgkampagne. Omvendt drager Obama fordel af, at halvdelen af hans bidragsydere giver små beløb til ham og at han derfor bliver mindre afhængig af store beløb ydet af demokratiske donorer til landskomitéen, DNC.

Den overordnede pointe er, at en meget stor andel af de 300 mio. dollar, som Mitt Romney fik indsamlet over sommeren faktisk ikke står direkte til rådighed i de 40 dage, der er tilbage af valgkampen. I realiteten er kun 1/5 af dette beløb til disposition for Romney. Resten kanaliseres videre til andre republikanske kandidater til politiske embede og til almindeligt partiarbejde.

Det er forklaringen på, at Romney-kampagnen kun har 36 mio. dollar i kassen til at afslutte valgkampen – penge, der er indsamlet direkte og via RNC. Og her er det ret overraskende tal fra Obama-lejren. Præsidentens kampagne har d.d. 85 mio. dollar i banken.

Dette ulige forhold har givet sig udslag i – skriver The New York Times – at Obama i september har spenderet flere penge på reklamer i svingstater som Colorado, Ohio og New Hampshire end Romney, og at de i andre delstater står lige.

Denne finansielle ulighed kan have haft graverende konsekvenser for Romneys stilling i vælgerbefolkningen i de seneste uger, fordi han ikke har kunnet investere særlig store summer penge i reklamer for at tage til genmæle mod Obamas angreb på ham og for at afbøde effekten af hans egne bommerter.

Så kan kritikere naturligvis indvende, at republikaneren bare kan falde tilbage på de såkaldte super-PACs – private støttekomitéer, der kan indsamle ubegrænsede beløb og bruge dem på at føre kampagne for en præsidentkandidat uden dog at have lov til at koordinere deres budskab.

Men det er en sandhed med stærke modifikationer. For det første er det evident, at penge indsamlet af en præsidentkandidat kan udnyttes langt mere effektivt til at øge den folkelige tilslutning end dollars rejst af støttekomitéerne.

For det andet er traditionelle bidragsydere i det Demokratiske parti - som f.eks. advokater og fagforeninger - pludseligt begyndt at udskrive fede checks til Obamas ledende super-PAC, Priorities USA Action.

Samlet set har fire demokratiske super-PACs indtil nu rejst 77 mio. dollar, mens Romneys støttekomite Restore Our Future og en anden komité grundlagt af den politiske konsulent Karl Rove formentlig vil indsamle 300 mio. dollar i valgkampen.

Det er en betydelig forskel. Romneys allierede har brugt en stor del af deres midler allerede, men de har flere penge tilbage end Romneys kampagne. På den anden side synes der nu for alvor at være kommet i gang i de demokratiske super-PACs. Ifølge en artikel i dag i The New York Times vælter pengene ind fra rige demokrater, der hidtil har afvist at at gå på kompromis med deres afstandtagen fra super-PACs nye rolle i amerikanske valgkampe.

En sidste pointe er, at Barack Obama faktisk kan vie mere tid til at føre valgkamp end Romney. Det til trods for, at han samtidig skal være præsident.

Kommentarer

Om det er Obama eller Romney, der vinder valget er totalt ligegyldigt, idet en amerikansk præsident kun er en "dukke" styret af forbryderiske bagmænd.

Præsidenterne skifter ansigt og farve, men gruppen af bagmænd, der styrer præsidenten - uanset hvem det måtte være, trækker læsset i samme retning.

Obama lovede at skaffe mere åbenhed og demokrati i samfundet - og lovede at sende soldaterne hjem igen. Men, Obama er den præsident i nyere tid, der har indskrænket befolkningens frihed allermest. Og han har tillige ført en krigsliderlig politik.

Obama, har været styret af hård hånd af Brzezinski (manden der skabte Al CIA da) og Soros (finansiel terrorist på den internationale scene) - og har næppe truffet nogen selvstændige beslutninger.

Det politiske system i Vesten er IKKE demokratisk, men det ser sådan ud.

Husk på, der er mange klassifikationsniveauer over præsidentniveau. Den amerikanske præsident er "clearet" til "top secret" - men der er ca. 30 niveaer over dette niveau, hvor det højeste er "cosmic top secret". Dvs. der er "mørkemænd" ovenover den folkevalgte præsident..

Thomas Petersen

Brød og cirkus. Det lader dog til det snart kommer til at knibe med brødet. Men sikken et cirkus.

Thomas Petersen

Both Obama and Romney Support:
-Bailouts, the “too big to fail” concept, stimulus packages, quantitative easing and deficit spending
-Sending our troops to protect others borders and sending our money to foreign dictators
-Interventionist foreign policy from the Bush era
-Federal restrictions on gun ownership
-Patriot Act
-Spying on American citizens without warrants
-Indefinite detention of American citizens without charge, trial or lawyer
-Assassinations of American citizens without due process!

Both Obama and Romney Oppose:
-Balancing the budget in less than 30 years
-Paying down the national debt
-States rights to make their own laws
-A Government that consistently obeys the Constitution!

http://www.crisishq.com/why-prepare/the-illusion-of-choice/

Thomas Petersen

Og Lasse Jensens "Mennesker og Medier" hvor de kommer ind på hvor lidt den almene amerikaner efterhånden "give a shit" om cirkus Washington:

http://www.dr.dk/radio/player/?psdb/mennesker-og-medier-32

Obama har sørget for at den amerikanske hær kommer ud af Afghanistan og Irak. Han har fået gennemført en storstilet, efter amerikanske forhold, sundheds-reform. Hans skattepakke har reddet tusindvis af amerikanske jobs i bil-industrien.

Ift. den lovgivning han underskrev den 31. december 2011, havde han ikke noget valg: den var vedtaget i Kongressen - af både Senatet og Repræsentanternes Hus.

Og Brzezinski? Han er altså ikke medlem af Obamas regering og Soros er ej heller. Warren Buffet er den millionær, som Obama er enig med - og Obama er enig med Buffet økonomisk set.

--

Og der er altså ikk noget der hedder Top Secret (undtagen i film altså). Det hedder Confidential (fortroligt)...

---

Jeg faldt over en god video med en hardcore - og fornuftig - akademiker - Dr. Webster-Tarplay.

Videoen er fra 2010, men giver et glimende indblik i hvem Obama er: Lyt og lær!
http://www.youtube.com/watch?v=EFZmzYr54Zg

Martin B. Vestergaard

Nå ja, og viden om alle disse niveauer over præsidenten er så hemmeligt at end ikke præsidenten ved de eksisterer.

BANKO !
We har en winder Oh ! BAMA !

Til Vestergaard: Jo, præsidenten ved at der findes "niveauer" over hans magtniveau. Men det er ikke et tegn på et reelt demokrati, vel.

Har vi et reelt demokrati i Vesten?
Mange danskere mener helt klart ja - så der er mange der er ofre for propagandaen.

Propagandaen er forskellen mellem hvordan verden ER - og hvordan man tror den er er. Denne forskel kan udjævnes med indsigt og viden.

Alle politiske kampagner burde blive støttet med sats-beløb fra staten, eller?

Ole Madsen,
Du bør angive en eller flere kontrollerbare kilder til din viden når du anfører så kontroversielle påstande. Hvor har du din indsigt fra?
Kenn Gerdes

Kenn Gerdes

Enig, og jeg har angivet en kilde nogle kommentarer under mit første indlæg.

Her får du linket igen. God fornøjelse.
http://www.youtube.com/watch?v=EFZmzYr54Zg