Mathias Faigh Larsen

  • Kronik
    6. september 2021

    Kroppe med funktionsnedsættelse kan ses som sprækker i perfektionens tyranni

    I samfundets institutioner forstås kroppen med handicap som en forkert krop og et problem, der må bearbejdes. Denne instrumentelle tilgang gør det svært at glædes over skønheden ved den uperfekte krop og ømheden ved at være i den, skriver kulturformidler Mathias Faigh Larsen i denne kronik
    Hvad der er brug for, er en ny ømhed, der frigør kroppen fra alle formål og krav om, hvad en krop skal. Ikke en kropsaktivisme, der prøver at få alle kroppe til at fremstå perfekte, skriver Mathias Faigh Larsen, der selv har muskelsvind.