Mathias Herup Nielsen

 • Kommentar
  19. november 2018

  Politikerne mistænkeliggør kontanthjælpsmodtagere, når de taler deres arbejdsevne op

  Under optimismens faner og hurraråb gøres beskrivelserne af kontanthjælpsmodtagerne mere og mere positive. Resultatet er, at flere indlemmes i gruppen af de, der ’godt kan, men alligevel ikke gør’
 • Kronik
  20. juni 2017

  Vil du have succes på arbejdsmarkedet, skal du lære af Paradise Hotel

  Realityshowet Paradise Hotel afvises som useriøs og ulækker underholdning. Men showet og de dyder, det hylder, minder mere om det moderne arbejdsmarked, end de fleste har lyst til at gøre sig bevidst
  Paradise Hotel holdes ud i strakt arm som noget, der lugter virkelig dårligt, og som man ikke bør beskæftige sig med, når man er et ordentligt menneske. Men vinderne på hotellet vinder netop ved at leve op til nogle af de idealer, som tiden mafiøst pådutter mange af de ordentlige mennesker, der er i færd med at blive voksne, og som træder ud på arbejdsmarkedet i disse år, skriver dagens kronikør. Arkivfoto
 • Kommentar
  21. april 2017

  Cepos skaber et fordrejet billede af unge udsattes ydelser

  Tænketanken Cepos forsøger for tiden at overbevise om, at de ikke-jobparate unge på kontanthjælp bør have en ydelse, der er ligeså lav som ydelsen for de jobparate unge
  Tæller man det reelle antal af unge mennesker, der var i berøring med kontanthjælpssystemet i 2016, får man noget nær en spejlvending af Cepos’ tal, skriver dagens kommentarskribent.
 • Kronik
  17. oktober 2016

  Regeringens forsvar for kontanthjælpsreformen er fuld af logiske brist

  Det er tilsyneladende svært at argumentere for regeringens kontanthjælpsstramninger. Argumenterne for reformen holder ikke til et kritisk eftersyn
  Man kan mene om den disciplinerende socialpolitik, hvad man vil. Men uanset ideologisk ståsted kommer man ikke uden om, at det kun kan være meningsfuldt at give mennesker incitament til at arbejde, hvis de rent faktisk er i stand til at reagere på det, skriver dagens kronikør.
 • Kronik
  30. maj 2016

  Når kynismen råder, bliver røvhullerne belønnet

  De producerede gode tal, mine callcenter-kollegaer, og de blev belønnet for deres evne til at behandle dem i den anden ende respektløst. Men de skabte også elendig stemning og et dårligt omdømme for virksomheden. Det virker lidt, som om det offentlige nu har overtaget denne kyniske arbejdskultur
  De producerede gode tal, mine callcenter-kollegaer, og de blev belønnet for deres evne til at behandle dem i den anden ende respektløst. Men de skabte også elendig stemning og et dårligt omdømme for virksomheden. Det virker lidt, som om det offentlige nu har overtaget denne kyniske arbejdskultur
 • Kronik
  11. marts 2016

  Pludselig blev liberalisme til pladderhumanisme

  Når Alternativet foreslår kontanthjælp uden kontrol af ledige, bliver det affejet som naiv venstreorienteret tågesnak. Men nært beslægtede ideer flød faktisk fra toneangivende højreorienterede tænkere for et halvt århundrede siden – så hvorfor denne modvilje fra de borgerlige i dag?
  Alternativets forslag om en fast basisydelse til en afgrænset gruppe, der i perioder står uden indkomst, minder snarere om en anden gammel idé, nemlig den negative indkomstskat, skriver dagens kronikør.
 • Kommentar
  13. oktober 2015

  Flotte gaver til kontanthjælpsmodtagerne

  Nedskæringer og stramninger lanceres igen og igen som håndsrækninger til de arbejdsløse. Men argumenterne afslører, at politikken formuleres i en verden, der i stadigt stigende grad afkobles fra den verden, som politikken skal virke i
 • Kommentar
  12. juni 2015

  Socialpolitik for de arbejdende

  Det afgørende socialpolitiske spørgsmål er ikke længere, hvordan vi sikrer alle mennesker muligheden for at leve et godt liv, men om alle har økonomisk incitament til at arbejde. Risikoen er en socialpolitisk debat, tømt for socialpolitisk indhold
 • Kronik
  25. marts 2015

  Rullebåndssamfundet

  Reform for reform omsmeder velfærdsstatens institutioner. Målet er at sikre, at borgerne kommer hurtigt og effektivt derhen, hvor arbejdsgiverne har brug for dem. Stilstand er fjenden. Men modstand vinder frem, for borgerne har svært ved at genkende sig selv i det billede, som en ny tids politik modelleres efter
  Reform for reform omsmeder velfærdsstatens institutioner. Målet er at sikre, at borgerne kommer hurtigt og effektivt derhen, hvor arbejdsgiverne har brug for dem. Stilstand er fjenden. Men modstand vinder frem, for borgerne har svært ved at genkende sig selv i det billede, som en ny tids politik modelleres efter

Sider

 1. Kronik
  4. februar 2011

  Mig a/s

  De ældre generationer skoser ungdommen for sin hang til selviscenesættelse. De overse, at iscenesættelsen er et vigtigt led i forsøget på at afsætte den vare, vi alle skal sælge: os selv
  Amalie Shakers fra reality-programmet 'Paradise Hotel' har om nogen forstået, hvordan man iscenesætter sig selv i den moderne medieverden.
 2. Kronik
  10. juli 2009

  Det attråværdige paradishotel

  Realityshowet 'Paradise Hotel' trak næsten en halv million unge seere til tv-skærmene på finaleaftenen. Måske bør man begynde at tage programmet og dets deltagere alvorligt som billeder på den tid, vi lever i
  Paradise Hotel ser ud til at være et godt billede på den verden som unge i dag opdrages til at være en del af og at elske ... Showet viser os faktisk paradis. Ikke forstået som et abstrakt sted som man kan stræbe efter at nå i det hinsides. Men som en ideal tilstand man opdrages til at forfølge her og nu, i det dennesidige.
 3. Kronik
  20. oktober 2012

  Projektmennesket, det rationelle menneske og rettighedsbæreren

  Dagpengedebatten handler ikke blot om mennesker af kød og blod, der trues på deres eksistensgrundlag. Hvad der ligeledes er på spil, er en værdikamp om hvilket menneskesyn, der skal stå i centrum for vores velfærdssamfund
  Regeringens fastlåste forståelse af, at menneskelig forløsning primært kan ske på arbejdsmarkedet, indebærer, at mennesker, der af den ene eller anden årsag lever deres liv uden for, vanskeligt kan betragtes som andet end forfejlede projekter.
 4. Kronik
  25. marts 2015

  Rullebåndssamfundet

  Reform for reform omsmeder velfærdsstatens institutioner. Målet er at sikre, at borgerne kommer hurtigt og effektivt derhen, hvor arbejdsgiverne har brug for dem. Stilstand er fjenden. Men modstand vinder frem, for borgerne har svært ved at genkende sig selv i det billede, som en ny tids politik modelleres efter
  Reform for reform omsmeder velfærdsstatens institutioner. Målet er at sikre, at borgerne kommer hurtigt og effektivt derhen, hvor arbejdsgiverne har brug for dem. Stilstand er fjenden. Men modstand vinder frem, for borgerne har svært ved at genkende sig selv i det billede, som en ny tids politik modelleres efter
 5. Kronik
  17. oktober 2016

  Regeringens forsvar for kontanthjælpsreformen er fuld af logiske brist

  Det er tilsyneladende svært at argumentere for regeringens kontanthjælpsstramninger. Argumenterne for reformen holder ikke til et kritisk eftersyn
  Man kan mene om den disciplinerende socialpolitik, hvad man vil. Men uanset ideologisk ståsted kommer man ikke uden om, at det kun kan være meningsfuldt at give mennesker incitament til at arbejde, hvis de rent faktisk er i stand til at reagere på det, skriver dagens kronikør.
 6. Kronik
  20. juni 2017

  Vil du have succes på arbejdsmarkedet, skal du lære af Paradise Hotel

  Realityshowet Paradise Hotel afvises som useriøs og ulækker underholdning. Men showet og de dyder, det hylder, minder mere om det moderne arbejdsmarked, end de fleste har lyst til at gøre sig bevidst
  Paradise Hotel holdes ud i strakt arm som noget, der lugter virkelig dårligt, og som man ikke bør beskæftige sig med, når man er et ordentligt menneske. Men vinderne på hotellet vinder netop ved at leve op til nogle af de idealer, som tiden mafiøst pådutter mange af de ordentlige mennesker, der er i færd med at blive voksne, og som træder ud på arbejdsmarkedet i disse år, skriver dagens kronikør. Arkivfoto
 7. Kommentar
  3. december 2014

  Udsatte borgere behøver ikke Lars Seiers medlidenhed

  Når højrefløjen begræder, at velfærdssystemet stiller for få krav til landets svageste og kræver stop for førtidspensioner, er der tale om en forældet sniksnak. Nye skrappe krav er kommet til, og over de seneste tre år er antallet af førtidspensioneringer faldet dramatisk. Flere pisk hjælper næppe
 8. Kronik
  13. december 2013

  Fra 1. januar er vi alle stærke

  Med kontanthjælpsreformen triller vi ind en tid, hvor vi selvretfærdigt står med pisken i hånden og taktfast nikker til hinanden uden for alvor at fatte ironien i det mantra, vi gentager: ’Vi stiller kun krav til de, der kan selv. Og det kan alle!’
  Den nye kontanthjælpsreform, der træder i kraft 1. januar, går væk fra den hidtidige opdeling i dem, der kan, og dem, der ikke kan finde et arbejde og forsørge sig selv. Man kan sige, at den udtrykker et positivt menneskesyn, men måske også, at der findes nogen, der ikke kan – eller har muligheden for det, og at det måske ikke er så positivt at se bort fra dem.