Merete Nielsen

Seneste artikler af
Merete Nielsen
 • Danskerne lever længere

  Efter flere års stagnation er middellevealderen på vej op. Men sundhedsministeren mener, at der er lang vej endnu: For mange dør i den produktive alder Danmarks placering i bunden af OECD's lister over middellevealder har gennem 90'erne fået sundhedspolitikerne til at udtale sig bekymret om vores usunde levevis...
 • Medicinalindustrien bruger 700 millioner årligt på markedsføring

  Industrien har for stor indflydelse på den prioritering, der sker i forhold til lægemidler. Lægerne skal derfor efteruddannes mere af det offentlige, mener medicinaldirektøren Betainterferon, gigtmedicin, antidepressiver, mavesårsmedicin...
 • Fusk med bogsalg

  Avisernes Top 10- lister over de bedst sælgende bøger er mere et udtryk for smart markedsføring end reelle salgstal, mener forlægger Når en febrilsk bogkunde i sidste øjeblik skal købe fødselsdagsgaven til tante Gerda, er ugens bestsellerliste en oplagt guide til ikke at ramme helt ved siden af...
 • Politikere afviser pædagogers frygt

  De radikale i København afviser frygt for, at forlig om sammenlægning af skoler og fritidshjem også omfatter eksisterende fritidshjem Venstrefløjens og fagforeningers frygt for den nye aftale om, at sammenlægningen af skoler og fritidshjem også skal gælde eksisterende fritidshjem, er ubegrundet...
 • Protest mod nedskæringer

  Københavns Kommune vil spare seks procent på børnepasning i 2000 Forældre og personale i Københavns Kommunes dagsinstitutioner viste i går deres utilfredshed med, at Københavns Kommune i 2000 vil spare seks procent på daginstitutionsområdet...
 • Selvmordsforsøg fordoblet blandt unge piger

  Færre danskere forsøger selvmord. Men ny opgørelse viser, at unge piger i stigende grad forsøger at tage livet af sig Selvom antallet af selvmord og selvmordsforsøg generelt er faldet gennem 1990'erne, forholder det sig omvendt for gruppen af helt unge piger...
 • Dyrere at få børn anbragt i pleje

  Det er 'sælgers marked' når der skal findes anbringelse af vanskelige børn udenfor hjemmet. Færre anbringes, men alligevel stiger udgifterne Landet over oplever kommunerne et stigende pres på budgetterne på børn- og ungeområdet...
 • Dårligst stillede er overforbrugere af nervemedicin

  Socialt dårligt stillede grupper er overrepræsenteret blandt brugere af nerve- og sovemedicin, viser ny undersøgelse Når en praktiserende læge skriver under på en recept på nerve- eller sovepiller, er det meget sandsynligt, at recepten er udskrevet til en ældre, enlig kvinde uden arbejde...
 • Sagsbehandlere har fået nok

  Ulidelige arbejdsvilkår og hårde sparekrav får personalet til at flygte fra socialcentret i Brønshøj-Husum-distriktet i Københavns Et kontor tilklistret med telefonbeskeder og et skrivebord, der er ved at bukke under for presset af sagsdynger...

Sider

Mest læste
 1. Med genteknologien som redskab er vi i gang med en stadig devaluering af vores menneskesyn, mener Erling Tiedemann, medlem af Det Etiske Råd Mandagssamtale "Da jeg kom ind i Det Etiske Råd, troede jeg, at det var let at tage stilling til etiske spørgsmål, men nu er jeg klar over, at det kan være virkelig svært...
 2. Regningen vokser på længere sigt, når svage og udsatte børn anbringes for sent. Undersøgelser viser, at mange børn holdes i familierne for længe - enten af sparehensyn eller urealistiske ønsker om at forebygge Mange danske børn ville have gavn af at blive fjernet tidligere...
 3. Avisernes Top 10- lister over de bedst sælgende bøger er mere et udtryk for smart markedsføring end reelle salgstal, mener forlægger Når en febrilsk bogkunde i sidste øjeblik skal købe fødselsdagsgaven til tante Gerda, er ugens bestsellerliste en oplagt guide til ikke at ramme helt ved siden af...
 4. Myndighederne bekæmper salmonella, og tilsætningsstoffer kontrolleres som aldrig før, men i det store hele sker der ingen fremskridt, mener kritiker Sikkerhed Med oprettelsen af Fødevareministeriet i december 1996 er fødevaresikkerhed for alvor kommet på Regeringens dagsorden...
 5. Amterne står over for en stor udfordring med at omsætte Den Nationale Kræftplan i praksis. Mangel på uddannet personale udgør flaskehals Risikoen for at dø af kræft i Danmark er 10 procent større end i Sverige...
 6. Kvinder vil have ligestilling - men de spænder ben for sig selv ved at vælge mænd med højere uddannelse og løn Familieliv Vil kvinder overhovedet have ligestilling? I tanken ja, men i handling trækker det feminine køn på nogle punkter i modsat retning...
 7. Skilsmissebørn svigtes, fordi ansvarsfordelingen mellem kommuner og statsamter ikke er præcis nok Skilsmissebørn, der udsættes for omsorgssvigt under samvær med den forælder, de ikke bor hos, er ikke tilstrækkelig beskyttet af den nuværende lovpraksis...
 8. Flere og flere folkeskoleelever har så store indlæringsproblemer, at de ikke kan indpasses i traditionel specialundervisning. Børnesagkyndige kalder det 'bekymrende' Folkeskolen er blevet mindre gearet til at integrere børn med adfærds- og indlæringsproblemer...