Mette Højrup

  • Kronik
    14. december 2001

    Se selv

    David Hockneys billeder gør os mere bevidste om virkelighedens ’blændværker’ ved at skabe billeder – ikke af ting, men af selve det at se