Mette Skovgaard Væver

Artikler
 • Kommentar
  15. februar 2023

  Lad universitetet stå for efteruddannelse af psykologer, så de kan bidrage til kampen mod mistrivsel

  Mistrivslen blandt børn og unge kan bekæmpes ved at styrke de pædagogisk-psykologiske kompetencer. Her bør universiteterne spille en nøglerolle ved at stå for efteruddannelse af psykologer, lærere og pædagoger, som man har set i andre lande, vi normalt sammenligner os med
  Stadig flere børn og unge mistrives, og måske er det tid til at tænke anderledes og lade universiteterne spille en større rolle i forbindelse med efteruddannelse af relevante faggrupper som eksempelvis lærere, pædagoger, skolesocialrådgivere og psykologer, skriver ansatte ved Institut for Psykologi på KU og i Faxe Kommune i denne kommentar.
 • Kommentar
  16. november 2022

  Lad os lære af folkeskolereformens fejl: Børns trivsel kræver bedre evaluering

  Folkeskolereformens fejl kunne have været undgået, hvis de forventede virkninger var blevet undersøgt inden udrulning. Lad os følge Finlands eksempel med et evalueringssystem på børne- og ungeområdet, så vi kan sikre fagligheden og trivslen i skolen
  Tænk, hvis vi i Danmark havde afprøvet de forskellige elementer af folkeskolereformen, inden den blev implementeret i hele landet. Så havde vi fået øje på knasterne, inden alle landets skolebørn blev udsat for eksperimentet, skriver forskere ved Økonomisk Institut og Institut for Psykologi på Københavns Universitet i denne kommentar.
 • Kronik
  25. januar 2013

  Tab ikke de små på gulvet

  Vi ved, at de første leveår er altafgørende for resten af livet. Er den psykiske sundhed ikke i orden dér, er der en markant risiko for, at børnene ender som socialt marginaliserede voksne – til skade for dem selv, deres familier og samfundsøkonomien. Der er behov for en samlet national strategi frem for det kludetæppe af kommunale løsninger, som vi p.t. anvender
  10 procent af de cirka 65.000 børn, der fødes om året i Danmark, er i risiko for tidlig mistrivsel og psykisk fejludvikling.