Mikkel Zeuthen

Seneste artikler af
Mikkel Zeuthen
  • Moderne socialister skal genskabe fællesskabet

    Både den økonomiske og økologiske krise er opstået, fordi forbrugersamfundet har givet den enkelte grønt lys til at gå benhårdt efter at opfylde egne behov. Kimen til kriserne er med andre ord tabet af fællesskabet. Første opgave for moderne socialister er derfor at løse fællesskabets krise
  • Kampdagen bør bruges på unge

    Krisen kradser stadig, og den rammer ungdommen hårdt og brutalt, både faglærte arbejdere og akademikere
  • Voksende bureaukrati æder undervisningen

    Det er som om de administrative ressourcer forsvinder i et stort sort hul af ineffektivt bureaukrati, der ender med at æde undervisningstiden på universiteterne. Tilbage står de studerende med en lang næse