MODERNE IDEER

MODERNE IDEER handler om vor tids største udfordringer – flygtningekrise, klima, krig, ulighed, terrorisme, overvågning, uddannelse og mange flere. Hvordan forholder vi os til udfordringerne? Forholder vi os overhovedet til dem? Og hvordan kan vi tænke, diskutere og handle helt anderledes?

Bøger
MODERNE IDEER er små bøger, der svarer på tidens store spørgsmål. Se og køb serien lige her:
Hvor står kampen om dannelsen?
Stefan Hermann

Der udspiller sig en kamp om dannelsen. Imens forpasser vi, argumenterer Stefan Hermann i denne bog, muligheden for at diskutere, hvad der ville være bedst for vores uddannelsessystem og for de kommende generationer, der skal dannes i det. Det er på tide at genoverveje dannelsen.

Pris: 49,95 kr.

Køb bogen her
Hvordan løser vi flygtningekrisen?
Thomas Gammeltoft-Hansen

Flygtningene kommer!
Mennesker, der vandrer langs de danske motorveje eller forsøger at krydse Middelhavet har sat ’flygtningekrisen’ på den politiske dagsorden. Hvor kommer flygtningene fra? Hvorfor vokser presset på Europa? Hvad kan vi gøre for at undgå det?

Pris: 49,95 kr.

Køb bogen her
Hvad skal vi med landbruget?
Jørgen Steen Nielsen

Dansk landbrug er fanget i en dødsspiral, hvor landmænd presser bedriften, jorden og økonomien til bristepunktet. Konkurserne står i kø, mens fødevarekvaliteten og dyrevelfærden lider. Kan det blive ved – og skal det blive ved? Jørgen Steen Nielsen præsenterer her alternativer.

Pris: 49,95 kr.

Køb bogen her
Hvad svarer vi jihadisterne?
Rasmus Alenius Boserup

Vi forklarer oftest jihadisme med psykologi eller kultur, og afskriver jihadisterne som marginaliserede tabere, kriminelle voldspsykopater eller religiøse fanatikere. Men jihad er også politik, skriver Rasmus Alenius Boserup og giver et bud på hvordan man svarer jihadisterne.

Pris: 49,95 kr.

Køb bogen her
Hvordan får vi bedre debat om velfærd?
Nanna Mik-Meyer

Debatten om velfærdsstatens tilstand og fremtid er præget af en frontlinje, hvor tilhængere af konkurrencestaten støder sammen med dens modstandere i et ideologisk slag I stedet er der behov for mere viden om det virvar af rationaler, der er på spil, når borgeren møder velfærdstaten, argumenterer professor Nanna Mik-Meyer.

Pris: 49,95 kr.

Køb bogen her
Hvordan kan vi bekæmpe social ulighed?
Erik Jørgen Hansen

Bekæmpelse af social ulighed og utryghed var en central begrundelse for opbygningen af den danske velfærdsstat. Alligevel er det endt med stigende ulighed. I denne bog viser Erik Jørgen Hansen, at Danmark stadig er et klassesamfund og stiller en række markante forslag til bekæmpelse af social ulighed.

Pris: 49,95 kr.

Køb bogen her
Hvad er krig og fred i dag?
Mikkel Vedby Rasmussen

Er freden forbi? Ja. Fordi den fred som de internationale institutioner med FN i spidsen har sikret siden Anden Verdenskrig er slut. Nej. Fordi der ikke har været fred siden Anden Verdenskrig – på trods af vores insisteren på, at FN-pagten afskaffede krig. Mikkel Vedby Rasmussen afdækker krigens nye former og argumenterer for, at alternativet til vores frygt ikke er politiske løfter om mere tryghed. Men mere realisme.

Pris: 49,95 kr.

Køb bogen her
Hvordan får vi mere lighed i uddannelse?
Agi Csonka

Folkeskolen skulle være det instrument, som velfærdsstaten kunne udjævne den sociale ulighed med. Men det er ikke sket.

Klasseskellene sætter sig igennem på ny, mens forskningen og uddannelsessystemet har mistet blik for dem. Det er den dårlige nyhed. Den gode nyhed er, at der kan gøres noget.

Pris: 49,95 kr.

Køb bogen her
Hvordan får vi verdens bedste sundhedsvæsen?
Liselotte Højgaard

Det danske sundhedsvæsen er i krise. Godt nok bliver flere behandlet, og godt nok lever vi længere, men patienternes tillid til behandlingen er faldende og lægerne er dybt utilfredse. Det er ikke et bæredygtigt fundament for fremtidens sygehusvæsen – og det har desværre alt at gøre med, hvordan de danske sygehuse ledes og administreres. Sådan konkluderer Liselotte Højgaard.

Pris: 49,95 kr.

Køb bogen her
Hvordan forvrænger populismen demokratiet?
Mogens Herman Hansen

Hvad er det populisterne vil? Og hvorfor dukker populismen op med så stor slagkraft i det liberale demokratis kerneområde i Europa og USA? Det er de spørgsmål, som Mogens Herman Hansen analyserer og besvarer i denne bog.

Pris: 49,95 kr.

Køb bogen her

Løsningskatalog
De store udfordringer er ikke altid lige til at overskue. Derfor forsøger vi med tegneserier – en til hver bog. Her kan du se et katalog over løsninger på verdens problemer.
Illustration: Mia Mottelson/iBureauet
Lande som Jordan og Libanon er tynget af millioner af flygtninge – nærområderne er på sammenbruddets rand. Og hvis de lukker grænserne, skal Europa tage imod tusindvis af nye flygtninge. Det er ikke holdbart.

Der er behov for en mere fair fordeling af flygtninge, skriver Thomas Gammeltoft-Hansen i sin nye bog Hvordan løser vi flygtningekrisen?.

Her er hans forslag til et helt nyt system, der kan stabilisere nærområderne og skærme Europa fra fremtidige flygtningestrømme.
Illustration: Mia Mottelson/iBureauet
Dansk landbrug skylder 379 mia. kroner. Landmænd går konkurs, bankerne lider tab, og unge landmænd kan ikke komme ind på markedet.

Det er uholdbart. Hvis vi gerne vil have et sundt landbrug, er staten nødt til at tage affære – ligesom den gjorde, da bankerne var i krise, skriver Jørgen Steen Nielsen i sin nye bog 'Hvad skal vi med landbruget?'.

Her er hans løsning på landbrugets økonomiske kaos.
Illustration: Nilas Røpke Driessen/iBureauet
Debatten om dannelse er gået i hårdknude. På den ene side står en administrativ position, der vil uddanne til arbejdsmarked og effektivisering. På den anden side står lærere, pædagoger og andre, der vil uddanne 'hele mennesker'.

Hvis vi skal videre, kræver det en gentænkning af, hvad formålet med uddannelse i det hele taget er, mener Stefan Hermann, rektor på Metropol og forfatter til den nye bog 'Hvor står kampen om dannelsen?'

Her er hans løsning på, hvordan vi sætter gang i dannelsen igen.
Illustration: Line Høstrup/iBureauet
Vi fremstiller ofte jihadister som religiøse fanatikere, marginaliserede tabere eller hårdkogte kriminelle. Og det er nogle af dem nok også.

Men for at forstå, hvorfor der i dag er flere jihadister i Mellemøsten og i Europa end tidligere, må vi indse, at mange af dem er rationelle individer med et politisk projekt, skriver Rasmus Alenius Boserup i sin nye bog 'Hvad svarer vi jihadisterne?'

Kun på den måde kan vi finde løsninger på problemet.

Her er et af hans bud på en løsning.
Illustration: Thomas Iburg/iBureauet
Velfærdsdebatten er vigtig. Den handler om, hvordan vi skal bruge vores skattekroner, og om hvordan det offentlige skal møde borgere. Desværre bliver debatten forenklet af debattører, der undlader nogle rationaler, man ikke kan undvære i sin argumentation.

Professor ved SFI, Nanna Mik-Meyer kommer i sin nye bog 'Hvordan får vi en bedre debat om velfærd?' med fem forslag.

Her er hendes bud på en løsning.
Illustration: Thomas Iburg/iBureauet
Det kan nogen gange virke, som om verden er ved at falde fra hinanden. Men ifølge professor i statskundskab Mikkel Vedby Rasmussen er det ikke tilfældet: Verden har alle dage været konfliktfyldt, men i dag er vores samfund bedre rustet til at modstå truslerne.

Her er hans bud på en løsning.

Podcast
Lyt til vores Moderne Ideer Podcast, som ikke kun vil gøre dig klogere, men også leverer svar på nogle af vor tids største udfordringer fra de mennesker, der ved allermest om dem.

Du kan finde podcasten i iTunes eller høre dem på Information.dk


Artikler
Hver gang vi udgiver en bog i serien, bringer vi et interview med forfatteren i Information og dem kan du finde nedenfor. Du kan desuden finde flere artikler om bøgernes temaer lige her.
’Jeg har været læge og forsker i 35 år, og jeg har aldrig set noget lignende’
Af Line Vaaben

Det danske sundhedsvæsen er blevet sparet så langt ned, at akslen i vognen er tæt på at knække. Sådan lyder kritikken fra klinikchef, overlæge på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet Liselotte Højgaard. I en ny debatbog giver hun sit bud på, hvordan vi får verdens bedste sundhedsvæsen: Stop effektiviseringerne, afliv bureaukratiet og giv magten tilbage til fagpersonerne

Læs artiklen på Information.dk
’Det er i alle landes interesse at lave aftaler i stedet for bare at vente på, at lokummet brænder’
Af Christian Bennike

Hvis bare et af landene i nærområderne bryder sammen eller lukker sine grænser, vil det starte en voldsom strøm af flygtninge til Europa. Og vi balancerer allerede på kanten, mener Thomas Gammeltoft-Hansen, der er forskningschef på Raoul Wallenberg Instituttet i Lund. Vi er nødt til at ændre systemet, før det er for sent. Ikke kun for flygtningene skyld – også for vores egen

Læs artiklen på Information.dk
'Vi kan ikke bare blive ved med at marchere fremad, hvis de herskende værdier er konkurrence, individualisme, materialisme og udnyttelse af naturen'
Af Christian Bennike

Landbrugets krise hænger tæt sammen med samfundets værdikrise, mener forfatter og journalist på Information, Jørgen Steen Nielsen. Hvis vi vil opbygge et bæredygtigt samfund, må vi opgive jagten på evig materiel vækst, global konkurrenceevne og billige svin.

Læs artiklen på Information.dk
Uddannelsesdebatten er en skyttegravskrig mellem 60'er-pædagogik og konkurrencestat
Af Lasse Skou Andersen

Der er gået sort-hvid George Bush-retorik i uddannelsesdebatten, og det er fordummende, mener Stefan Hermann, rektor på professionshøjskolen Metropol. I en ny bog gør han op med både fortalerne for konkurrencestaten og forkæmperne for ’det hele menneske’.

Læs artiklen på Information.dk
Jihadister er rationelle
Af Lasse Skou Andersen

Vi må holde op med kun at se jihadister som sociale afvigere, der er blevet forhærdet af bandekriminalitet eller vildført af religiøs fanatisme, siger mellemøstforsker Rasmus Alenius Boserup. Jihadismen er et fuldstændig rationelt politisk projekt, mener han, og det har heller ikke regeringens nye antiradikaliseringspakke forstået.

Læs artiklen på Information.dk
Det er ikke alle offentligt ansatte, der lider under New Public Management, og bureaukrati er ikke kun dårligt
Af Lærke Cramon

Vi har brug for en bedre debat om velfærd. Det mener Nanna Mik-Meyer, professor ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI. Den nuværende debat er ofte for unuanceret og forholder sig ikke til helt centrale rationaler i velfærdsarbejdet

Læs artiklen på Information.dk
Vi har mest grund til at være bange for vores egen fascination af den frygt, som vi med rette kan føle
Af Nicoline Larsen

Vi skal holde op med at lade os styre af vores frygt. Det mener Mikkel Vedby Rasmussen, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. I stedet for desperat at forsøge at skabe tryghed mener han, at vi skal vi få en mere realistisk forståelse af vores samfunds styrke og erkende, at usikkerheden i verden ikke er nogen ny tilstand

Læs artiklen på Information.dk

Arrangementer
MODERNE IDEER er også samtaler om de store udfordringer. Vi holder debatarrangementer i Informations kantine og vi tager dertil diskussionen med til andre steder på andre måder.

I oktober 2016 diskuterede den tyske idéhistoriker Jan Werner-Müller, menneskerettighedsjuristen Thomas Gammeltoft-Hansen, mellemøstforskeren Rasmus Alenius Boserup, journalisten Jørgen Steen Nielsen og rektor ved Metropol Stefan Hermann den offentlige intellektuelles rolle i verden.

I november 2016 mødtes Rasmus Alenius Boserup med Jakob Sheikh i Informations kantine for at tale om hvordan vi møder jihadisterne og hvilken rolle samfundet spiller for dem, der rejser ud for at kæmpe en religiøs krig langt borte.

Vi fortsætter i 2017, hvor Thomas Gammeltoft-Hansen møder Uffe Østergaard i Skuespilshuset for at diskutere hvordan den globale flygtningekrise kan løses.