Mogens Ove Madsen

 • Læserbrev
  31. maj 2018

  Skeln mellem ideologisk og intellektuel

  Det er ironisk at det stigende antal forfattere blandt socialdemokraterne fremlægges som intellektuel, når det er ideologiske kampskrifter
 • Kronik
  6. december 2013

  Blind tro på rationelt marked forværrer Europas krise

  Den økonomiske krise i Europa skyldes til dels, at politikerne indretter deres politik på baggrund af forestillingen om, at markedet er rationelt, selv om det reelt er ganske irrationelt tenderende til det skizofrene. Mens markedet oprindelig belønnede barske stramninger, går det nu i panik, fordi stramningerne forudsigeligt fører til svagere vækst
  Den økonomiske krise i Europa skyldes til dels, at politikerne indretter deres politik på baggrund af forestillingen om, at markedet er rationelt, selv om det reelt er ganske irrationelt tenderende til det skizofrene. Mens markedet oprindelig belønnede barske stramninger, går det nu i panik, fordi stramningerne forudsigeligt fører til svagere vækst
 • Kronik
  21. november 2012

  Tyskland kvæler Europas økonomi

  Tyskland dikterer økonomisk smalhals i Europa de næste mange år frem. Men spareiveren virker ikke og vil føre til mere arbejdsløshed samt større splittelse mellem Europas center og periferi. Så hvorfor ikke prøve noget andet?
  Den tyske kansler, Angela Merkel, under et pressemøde med den tyske præsident, Vladimir Putin, efter et bilateralt møde i Kreml den 16. november 2012.
 • Kronik
  8. oktober 2012

  Giv kickstarten et kick – nu!

  Regeringens berømmede kickstart har ikke gjort det, den skulle; ledigheden stiger stadig. Opgaven var simpelthen større, end man regnede med. Men økonomien er grundlæggende robust, og lånemulighederne er gode – opgaven er derfor større investeringer
  Offentlige investeringer for milliarder, eksempelvis som forbedring af jernbanenettet, skulle kickstarte dansk økonomi. Men kickstarten skal have et ordentligt los, mener dagens kronikør, som efterlyser flere offentlige og private investeringer.
 • Kronik
  21. juni 2012

  Den akademiske frihed er truet

  Der er intet bevis for, at forskning er årsag til stigende økonomisk vækst. Alligevel er mantraet om ’fra forskning til faktura’ blevet et ideal på universiteterne
  Det er helt afgørende, at regeringen tager fat på at sikre den akademiske frihed på universiteterne, mener Mogens Ove Madsen. Her økonomiundervisning ved Københavns Universitet.
 • Kronik
  27. maj 2010

  Universitetsloven forhandles hemmeligt

  Et åbent brev til en lukket forhandling: Venstre, Konservative og Socialdemokraterne forhandler bag lukkede døre om en revision af universitetsloven. Det er uhørt, for loven er allerede for politisk styret, for reguleret og for topstyret, så forskere har for ringe indflydelse på eget arbejde
  Danske forskere har tidligere haft mere frihed i deres viden°©skabelige arbejde. Her en kr©°ftforsker fra grund°©forsknings°©°©centret Center for DNA-Nanoteknologi p? Aarhus Universitet. 
 model
 • Kommentar
  17. juni 2009

  Universitetsloven sætter ingen grænser for terrorledelse

  DTU-s rabiate forvaltning af universitetsloven, hvor en lektor skal tvangsforflyttes, fordi han har brugt sin ytringsfrihed, er terrorledelse - og et symptom på det problematiske i loven
  DTU-rektor Lars Pallesen afsøger grænser og gråzoner i universitetsloven, mener kronikøren.
 • Kommentar
  4. januar 2008

  De særligt udvalgte

  Videnskabsministeriet har valgt en særlig definition af begrebet eliteuddannelse - og har dermed frataget universiteterne muligheden for selv at tilrettelægge en uddannelse, som de selv finder relevant
 • Kommentar
  17. oktober 2007

  Forskningens store definitionskrig

  Vi må finde klare definitioner på strategisk og fri forskning. Ellers vil den store talkrig fortsætte
  Vi må finde klare definitioner på strategisk og fri forskning. Ellers vil den store talkrig fortsætte

Sider

 1. Kronik
  6. december 2013

  Blind tro på rationelt marked forværrer Europas krise

  Den økonomiske krise i Europa skyldes til dels, at politikerne indretter deres politik på baggrund af forestillingen om, at markedet er rationelt, selv om det reelt er ganske irrationelt tenderende til det skizofrene. Mens markedet oprindelig belønnede barske stramninger, går det nu i panik, fordi stramningerne forudsigeligt fører til svagere vækst
  Den økonomiske krise i Europa skyldes til dels, at politikerne indretter deres politik på baggrund af forestillingen om, at markedet er rationelt, selv om det reelt er ganske irrationelt tenderende til det skizofrene. Mens markedet oprindelig belønnede barske stramninger, går det nu i panik, fordi stramningerne forudsigeligt fører til svagere vækst
 2. 28. februar 2006

  Uddannelser i verdensklasse

  Ifølge Globaliseringsrådet skal vi have videregående uddannelser i verdensklasse. Der anvendes store ord i de politiske udmeldinger, men hvad der ressourcemæssigt skal til og hvor lang tid det tager inden at forudsætningerne kan være opfyldt, er ganske uafklaret