Mogens Ove Madsen

Seneste artikler af
Mogens Ove Madsen
 • Skeln mellem ideologisk og intellektuel

  Det er ironisk at det stigende antal forfattere blandt socialdemokraterne fremlægges som intellektuel, når det er ideologiske kampskrifter
 • Blind tro på rationelt marked forværrer Europas krise

  Den økonomiske krise i Europa skyldes til dels, at politikerne indretter deres politik på baggrund af forestillingen om, at markedet er rationelt, selv om det reelt er ganske irrationelt tenderende til det skizofrene. Mens markedet oprindelig belønnede barske stramninger, går det nu i panik, fordi stramningerne forudsigeligt fører til svagere vækst
 • Tyskland kvæler Europas økonomi

  Tyskland dikterer økonomisk smalhals i Europa de næste mange år frem. Men spareiveren virker ikke og vil føre til mere arbejdsløshed samt større splittelse mellem Europas center og periferi. Så hvorfor ikke prøve noget andet?
 • Giv kickstarten et kick – nu!

  Regeringens berømmede kickstart har ikke gjort det, den skulle; ledigheden stiger stadig. Opgaven var simpelthen større, end man regnede med. Men økonomien er grundlæggende robust, og lånemulighederne er gode – opgaven er derfor større investeringer
 • Den akademiske frihed er truet

  Der er intet bevis for, at forskning er årsag til stigende økonomisk vækst. Alligevel er mantraet om ’fra forskning til faktura’ blevet et ideal på universiteterne
 • Universitetsloven forhandles hemmeligt

  Et åbent brev til en lukket forhandling: Venstre, Konservative og Socialdemokraterne forhandler bag lukkede døre om en revision af universitetsloven. Det er uhørt, for loven er allerede for politisk styret, for reguleret og for topstyret, så forskere har for ringe indflydelse på eget arbejde
 • Universitetsloven sætter ingen grænser for terrorledelse

  DTU-s rabiate forvaltning af universitetsloven, hvor en lektor skal tvangsforflyttes, fordi han har brugt sin ytringsfrihed, er terrorledelse - og et symptom på det problematiske i loven
 • De særligt udvalgte

  Videnskabsministeriet har valgt en særlig definition af begrebet eliteuddannelse - og har dermed frataget universiteterne muligheden for selv at tilrettelægge en uddannelse, som de selv finder relevant
 • Forskningens store definitionskrig

  Vi må finde klare definitioner på strategisk og fri forskning. Ellers vil den store talkrig fortsætte

Sider

Mest læste
 1. Tyskland dikterer økonomisk smalhals i Europa de næste mange år frem. Men spareiveren virker ikke og vil føre til mere arbejdsløshed samt større splittelse mellem Europas center og periferi. Så hvorfor ikke prøve noget andet?