Morten Østergaard

Seneste artikler af
Morten Østergaard
 • Flere timer giver bedre resultater

  At styrke de studerendes interaktion med underviserne er ikke at tage ansvaret fra dem. Tværtimod
 • Mere involvering på universiteterne

  Radikale Venstre stemte nej til den reviderede universitetslov, blandt andet fordi vi frygtede, at den ikke i tilstrækkelig grad kunne sikre medbestemmelse for ansatte og studerende – men det var trods alt et skridt i den rigtige retning
 • Studerende er ikke affald

  Det skal være muligt for studerende både at skifte spor og videreuddanne sig uden unødvendige forsinkelser. Og læreruddannelserne skal med
 • Tilståelse: ja, vi tænker langsigtet

  Vores pointe er den helt grundlæggende, at vi ikke kommer uden om reformer, når vi skal imødegå de økonomiske udfordringer frem mod 2020
 • For 400 mio. kr. ligestilling, tak!

  Beskæftigelsesministeren har indkaldt til forhandlinger om, hvad overskuddet i den såkaldte barselsfond skal bruges til. Ministeren vil give arbejdsgiverne rabat, fordi fonden ikke anvendes. Vi vil have for 400 mio. kr. mere ligestilling
 • Krarups pseudo-religiøse forståelse

  Den 7. juni leverede Søren Krarup her i avisen en sær hypotese om forudsætninger for integration, som er både uholdbar og undergravende for integrationsindsatsen. Krarups tese er lige så enkel, som den er forkert: Flygtninge og indvandrere med muslimsk baggrund er "som sådanne i et dybt modsætningsforhold til dansk kultur," fordi denne bygger på et efter sigende kristent skel mellem religion og politik...
 • Kom igen, Søren!

  Det er bemærkelsesværdigt, så lidt Krarup havde at komme med i sit svar til Morten Østergaard og jeg i Information den 14. juni. Han forholder sig ikke én eneste gang til de argumenter, vi præsenterer i vores indlæg af den 11...
 • Krarups hule integrationssnak

  Det var med stor glæde, at vi den 23. juni læste Søren Krarups svar på vores indlæg af 15. juni. Nu kommer argumenterne på bordet, og det var præcis, hvad vi efterlyste. Når det kommer til integration finder Krarup det afgørende, at "et menneskes situation er et spørgsmål om skyld og ansvar og dermed om egen vilje"...
 • Politik har konsekvenser

  Flere borgerlige politikere er på det seneste blevet bevidste om de negative konsekvenser af den danske udlændingepolitik. Men det er altså dem selv, der har vedtaget den i Folketinget...

Sider

Mest læste
 1. Jeg spørger mig selv, hvorfor vi som land er kommet dertil, at hjerteløshed er sat i system. Svaret er, at sådan går det, når Dansk Folkeparti bestemmer
 2. De studerende har søgt ind på et heltidsstudium, og universiteterne har – også forud for denne reform – haft pligt til at tilrettelægge studierne, så det er fuldtidsstudier
 3. Radikale Venstre har masser af konkret politik, der skal sikre den grønne omstilling. Vi skal blandt andet have flere elbiler, mere vedvarende energi og mindre konventionelt landbrug