Fakta
Læsetid: 4 min.

Den kolde krig og de hemmelige tjenester 1945-68

Moderne Tider
4. december 1998

8. november 1945: V-regering dannes. Statsminister Knud Kristensen, justitsminister A.L.H. Elmquist, forsvarsminister Harald Petersen.

5. marts 1947: Justitsminister A.L.H. Elmquist (V) garanterer over for Folketinget, at: "Politiet fører ikke (...) Kartotek over ustraffede danske Borgeres lovlige politiske Virksomhed."

31. maj 1947: Justitsminister A.L.H. Elmquist udsender cirkulære "vedrørende politiets særlige efterretningsvirksomhed," hvor det understreges, at "registrering må ikke finde sted alene på grundlag af en persons lovlige politiske virksomhed."

12. november 1947: S-regering dannes. Statsminister Hans Hedtoft, justitsminister Niels Busch-Jensen, forsvarsminister Rasmus Hansen.

Marts 1948: Påskekrisen. Regeringen sættes i alarmberedskab af ambassade-sekretær Povl Bang-Jensen, der advarer om et forestående kommunistisk kup i Danmark.

Juni 1948: Sovjet blokerer frem til 1949 adgangsvejene til Vestberlin over land. USA og dets allierede etablerer luftbro.

4. april 1949: Atlantpagten underskrives. NATO oprettes.

Juni 1950: Nordkorea angriber Sydkorea og starter Koreakrigen.

30. oktober 1950: VK-regering dannes. Statsminister Erik Eriksen (V), ju-stitsminister Helga Pedersen (V), forsvarsminister Harald Petersen(V).

1951: Politiets efterretningsvæsen får navnet Politiets Efterretningstjeneste (PET).

24. januar 1952: Justitsminister Helga Pedersen udsender cirkulære om PET. Det nævner intet om forbud mod registrering alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed.

Februar 1952: Arne Sejrs private efterretnings- og propagandaorganisation, 'Firmaet', starter den ulovlige rumaflytning af tidligere trafikminister og kommunistisk folketingsmedlem Alfred Jensen og hans kone Ragnhild Andersen i deres lejlighed i Vester Søgade i København. Materialet går til næstkommanderende i Forsvarsstabens Efterretningsafdeling, kommandør Poul Adam Mørch.

13. november 1952: Justitsminister Helga Pedersen forsikrer under Folketingets finanslovsdebat, at danskere, der engagerer sig imod Vesttysklands genoprustning, "selvfølgelig" ikke er eller vil blive registreret af politiet.

Marts 1953: Josef Stalin dør.

17. juni 1953: Sovjetiske tanks nedkæmper østberlinsk arbejderopstand.

30. september 1953: S-regering dannes. Statsminister Hans Hedtoft, justitsminister Hans E. Hækkerup, forsvarsminister Rasmus Hansen.

30. november 1953: Justitsminister Hans E. Hækkerup (S) udsender ny instruks til chefen for PET. Det fremgår, at "registreringen må indskrænkes til det absolut påkrævede."

1. februar 1955: H.C. Hansen (S) statsminister. S-regeringen fortsætter.

14. maj 1955: Warszawa-pagten underskrives.

1955: NATO udformer en såkaldt minimumsstandard for overvågning af mistænkelige kræfter. Den pålægger Danmark at registrere en lang række privatpersoner.

Februar 1956: Den 20. kongres i Sovjetunionens Kommunistiske Parti. Generalsekretær Nikita Krusjtjov fortæller om Stalins forbrydelser i en hemmelig tale.

1. marts 1956: Cand. jur. Frank Poulsen ansættes som sekretær i Justitsministeriets 6. kontor.

25. maj 1956: Poul Hansen (S) ny forsvarsminister.

Oktober 1956: Sovjet invaderer Ungarn.

Februar 1957: Souschef Mogens Jen-sen gøres til ny PET-chef.

28. maj 1957: Regeringen udvides med Det Radikale Venstre og Retsforbundet. H.C. Hansen (S) fortsætter som statsminister.

15. november 1958: Aksel Larsen ekskluderes af Danmarks Kommunistiske Parti.

Januar 1959: 'Firmaet' afslutter aflytningen af Alfred Jensen og Ragnhild Andersen. Den videreføres af PET.

Februar 1959: Stiftende kongres i Socialistisk Folkeparti.

14. april 1959: "Cirkulære vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af oplysninger, der er af fælles interesse for NATO-landene" udsendes af Statsministeriet.

21. februar 1960: Trepartiregeringen fortsætter. Ny statsminister er Viggo Kampmann (S).

15. november 1960: Folketingsvalg. DKP ryger ud af Folketinget. SF kommer ind med 11 mandater. Viggo Kampmann fortsætter som statsminister i en SR-regering.

13. august 1961: Berlinmuren opføres.

3. september 1962: SR-regeringen fortsætter. Ny statsminister er Jens Otto Krag (S).

Oktober 1962: Cuba-krisen.

15. november 1962: Victor Gram (S) ny forsvarsminister.

1. oktober 1963: Erik Fournais aflø-ser Hans M. Lunding som chef for Forsvarsstabens Efterretningsafdeling.

27. februar 1964: Justitsminister Hans E. Hækkerup (S) siger fra Folketingets talerstol, "at der ikke sker registrering af personer alene på grundlag af medlemskab af organisationer som Aldrig Mere Krig, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Atomkampagnen og Komitéen mod Romunionen."

1. marts 1964: Frank Poulsen forfremmes til kontorchef i Justitsministeriets 6. kontor.

Maj 1964: Justitsminister Hans E. Hækkerup (S) siger i Folketinget, at en "udskilning" af betydningsløse oplysninger "gennem lang tid" har fundet sted i PET. Det er hensigten at intensivere dette arbejde "i det omfang, arbejdskraft haves." Hans E. Hækkerup fortæller Folketinget, at PET's "registrering omfatter personer, der har manifesteret et tilhørsforhold til ideologier, der er vor samfundsopfattelse fremmed, ja måske fjendtligt indstillet over for den, og som fremtræder med en sådan styrke, at det bringer sine tilhængeres loyalitet over for den danske stat i fare."

12. juni 1964: Regeringen nedsætter Wamberg-udvalget.

26. september 1964: S-regering dannes. Jens Otto Krag fortsætter som statsminister. Ny justitsminister er K. Axel Nielsen.

Slutningen af 1965: Regeringens sikkerhedsudvalg beslutter efter henstilling fra Wamberg-udvalget, at stillere og anmeldere af politiske partier ikke længere skal registreres. Over 47.000 navne slettes fra PET-kartotekerne i 1965.

22. november 1966: Folketingsvalg. J.O. Krag fortsætter som statsminister - nu med et S-SF-flertal (Det Røde Kabinet). Krag lover SF'erne, at de ikke bliver aflyttet, så længe de samarbejder.

1967: Justitsminister K. Axel Nielsen understreger, at Danmark i kraft af sit NATO-medlemskab har en række forpligtelser, "som ikke kan opfyldes uden et arbejde som det, efterretningstjenesten udfører."

1967: Forsvarsstabens Efterretningsafdeling omdannes til en særlig tjeneste: Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Tjenesten udskilles fra det militære hieraki og underlægges Forsvarsministeriet på samme måde, som PET er underlagt Justitsministeriet.

December 1967: Stiftende kongres i Venstresocialisterne.

2. februar 1968: VKR-regeringen dannes. Statsminister Hilmar Bauns-gaard (R), justitsminister Knud Thestrup (K), forsvarsminister Erik Ninn-Hansen (K).

1. august 1968: Kontorchef Frank

Poulsen konstitueres som dommer i Østre Landsret.

Natten til den 21. august 1968: Sovjet invaderer Tjekkoslovakiet.

30. september 1968: Statsminister Hilmar Baunsgaard afgiver en regeringserklæring, der garanterer, at "registrering af danske statsborgere ikke længere må finde sted alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed."

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her