Læsetid: 5 min.

Alle sprogs moder

Hvad for et sprog var mon det første menneskene talte? Var det hebraisk, tyrkisk eller kinesisk? Eller måske hollandsk?
Moderne Tider
27. juli 2007
Hvad for et sprog var mon det første menneskene talte? Var det hebraisk, tyrkisk eller kinesisk? Eller måske hollandsk?

I 1572 påviste Johannes Goropius Becanus i bogen Origines Antwerpianae at nederlandsk er menneskenes oprindelige sprog.

Det fremgår jo klart af kapitel 11 i Første Mosebog at alle mennesker talte ét og samme sprog indtil Gud 'forvirrede' os for at sætte en stopper for Babelstårnet. Siden har det været svært at vide hvilket af verdens sprog der var ursproget, det sprog Adam og Eva og børnene talte i Edens Have.

Den almindelige formodning var at det måtte være hebraisk. Men Goropius gik videnskabeligt til værks. Han antog - ganske korrekt - at ord bliver slidt ned med brug. Derfor må 'gamle' ord være kortere end nye. Og når han sammenlignede sit eget modersmål, nederlandsk, med andre sprog - latin, græsk og hebraisk faldt lige for - måtte han konstatere at ordene i nederlandsk gennemgående er kortere. Altså er det ældre.

Faktisk er det det allerældste sprog overhovedet. Det fremgår også af selve det nederlandske ord for 'nederlandsk'. Det var dengang 'duits' - et ord som nu om dage ironisk nok betyder 'tysk' - der er en sammentrækning af 'de oudste'. Sprogets navn for sig selv er altså 'det ældste'.

Dertil kom at både 'Adam' og 'Eva' tydeligvis oprindelig var nederlandske navne. Der kunne næppe være tvivl om at Paradis havde ligget i Goropius' egen hjemprovins, Brabant.

100 år senere var Olof Rudbeck, der opdagede lymfesystemet, i stand til at være noget mere videnskabeligt nøgtern. Paradis havde han ikke meget at sige om, men et andet af oldtidens forsvundne drømmelande, Atlantis, havde han et indgående kendskab til.

I 1679 udgav han bogen Atland hvor han i detaljer redegjorde for hvordan Atlantis havde ligget hvor Sverige nu ligger. Og han kunne endda påvise at de talte svensk i Atlantis. Svensk var klart ældre end både latin og græsk. Måske var det ursproget?

Mange andre sprog er i tidens løb blevet foreslået som vores første, fx finsk, baskisk, georgisk, madagaskisk, og sumerisk.

Det er altsammen underholdende fantasier som ingen følger har fået, hverken i videnskaben eller i virkeligheden. Anderledes forholder det sig med forestillingen om tyrkisk som alle sprogs ophav.

Tyrkisk sprogrensning

Da Atatürk skabte den tyrkiske nationalstat efter Første Verdenskrig, var sprogrensning et af midlerne.

Det styrtede sultandømmes officielle sprog, osmannisk, var i sin kerne tyrkisk, men med et enormt antal låneord og en del grammatiske elementer fra persisk og arabisk. Det var knap forståeligt for almindelige tyrkere.

I 1928 beordrede Atatürk et alfabetskifte fra arabiske til latinske bogstaver. Hele embedsværket fra top til bund fik tre måneder til at lære det nye alfabet, ellers var det ud. Det var måske Atatürks mest følgerige europæiseringsreform af Tyrkiet.

I 1932 gik jagten på de arabiske og persiske låneord ind. På bare et år havde man indsamlet over 35.000 utyrkiske ord og foreslået erstatninger for en mængde af dem. De nye ord skulle være ærketyrkiske, dvs. ord der enten var hentet fra sprogets fortid, fra dialekter, fra andre tyrkiske sprog eller nykonstruerede ud fra tyrkiske rødder.

Bevægelsen for udrensning af fremmedord gik snart så vidt at man stod i fare for at skabe et nyt tyrkisk der var lige så fjernt fra folkets tyrkisk som det gamle osmanniske havde været. Atatürk måtte selv en gang lide den tort at hakke og stamme i det da han skulle læse sin egen tale op i parlamentet. Den havde været gennem en kernetyrkisk korrekturlæsning, og han kunne kun med besvær forstå sin egen rettede tekst.

Og samtidig med at sprogpolitikerne med stor iver og opfindsomhed udrensede gamle låneord fra syd og øst, optog sproget begærligt en mængde nye låneord fra nord og vest, især fra fransk, som følge af Tyrkiets åbning mod Europa.

Solsproget

I 1935 fremsatte den østrigske lingvist Herman Kvergic- sin teori om at tyrkisk var menneskehedens oprindelige sprog, en tanke der naturligt nok tiltalte nationsbyggeren Atatürk.

Kvergic- havde ikke sagt noget om solen, det var Atatürks eget teoretiske bidrag. Han forestillede sig at sprog var begyndt med at tyrkerne rakte hænderne op mod solen og sagde "Aaaaa", på tyrkisk stavet ag?, sprogets grundlæggende stavelse.

Med solsprogsteorien kunne Atatürk både blæse og have mel i munden. Samtidig med at den indfriede de mest nationalistiske forhåbninger man overhovedet kunne nære, tillod den frit indlån af nye ord. For, som Atatürk argumenterede da han manede til besindelse i sprogrensningsrusen så stammer alle verdens sprog fra tyrkisk, og derfor er et engelsk ord som 'film' slet ikke et låneord, men blot et tyrkisk ord der er kommet tilbage.

Etymologi, ordhistorie, var diktatorens hobby, og det blev en selskabsleg i de rette kredse at finde på nye ægte tyrkiske ord og at afsløre hvordan ord på andre sprog i virkeligheden var tyrkiske.

Blandt de kendtere eksempler er Niagara der viste sig at stamme fra tyrkisk for 'Sikke et røre', og 'Amazon' der klart kommer af tyrkisk 'Ama uzun!' dvs. 'Jamen hvor er den lang!'.

Solsprogsteorien blev straks pensum. Og da professor Dilmen blev spurgt om hvorfor han aflyste sine forelæsninger om emnet efter Atatürks død i november 1938, svarede han:

"Når solen nu er død, overlever hans teori så?"

Guds sprog

Hjemmelavede ordhistorier kan også bruges til at befæste endnu højere identiteter end den nationale med.

Grundlæggeren af den muslimske ahmadiyyasekt, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, gjorde i sin bog Minan-ul-Rehman fra 1895 opmærksom på at arabisk er det oprindelige - endda guddommelige - sprog som alle andre sprog stammer fra.

Den pakistanske højesteretssagfører Muhammad Ahmad Mazhar dokumenterede dette i detaljer i Arabic, the source of all the languages fra 1963 (som jeg er den heldige ejer af et eksemplar af). Her påviser han bl.a. hvordan danske ord som tand, slange, jord, kysk, dunkel, klump og mange flere stammer fra arabisk.

Det gør han ved at se bort fra vokalerne og fjerne eller møblere om på konsonanterne, så ordet kan bringes til at ligne et arabisk ord med en beslægtet betydning.

Han illustrerer dermed fint den 'fantasi-etymologiske metode' som langtfra døde med Goropius, Rudbeck eller Atatürk, den lever stadig i bedste velgående.

Senest har jeg set en hidsig debat på internettet om mon ikke serbisk er menneskehedens oprindelige sprog? For det er der faktisk adskillige serbiske ord der kunne tyde på, hvis bare man lige ...

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her