Niels Helveg Petersen: Denne politiske tid er unormal – og forbigående

Niels Helveg Petersen var igennem årtier en mester i at veksle skiftende mandattal i Folketinget til størst mulig radikal indflydelse. De tider er forbi – men 'kongemageren' i dansk politik fastholder, at tiderne i dag er unormale
Moderne Tider
18. juli 2009
Niels Helveg Petersen. Fotograferet på Christiansborg i 1969. Langt størstedelen af Helvegs politiske karriere har været en radikal glansperiode - og som 'kongemageren' i dansk politik var Helveg med til at give først Poul Schlüter (K) og senere Poul Nyrup Rasmussen (S) magtens kæder om halsen.

Niels Helveg Petersen. Fotograferet på Christiansborg i 1969. Langt størstedelen af Helvegs politiske karriere har været en radikal glansperiode - og som 'kongemageren' i dansk politik var Helveg med til at give først Poul Schlüter (K) og senere Poul Nyrup Rasmussen (S) magtens kæder om halsen.

Casper Thorse

Det kan godt være, at tiderne er imod Det Radikale Venstre. Men den tid, vi lever i, er heller ikke normal. Sådan lyder det fra en af de mest centrale figurer i årtiers kamp om magten i Danmark, den radikale nestor Niels Helveg Petersen.

Langt størstedelen af hans politiske karriere har været en radikal glansperiode  og som 'kongemageren' i dansk politik var Helveg med til at give først Poul Schlüter (K) og senere Poul Nyrup Rasmussen (S) magtens kæder om halsen.

Men da VK-regeringen kom til i 2001, forsvandt de mandatmuligheder i Folketinget, der altid har været Helveg og de radikales vigtigste styrke.

»Siden da har vi faktisk haft en flertalsregering i Danmark. Med Dansk Folkeparti har regeringen en flertalsautomat, som den bare kan trække i. Men det holder jo op en dag, og så vender vi tilbage til noget mere normalt.«

– Du betragter denne tid som en anormalitet?

»Ja, dét gør jeg. Det tror jeg, at den vil vise sig at være.«

– Men det er trods alt en anormalitet, som den danske befolkning nu i flere valg i træk har sagt ja til?

»Ja, tre gange. Men der er en række omstændigheder, der i min analyse gør, at det hele falder sammen.«

Belastet forhold til V

Ifølge Niels Helveg Petersen var det tørre tårer, Venstre græd, da det med valget i 2001 endelig lykkedes at sætte Det Radikale Venstre helt uden for indflydelse.

»Thor Petersen (Venstres finansminister til 2007, red.) jublede og fortalte om sin bedstemor, der havde været så glad for, at Venstre ikke længere skulle have med de radikale at gøre.«

– Har De Radikale Venstres forhold til Venstre altid været besværligt?

Niels Helveg klukker.

»Besværligt? Belastet, vil jeg mere sige. Vi er aldrig kommet ud over de gamle historiske uenigheder. Partiernes historie, myter og forestillinger om sig selv og hinanden er jo en levende del af det politiske liv.«

– Hvad er den største myte, Venstre har om jer?

»At vi intet vil dem godt. Men det gælder også den anden vej. Det tror jeg egentlig, at begge partier har det rimeligt hyggeligt med,« griner han.

Niels Helveg Petersen fotograferet i 2009.

Niels Helveg Petersen fotograferet i 2009.

Kristine Kiilerich

Det ofte spændingsfyldte forhold til Venstre har fulgt Niels Helveg, siden han i 1966 blev valgt ind i Folketinget.

Han var en af medskribenterne til det skatteoplæg, som den radikale leder Hilmar Baunsgaard med uhørt medietække præsenterede med byggeklodser i tv. Og han gjorde kometkarriere som politisk ordfører, da Baunsgaard blev statsminister for VKR-regeringen.

Efter en afstikker til Bruxelles, hvor han arbejdede i EF-kommissionen, vendte han tilbage som formand for De Radikale Venstre i 1977 og trådte for alvor frem som dansk politiks kongemager i 1982. Da pegede han og de radikale på den konservative Poul Schlüter som manden, der kunne lede Danmark væk fra den økonomiske afgrund. Ikke Venstres Henning Christophersen.

Schlüter så helheden

»De havde jo snydt os, de slyngler, da de dannede SV-regeringen i 1978. Det havde vi radikale i klar erindring,« siger Helveg - der dog samtidig taler varmt om Poul Schlüter som politiker.

»Schlüter nærmede sig de politiske problemer med en stærk interesse for helheden og - om jeg må være så fri - landets bedste. Ikke bare konservative mærkesager,« siger han og nævner som eksempel Schlüters vilje til upopulære indgreb over for boligejernes rentefradrag.

»Det er altid en egenskab, man kommer til at beundre, når folk tør gå op imod deres egne. Det, må man sige, har den nuværende regering ikke meget mod til.«

Schlüter-tiden var også en stormfuld tid. Det Radikale Venstre støttede de ofte upopulære økonomiske indgreb, men lagde samtidig stemmer til 'det alternative flertal' og fodnotepolitikken - til Venstres udenrigsminister, Uffe Ellemann Jensens, store raseri.

»Det var en usædvanlig situation i dansk politik, men for os hang det sammen. Vi kunne udfolde os i den økonomiske politik i stærk modstrid med Socialdemokraterne. Samtidig med det kunne vi fastholde det standpunkt, vi hele tiden havde haft i udenrigspolitikken. Men det krævede en forholdsvis raffineret tilgang til det hele,« siger Helveg om de mange afværgedagsordener og andre parlamentariske kneb, han måtte gribe til for at undgå at bringe regeringen i mindretal.

»Det gjorde nu ikke Uffes krigslyst mindre. Igennem hele perioden provokerede han Socialdemokraterne uendeligt. Han havde personligt succes med det, men det gjorde livet besværligt for Schlüter og mig.«

Forholdet til den fremadstormende S-leder Svend Auken, der konstant udfordrede Det Radikale Venstres manglende lyst til et regerings-skifte, var dog endnu værre.

Lavpunktet var det såkaldte atomvalg i 1988. Det blev udløst, da regeringen kom i mindretal i Folketinget ved en afstemning om, at besøgende orlovsfartøjer ikke måtte have atomvåben ombord, når de anløb danske havne.

Ifølge Helveg burde valget »aldrig have haft en chance«, men han mener, at Auken løb fra en aftale om at lade regeringens dagsorden komme til afstemning først.

Det var de oplevelser, der mundede ud i Helvegs og De Radikale Venstres efterhånden velbeskrevne støtte til, at Poul Nyrup Rasmussen (S) skulle »tage opgøret« og vælte Auken som formand.

Og Nyrup endte som bekendt som statsminister i 1993, da Schlüter trak sig oven på Tamilsagen.

Fogh var Krags ligemand

Det blev ikke Uffe Ellemann, men Anders Fogh Rasmussen, der skulle virkeliggøre drømmen om regeringsmagt til Venstre. Og radikal deroute, ikke mindst.

Foghs altdominerende styrke er en af de faktorer, der har holdt regeringen ved magten, vurderer Helveg.

kunneville»Med undtagelse af Jens Otto Krag i hans bedste periode er der ingen på dét punkt, der har været Foghs lige i det med selv at bestemme og bestemme selv«.

– Så du den styrke i ham, da du mødte ham første gang?

Helveg bliver stille. I et halvt minut.

»Det er jeg nok nødt til at sige nej til. Jeg så en meget, meget talentfuld politiker med en kæmpemæssig faglig og saglig viden. Men jeg kan nok være overrasket over, at han kunne slippe afsted med at være så dominerende. Dét hænger sammen med, at ledelsen i Det Konservative Folkeparti var så svag.«

Også oppositionen var svag. Helveg viger uden om at uddele kritik, men nøjes med at konstatere, at der her var »en uerfaren ledelse, der også har været til stor gavn for Anders Fogh«.

»Samtidig har denne regering været en utrolig medvindsregering. Økonomisk er det jo kun gået opad. Men alt det er vi jo med hastige skridt på vej væk fra. Vi har ikke en leder som Fogh nu, oppositionen er mere erfaren - og der er et alment stort økonomisk tilbageslag. Bagtæppet for dansk politik er helt anderledes.«

Nej til kontraktpolitik

Igennem hele sin karriere har Helveg Petersen bestræbt sig på konstant at afsøge kompromismuligheder og hele tiden have det nødvendige manøvrerum til at kunne indgå en aftale og nå et politisk mål.

Den kontraktpolitik, som Fogh indførte, er det stik modsatte, mener han.

– Hvad har du imod kontraktpolitikken?

»At den kommer på tværs af virkeligheden. Hvis kontraktpolitikken virkelig skal være effektiv og brugbar, så forudsætter det, at vilkårene ikke ændrer sig. Men det gør de hele tiden. Og så må man også være klar til at ændre politik«.

- Kontraktpolitikken var jo Foghs svar på den kæmpe folkelige ballade, det gav, da SR-regeringen uden varsel gennemførte efterlønsreformen?

»Det var da et fint slogan, at det, vi lover, holder vi - og I kan regne med, at vi ikke vil røre ved ejendomsbeskatningen. Men når omstændighederne ændrer sig så drastisk, som de har gjort det sidste halvandet år, er det jo dumt at lave skattestop, som forhindrer, at man kan flytte om på elementerne i skattepolitikken og bruge det fornuftigt.«

– Er det ikke bedre med klare linjer over for befolkningen?

»Men det er jo en illusion - og regeringen har ikke kunne leve op til det,« siger Helveg med henvisning til skattereformen, som regeringen netop ikke havde varslet inden et valg.

Bombastisk provokation

Niels Helveg Petersen understreger, at kampen om magten er den samme, som den hele tiden har været i dansk politik. Men Dansk Folkeparti som regeringens helt faste »flertalsautomat« er den sidste anderledes faktor, mener han.

»De bruger meget den teknik, at de proklamerer, at nu er de uenige med regeringen. Så snakker man lidt om det, og så ender de med at falde ned igen. Den mekanik har vi set masser af gange«.

– Det var vel præcis det, som Svend Auken sagde om jer under Schlüter?

»Ja, men vi gjorde det ikke for provokationens skyld. Det var en lidt anden arbejdsform. Når vi var uenige med VK-regeringen, så var det i en række saglige spørgsmål, hvor vi var uenige - og så måtte vi finde en løsning.»

- Er det ikke præcis sådan, Dansk Folkeparti opererer?

»Jo, jo. Men de gør det på en anden måde. Vi kom ikke ud med disse bombastiske erklæringer.«

Æren mindre vigtig

Hårde og bombastiske udmeldinger hører ikke kun DF til. Det er blevet en almindelig del af en politisk hverdag, hvor tingene på grund af de elektroniske medier går hurtigere og hurtigere. Men de er stadig ikke Niels Helveg Petersens kop te.

»Til bestyrtelse for især det 'nye kuld' i Det Radikale Venstre, så betragter jeg det som meget vigtigt at nå politiske resultater. Det er sjældent, at man når dét ved provokation og ved at forenkle tingene,« siger han.

Han fremhæver et citat fra den berømte amerikanske senator Sam Rayburn: Der er ingen grænser for det gode, man kan opnå, hvis man ikke selv skal have æren for det.

»Dét ligger der en dyb sandhed i. Hvis man vil nå noget, så står man sig ved at nærme sig realiteterne med tænksomhed og ikke med populisme. Det er meget grundlæggende for mig at se det på den måde«.

– Du er vel også glad for hele skakspillet i politik?

Den erklærede skakentusiast Niels Helveg Petersen ser over på sit skakspil.

»For den gode skakspiller skal det langsigtede og det kortsigtede altid hænge sammen. Det kan ikke nytte noget at jagte den korte gevinst, hvis det sætter én dårligere i slutspillet. Dét har altid interesseret mig. Men ellers er politik og skak to vidt forskellige ting,« siger han.

Fem spørgsmål til Niels Helveg Petersen

– Hvad er din største sejr?

’Der er to. Det ene er arbejdet med at få genoprettet dansk økonomi i samarbejde med Poul Schlüter. Hvis ikke vi havde fået gennemført den genopretning, så havde vi jo ikke kunne bevæge os som samfund fra bunden af fjerde division til spidsen af superligaen i økonomisk performance.

Det andet er arbejdet i 90’erne med EU’s udvidelse. Hele fundamentet for udvidelsen af EU bliver lagt i min udenrigsministertid i 90’erne.’

– Hvad er dit største nederlag?

’Vores deltagelse i VKR-regeringen fra 1988-90. Jeg anså det som politisk nødvendigt på det tidspunkt, men det førte til et smertefuldt tab af mandater, der gjorde, at vi måtte træde ud. Det er klart mit største nederlag.’

– Hvad er din vanskeligste politiske beslutning?

’Da vi trådte ind i VKR-regeringen.’

– Hvem er dit store politiske forbillede?

’Jeg går ikke og samler på forbilleder. Verden har det med at skabe de skikkelser, den har brug for. Somme tider, i hvert fald.’

– Hvilken nuværende politiker respekterer du mest?

’Jeg har respekt for mange, men de er meget forskellige alle sammen. Jeg samler ikke på forbilleder eller helte.’

Farvel til et liv i politik

Flere af dansk politiks helt store personligheder har meddelt, at de takker af efter næste valg. Information har sat en række af dem stævne for at høre om de skelsættende begivenheder i en lang karriere, der har tegnet dem som mennesker og sat markante aftryk på flere årtiers politiske udvikling.

Seneste artikler

 • Line Barfod: Skærebrænderen siger farvel, men slukker aldrig

  25. juli 2009
  Line Barfod forlader måske nok Folketinget ved næste valg - men aldrig politik. Den politiske kamp føres lige så godt uden for murene
 • Lone Dybkjær: Jeg kunne sikkert have gjort livet nemmere for mig selv

  13. juli 2009
  Som ung politiker blev hun beskyldt for at være en dårlig mor og senere for at være alt for ambitiøs på sin mands vegne. Lone Dybkjær er et stærkt menneske, som har let til tårer. Snart siger hun farvel til et job, der i knap 40 år har holdt depressionerne fra døren
 • Ritt Bjerregaard: Socialdemokraterne er aldrig kommet sig over 89

  4. juli 2009
  Hun har været fødevareminister, undervisningsminister, socialminister, EU-kommissær og overborgmester i hovedstaden, men alligevel har hun altid været i opposition til det bestående. Ritt Bjerregaard har altid set det som sin opgave at finde hullerne i samfundet og i sit eget partis program. Få dem vendt, diskuteret og fyldt ud. Men siden murens fald har det været svært at se, hvad der skulle i hullerne
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Chris David Bonde Henriksen

Det var - måske - den radikale svanesang. Partiet har nu lænket sig til Socialdemokraterne og brudt med traditionen. Der er ikke længere nogen god grund til at stemme på dem, hvis man skulle ønske sig en socialdemokratisk ledet regering.

Jannik Thorsen

Lad os håbe at den radikale deroute er endegyldig.
Virkeligheden er løbet fra det lille politisk korrekte parti og partiets linje er på mange måder helt ude af trit med befolkningens holdninger.
På mange måder ligger de derfor som de selv har redt.
Åbne grænser og hovedløs EU begejstring er ikke ligefrem en stemme sluger for tiden, og der er ikke meget der tyder på at det vil ændre sig i nærmeste fremtid.

Totgesagte leben længer.

Karsten Aaen

Min påstand er, at sålænge DF kan sige ordet 'udlændinge' og 'muslimer' i samme sætning, lige så længe vil vi have en VK-regering med DF som garant for flertallet. Og min påstand er også, at vi de næste mange år - måske 10 eller 20 år vil have en VK-regering....ja måske endda ligefrem ministre fra Dansk Folkeparti...

Niels Christensen

Du har sikkert ret Karsten, men du kan jo håbe på at problemerne med muslimske indvandrere bliver mindre, det er nok første betingelse.

Gorm Petersen

Prøv denne øvelse:

1) Kig på valgresultaterne for 20 år siden.
2) Flyt 30% af S-stemmerne fra S til Fremskridtspartiet.

Med en sådan mandatfordeling havde "blå stue" haft flertal uden R.

Det er præcis hvad der er sket i dag. Ekstrabladet begyndte at puste til racismen allerede i midten af 80-erne. Da bladet havde en overhyppighed af S-vælgere, blev S i højere grad end de øvrige partier ramt af racisme hos græsrødderne.

Da DF blev dannet i 95 var jorden gødet til at de foruden en pæn portion fremskridtsvælgere kunne begynde at malke S for vælgere - stadig ved hjælp af Ekstrabladet.

I dag gider Ekstrabladet end ikke benægte, at de overfor deres magtesløse læsere markedsfører DF som det "sande" Socialdemokrati.

Rystende at Niels Helveg ikke omtaler dette. De vælgere der ikke har opdaget af de blev narret af Ekstrabladet, kan heller ikke opdage at DFs påståede uenigheder med regeringen er fup.

Forbigåenede ? Jep ! heldigvis - Før eller siden .. jo.

Men
Helveg burde i øvrigt have brugt ordet: Ualmindelig, i stedet for ordet: Unormal -

for vé det land som har brug for normer :-)

----------

Men i det mindste kan vi da næsten helt sikkert se en ende på monarkiet - Nu er monarkiet nemlig så godt som sikkert blevet afskaffet - FØR det ellers ku' bli' aktuelt for den nuværende kronprins at ville være blevet konge.

Karsten Aaen

Jamen, allerede for 30 år siden viste vælger-undersøgelser, at det var arbejdere i stort tal, der stemte på Fremskridtspartiet (daværende parti).

Men det var nogle ganske bestemte arbejdere, der gjorde det; første-generations arbejdere var det.

Det var de arbejdere, som stadig boede på deres små husmands-steder ude ved Limfjorden og som nu, takket være soc.dem. havde været fået en bil, som de kunne køre ind til fabrikkerne i Skive f.eks. for at arbejde, mens de stadig kunne bo på deres husmands-sted.

Eller de arbejdere som boede i Vamdrup og Lunderskov; ja de kunne fortsætte med at køre ind til f.eks. Hørfabrikken i Kolding i eller det gamle slotsbryggeri.

Og det er såmænd de samme mennesker, der stort set stemmer på Dansk Folkeparti; mennesker fra det der hedder den rurale livsform, altså mennesker der kommer og er formet af landet.
De får altså ikke lige pludselig en lønarbejder-bevidsthed, fordi de bliver arbejdere på en fabrik.
Unge mennesker hvis fædre f.eks. er landmænd eller små selvstændige får skam ej heller lige pludselig en lønarbejder-bevidsthed, bare fordi de lige pludselig bliver ansatte til at klargøre biler eller bliver uddannet til mekanikere.

Hele problematikken omkring (de muslimske) indvandrere er jo det som, som DF lever af. Og så længe andre partier, dvs. VK, og S/SF, hopper med på denne vogn, ja så længe vil DF skrige mere og højere. Nu vil DF f.eks. have, at bandevold skal give livstid - jo mere andre partier (vi?) kommr DF i møde, jo mere flytter DF sig - med forslag om højere straffe, som næsten stort set altid vil ramme indvandrere, muslimske eller ej.

Det er for nemt at give EB skylden for DF's fremgang; i 1980erne er det nemlig bl.a. Ishøj mm. der oplever problemer med indvandrere, ikke kun muslimske. Og det sætter EB fokus på - på deres egen måde (dvs. sensationsmageri og jageri).

Karin Bennedsen

Befolkningen har de politikere, de har fortjent. Det er en floskel, men ikke desto mindre sandt.

Når næsten 15% af befolkningen, og i EU-sammenhæng endnu flere, vælger politikere, man ude i Europa ikke vil røre med en ildtang, så er det ikke kun politikernes skyld, men mest vælgernes.

De af os, der ønsker en anden regering end VKO, må være med til at skabe en positiv politisk stemning for et regeringsskifte, og det tror jeg ikke vi gør ved hele tiden at hakke på vore egne politikere, når der er noget, vi er uenig i eller utilfreds med.

Hvornår hører vi nogensinde vælgere fra VKO kritisere deres politikere på samme måde, selvom der kunne være mange grunde til det?

Vi fra rød stue kunne blive meget bedre til at bakke op om vores politikere, også selvom de ikke altid agerer, som vi kunne ønske.

Svanesang?

Det må vi da håbe, nu landet ER splittet ad både yderst og inderst, da porten blev åbnet for fri masseindvandring.

Tak for det Helweg!

At man så skal høre piv og klynk over at DF kom til fadet og fik bremset det vanvid, ja, det er da vanvittigt.!

Hva' si'r du Helweg?

Ingen kommentarer til at landet er ændret for bestandigt (4-500.000 indvandrere på få år) - og hvad med udgifterne, Helweg, udgifterne??

30-40 mia. pr. år fra ca. 1980...

Måske derfor der kom en kartoffelkur...

Mai-Britt Schultz

Radikale er langt fra døde ... lige under overfladen bobler og sprudler partiet, med nye friske skud af ansvarsbevidste og visionære politikere, som tør gå op mod den forbenede debat, hvor alt var bedre før - Livet, verden og politikken er lige nu og i morgen -
ikke i går - Niels Helveg har været en fremragende politiker, som jeg har stor respekt for - men tiden er inde til nye vinkler, nye måder at kommunikere på -

Det er naturligt at når krybben er den mindste smule tom - så bides hestene...
At det så ikke er smukt, at se mange supportere af DF´s hysteriske retorik omkring andre folkeslag bide af alt og alle, der ikke er 100% enige med dem, er vist en anden sag -

Jannik Thorsen

@Mai-Britt Schultz

"Radikale er langt fra døde ... lige under overfladen bobler og sprudler partiet, med nye friske skud af ansvarsbevidste og visionære politike.."

Du mener vel istedet ansvarsløse og landsforræderiske politikere?
Det radikale venstres "humanisme" og himmelråbende vanvittige indvandrings politik er årsagen til deres stigende politiske marginalisering.

Det er ikke "hysterisk" at påpege at der er store problemer med indvandring.
Det er nærmere udtryk for manipulation og virkelighedsfornægtelse, når radikale politikere forsøger at dæmonisere og censurere budbringeren.

Og tiden er ikke nødvendigvis inde til "nye måder at kommunikere på".
Vi har i de seneste år fået rigeligt med spin og mediemanipulation.
Tiden er inde til et politisk og ideologisk opgør med "godhedsindustrien" og de skadelige demografiske og økonomiske konsekvenser deres aktiviteter medfører.

Det radikale venstre er snarere problemet end løsningen.

Bare lige til orientering: DF får stadig flest stemmer i de kommuner, hvopr der er færrest indvandrere - endnu et bevis på, at bekendtskab mindsker fremmedhad.

Eller at indvandrere ikke stemmer DF.

Det siger vel sig selv at DF stemmetal er proportionalt med stigningen i antallet af hovedsageligt muslimske indvandrere.

Karsten Aaen

Nej, det siger netop ikke sig selv...

Det er jo dybt interessant at de steder, hvor folk er mest bange for at der skal gå etnisk konflikt i den, netop er de steder i Jylland, hvor der ikke er mange indvandrere, ej heller af muslimsk herkomst, mens folk på Nørrebro f.eks. er mindst bange for en etnisk konflikt eller en religions-konflikt.

Og nej, det er ikke de radikale, der er årsagen til denne politiske polarisering; det er ene og alene det, at VK, og S/SF render rundt og stort set mener det samme som DF i indvandrer-spørgsmålet, dvs. om muslimer mm. I håb om at dette vil få folk til at stemme på dem, men næ nej, det sker skam ikke.
Og hvis folk stemmer på dem, kræver DF bare endnu mere jvf. DF's nylige forslag om at bandevold skal give livsvarigt fængsel....

Nu har Dansk Folkeparti f.eks. lige fået Hjemme-værnet til at rette ind, efter deres pibe, uanset hvad Hjemmeværnet siger. Hjemmeværnet har nemlig formastet sig til at uddanne en muslimsk kvinde med tørklæde! Og DF har så åbenbart ment og sagt, at den går ikke. Hjemmeværnet har så rettet ind. Jeg anede ikke, at DF's forsvars-ordfører var blevet udnævnt til forsvarsminister i det her land?
[Men måske er det som sker når ministrene har travlt med at køre cykel-løb i stedet for at passe forretningen hjemme i Danmark...]

Dansk Folkeparti taler til det segment eller til de elementer i danskerne, som stort set altid har ment, at Danmark er verdens bedste land, og at vi ingenting kan lære af udlandet.

De Radikale (det radikale venstre) har netop en anden mere international holdning til dette; de mener jo sagtens, at man lære af udlandet. Derfor står de radikale bag f.eks. FN, EU, og NATO - og Røde Kors.

Og mens vi taler om Røde Kors - ja så burde folk løse en vis bog som hedder *slægtebænk dybbøl'.
Her kan man bl.a. læse om en vis Van de Velde (en hollænder) der i 1864 var udsendt fra Røde Kors for at skaffe opbakning i Danmark (hos den danske stat) til en overnational organisation for krigens sårede.

Stor er ens overraskelse, når man læser, at manden blev mødt med mistro og med de ord 'hvad skulle man dog med en international organisation?" (side 79) eller hvad med denne her svada: "danskene holder fast i deres egne ideer og har en skærk for alle forslag, der kommer udefra. De har en tydelig angst for det fremmede...overfor denne modstand mod nytænkning er min (Van der Veldes) opgave ikke let." Ja, selv bedre bårer til de sårede blev afvist (side 81) - sådan nogle (moderne) nyskabeler kunne man sandelig ikke brug tid på. (side 81)

Hvis I synes det ligner noget, I godt kender, er det altså ingen tilfældighed. Der er i Danmark (og har måske altid været det?) en meget stor angst overfor det fremmede, og de fremmede - og da måske især overfor folk som ikke taler rent dansk og dansk perfekt.

Hvis vi ikke havde de her (muslimske) indvandrere, hvem skulle så gøre rent, hvem skulle passe vores børn, hvem skulle passe vores gamle og syge, hvem skulle køre vores busser og taxaer....

Vi selv (danskerne) gider jo ikke...

Neden stående viser resultatet fra folketingsvalget fra 2007 i Ishøj kommune.

Det står i skærende kontrast til påstanden om, at DF står svagere i kommuner med mange indvandrere.

Det er derimod en naturlov, at øget indvandring fører til øget modstand.

Parti
Stemmer
Stemmer i procent

Socialdemokratiet
3.379
31.43

Radikale Venstre
747
6.94

Konservative Folkeparti
727
6.76

Centrum Demokraterne
120
1.11

Socialistisk Folkeparti
593
5.51

Dansk Folkeparti
2.318
21.56

Kristeligt Folkeparti
77
0.71

Venstre
2.322
21.60

Nahid Yazdanyar
3
0.02

Enhedslisten - De Rød-Grønne
418
3.88

Blanke
45
0,42

Ugyldige
47
0,43

I alt
10.841
100,37

Karsten Aaen

-ehm-

Grunden til at DF får så mange stemmer som de gør i Ishøj er altså den, at der bor ret mange bistands-modtagere (danske og udlændinge) på kontant-hjælp i Ishøj.

DF får f.eks. ikke et ben til jorden på Nørrebro....

Her i Jylland hvor jeg bor er det tydeligt at folk er mere angste de steder, hvor der er meget få indvandrere....end de steder hvor der er mange indvandrere og hvor folk rent faktisk kender nogen indvandrere, også muslimer...

Flemming Nielsen

I 2003 indførte VKO en green card ordning der i eks 08 gav 75.000 opholds og arbejdstilladelser, OBS. det er sket med DF accept, samtidig med at de jager alle fremmed, med den undskyldning at de er muslimer. Før den tid (fra 1983) var der indvandrestop dvs. at der kun kom flygtninge til landet og det er efter FN regler, nøjagtig de samme regler der gælder i dag. da SR havde magten fra 93 til 01 var det største antal flygtninge der kom til landet 22.000 på et år (under balkan krigene)
OBS at siden 1982 har vi haft borgerlig regeringer i 19 år og SR i 8 år.
Så naturligvis er S og R skyldig i den masseindvandring der har fundet sted i hele Europa;-)
Man må for landets skyld håbe at den ½ del af befolkningen der er hoppet på DF limpind, snart vågner op, Humanisme betyder ikke dumhed, men menneskelighed.
Aldrig har vi haft så meget uro og kriminalitet, som siden VKO kom til magten. Er det også de radikales skyld?

Lars R. Hansen

Aaen,

Dine personlige observationer kan ikke nødvendigvis siges, at udgøre evidens for noget.

I øvrigt er Nørrebro kendetegnet ved at være en ekstrem rød valgkreds - og har altid været det - VKO er tilsammen (22%) mindre end SF alene (27%) - dertil er Nørrebro velsagtens den valgkreds med den højeste andel indvandrere og efterkommere i landet.

Der er ikke nogen evidens for en høj andel af indvandrere og efterkommere (til en vis grænse) i valgkredsen giver lavere tilslutning til DF - tager vi fx. Rudersdalkredsen (ganske få indvandrere og efterkommere) får DF kun lidt flere stemmer der end i Nørrebrokredsen.

Og det er generelt - i de Nordsjællandske kredse (få indvandrere og efterkommere) ligger DF under deres landsgennemsnit, mens DF på Vestegnen (mange indvandrere og efterkommere) ligger over deres landsgennemsnit.

Når du så fabulere om overførselsindkomst vis-a-vis DF-stemmer, så ligger DF under deres landsgennemsnit på Bornholm - der er kendetegnet ved have mange vælgere på overførselsindkomster og næsten ingen indvandrere og efterkommere.

Nakinge,

Ganske korrekt - der kom flere ikke-vestlige indvandrere til Danmark i 2008 (28.000) under VKO end der gjorde i 2000 under SR (22.000).

Jannik Thorsen

@Karsten Aaen

"DF får f.eks. ikke et ben til jorden på Nørrebro...."

De får mange stemmer pga. indvandringen. Ellers kunne de jo bare stemme på Enhedslisten hvis de ville have snablen i statskassen.

Grunden til at de ikke får mange stemmer på Nørrebro, er pga. de er et alternativt bymiljø hvor de unge og autonome færdes. Fx. mange venstreorienterede universitets studerende.
Nørrebro er ikke repræsentativt for landet.

Folk stemmer altså ikke primært DF fordi at de er fattige, de stemmer pga. de sociale, økonomiske og kulturelle effekter som den medfører.
Noget der er særligt tydeligt i en kommune som Ishøj.

Du er ude i en lang realitetsfornægtende bortforklaring.

Claus Rasmussen

>> Hvis vi ikke havde de her (muslimske) indvandrere, hvem skulle så gøre rent, hvem skulle passe vores børn, hvem skulle passe vores gamle og syge, hvem skulle køre vores busser og taxaer....

>> Vi selv (danskerne) gider jo ikke...

Rockwool fonden lavede for nogle år siden en undersøgelse, der viste, at taxichaufførers lønninger ikke var fulgt med den almindelige lønudvikling pga. konkurrencen fra det store antal ufaglærte udlændinge, der var kommet til landet.

Så vidt jeg kan se, handler det om, at de velstillede danskere ikke gider at betale "overpris" for ufaglært dansk arbejdskraft, når de kan importere den billigere fra udlandet.

Hvad tror du timeprisen for en rengøringsassistent, plejehjemsassistent eller for et vilkårligt andet ufaglært job ville være, hvis vi ikke havde haft den massive indvandring fra de muslimske lande ? Hvad tror du skatteprocenten havde været ? Og hvordan tror du det havde set ud med nedslidningen af vores offentlige systemer ?

Venstrefløjen begår altid den fejl, at betragte ikke-akademikere som dumme. Men alle disse ting rammer direkte den danske "underklasse" direkte på pengepungen og på trygheden, og det er de glimrende i stand til at gennemskue og stemmer derfor derefter. På DF.

PS: Jeg ser i mit arbejde som konsulent flere arbejdspladser indefra end de fleste, og mit klare indtryk er, at rengøringspersonalet på de fleste Københavnske arbejdspladser består af phillipinere, kinesere, thai'er og - tada - danskere. Muslimer er der meget, meget få af.

Karsten Aaen

-ehm-

Folk der arbejder på plejehjem nu til dags er altsåm faglærte social og sundhedshjælpere eller faglærte social og sundheds-assistenter...

Og du aner faktisk ikke om folk der arbejder med rengøring er muslimer; det kan du faktisk kun se, hvis de gør hijab (tørklæde).

Hvilken tryghed? Vil de danskere, der stemmer på DF selv acceptere et rengøringsjob? Jeg tror det næppe, men jeg kan ijo kke vide det...

Jeg ved ikke, hvad timeprisen ville være for en rengørings-assistent, som rent faktisk i dag hedder service-assistent, eller for en sosu-hjælper - hvis ikke indvandringen fra de lande, hvor muslimerne kommer fra, havde været der. [Jeg gpr ud fra, at Claus R. mener den ville have været højere? ]

Men hvis folk tror, at den havde været højere end den er i dag, kan man godt tro om igen. Betalingen for en sosuhjælpers løn aftales af FOA med staten eller kommunen; og den vil næppe være mindre eller mere end den er i dag, siden kommunerne skal spare, staten også...

Jeg betragter skam ikke dem der stemmer på DF som dumme; jeg kan sagtens se begrundelsen.
Danske håndværkere bliver afløst af polske, danske arbejdere på fabrikkerne bliver afløst af billigere tyske, polske og ja, måske (muslimske) indvandrere....

Det er bare slet slet ikke det som der er tale om, som udgør den værste trussel mod den danske arbejder...

Det er at virksomheden, ejet af en amerikansk hedgefond, lige pludselig beslutter at sælge virksomheden til endnu en amerikansk hedgefond, nedlægge virksomheden, eller endnu værre udlicitere produktionen til Kina, Tjekkiet eller Viet Nam.

Og alt dette har DF altså støttet, med sin støtte til VK-regeringens erhvervspolitik...

Claus Rasmussen

>> Du aner faktisk ikke om folk der arbejder med rengøring er muslimer; det kan du faktisk kun se, hvis de gør hijab (tørklæde)

Jeg ved ikke hvordan du omgås de lavere klasser, men jeg taler faktisk med dem ! Og det er derfra jeg ved det. Og med hensyn til om danskere, der stemmer på DF, vil acceptere et rengøringsjob, kan jeg tilføje, at den slags har jeg skam også talt med. Her er i øvrigt et tip: Prøv at tale med mennesker i stedet for at tale om mennesker. Du vil blive en del klogere, kan jeg fortælle.

>> Men hvis folk tror, at den havde været højere end den er i dag, kan man godt tro om igen. Betalingen for en sosuhjælpers løn aftales af FOA med staten eller kommunen; og den vil næppe være mindre eller mere end den er i dag, siden kommunerne skal spare, staten også...

Det var altså dét Rockwollfondens undersøgelse dokumenterede: At lønningerne for ufaglærte ikke havde fulgt med den almindelige udvikling pga. af konkurrencen fra indvandrere.

Det er også almindelig markedslogik: Hvis udbuddet af en vare øges, så falder prisen.

Så den med, at hvis vi ikke havde indvandringen, ville der ikke være nogen til at varetage pleje- og omsorgsopgaverne, kan du godt glemme: Det er alene et spørgsmål om timeprisen.

>>Det er bare slet slet ikke det som der er tale om, som udgør den værste trussel mod den danske arbejder...

Virkeligt ? Og det ved du fordi... ? Og når de danske arbejdere mener noget andet, så er det fordi de er dumme ?

Flemming Nielsen

Mikkel Kaels

19. Juli, 2009
Vil du ikke godt beskrive den politik noget mere detaljeret, da det er noget helt sygt sludder.
Som eks. kan nævnes den grønne skattepolitik, da Fogh pludselig blev grøn på Venstres landsstævne, var 7 ud af 8 punkter kopieret direkte fra Radikale politik, Konservativ nye grille med tillids reformen i det offentlige er og så et kopi fra radikale.
DRV er et socialt liberalt parti, det betyder at vi går ind for et socialt fællesskab betalt over skatterne, og pengene skal tjenes i en liberal markedsøkonomi. det er faktisk den samfunds konstruktion vi har i Danmark, som Thomas Nielsen tidligere LO boss engang sagde fagforeningerne har sejret af helved til, det samme er sket for DRV, men bare rolig vi vender tilbage og retter op på kommunerne politiet retsvæsenet sygehusene regionerne statens vedligeholdelse af veje broer bygninger mm. får genindført forebyggelsen så vi kan sove trygt om natten og pengene ikke skal bruges til mere politi og fængselspladser. Vi får også rettet op på de nye fattige der er skabt af DF iver efter at skabe tålige forhold for flygtninge, som har ramt endnu flere dansker, især enlige mødre.
Danskerne er ved at vågne op, så bare roligt vi står klar til at tage over, med en centrum venstre regering. der vil arbejde over midten så det ikke bliver 51% der diktere 49% hvad de skal mene.

Jesper Egholm

Læserbrev.

Jeg vil gerne knytte en hurtig bemærkning til den iranske ”situation”.
Kan der tales om en iransk ”situation”? Måske er der snarere tale om
en genkommende ”problematik”?
I så fald er emnet ikke tilstrækkeligt belyst i kraft af den adgang der
tillades af de danske medier.
Jeg vil her foretrække The Times.
Hvad der grundlæggende mangler er en refleksion, som trækker
på ressourcer fra den politiske filosofi.
Jeg tænker her på Spinozas traktat om den poltiske teologi, som
senere blev vrangvendt af Carl Schmitt i hans politiske teologi.
Det er nødvendigt at denne diskussion fremlægges.
Jeg gjorde sidste sommer Johannes Sohlman, Forlaget Politisk Revy,
opmærksom på debatten mellem Carl Schmitt og Leo Strauss.
Lad mig således henvise til en udgivelse fra University of Chicago
Press via flg. link :
http://www.press.uchicago.edu/presssite/metadata.epl?mode=synopsis&bookk...

Jesper Egholm Andersen
Semiotiker

Tranehavegård 38, st.th
2450 Kbh SV

Christian Barfoed

Det er jo lidt forstemmende at læse interviewet med Niels Helveg, som jo ellers i 80'erne og 90'erne forstod at knytte de Radikale tæt til magten.
Det er jo patetisk at det eneste, Helveg kan forklare sit eget partis deroute med, er en "anormalitet".
I mine øjne har de Radikale med sin venstredrejning, som måske nok især er orkestreret af Marianne Jelved, men som Helveg ikke har kæmpet imod, totalt isoleret sig selv og klemt sig selv halvt ihjel mellem S og SF - og det er altså sket over en lang årrække.
Hvis Helveg og hans parti i tide havde søgt indflydelsen og ikke sidelinjen og hængekøjen, som de i den grad har overtaget fra SF, havde verden måske set lidt anderledes ud.
Som det er, er det lidt patetisk at høre halvgamle radikale overklasse-akademikere og andre slippe skældsordene løs pr. refleks hvergang Dansk Folkeparti åbner munden.
Det er dem selv, der har skabt den polarisering, som udelukkende bidrager til at styrke højrefløjen i Dansk Folkeparti - og venstrefløjen i Enhedslisten, om man vil :-)

vh Christian Barfoed

Flemming Nielsen

Mikkel Kaels

Mener du et personangreb, er en forklaring på den politik jeg bad dig uddybe. For mig er det selvfølgelig bare et bevis på, at du ikke ved hvad du taler om, eller vil du prøv igen?
Til din orientering havde vi 7 mandater i Nyrup regeringen. I dag har vi 9 så ja, jeg er en af de få der er for mange af, i følge din politiske indsigt, Selv mener jeg, at jeg er en af de mange der er for få af, men det er jo en smagssag.

Christian Barfoed

Tilgiv, at jeg blander mig - Flemming, man kan jo spørge sig selv om ikke de 7 mandater I havde dengang, var noget mere brugbare og indflydelsesrige end de 9, i har nu.

Karsten Aaen

Pointen er sådan set bare den at man ikke længere kan tale om ufaglærte, når man taler om rengørings-assistenter eller plejehjems-assistenster...

De har faktisk en uddannelse...

Og jeg kan sagtens se, at DF spiller på FRYGTEN for indvandrerne (muslimerne) og ANGTSTEN for dem, især overfor det nogen kalder for 'under-klassen'.

Oeg jeg kan skam også godt se, at de her mennesker er hunde.angste for, at andre skal komme og være løntrykkere...

Men nu er det sådan i det her land, at der findes en overenskomst....og den skal eller bør alle følge...også arbejdsgiverne (de fleste af dem).
Og hvis de ikke gør det, bliver der ballade...

Mht. lønningerne til sosu-assistenterne er den altså politisk bestemt, der er skam ikke noget frit marked her. Taxa-vognmændenes antal er skam også politisk bestemt...

Og mht. til din markeds-logik fungerer den ikke på et monopol-kapitalistisk marked. Den fungerer kun på et marked, hvor alle mennesker er frie agenter (eller frie) til at underbyde hinanden.

I den moderne sen-kapitalistiske virkelighed er det bare ikke sådan, et marked fungerer. De store korporationer bestemmer sådan set om en virksomhed skal leve eller dø; hvis en virksomhed som Dandy vil sælge til Cavdbury's, ja så før de det.
Efter 5 år flytter Cadburys's al produktion til England og nedlægger totalt Dandys - og fyrer alle, faglærte såvel som ufaglærte.

Dette er kapitalisme, da Cadbury's kan tjene mere pr. solgt enhed ved at nedlægge en ubetydelig lille fabrik i Danmark. Og på den måde tjene mere til deres shareholders (aktionærer).

Længere sydpå, i Jylland, er der også sket det samme, med en virksomhed omkring Aabenraa, tror jeg. Sådan er virkeligheden altså...

Og jeg er udmærket godt klar over, at ufaglærte såvel som faglærte skal ud og konkurrere med bl.a. indvandrere (muslimer f.eks.) Og det er derfor, de er hamrende bange for, at de aldrig mere vil kunne få et arbejde igen.

Fordi de er bange, angste og fulde af frygt for at indvandrerne (muslimerne) vil tage det fra dem.
Og det er denne FRYGT, ANGST og BÆVEN, at Dansk Folkeparti udnytter...

Intet andet...

Hvis venstre-fløjen virkelig ville gå i offensiven satte den ind med en en massiv efteruddannelses-plan til alle de her mennesker; VK-regeringen har faktisk skåret ned på bevillingerne til efteruddannelserne; folk skal selv betale meget mere nu, end de skulle i 1990erne...

Dansk Folkeparti har under alt dette støttet VK-regeringens erhvervsplaner, som rent faktisk har betydet at store dele af alting er blivet udliciteret til private, at hedgefunds har kunnet købe danske virksomheder og sælge dem til andre hedgefunds for derefter totalt at lukke dem. Regeringen gider kun halv-hjertet at støtte vindmølle-industrien, som ellers måske kunne redde os...både industrielt og klima-mæssigt...og arbejds-mæssigt...

Flemming Nielsen

Christian Barfoed
Ingen problemer, da det altd har været sådan for DRV, at andre har ført vores politik igennem for os, det er ikke ret tit vi får æren for den, men det lever vi fint med.
læs det som en tolkning af Helved P, man skal være klog i politik.

Claus Rasmussen

@Karsten Aaen

Jeg betragter sosu-assistenter som ufaglærte. Uanset at de af fagforeningspolitiske grunde skal gennem et kursus først.

Markedskræfterne fungerer uanset overenskomst eller ej. Hvorfor er lægers løn meget højere end rengøringspersonalets ? Fordi du kan tage en vilkårlig borger - sende ham gennem dit kursus - og så har du en sosu assistent indenfor få måneder. Du kan omvendt ikke tage en vilkårlig borger og gøre vedkommende til læge. Dvs. udbuddet af sosu-assistenter er potentielt langt større end udbuddet af læger og deraf lønforskellen.

Havde der været mangel på ufaglært arbejdskraft ville overenskomsten for sosu-assistenter have været betydeligt mere generøs - ellers ville de bare spadsere over i det private i stedet (hvad de allerede gør i dag, hvis de kan slippe afsted med det). Sygeplejeskerne har f.eks i mange år kørt en uddannelsesstrategi med det formål at begrænse udbuddet af sygeplejesker (der i gamle dage var et ufaglært arbejde), for på den måde at hæve lønnen. Og de har haft en vis grad af success med det.

Med hensyn til om virksomhedslukninger/udflytninger er en trussel mod danske arbejdere, så er det en falsk problemstilling: Hvis virksomhederne ikke flyttede ville de på sigt gå ned. Og så ville arbejderne alligevel ikke have noget arbejde. Det er sådan (og derfor) kapitalismen fungerer. Alternativet er en økonomi som under kommunismen.

Den eneste måde at bevare denne type virksomhed i Danmark er at få lønnen på arbejde ned. Du kan ikke uddanne dig ud af det: Manuelt arbejde er manuelt arbejde uanset hvor mange papirer du har på din kunnen. Lønnen på ufaglært arbejdskraft trykkes nemmest ved at øge udbuddet gennem indvandring. Det har arbejdsgiverne forlængst forstået så derfor ser du DI mfl. plædere for øget indvandring. Til gengæld ser du danske arbejdere stemme på DF.

Flemming Nielsen

Christian Barfoed
Du sover også tornerosesøvn, eller kan du bare ikke besvare det simple spørgsmål jeg nu for # gang beder dig besvare.
DRV sover ikke, vi holder fanen højt, dø om så det gælder, populisme er ikke vores bord.
vi er så vågne at vi er de eneste der insistere på reformer inden dansk økonomi går i stå på grund af mangel på hænder. det har den økonomiske krise udsat et par år, men problemet er at enten laver vi de arbejdsmarkeds reformer eller også er vi nød til at importere endnu flere hænder end de 70.000 det blev til o8 hvoraf de 27.000 var fra 3 verdens lande. 22.000 var det højeste tal SR opnåede i regeringsperioden i 90erne.
Kom nu med nogle politiske bud i stedet for dine jeg kan ikke lide osv.
DF er gode til at jage muslimer ud fra arbejdspladserne, med deres syge tørklæde krav. så der bliver flere og flere hænder der kommer til at mangle.

Gorm Petersen

De Radikales største problem for 3-4 år siden var vælgerkorpset.

Det viste sig at vælgerne (yngre trendy kvinder) havde helt andre forventninger til partiet, end ledelsen kunne/ville leve op til.

En yngre trendy kvinde er ikke specielt nørdet i forhold til de mere tekniske detaljer i politik.
Efter forrige valg havde journalisterne f.ex. tømmermænd over, at alting vdr. partiet havde handlet om Marianne Jelveds håndtaske og hvorvidt hun ville holde op med at ryge, i stedet for politisk substans.

De fleste af de, der stemte på partiet, vidste ikke at de havde stemt på noget, der rummede elementer der fordelingspolitisk lå på den ekstreme højrefløj (f.ex. det der senere blev til Anders Samuelsens CEPOS parti).

De Radikale pissede i bukserne for at holde varmen.

Det ærlige svar til vælgerne havde været:

"Vi er ikke et uspecifikt venstreorienteret politisk korrekt parti. Sæt jer ind i politik, og lad være med at stemme på os hvis i f.ex. ikke er enige i Anders Samuelsens fordelingspolitiske prioriteter".

En sådan udmelding havde været ærlig: "Vi er ikke bare en label der matcher jeres Gucci-tasker - vi er et politisk parti."

Den havde kostet dyrt i første hug, men havde måske været sundere på sigt.

Karsten Aaen

Det er dog helt utroligt at der ikke er gået op for folk, at sosu-assistenter rent faktisk har en uddannelse på 14 måneder (sosu-hjælper) og på 20 måneder ekstra (sosu-assistent). Således tager det altså ca. 3 (36 måneder) år at uddanne en Social og Sundheds-assistent. Uvidenheden er åbenbart stor indenfor dette område.

Der er aldeles ikke tale om et lile kursus; der er faktisk tale om en uddannelse, som også rent faktisk fra 1.08. 2008 er blevet en del af erhvervs-uddannelserne (EUD) i det her land.

Det er f.eks. ofte en SOSU-assistent, der i daf udfører den egentlige pleje på hospitalerne, mens sygeplejerskerne mere har det overordnede administrative ansvar for plejen.

Både Sosu-hjælpere og Sosua-assistenter lærer faktisk kemi, om åndedræt, kredsløb og om særlig kost. Især viden om kostens betydning er en viden som mange læger slet slet ikke har fået igennem deres uddannelse, ernæring f.eks. får de en masse viden om.

Social og sundheds-assisterne får desuden viden om demens, og om lægemiddellære og om gerontologi. Og selvfølgelig også om aktivitets-fremmende foranstaltninger og om hvordan man korrekt flytter folk mm.

Der er altså ikke tale om at lille kursus på 6 måneder; der er faktisk tale om en uddannelse på ca. 36 måneder hvoraf de ca. 9-12 måneder er praktik - i hvert fald for sosu-assistenternes vedkommende.

Jeg vil således hævde, at man ikke kan tage en vilkårlig borger for således at uddanne hende eller ham til social og sundheds-assistent. Man skal
a) kunne læse ret meget, b) forstå det man læser
c) have flair for fysik, kemi og ernæring og d) være i stand til at have empati (eller opøve denne).

Mht. virksomheds-flytninger er det skam ikke en falsk modsætning eller fremstilling. Reelt er det der sker. Virksomheder flytter ud, sælger til udlandet (hedgefunds, som lover at beholde produktionen i landet, indtil.... Men den dag da f.eks. Cadbury's eller andre virksomheder's anylyser viser, at firmaet kan tjene (endnu) flere penge på at lukke produktionen, og ja også administrationen ned i Danmark og flytte det f.eks. Irland eller Kina, ja så gør det det.

Og arbejderne hos Cadbury's (dandy tidl) i Danmark er altså blevet fyret præcis som arbejderne i en virksomhed i Aabenraa-området blev det. Fordi virksomheden, fabrikken, lukkedede totalt i Danmark.

Og der altså mangel på sosu-assistenter, Claus, det kan du altså ikke komme udenom,præcis som der er mangel på lærere til folkeskolen, og præcis som der om få vil være mangel på lærere til gymnasie-skolen.

Og soscial og sundheds-assisters kunnen ser ud som om det er manuelt arbejde, fordi de arbejder med kroppen, men det gør læger og syge-plejersker altså også.

I gamle dage (dvs. for 50 år siden) var sygeplejerskerne altså ikke u-uddannede, min mor f.eks. fik på sygeplejeskole ind 2½ år, indtil hun mødte min far. For 100 år år siden er det muligvis korrekt, at sygepleje-faget var mere eller mindre ufaglært, men også dengang blev folk altså uddannede - som sygeplejersker.

Dansk Industri plæderer skam for øget indvandring, men ofte vil de plædere for øget indvandring af højt-uddannede specialister til det her land. Netop derfor vil de jo gerne, DI, have skatten ned, så vi i DK kan tiltrække højt-uddannet kvalificeret arbejdskraft.

Mht. presset på lønnen er det altså mest faglærte håndværkere, som har oplevet at få deres læøn presset, ikke mindst, da polske og litauiske bygnings-håndværkere kom til landet.

Jeg går ud fra, at du mener, at frisører og auto-mekanikere så også udfører manuelt arbejde, selvom de fleste auto-mekanikere i dag mere er ½ kunderådgiver ned og bruger computere som måle-udstyr.

Og hvad er der galt med håndens arbejde? Intet.
Jo, måske det, at alle folk tror, at fordi det netop er håndens arbejde, så kan de selv lige fylde nogle furer ud med mørtel eller lige selv vandskure en væg.

Karsten Aaen

-eh-

Nej, det er de faktisk ikke, muslimerne, meget bedre til at føde børn.

Alle data, og især nye data, fra Danmarks Statistik, viser at muslimer (indvandrere fra Mellemøsten mm) rent faktisk føder færre børn, jo længere, de har været her i Danmark.

Tyrkiske indvandrere føder faktisk 2,2 barn pr. kvinde, somaliske indvandre føder ca. 3,4 barn pr. kvinde (tror jeg det er) nu....

Bo Klindt Poulsen

@ Claus Rasmussen

Må vi venligst bede os fri fra din nedladende tone over for SoSu-assistenter:

"Jeg betragter sosu-assistenter som ufaglærte. Uanset at de af fagforeningspolitiske grunde skal gennem et kursus først."

Sosu-assistenter skal igennem næsten 3 års uddannelse - det er altså ikke bare et kursus, som du så patroniserende skriver.

Hvis det er din holdning til erhvervsuddannelserne, må du jo også opfatte en tømrer eller kontorassistent som ufaglært.

Claus Rasmussen

@Bo Klindt Poulsen

Jeg er ikke nedladende overfor sosu-assistenter. Jeg konstaterer blot, at det i praksis er ufaglært arbejde. Og ufaglært arbejde er udemærket arbejde i min bog. Så den nedladenhed du læste ind i mit indlæg må bero på, at du betragter det som nedværdigende at være ufaglært.

Sosu-assistenternes kursus kunne for min skyld vare hundredede år, men det ville ikke ændre min opfattelse af sosu-assistenter som ufaglærte: Det er et kursus i almindeligheder som man ville nemt ville kunne tilegne sig ved at gå føl eller rene ligegyldigheder, som kun har det fagforeningspolitiske formål at begrænse udbuddet af arbejdskraft på området for dermed kunstigt at højne lønnen. Det samme som der er sket på sygeplejeskernes område og det har været deres udtrykkelige strategi.

Denne fagpolitiske strategi kan man være for eller imod (f.eks fordi det er ret spild af samfundsressourcer), men bundlinien er at det er markedsmekanismerne, der bestemmer lønnen (også når den er nedskrevet i en overenskomst) og det var min pointe i diskussionen med Karsten Aaen.

Peter (ny) Hansen

Karsten Aaen: Hvis gennemsnittet i DK er 1,74 per kvinde (kilde: CIA factbook) og somalierne føder 3,4 per kvinde, ligger de vel cirka på det dobbelte af etniske danske kvinder.
At der sker et vidst fald, jo bevares for i Somalia ligger gennemsnittet paa 6,52 per kvinde (!!!)

Bo Klindt Poulsen

Aha, Claus Rasmussen, og det "kursus" (som jo altså i parantes bemærket er en statsanerkendt uddannelse - og hvis ikke ordet "kursus er nedladende, når der er tale om en formel uddannelse, så ved jeg ikke... er mureruddannelsen et "kursus"? Er fysikstudiet et "kursus"?), det ved du bare alt om, kan jeg se:

"Det er et kursus i almindeligheder som man ville nemt ville kunne tilegne sig ved at gå føl eller rene ligegyldigheder"

Du må enten have taget uddannelsen eller undervist på den, siden du kan udtale dig således. Hvilken af delene er det? Er du Sosu-underviser eller Sosu-uddannet?

Hvis du ikke er nogen af delene, må jeg nok bede dig opsøge en uddannelsesvejleder på Sosu-uddannelsen og høre nærmere om uddannelsens indhold. Ignorant!

Claus Rasmussen

@Karsten Aaen

Det er træls at diskussionen er kommet til at handle om Sosu-assistener. Sosu-assistenter er befinder sig på det offentlige område, hvor man fagpolitisk har mulighed for at føre en (over-) uddannelsespolitik for at begrænse udbuddet og dermed - over en årrække - at hæve lønningerne. Præcist som det med en vis success er sket for sygeplejerskerne. Det begrænsende faktor for successen er, at de offentlige kasser ikke er bundløse, og konsekvensen mangel på arbejdskraft.

Hvad jeg mente - når vi taler i relation til indvandringen fra ikke-vestlige lande - er regulært ufaglært arbejde. Det være sig fabriksarbejde, rengøring, byggeri, osv. Der viste Rockwoolfondens undersøgelse at lønningerne var betydeligt lavere end ellers, hvis der ikke havde været for indvandringen. Og det er ikke overraskende: Hvis man øger udbuddet af en vare uden at efterspørgslen følger med, så falder prisen.

Gæt en gang, hvilken uddannelsesgruppe DF har speciel stor success hos ? De ufaglærte !

Virksomhedsflytninger - for lige at runde den af også - sker altid i en kapitalistisk økonomi. Hvis det er billigere at producere tyggegummi i England, så ryger produktionen derover før eller siden. Det er en lovmæssighed. Og det er at lyve for folk, hvis du forsøger at bilde dem ind, at det kan være anderledes.

Hvis man ønsker at beholde den slags virksomheder i landet, er der ingen vej udenom at reducere lønomkostningerne så det bliver mest fordelagtigt at beholde produktionen her. Så hvis venstrefløjen ville danske ufaglærte arbejdere det godt, agiterede de i stedet for skattelettelser til de lavest lønnede (med en korresponderende lønnedgang forstås) eller for at skabe og vedligholde et iværksættermiljø, som kunne opsuge den arbejdskraft der blev ledig ved de uundgåelige virksomhedsflytninger.

Uddannelsesstragegien er gold da den mindsker udbuddet og dermed forhøjer lønningerne. I det private medfører det virksomhedsflytninger. I det offentlige medfører det mangel på arbejdskraft - samtidigt med at der er masser af ledige at tage af.

Karsten Aaen

Nej, det er faktisk ikke træls, at diskussionen eller debatten kommer til at dreje sig om sosu-assistenter. Det, du tror er almindeligheder eler noget man bare lige kan lære ved at være føl, er simpelthen ganske forkert.

Man kan simpelthen ikke lære folk at tale ordentligt til demente, bare ved at de går som føl på afdelinger; det troede man en gang. Og se, hvor det er er endt henne; TV2 sendte en gang en dokumentar-udsendelse fra Strandvænget i Nyborg, hvor man tydeligt se hvad u-uddannede personer har af kommunikations-færdigheder overfor f.eks. demente...

Sosu-assistenternes uddannelse går bl.a. ud på (som jeg har beskrevet) at vide noget om ernæring, om hvordan man flytter (kaldet forflytninger) korrekt, hvordan man taler ordentligt til folk - og såmænd også hvordan man gen-optræner folk.

Det er dybt nedværdigende, (og en smule groft) mener jeg, overfor folk, som rent faktisk har taget en 3-årig uddannelse, hvori indgår viden (boglig) om kroppens vide, praktisk viden om hvordan man igangsætter fysiske aktivieter - og den teoretiske baggrund herfor.

Således er det altså ikke ufaglært arbejde, da ufaglært mener, at man ikke har en uddannelse bag sig. Fabriks-arbejde på Lego eller Vestas f.eks. er ufaglært arbejde; her kan man (måske) hurtigt blive lært op til betjene en maskine som man skal bruge i løbet af en uge eller 14 dage; noget lager-arbejde kan også kaldes ufaglært arbejde (måske). Men en sosu-assistent som har taget en næsten 3-årig uddannelse med fokus på kemi, kroppens funktioner, ernæring og som bruger denne viden i praksis, når hun genoptræner folk eller plejer demente eller psykiatriske patienter, kan altså ikke kaldes ufaglært.

Rent politisk (og det kan du så kalde fagpolitik, Claus), men rent politisk er det besluttet, at der skal uddannet mindst 10.000 flere sosu-assistenter, fordi der forudses mangel på dem i de kommende år. Og en folkeskolelærer får altså ca. 30.000 kr pr. år efter hun har været ansat i ca. 8-10 år. Der er altså stadig mangel på folkeskolelærere.

Mht. det private arbejdsmarked, er løndannelsen mere fri her (måske) end den er på det offentlige arbejdsmarked. Og her er det da klart, at især håndværkerne har haft gyldne tider de sidste 5-10 år. Det har de så ikke nu, men der er faktisk en grund til at murere, tømrere og kokke er bedre til f.eks. at putte mørtel end i revner i muren end vi andre såkaldte normale mennesker er; de er blevet uddannet til det. Ufaglært arbejde indenfor byggeriet - den tror jeg altså ikke på. Jo, måske, hvis man lige skal bruge nogle folk til at slæbe noget træ eller lave en smule som ikke kræver en faglig uddannelse.

Jeg er skam godt klar, at DF har stor succes hos de ufaglærte, dem der kun har 7-9 års skolegang og som ellers har stået på fabrik siden de var 16-17 år. Og jeg er skam også godt klar over, hvorfor.
Nemlig fordi de stort set ingen uddannelse har, og ikke kan klare sig i konkurrencen med de faglærte eller med de højt-uddannede...

Bo Klindt Poulsen

Tak, Karsten Aaen, for dit fremragende indlæg. Og tak fordi du på fornem vis illustrerer, at det ikke er træls at debatten kom til at havne om SoSu-assistenters uddannelse.

I øvrigt synes jeg da det er fantastisk at se en mand som Claus Rasmussen påstå at svaret på globalisering og økonomisk krise er: mindre uddannelse...

Claus Rasmussen

@Karsten Aaen

>> Det er dybt nedværdigende, (og en smule groft) mener jeg, overfor folk, som rent faktisk har taget en 3-årig uddannelse, hvori indgår viden (boglig) om kroppens vide, praktisk viden om hvordan man igangsætter fysiske aktivieter - og den teoretiske baggrund herfor

Undskyld mig, men hvorfor mener du, der er noget nedværdigende ved at ens arbejde bliver betragtet som ufaglært ? Jeg kan simpelthen ikke se det nedværdigende i det.

Jeg kan fortælle dig, at jeg selv har en eet-årig faglig grunduddannelse, der heller ikke vil kunne kaldes for faglært. Men jeg er knaldgod til mit arbejde og tjener langt mere end de universitets-uddannede, jeg samarbejder med. Og adskillige af dem er helt vildt over-uddannede i forhold til, hvad jobbet kræver, EMM.

Uddannelse er ingen garanti for produktivitet, så hvis du ikke aktivt bruger din uddannelse i størstedelen af dit arbejde, er du over-uddannet. At man fagforeningspolitisk har besluttet sig for at satse på at begrænse tilgangen til faget ved at opstille en kunstig uddannelsesbarriere, gavner bestemt ikke de bogligt svage. Som derfor stemmer på DF. Af helt fundamentale realøkonimiske årsager og ikke den frygt-, angst- og bæven-stråmand, du opstiller i et af dine tidligere indlæg.

Men jeg tror heller ikke vi er så langt fra hinanden efterhånden. Du mangler bare at knytte forbindelsen fra dette...

>> Jeg er skam godt klar, at DF har stor succes hos de ufaglærte, dem der kun har 7-9 års skolegang og som ellers har stået på fabrik siden de var 16-17 år. Og jeg er skam også godt klar over, hvorfor. Nemlig fordi de stort set ingen uddannelse har, og ikke kan klare sig i konkurrencen med de faglærte eller med de højt-uddannede...

...til det faktum at indvandringen fra ikke-vestlige, ikke-udviklede lande mest består af ufaglært arbejdskraft. Så har du forstået baggrunden for DFs brede success.

PS: Det er i øvrigt et billigt trick at hive en TV2 udsendelse frem som eksempel på., hvor galt det kan gå, hvis man anvender ufaglært arbejdskraft. Sat på spidsen er udsendelsen faktisk en god begrundelse for at anvende ufaglært arbejdskraft, da der har været langt flere plejeskandaler i TV, hvor arbejdskraften har været uddannet efter alle forskrifter !

Og så har jeg i øvrigt en rigtig dårlig fornemmelse af at bliver manipuleret med, når jeg ser den slags udsendelser. Sagen om dagplejemoderen fra Mors hænger ved.

Lars F. Jensen

"Der er ingen grænser for det gode, man kan opnå, hvis man ikke selv skal have æren for det."

Her må den gode Niels Helveg huske galt. "den berømte amerikanske senator Sam Rayburn:" var ikke US senator, men den længst siddende House Speaker, og er ophav til mange citater.

Men netop dette i øvrigt fremragende citat er meget ældre og kendes tilbage til 1863 ifølge artiklen nedenfor.

https://web.archive.org/web/20180128204231/https://quoteinvestigator.com...

Grethe Preisler

@Lars F. Jensen
hvis du har et ophavsretligt mellemværende med Niels Helveg Petersen, som afgik ved døden den 3. juni 2017, må du opsøge ham et andet sted end her. Han ligger begravet på Tullebølle kirkegård på Langeland.