Læsetid: 6 min.

Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne

Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt ændre vores oplevelse af livet. Sådan siger psykolog Erik Hoffmann, der har studeret hjernen det meste af sit liv
Klarhed. Når vi har hjulpet folk med at stimulere frontallapperne, fortæller folk, at de bliver mere fokuseret, får mere energi, overblik og større mental klarhed.

Klarhed. Når vi har hjulpet folk med at stimulere frontallapperne, fortæller folk, at de bliver mere fokuseret, får mere energi, overblik og større mental klarhed.

Moderne Tider
29. maj 2010

Egentlig har mennesket tre hjerner. De ligger oven på hinanden i den rækkefølge, de er kommet til gennem vores udvikling. Men psykolog Erik Hoffmann har en teori om, at en ny hjerne er på vej.

»Når den nye hjerne aktiveres, opleves det som at vågne op. På samme måde, som vi i dag vågner op fra søvn. Vi vil opleve et bevidsthedsniveau, der er langt mere vågent end det nuværende,« siger Erik Hoffmann.

Med ryggen vendt mod himlen sidder han i sin sofa. Taglejligheden på Amager har udsigt over byens tage.

Erik Hoffmann har været optaget af bevidsthed i en menneskealder, og han har altid været interesseret i at forsøge at bygge bro mellem videnskaben og den spirituelle verden, der gennem meditation så at sige studerer hjernen indefra, og så den vestlige videnskab, der ved hjælp af blandt andet scanning studerer hjernen udefra. Fra 1974 til 1982 arbejdede han som adjunkt på Københavns Universitet, Psykologisk Institut, hvor han blandt andet forskede i biofeedback og stresshåndtering. Senere har han lavet sine egne forskningsprojekter og drevet en klinik for hjernetræning.

Hjernens uland

I dag er han pensioneret og i gang med at skrive en ny bog om sine erfaringer fra nogle af de forskningsprojekter, han har arbejdet med omkring højere bevidsthedsstadier.

»Mennesket har mulighed for at opnå en højere bevidsthed, men en forudsætning for at det kan lade sig gøre er, at vi tilfører frontallapperne mere energi,« mener Erik Hoffmann.

De seneste år er der kommet flere studier, der viser hvordan bestemte typer af meditation kan forøge aktiviteten i den forreste del af hjernen.

Når det sker, fortæller forsøgspersonerne ofte om ekstrem klarhed og en oplevelse af at føle sig fuldstændigt forbundet med alt andet levende.

Det er denne tilstand Erik Hoffmann kalder for en højere bevidsthed, der adskiller sig fra de tre kendte bevidsthedsstadier, vi mennesker normalt forholder os til. Nemlig den dybe søvn, drømmesøvnen og den vågne tilstand.

Et af studierne som Hoffmann henviser til er lavet af en amerikansk neurolog, hvor scanning og såkaldt EEG-målinger af tibetanske munke under meditation med åbne øjne viste en kraftig forøgelse af aktiviteten i den forreste del af hjernen, hvor specielt de meget hurtige gamma-bølger blev dominerende.

»Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er allerede klar. De har et kæmpe potentiale, der stort set ikke udnyttes,« siger Erik Hoffmann.

Enhed med universet

Frontallapperne er en del af neocortex, der evolutionært er den yngste del af vores hjerne. Den findes hos alle pattedyr, men er højest udviklet hos mennesket.

»Det er hjernens uland, der ligger parat til at blive opdyrket,« mener Hoffmann.

Erik Hoffmann drev i mange år firmaet Mental Fitness & Forskningscenter, hvor han ved hjælp af såkaldt neurofeedback hjalp erhvervsledere og andre med at træne hjernen til at producere bestemte hjernebølger.

Inspireret af amerikanske studier lavede Erik Hoffmann et træningsprogram for at øge de hurtigste bølger i den forreste del af hjernen og f.eks. var det karakteristisk for elitesportsfolk, at deres evne til at aktivere den forreste del af hjernen, var langt bedre end gennemsnittet.

En amerikansk lektor i psykiatri og radiologi har påvist, hvordan forsøgspersoner gennem meditation oplevede en fuldkommen enhed med universet. Scanning af hjernen samtidigt viste, hvordan hjernens såkaldte parietallapper lukkede ned og aktiviteten i frontallapperne steg.

Kundalinirejsning

Erik Hoffmann kalder parietallapperne for en del af den gamle hjerne, mens frontallapperne er den nye.

»Hos de fleste mennesker er parietallaperne meget aktive i forhold til frontallapperne,« siger Erik Hoffmann. Han fortæller, hvordan mennesker, der har en bedre balance mellem det, han kalder den nye og den gamle hjerne, også har større empati og ikke på samme måde oplever sig som adskilte enkeltindivider, men i højere grad har en oplevelse af at hænge sammen med alt levende.

Når du har lavet hjernetræning, har du så oplevet, at folk er kommet i den tilstand af enhed med universet?

»Nej, det vil jeg ikke sige. Når vi har hjulpet folk med at stimulere frontallapperne, fortæller folk, at de bliver mere fokuseret, får mere energi, overblik og større mental klarhed.«

Hvad er det egentlig, som er bedre ved den nye hjerne?

»Det er, at vi bliver bedre mennesker. Vi bliver mere humane. Det er resultatet af mere udviklede pandelapper og bedre balance mellem de to hjernehalvdele.«

Erik Hoffmann beskriver, hvordan han selv på nærmeste hold har oplevet den form for forandring finde sted.

Sammen med sin kæreste og samarbejdspartner, Inger Spindler, besluttede han for nogle år siden at lave et forskningsprojekt med folk, der gennemgik en form for spirituelt kursus i en ashram kaldet Golden City nord for Chennai i Indien.

I første omgang deltog de selv i kurset, og på tredjedagen skete der noget højst usædvanligt for Inger Spindler.

Hun stod i en kø og ventede, da en lille indisk dreng på ca. syv år kom kravlende hen mod hende og rakte tiggende hånden frem. I Inger Spindlers dagbog beskriver hun, hvordan hun med øjnene signalerede:

»Nej, ikke her, gå din vej.«

Inger Spindler skriver selv:

»I samme øjeblik blev min irritation afløst af en ubeskrivelig oplevelse af nåde. Samtidig rejste en energi sig som et elektrisk stød op gennem min krop, og mit hoved og ud gennem mine øjne. Jeg blev fuldstændigt overvældet af kærlighed og kunne ikke få øjnene væk fra den lille dreng...«

Oplevelsen af kærlighed og enhed varer ved, og en indisk vejleder på stedet forklarer, at man kalder det, Inger Spindler har oplevet, for en kundalinirejsning.

»Jeg lavede et brainmap på Inger både før og efter, hun havde den oplevelse i Indien, og der var blevet langt større symmetri mellem den højre og venstre hjernehalvdel,« fortæller Erik Hoffmann.

Den højre hjernehalvdel

Netop forbedret balance mellem de to halvdele er en af de ting, Erik Hoffmann har set gentagne gange i sine studier.

»Det ser ud til, at folk får en bedre adgang til den højre hjernehalvdel og det vi kalder underbevidstheden, når de er i dyb hypnose, når de mediterer eller tager bevidsthedsudvidende stoffer såsom ayahuasca eller LSD,« forklarer Erik Hoffmann.

De to halvdele arbejder med en form for overordnet funktionsdeling, der gør, at man snakker om den venstre halvdel som den verbale, sproglige og analytiske, mens den højre går for at være den kreative hjernehalvdel, der er visuel, opfatter rumlige relationer, og håndterer følelser. De motoriske nervebaner krydser, sådan at venstre hjernehalvdel styrer højre side af kroppen og den højre hjernehalvdel styrer venstre side.

»Jeg mener, det er vigtigt, at vi får bedre adgang til den højre hjernehalvdel. Hos rigtig mange mennesker er der en stor ubalance mellem de to halvdele, der viser, at den venstre hjernehalvdel er stærkt dominerende i forhold til den højre. Det kan man måle, når man måler hjernebølger.«

Hvorfor er det vigtigt?

»Groft sagt er det den højre hjernehalvdel, der gør os til mennesker. Jeg tror, det er her, vi får kontakt til det, som virkelig tæller: fred, glæde, kreativitet og det spirituelle. Hvis du bliver låst helt fast i den venstre hjernehalvdel kan du være nok så dygtig, men jeg er sgu bange for, at du lever et kedeligt liv.«

 

Erik Hoffmann

Psykolog, mag./art PhD. 1974 til 1982 adjunkt på Københavns Universitet, Psykologisk Institut, hvor han blandt andet forskede i biofeedback og stress håndtering.

1994-1996 arbejdet ved International Primal Center i Los Angeles, Californien.

Har ved hjælp af blandt andet QEEG-målinger studeret højere bevidsthed, som det kommer til udtryk i meditation, hypnose, ved brug af psykedeliske stoffer og senest i en ashram kaldet Golden City nord for Chennai i Indien.

2001 Grundlagde virksomheden Mental Fitness & Forskningscenter i Symbion Science Park, Kbh.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Gorm Petersen

Til KO:

Ikke uden evner - men netop Paulus kendte ikke noget til at Jesu mor Maria skulle have været jomfru. Det gør Markus og Johannes-evangelierne heller ikke.

Mest sandsynlige kilde til denne påstand er Lukas-evangeliet, der nærmest må betragtes som en slags "poetisk gendigtning" af nogle tidligere historier. Lukas tager ganske vist forbehold i indledningen (jeg har ikke selv oplevet noget af det jeg nu vil fortælle, men jeg har bestræbt mig på, at få så meget som muligt med) - men resultatet kan bedst beskrives som fiktion, der i et vist omfang er inspireret af fortællinger fra det virkelige liv.

Han spiller rollen som alvidende forfatter så massivt, at han endog kan citere den sang, Johannes Døbers far sang for sig selv, da han fik bebudet, at Johannes Døber snart ville blive født.

Normalt anses Johannes Døber for at være en af de figurer, man kirkehistorisk absolut intet kan fortælle om. Det sidste evangelie - Matthæus - kan ses som forsøg på harmonisering mellem Markus og Lukas - den uengagerede måde på hvilken den besatte mand i Gerasenernes land (Markus) bliver til 2 besatte mænd i Gerasenernes land (Matthæus) viser, at Matthæus-evangeliets forfatter har haft behov for at kunne sige: Se selv - jeg skruer ikke udelukkende ned for Lukas - jeg skruer skam også op for Markus.

AT:
Hvorfor dog ikke anerkende begreberne "liv" og "død" som meningsløse, og vente på at hjerneforskningen muligvis udløser dommedag ? Altså Det Afmystificerede Menneske - "alt vil komme for en dag sagde Jesus".

Gorm Petersen

Hvis man går lidt mere i dybden med 50-50 problemetikken - om det afmystificerede menneske vælger at udslette sig selv - kan man få andre tal frem - herunder "dyrets tal" på 666.

Når bilisten stopper op for at aflive et skadet dyr i vejkanten, sker det ud fra en forventning om, at “gøre nogen en tjeneste”. Hvis bilisten ikke havde troen på, at man ved at modifcere de kemiske processer i dyrets hjerne “gjorde nogen en tjeneste”, kunne bilisten lige så godt køre videre, og lade det lidende dyr blive liggende.

Når det er opklaret, hvad det er for en slags processer, der indefra kan opleves som lidelse hos dyr, ved vi også, under hvilke omstændigheder dyrelivet kan betale sig, og hvornår ikke-livet er et fordelagtigt alternativ til dyrelivet.

Så længe vi intet ved, er der 3 muligheder:

1) Ikke-livet er bedre end dyrelivet - selv når dyrelivet er bedst (ikke-livet er en slags paradis).

2) Ikke-livet er værre end dyrelivet - selv når dyrelivet er værst (ikke-livet er en slags helvede).

3) Ikke-livet er bedre end dyrelivet, når dyrelivet er værst, men værre end dyrelivet, når dyrelivet er bedst.

Normal menneskelig adfærd overfor dyr forudsætter, at mulighed 3 er den rigtige - men det er rent gætværk. På nuværende tidspunkt ved vi absolut intet, og må derfor give alle 3 muligheder lige stor sandsynlighed - altså hver 33.3 procent. Man kan også sige 333 promille.

Hvis man i hele promille skal udtrykke sandsynligheden for at ikke-livet er enten mulighed 1 eller 2 bliver dyrets tal præcist 666.

Så længe dyrets tal bliver ved med at være 666, vil også menneskenes forhold til dyr kunne fortsætte uforandret, men hvis tallet pludselig ændrer sig, må det være fordi, der er sket et gennembrud inden for hjerneforskningen !

Hvis mulighed 1 er den rigtige, bør alle dyrefødsler ophøre, da de vil være meningsløs lidelse. Dette solsystem vil så hurtigt blive lige så tavst som de andre trilliarder af tavse solsystemer - hvor der måske også engang var intelligent liv, der ikke kunne lade være med at udforske sig selv.

Hvis mulighed 2 er den rigtige, bør alle medlidenhedsdrab ophøre, da drabet blot forværrer dyrets lidelse (ret uhyggelig mulighed).

Hvis mulighed 3 er den rigtige, kan fremtidige aflivninger foregå på et oplyst grundlag. Dyr vil blive aflivet på det for dyrets velbefindende helt optimale tidspunkt. Hos terminalpatienter kan hjernescanneren være direkte tilsluttet respiratoren. Præcis på det tidspunkt patientens voksende lidelse bliver større end dødens lidelse aktiveres dødshjælpen automatisk.

Gorm Petersen skriver ; "Paulus kendte ikke noget til at Jesu mor Maria skulle have været jomfru. Det gør Markus og Johannes-evangelierne heller ikke."

Ok - men sætter man; at hvis Paulus kender noget til cølibat og har været med i en "lukket klub" der prakticerede cølibat som f.eks evt. protest mod Gud og hele tilværelsen må alene varmen på de ørken-kanter kunne have skabt diverse "fata-morgana'er om at Gud kan snyde de således strejkende "cølibatister" ved at benytte sig af jomfru - fødsler !

Idag når der tales om jomfru fødsler - tænkes der straks på kunstig befrugtning
som leder nogen videre - direkte til rygtet om små grå aliens der intereserer sig voldsomt for at udvirke jomfrufødsler såvidt 7 millioner amerikaneres mening begrundet på angivelige selvoplevede hændelser i "UFO's"
(Aliens - de kendte såvel som de ubekendte - er faktisk den bedste grund til at mennesket gror en ny hjerne. - des før des bedre)

Men kunstig befrugtning på en lidt primitiv måde er vel ikke helt teoretisk utænkelig - - heller ikke i de dage hvis man da har en villig donor...

Bortset fra det - synes jeg efter at at have læst lidt op på de skriftsteder du henviser til i ovenstående indlæg;
At mine gamle indtryk af Biblen (desværre) holder.
Dybt nede i lagene findes en celeber historie med guldkorn for de få der selv har gjort sig erfaringer som ballast - Men på overfladen er Biblen blot grimme forvanskninger af mine før nævnte's guds-sønner og guds-døtres oprindelige religion - plus især et middel til massekontrol.

Man kunne takke Gud for historien om Robin Hood som er som et spejl af det nye testamente.
Minus Testamenternes alt nonsens og hjernevask;.
Robin er Jesus - Lady Marion er Maria Magdalena.
Robins glade svende er diciplene.
Broder Tuck og Store John kunne som sammensat figur være Johannes døberen.

Sheriffen af Nottingham er både Judas og det jødiske præsteskab der dømmer Robin til døden.
Richard Løvehjerte er Gud der kommer (hjem fra hellig krig) i rette tid til at stoppe vanviddet i Nottingham og omegn.

Blot mangler der lidt hellig mirakuløs healing som til gængæld findes i historierne om Jesus.
- - - -

Gorm Petersen skriver; "Hvis man går lidt mere i dybden med 50-50 problemetikken osv -"

Rigtigt hvis dyrelivet er dårligere end dødens paradis - hvorfor så lade dyr leve.
Men hvis mennesker nu gror en ny og bedre hjerne ville de da en dag finde ud af dyrelivet foruden måske at kunne udligne karmiske spændinger måske også kan være en sublim religiøs oplevelse for den / det iagttagende plante / træ / fisk / fugl / dyr ?
Kan solen overhovedet stå op og gå ned uden at solsorten har sunget morgensang og aftensang ?
Jeg har hørt solsorte synge samstemmigt; så det er i klasse med det ypperste opera.
Livets platforme uanset hvad de er - må derfor dømmes til at kunne rumme unikke erfaringer og oplevelser - hvor diskutionen om lidelse angående dyr kun må være et spørgsmål om dyret i tilfældet skadet i lidelse kan heale op eller ej..

Nogen supersunde sportsfolk i liberal politik burde i deres tåbelige enfold f.eks allerede nu have argumenteret for at de syge og dovne burde have en sprøjte og sove ind..
Men det eneste der kan have holdt den diskussion tilbage fra offentligheden er formentlig at antallet af reelt syge i Danmark er meget - meget stort. Mange danskere er foreløbig tvunget til at tage medicin langt ud i fremtiden. Diskussionen om medicin der dræber er til gengæld pt. aktuel - .

Mange danskere har tillid til myndighederne og spiser som myndighederne anbefaler.
Johannes døberen er et skridt foran og spiser kun "græshopper og de vilde biers honning" hvilket lyder ihvertfald drabeligt (og sundt ? Han spiser ihvertfald ikke salt og eddike !). Set I forhold til de danske studerendes "slavepizza" og "nærmest kasterende og sexhæmmende spaghetti-måltider"

Eddike var ikke sundt på Jesus tid. Og er det heller ikke idag.
De gav Jesus eddike på en svamp at drikke og så døde han..
Og sådan kan man finde guldkorn på guldkorn i Biblen - men læg blot mærke til at "den gemene hob" intet fatter deraf. Og hvorfor gør "man" så ikke det ?
Fordi "man" ikke har groet den nye hjerne der kan klare denne verdens reelle - men desværre fortiede udfordringer. Og de er mange.

Havde Jesus levet idag 2013 havde han ikke sagt - "sælg jeres net og båd for nu skal i blive menneskefiskere " -
I 2013 havde Jesus sagt - "smid jeres godtroenhed væk og bliv konspirations-teoretikere så I kan få en ny hjerne som holder 100%"

Kurt Nielsen, Henrik Darlie og Gorm Petersen anbefalede denne kommentar
Gorm Petersen

Altså KO:
Som far-out foredragsholder kunne du få folk som Peter Bastian til at blegne. Meget er formentlig varmluft (det er Bastians også), men der også små glimt af en eller anden form for psykedelisk kluklatter. Min eneste begrundelse for at anbefale indlægges er som Martin Luthers:

"Her står jeg og kan ikke andet"

Pudsigt sammentræf at initialerne KO bruges i sportsartikler som forkortelse for Knock Out.

Bill Atkins

Så lige en interessant udsendelse om et regnegeni, der kunne uddrage den 6. rod af et 10 cifret tal, og meget andet i den retning - jo sværere jo hurtigere gik det. Lommeregnerene kunne dårligt følge med. En scanning viste at han rent faktisk brugte den foreste del af hjernen - der hvor den automatiske bevægelse blev styret fra: Gang, løb, bevægelse af øjne og hoved efter lyd osv. De bevægelser vi ikke tænker over. Og han sammenlignede faktisk den følelse han havde i hovedet under en regneopgave, som når han løb en tur - en helt naturlig ubesværet ting.

Validiteten i denne type hjerneforskning er, i min optik, på nogenlunde samme niveau som makroøkonomiske teori; Det er øjnene, der ser, som er afgørende for konklusionerne!

Alan Strandbygaard

Vil det sige at mennesket hjerne udvikler sig sideløbende med at indlandsisen smelter og dyre- og plantearter dør?

De blinde som føler på elefanten, og senere ledes af en blind...

Dan Johannesson

Alt dette har været kendt i spirituelle kredse længe, og kaldes for "The Shift". Hvor er det fantastisk dejligt at se Information, som de eneste tage bladet fra munden.

Newton har været død LÆNGE, kvantefysiken og ny bioenergetisk forskning har allerede dokumenteret at alt blot består af vibrerende energi i forskellige takter. (Og energi kan som bekendt ikke forgå, kun skifte form. Da eksempelvis bevidsthed, ser ud til at være ren energi, er det jo reelt indirekte bevist at dit bevidsthedsfelt eksisterer permanent - evigt. Hvilket har vidtrækkende konsekvenser for vores forhold til døden. (Og alt andet..)

På samme måde har det amerikanske forsknings institut Heartmath Institute, nu dokumenteret at hjernen er kroppens sekundære organ. Den tager nemlig diktat af hjertet der besidder 40.000 neuroner, kan huske og træffe selvstændige beslutninger og udskiller hormoner der afgør vores oplevelse af velvære. (Simple øvelser kan fjerne angst, og depression, samt aktivere, netop frontallapperne, og dine højere evner for tænkning - TRO mig, det er let, og man mærker det HURTIGT..)

Hjertet er også kroppens kraftigste magnet felt op til 5000 gange kraftigere end det felt der udgår fra vores hjerner. (Se http://www.healingheartpower.com/power-heart.html for dokumentation) Dette magnet felt går over en meter ud i alle retning, og påvirker alle andre felter. Jo mere kohærent hjertet slår, jo mere harmonisk bliver du - og dem omkring dig.

New Age BS? Nej, hård konkret forskning. Se mere om forskningen på heartmath.org eller se en kort ekstremt spændene undervisningsvideo, hvor forskningen opsummeres her: http://www.youtube.com/watch?v=QdneZ4fIIHE

BRAVO Information, vi SKAL videre - UD af den bevidst bagudskuende tids, erkendelses og udviklingsbobbel, vi kunstigt er blevet holdt i et halvt århundrede,,

" (Simple øvelser kan fjerne angst, og depression, samt aktivere, netop frontallapperne, og dine højere evner for tænkning - TRO mig, det er let, og man mærker det HURTIGT..) "

Jamen så ud med sproget! ;)

Dan Johannesson

Brian Larsen, bare gå ind på heartmath.org, og tjek 'Tools for wellbeing' så er du i gang. :-) Vil du mere i dybden kan jeg varmt anbefale deres bøger, som både kan købes via deres site, og på Amazon. Der er specifikke bøger, en for angst, en for depression.

Absolut det mest effektive jeg nogensinde, har været i kontakt med. Og naturligvis helt medicinfrit. Hjertet står for at udsende nye info til hjernen om din indre tilstand, og tjavoila, så er du i en ny tilstand. Øget velvære, m. Tiden nul angst, og øget mentale resurser. Og nej jeg har ikke anpart i institutet, som i øvrigt er non profit.

Dan Johannesson

Michael, jeg kan anbefale dig at se denne meget spændende og informative TED Talk, med en af forskerne bag Researchen, Howard Martin: http://m.youtube.com/watch?v=A9kQBAH1nK4
Her går han ovenstående igennem, og demonstrer det hele i Real tid med en hjertekarteograf sat til en gæst fra publikum. Det er såmænd ganske virkeligt og konkret det hele.

Dan Johannesson

Michael, jeg kan anbefale dig at se denne meget spændende og informative TED Talk, med en af forskerne bag Researchen, Howard Martin: http://m.youtube.com/watch?v=A9kQBAH1nK4
Her går han ovenstående igennem, og demonstrer det hele i Real tid med en hjertekarteograf sat til en gæst fra publikum. Det er såmænd ganske virkeligt og konkret det hele.

Thomas Christensen

Kenneth Krabat skriver:
"Nå, for at sige, at der er mange risici ved at bruge stoffer til at omskabe sig. Stanislaw Groff, der i starten af sin forskning brugte LSD til at bringe sine forsøgspersoner i affekt og åben mod deres fortid, endte med at forsage LSD og bruge åndedrættet til at ilte blodet i stedet til at skabe tilsvarende resultater."

Det kan jeg ikke lade stå uimodsagt, selvom det er 4 år siden du skrev det. Det er nemlig helt og aldeles usandt.

Stanislav Grof brugte LSD terapeutisk indtil han ikke længere kunne beholde tilladelsen. Derefter udviklede han Holotropic Breathwork (det hedder hans metode med åndedrættet), fordi det tillod ham at arbejde med lignende tilstande. Han har aldrig "forsaget" LSD, tværtimod har han ofte udtrykt at LSD og andre psykedeliske stoffer er nogle af de mest kraftfulde og effektive redskaber til udforskning af sindet, og at de har et enormt helbredende potentiale, forudsat at de bruges korrekt. Han har også udtrykt at han håber at de psykedeliske stoffer engang i fremtiden igen bliver tilladt for terapeuter at bruge. Læs hans bøger, hvis ikke du tror mig, de er alle skrevet efter han holdt op med at bruge LSD. Og hvis du har en kilde til din påstand, så vil jeg meget gerne have den.

Ja hjernen er både del og helhed fast og flydende og meditationspraksis træner dels evnen til at skille delenes forskelligartede signaler og evne til at observere hinanden dels evnen til at udvide opmærksomheden og opleve at alle følelser og mere til hele tiden er til rådighed baseret i universelle energibevægelser - Formål mere selvrespekt og mere respekt for alle andre enestående væsener skabt i og af universet -

Thora Hvidtfeldt Rasmussen

"Det er, at vi bliver bedre mennesker. Vi bliver mere humane. Det er resultatet af mere udviklede pandelapper og bedre balance mellem de to hjernehalvdele."
Hvis det er sandt, så mangler der noget i historien: Hvad skete der for den lille indiske tigerdreng?
Hvad med de tibetanske munke - når det går så fint for dem, hvad så med de fattige - har de fået del i det bedre?
Alle de virksomhedsledere, der har været på de gode kurser i det fine firma for mental fitness - hvordan har det vist sig, at de er blevet bedre mennesker? Er det kun dem selv, eller er det også deres ansatte, der har fundet fred og glæde?
For resten tænkte jeg nok, at det har været på mode blandt store direktører i erhvervslivet at tage LSD. Har der også været politikere iblandt?

Poul Sørensen

Hvis man vil lære den højreside af hjernen at kende i praksis, så skal man købe "At tegne er at se." af Betty Edwards. Der har samlet mange råd og øvelser fra forskellige kunstnere om hvordan man kan lade den højre side af hjernen komme til - den side der kan tegne - i stedet for at lade venstre side af hjernen stresse der ud af.... man kan selvfølgelig også meditere, det også er en fantastisk givende måde, at få adgang til højreside.
http://www.learn-to-draw-right.com/betty-edwards.html

norman laugeson

der er mange gode sager rundt omkring paa hylderne i hovedbiblioteket, men der er langt fra teori til praksis. det tog adskillige timer foer jeg tog mig sammen til og lukke det ene naesebor og gennemfoere det foerste forsoeg paa en prana-yana aandedraets meditation, jeg havde laest om i en af de hemmelige boeger fra dengang de legede med alt den slags - men jeg har ogsaa altid vaeret meget teoretisk anlagt. for tiden er jeg mere optaget af vaerktoejer og det man kan lave med dem - hvilket relaterer til en af de indledende meditationer ham der steiner anbefalede sine studerende - i en periode paa 6 uger vaelger man hver dag 6 objekter man stoeder paa igennem sin daglige faerd, organiske eller inorganiske, og laver en grundig visualisering af hvor alle deres bestanddele kom fra, hvordan de blev samlet sammen, og hvad der bliver af dem foer de forgaar.

Alan Strandbygaard

Er det så den 'nye hjerne' eller den gamle der analyserer disse nye videnskabelige teorier og eksperimenter?

Kirsten Svejgaard

",,, en oplevelse af at føle sig fuldstændigt forbundet med alt andet levende."

Den slags oplevelser har jeg haft siden barndommen, og det helt uden 'hjælp' fra diverse stoffer. Gennem voksenalderen har de været sjældne - de drukner i en travl og stresset hverdag, desværre.

I øvrigt har forskning for længst vist, at børn overvejende bruger højre hjernehalvdel, mens langt de fleste voksne (i hvert fald i den 'vestlige' verden) er dominerede af venstre hjernehalvdel. Jeg kender ikke årsagen, men kunne godt forestille mig, at det blandt andet har noget at gøre med den 'vestlige' verdens fokusering på tal og alt, hvad der er kvantificerbart. "Det senkapitalistiske samfund sveder tal ud af alle porer", som en af mine venner skrev engang.

Måske skulle jeg begynde at meditere.

@ Gorm "Lidt ukonkret. Hospitalerne opererer med en godt nok subjektiv men alligevel brugbar smerteskala fra 0-10. 0 = Ingen smerte overhovedet 1 = Mærkbar men ikke ubehagelig 2 = Begynder at være ubehageligt. ... ... 10 = Totalt uudholdelig smerte. Ved hvilken værdi er døden at foretrække ?"

Når patienten beslutter, at livet er uudholdeligt ud fra denne skala. Betvivler man patientens egen vurdering, når man nu HAR en smerteskala, ophører skalaen med at være et kommunikationsmiddel og bliver et ensidigt kikhul ind til smertepatienter i bur, frataget kontrollen over eget liv. Og død.

@ Thomas Christensen "Læs hans bøger, hvis ikke du tror mig, de er alle skrevet efter han holdt op med at bruge LSD. Og hvis du har en kilde til din påstand, så vil jeg meget gerne have den."

Jeg tror på dig. Og trækker min uunderbyggelige påstand tilbage.

Max Trifunovich

Det er svært at meditere når man er sulten og hjemløs eller lige er blevet fyret.

I husker Maslows behovspyramide.

Sider