Læsetid: 9 min.

Da radioen svigtede, gik alt galt

Var det et brud på befolkningens grundlovssikrede ret til frit at forsamle sig, da politiet ved klimatopmødet 'kastede nettet ud' og anholdt 1.000 demonstranter? En fejl i politiets radiosystem blev årsag til danmarkshistoriens største masseanholdelse
Nødvendigt? Skal det være en uundgåelig risiko at blive anholdt, blot fordi man deltager i en fuldt lovlig demonstration, spørger klagerenes advokater.

Nødvendigt? Skal det være en uundgåelig risiko at blive anholdt, blot fordi man deltager i en fuldt lovlig demonstration, spørger klagerenes advokater.

Mads Nissen/Ritzau Scanpix

15. maj 2010

Klokken er omkring 15.20, da en gruppe kampklædte betjente lørdag den 12. december 2009 stiller sig op i to solide rækker på tværs af Amagerbrogade. Betjentene, som understøttes af hundepatruljer og hollændervogne i sidegaderne, vil afskære en gruppe sortklædte demonstranter, der bl.a. har kastet fyrværkeri efter Udenrigsministeriet, med en såkaldt 'dobbelt omfatning'. Det er en manøvre, som politiet har trænet igen og igen forud for topmødet.

Det militærstrategiske begreb 'en dobbelt omfatning' stammer helt tilbage fra slaget ved Cannae i Italien, hvor krigsherren Hannibal i år 216 ft. med en beskeden kartagisk styrke vandt en overlegen sejr over 80.000 romerske soldater dels ved at omringe romerne, dels ved at afskære dem fra forsyninger.

Men selv om den dobbelte omfatningsmanøvre for så vidt lykkedes for politiet den 12. december 2009 - forstået således, at gruppen af demonstranter blev afskåret fra resten af demonstrationen og senere masseanholdt - så var manøvren også et kritisabelt brud på befolkningens grundlovssikrede ret til frit at forsamle sig.

Det mener den gruppe advokater, der på vegne af godt 200 af de anholdte nu søger om erstatning for uberettiget anholdelse. Omvendt henviser kammeradvokaten til politilovens paragraf 8, stk. 4, hvorefter politiet »om nødvendigt« kan frihedsberøve demonstranter, dog skal det ske så kortvarigt og skånsomt som muligt og »så vidt muligt ikke udstrækkes over 12 timer.« Blandt de masseanholdte var ikke bare de sortklædte, men i hundredvis af andre demonstranter, der ingen tilknytning havde til stenkasterne.

Erstatningssagen, som skal køre frem til sommer, er derfor blevet en principiel sag om rækkevidden af politiets beføjelser. Sagt meget kort: Hvor stor en 'bifangst' er acceptabel, når politiet kaster nettet ud?

Rostock-observationer

Op til klimatopmødet havde politiet indgående studeret erfaringer fra andre lande med de demonstrationsdeltagere, der populært omtales som den sorte blok. Navnet hentyder primært til standardfarven i påklædningen hos deltagerne, men også til den omstændighed, at den sorte blok altid optræder kamptrænet og aggressivt, og at blokkens disciplinerede optræden fungerer som 'ly' for de enkelte uromagere.

Ved tidligere demonstrationer, bl.a. mod G8-topmødet i Rostock i juni 2007, har dansk politi således på egen hånd observeret, hvordan andre politikorps har håndteret udfordringerne fra den sorte blok. I en rapport fra Station City under Københavns Politi fra Rostock begrundes interessen for den sorte blok således: »(...) specielt havde det interesse, fordi der her var samlet aktivister fra adskillige lande, herunder danske aktivister fra det mere militante miljø omkring Ungdomshuset.« I indberetningen beskrives, hvordan enkelte deltagere af og til skilte sig ud fra den sorte blok for »med jernstænger, brosten og spark« at knuse vinduer og døre i kontorer langs ruten. Derefter vendte ballademagerne tilbage for at søge ly i den sorte blok.

Netop »knust glas« >udgjorde samtidig et vigtigt emne i flere telefonsamtaler, som politiet forud for topmødet havde aflyttet, bl.a. af to russisk-talende aktivister: »Man siger jo, at hvis der er glas, skal det smadres,« sagde den ene, hvortil den anden svarede: »Jamen, det ved jeg ikke, der findes forskellige teorier omkring det ... spørgsmålet er af revolutionær karakter. Det, jeg kan sige dig, er, at 'glas' i sig selv ikke er betydningsfuldt.«

En brosten i hver hånd

Forud for lørdag den 12. december 2009 havde en række aktivistgrupper indkaldt til 'demo' på Højbro Plads klos op ad den store klimademonstration, der startede samtidig på Christiansborg Slotsplads. De fremmødte autonome blev overvåget af politiet, og ved flere lejligheder blev enkelte anholdt bl.a. for besiddelse af ulovligt fyrværkeri som krysantemumbomber eller røgbomber og gasmasker.

Frem til den store klimademonstrations afgang fra slotspladsen kl. ca. 14.08 holdt omkring 200-250 sortklædte demonstranter sig - stadig ifølge politiets observationer - samlet i to eller tre mindre blokke. På et tidspunkt gled blokkene ind i den store demonstration, der var på vej ud til Bella Center, og det samme gjorde en tysk indregistreret Mercedes, om hvilken politiet tidligt havde fået den mistanke, at den medbragte opgravede brosten fra slotspladsen.

Om deltagerne i den sorte blok skrev en gruppeleder i en notits: »Om ikke alle, så langt overvejende italiensk udseende personer, alle iklædt sort tøj, sorte hættejakker, med hætten trukket op over hovedet og ned i panden samt et sort tørklæde trukket op til under øjnene. Flere havde rygsække med (...) og alle havde en stor brosten i hver hånd, ca. 12 x 12 x 12 cm.«

Allerede da politiet første gang konstaterede - >mens demonstranterne stadig var foran Christiansborg - at omkring 100 af slotspladsens brosten var gravet op, rykkede man for assistance med henblik på at få anholdt den sorte blok. Men som det hedder i kammeradvokatens senere sagsfremstilling: Det »mislykkedes, da radiosignalet ikke blev modtaget«. Efter demonstrationen vurderede politiet samme eftermiddag, at omkring 20 af de i alt 100 opgravede brosten var fjernet fra slotspladsen.

Nogle minutter senere, da den sorte blok var nået op på rampen til Knippelsbro ud for børsbygningen, skilte en mindre gruppe sig ud og begyndte at smadre ruder i den fredede bygning med en bjælke. To delinger betjente, der var opstillet foran Børsen, fik ordre til at trække stavene og gøre klar til brug af tåregas, hvorefter de blev bombarderet med kanonslag og forskelligt kasteskyts. Også her prøvede politiet at få tilkaldt tilstrækkelig assistance fra de mange politistyrker, der blev holdt i reserve, men igen mislykkedes det.

»Der er 150-200 personer som har maskeret sig på Knippelsbro, og de skal anholdes«, lød det således kl. 15.02 i en 'taktisk log' fra Operationel Reserve 2.

Nogle minutter senere var den sorte blok nået over Knippelsbro og befandt sig nu ud for Udenrigsministeriet på Christianshavn. De betjente, der var opstillet her, blev ligeledes ifølge en politiindberetning »massivt« angrebet med kasteskyts og måtte trække stave. Der opstod »lidt tumult«, som kammeradvokaten har noteret det, hvorunder en tysk demonstrant blev anholdt. Senere konstaterede politiet, at den forreste rude i en af ministeriets dobbelte termoruder var blevet gennemhullet efter brug af kasteskyts. Desuden var endnu en rude ramt, men ikke smadret.

På dette tidspunkt blev politiet igen ramt af radiofejl - som det hedder i en indberetning fra en politikommissær på dette tidspunkt: »På grund af problemer med SINE radiosystemet er det meget vanskeligt at få klare meldinger igennem omkring placeringen af de op til tre grupperinger af autonome.«

Herefter - >stadig ifølge de indberetninger og rapporter, som politifolk senere har udarbejdet - afførte deltagerne i den sorte blok sig deres 'uniform', og mange fortsatte i demonstrationen iført mindre iøjnefaldende tøj.

Tilbage i Torvegade foran Udenrigsministeriet lå forskellig maskering foruden to krysantemumbomber samt diverse kasteskyts.

Med horn og lygter

Fra helikoptere og observationsposter overvågede politiet fortsat, hvordan de nu umaskerede deltagere fra den opløste sorte blok blandede sig med andre demonstrationsdeltagere på vej ud mod Bella Center på Amager. Klokken 15.15 aftalte politiet derfor en ny 'manøvreide': Demonstrationen skulle afskæres i starten af Amagerbrogade og ved Markmandsgade, hvorefter politiet kunne gennemføre en masseanholdelse af de personer, der var inden for afskærmningen. I hast - 'med horn og lygter', som det hedder i politisproget - blev de nødvendige politidelinger ført frem til starten af Amagerbrogade.

»Den sorte blok, ca. 100-150 stk. er pakket inde på Markmandsgade og anholdt kl. 15.28«, som det hedder i en »taktisk log« fra tre politidelinger, der indgik i Operationel Reserve 1.

I beretninger fra de anholdte, der søger erstatning, kan man læse, hvordan det ofte har været tilfældigheder, der har afgjort, hvem man går ved siden af i den lovlige demonstration:

»Min gruppe gik midt på vejen og var på forskellige tidspunkter omgivet af folk fra bl.a. WWF Verdensnaturfonden, Hare Krishna, en gruppe sortklædte demonstranter, svenske socialister og en hel masse andre,« som en demonstrant fortæller.

En anden kom til at gå ved siden af nogle sortklædte, fordi han lige havde et ærinde i Irma i Torvegade. Da han igen tilsluttede sig demonstrationen, kom han til at gå ved siden af »sortklædte mennesker, enkelte med halstørklæde for næsen«.

En tredje fulgtes med sine venner, men ærgrede sig over, at »vi kendte ikke andre i denne del af demonstrationen, så vi diskuterede, hvordan vi kunne komme op foran i demonstrationen til musikken for at danse«.

En fjerde fulgtes sammen med bekendte fra den libertærsocialistiske Blok - som ifølge vedkommende ikke må forveksles med blokken af sortklædte - og delte flyers ud fra en ladcykel. Det forsinkede ham, så han kom bagud i demonstrationen.

Klokken 15.26 blev alle deltagere, der var afskærmet af politiets dobbelte omfatning, anholdt. En efter en fik de plasticstrips på og blev sat ned på asfalten i tæt forlængelse af hinanden - 'futtog' kaldte demonstranterne den måde at blive pacificeret på - og her fik de lov til at sidde i lange rækker i hvert fald frem til klokken 18. På det tidspunkt gjorde en tilkaldt læge politiet opmærksom på, at asfalten var meget kold, og derefter startede politiet så på at motionere de anholdte, så de fik lejlighed til at strække benene. Enkelte fik også lov til at gå på toilettet på en nærliggende pizzabar.

Da de sidste anholdte var kørt væk lidt før klokken 20, fandt politiet en del efterladte effekter på vejbanen, bl.a. seks elefanthuer, et tørklæde, tre par handsker, et par svømmebriller, et par solbriller og fire sorte t-shirts samt en hobbykniv.

Det forkerte sted ...

Kammeradvokaten lægger i retssagen vægt på, at politiet forud for klimatopmødet havde telefonaflytninger og andre oplysninger bl.a. fra hjemmesider, hvor der er opfordret til voldelig ballade i København. Desuden havde man konkrete observationer af angreb på politiet samt rudeknusninger på Børsen og Udenrigsministeriet. Derfor mener kammeradvokaten, at forudsætningerne i politilovens paragraf 8 er opfyldt.

Kort sagt har det været berettiget at tilbageholde omkring 1.000 demonstranter i nogle timer for at finde frem til de enkelte blandt 100-150 sortklædte, der har deltaget i ulovligheder.

I den forbindelse lægger kammeradvokaten navnlig vægt på, at politiet i den konkrete situation må og skal udøve et skøn, som kræver ekstraordinært vide rammer: »Der lægges endelig vægt på, at vurderingen af, hvorvidt en frihedsberøvelse var påkrævet, beror på et skøn, og at politiet i en situation som den foreliggende må indrømmes en ganske vid skønsmargin med hensyn til nødvendigheden af at gribe ind,« som kammeradvokaten anfører.

Dertil siger de advokater, der fører erstatningssagerne, at kammeradvokaten med en sådan formulering reducerer grundlovens frihedsrettigheder til en tam hensigtserklæring: »Synspunktet er åbenbart, at man bare kan holde sig væk, hvis man ikke vil risikere noget, så det er en uhyggelig sag,« siger advokat Knud Foldschack, der fortsætter:

»Hvis ikke de 200 får erstatning, så er situationen altså den, at man kan deltage i en fuldt lovlig demonstration, men alligevel risikere at skulle sidde fire timer på kold asfalt uden drikkevand, uden adgang til et toilet og være berøvet alle almindelige rettigheder, fordi det er mest belejligt for politiet at gennemføre en anholdelsesaktion i et trafikkryds.«

Fakta

968 personer blev anholdt under den store klimademonstration den 12. december.

I alt blev ca. 2000 mennesker anholdt under COP 15 topmødet i København. Stort set alle blev løsladt efter 6-12 timers frihedsberøvelse i et særligt oprettet fængsel i Valby.

Københavns Byret skal i den igangværende retssag afgøre, hvorvidt det i omkring 250 sager var berettiget for politiet at foretage administrative frihedsberøvelser. Både forsvarer og anklager er enige om, at de 250 ikke foretog sig noget kriminelt. Retten skal derfor alene tage stilling, til om de har udgjort en »fare for den offentlige orden eller sikkerhed«.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Erik Karlsen

"En fejl i politiets radiosystem blev årsag til danmarkshistoriens største masseanholdelse"

Hvis dette virkelig var årsagen, kunne man spørge sig selv, hvorfor politiet ikke - som alle andre dødelige - brugte mobiltelefoner? Men ok, så var der måske fare for, at de ville blive aflyttet af politiet....?

Dorte Sørensen

Det er uhyggeligt, når kammeradvokaten mener ,at folk bare skal holde sig hjemme og ikke deltage i en lovlig demonstration, hvis de ikke vil løbe ind i politiets skønsmæssige tilbageholdelser.

leif rasmussen

Billederne af "futtogene" vil aldrig blive glemt og historien vil dømme politiledelsen og deres herrer for deres fjentlige holdning til vores frihedsrettigheder.
Men vi må ikke glemme, at de egentlige forbrydere er det folketing, som har misbrugt deres magt til at indføre en fascistisk lovgivning i vores land.
Vi må sørge for, at de kommer til at vise deres sande sindelag i den kommende valgkamp, uanset hvilket parti de forsøger at gemme sig i.

Leif, selvom man måske godt kan kritisere politiet i den her sag, synes jeg at de politikere som stod for 'lømmelpakken' er ansvarlige for politiets metoder og fortjener kritikken mere end politiet, de ville aldrig have lavet denne masseanholdelse hvis det ikke havde været for 'lømmelpakken'.

Jesper Wendt

"herunder danske aktivister fra det mere militante miljø omkring Ungdomshuset"

Militante miljø? har de pistoler og rifler med? ellers kan jeg ikke se der er noget militant over det, det virker lidt igen som om man med frygt og had prøver at hellige midlet. Men helt ærligt, unge mennesker med brosten er sgu ikke militante, de er allerhøjest vrede unge mennesker.

Det er ikke længere et frit land vi lever i, og det klinger af "skyd efter benene"

Meget belejligt, at de radioer ikke virker hver gang der er ballade.

Men ja man skal da absolut vægte ansvaret hos dem der gennemtrumfede lømmelpakken, men sund fornuft hos politiet ville gøre en del.

Jens Skovgaard Jensen

Jeg ved ikke... Vi er vist et af de her steder, hvor intet er sort eller hvidt.
Jeg var oppe på toppe af Knippels Bro, i tidsrummet hvor ting og sager fløj rundt nede ved Udenrigsministeriet og der var et par bomber og røg nede fra Børsen. Her var min holdning uden diskussion at det kunne de godt se at få stoppet; hvis det havde fået lov til at udvikle sig ville det havde været synd for demoen og min kritik over for politiet hård. Omvendt ville jeg meget mildt sagt, have været dybt forundret, hvis jeg var kommet til at sidde i fut-tog sammen med Hare Krishna (forstået på den måde at at de i mine øjne ville være de sidste til at kandidere til fut-tog).
Uanset hvordan vi vender og drejer det, er demoen taberen. 12. december huskes tilsyneladende på nogle sortklædte og et fut-tog (men nok især af dem der har siddet uforskyldt i det).

Jesper Wendt

Jens, vil så nok sige hele verden er taberen i det her, vi lader bare stå til.

Jeg havde dog ikke regnet med andet, var udmærket klar over politiets hensigter i den sammenhæng. Tror de burde smide crackpiben og deres ps3 og tage en slapper.

Så en demo inde ved Nørreport en dag, der var vel 50 demonstranter, der var politi alle steder, komplet overdrevet. Selvfølgelig skal aktivister der yder hærværk retsforfølges, det er slet ikke det, men der er ingen grund til at piske en stemning op.

Morten Fristrup

Politiet vil nok altid bruge de muligheder de har, herunder aflytninger og tilfældige masseanholdelser, for at løse den opgave de mener de har. Hvis de fik lov til at skyde de demonstranter de så som gik med sort tøj, så ville de sikker også gøre brug af det middel.

Problemet er, som Leif Rasmussen også siger, den regering der har indført den fascistiske lovgivning. Udover det har de igennem de sidste år også skabt et skræmmebillede af "voldelige aktivister der vil smadre hele byen". Lømmelpakken er jo bare et skridt på vejen til den totalitære fascisme, omend et lille skridt.

Dan Johannesson

Det er jo underordnet om radioerne virkede eller ej - ren distraktion af samme hyppigt anvendte skuffe som altid.
Uanset hvad er lømmelpakken jo blevet indført. Sammen med Terrorpakken og nu snart den hemmligholdte ACTA aftale, om øget kontrol og overvågning at internettet, har vi på knapt et årti fået strammet rebet så meget om demokratiets i forvejen sovende hals, at de sidste gisp knap nok kan høres.

Lad os nu for f.... da snart vågne lidt op her. Frygt bruges - konsekvent - som politisk værktøj. Reduktion af vores civile og demokratiske rettigheder er konsekvensen og gevinsten? En psudodemokratisk, midlertidig, følelse af at nogen gør noget ved "det farlige" som inden da er blevet markedsført af en hysterisk presse, der for ofte er som bisset kvæg, frem for det sidste kritiske værn imod masseforførelse og manipulation, som vi kender det fra Irakkrigen, Anthrax Scare, N1H1 osv osv.

Skal vi videre er vi nødt til at give slip på "brokke blogs" og andre ligegyldige steder at frigive vores tanker og forventninger.

Vi skal i stedet tage demokartiet tilbage. Ikke igennem vold, eller den sædvanlige polariserede skingre pegen fingre leg, men igennem konstruktive, iagttagende og reflekterede henvendelser direkte til vores politikere.
De har faktisk både email adresser og telefoner.

Vi er nødt til at minde de folke-valgte om at det netop er det´ de er. Repræsentanter for os.

VI har ansat DEM - ikke omvendt. De skal gøre deres job, og det er at gøre hvad vi har bedt dem om, herunder en gang for alle at få lukket gabet imellem hvad de gør - og hvad vi forlanger.

Det er VORES demokrati. Tag det tilbage - BRUG det.

Karsten Aaen

Hvis ellers gad, kunne man i går eftermiddag fra ca. kl. 14.45 til 17.45 se en glimrende udsendelse om hvordan hverdagen var for borgerne i Øst-tyskland for mere end 20 år siden, altså i tiden op til murens fald.

Og hvis man fulgte godt med, ville man opdage, at politiets metoder dengang stort set var de samme i 2009, december, København.

Og for mig at se er det endnu en gang beklageligt, at vi i det her land ikke har en forfatningsdomstol...

Stig Larsen

@Erik Karlsen siger:
“En fejl i politiets radiosystem blev årsag til danmarkshistoriens største masseanholdelse”

Hvis dette virkelig var årsagen, kunne man spørge sig selv, hvorfor politiet ikke - som alle andre dødelige - brugte mobiltelefoner? Men ok, så var der måske fare for, at de ville blive aflyttet af politiet….?

Fordi det højst sandsynlig er løgn!
Alle tidligere vidneforklaringer at sagt at politiet pressede 'sort blok' ind i hoveddemostrationen på Højbro Plads, imens de (politiet) ventede på Amagersiden, så de kunne afskære bagtroppen. Desude at 'sort gruppe' gennemskuede denne manøvre, og derfor løb op gennem demostrationen, og derved undgik anholdelsensaktionen.

Der er ingen tvivl om at Brian-pakken har sat grundloven ud af kraft.

Rasmus Bro Clemmensen

Jeg håber virkelig vi vinder den sag, og min grund er rimeligt personlig.

Jeg har aldrig haft den store tillid til politiet eller lovgivningen, men efter den 12. har jeg været decideret bange for at have med politiet at gøre og jeg kan mærke at jeg får kvalme og blodet bruser af forargelse hver gang jeg skal snakke om den dybt ydmygende og helt igennem traumatiserende oplevelse den sindsyge masseanholdelse var. Men nu gør jeg det lige alligevel.

Man kan snakke om at det var et "brud på menneskerettighederne", men for mig er det vigtige bare at det var vold og ydmygelse og formentligt har traumatiseret mig og en masse andre for livet.

Hvis dette skal være normalt at opleve for demonstranter, så skal det også være en fast del af politiet, og måske politikernes, uddannelser at sidde fastlåst i 6,5 timer hvor de sidder på kold jord i december, gerne i kjole som mange af kvinderne gjorde, får lov at pisse i bukserne, ikke får mad eller vand, ikke får tæpper før i de sidste minutter, ikke får nogen information eller kun fejlinformation fra deres fangevogtere, får tæv hvis de flytter sig, må se på folk græde af smerte og frygt, må se på folk der får anfald og kramper uden at få hjælp, og må forklare mere naive sjæle om begrebet politi-brutalitet og føle ens tiltro til mennesket forsvinde.

Ok, jeg så politifolk bryde sammen da de udførte den her aktion, men ellers har jeg svært ved at tro på at der er mennesker indeni de der uniformer.

Hvis ikke vi vinder den retssag har jeg svært ved at have nogen tiltro til at der er nogen "ret" tilbage i den der retsstat. Man må jo bare huske at "Når uret bliver ret bliver modstand til pligt."

jamen har politiet ikke svoret ed på at forsvare Danmark og grundloven?, for så er det jo det de skal gøre, altså en lov som stemmes for på borgen, som viser sig at være er brud på grundloven burde automatisk annulleres(men den skal nok lige forbi en retsal først),.. og så er det spørgsmål om at overtrædelser af passende paragraffer allerede i loven er et evt. grundlag til en anholdelse eller ej, kunne en politimand ikke nægte at udføre den slags opgaver hvis han mener det er på kant med grundloven?
mvh

Søren Kristensen

Jeg kan grundlæggende godt lide ordet: futtog. Der er noget både sjovt og uskyldigt over det, som tiltaler mig. Dog ikke mere end jeg er glad for at jeg ikke selv deltog i demonstrationen; jeg tåler nemlig ikke så godt kulde. Til gengæld opfordrede jeg i dagene op til topmødet unge og især de mere temperamentsfulde til at blive hjemme foran computeren og overlade forhandlingerne til de delegerede, således at pressens fokus kunne bevares på det egentlige: mødet og de forventede fantastiske resultater, især for den tredje verdens lande. Resultaterne udeblev som bekendt, hvilket ret beset også er en slags resultat. I det lys er det måske meget godt vi fik lidt futtog at tænke tilbage på, så topmødet ikke havner i glemmebogen. Helt billigt var det jo ikke, selv om der sikkert også kom noget den anden vej. Om jeg stadig er lige så begejstret for ordet futtog? Tja,bum, bum...

Markus Lund

Mange tak til Information for at afdække alle politiets detaljer i forbindelse med aktionen - det er først nu at alle disse tekniske ting der lå forud for knibtangsmanøvren kommer til mit kendskab. Os der pludselig sad mit i det hele anede intet som helst om hvad der var foregået foran Børsen og Udenrigsministeriet. forinden. Og så håber jeg at jeg - vi - bliver tilkendt erstatning for min - vores - klager over frihedsberøvelsen. Det er ikke altid lige 'fedt' at være for langsom i en stor massedemonstration, så man bliver indhentet bagfra af skumle typer med sorte masker og lignende.

Markus Lund

@Søren Kristensen
Det er ganske strategisk ordvalg af politiet for at dæmpe befolkningens opklaringsiver, når det tegner sig at politiet for en gangs skyld 'er gået for vidt' eller 'har gjort for lidt' (fx i forbindelse med Hyskenstræde-episoden). Læg også mærke til hvordan Per Larsen og Flemming Steen Munch fra Københavns Politi benytter sig af billedlige udtryk i medierne i forbindelse med interviews om politiets aktioner imod demonstranter for at gøre disse mere 'spisevenlige' for civilbefolkningen end hvis de blot refererede den rå vold og magtanvendelse som de måtte have følt sig nødsaget til at anvende. Jeg tror ikke det er noget som helst under at disse to 'bløde' politimænd er/var ansat på toppen af korpset for at dække over de mere voldelige, brutale og afstumpede typer nede i bunden af hierarkiet.

Den 16. december foran Bella Centret overværede jeg bl.a. en almen betjent tage kniplen over i sin venstre hånd og hamre næven ind i maven på min kun 15-årige veninde ved siden af som jeg stod i kæde sammen med. Dette er et brud på politiloven og deres interne reglement omkring brugen af magtmidler, det er KUN tilladt at slå med stav og ALDRIG i maveregionen eller lignende steder hvor en person nemt kan risikere at lide overlast eller komme varigt til skade.

Sidst men ikke mindst vil jeg løst citere 'Flemse', som han kaldes i aktivistmiljøet: (reporter) "Forventer du at der bliver ballade i aften?" (FSM) "Altså man siger jo at der skal to til en tango, og hvis de autonome spiller op så skal vi nok være klar til dans."

Blot for at illustrere pointen med disse 'billedlige udtalelser'.