Analyse
Læsetid: 9 min.

Borgerlige ideologer i kamp - mod hinanden

Den interne fløjkrig, der for få årtier siden var venstrefløjens varemærke, har nu ramt højrefløjen, og den udkæmpes i blogindlæg, debatter og kronikker. Det er holdningen til islam, der er stridens kerne
Hvem er de? Er de indvandrere eller muslimer? Det er det, der for alvor har skabt splittelse blandt borgerlige debattører og udløst en strid med mindelser om gamle dages interne venstrefløjsslagsmål

Hvem er de? Er de indvandrere eller muslimer? Det er det, der for alvor har skabt splittelse blandt borgerlige debattører og udløst en strid med mindelser om gamle dages interne venstrefløjsslagsmål

Niels Ahlmann Olesen

Moderne Tider
4. december 2010

Der er noget, der irriterer højrefløjsdebattør Morten Uhrskov Jensen. Når nu han på så mange måder er enig med dem; når de på så mange punkter er fornuftige ...

»Hvorfor er de så så fantastisk naive,« siger han. Morten Uhrskov Jensen kører JP-bloggen 'Set fra højre' og er redaktør for det nationalkonservative tidsskrift Nomos. Det, der irriterer ham er, at de ikke kan forstå det. Det er jo folk fra hans egen fløj, liberalisterne - eller CEPOS-liberalisterne, som han kalder dem - han taler om. Folk som Jacob Mchangama, Ole Birk Olesen og Christopher Arzrouni.

»De er fantastisk naive, når de siger, at kultur ikke spiller nogen rolle. Når de siger, at der er universelle værdier, der er til stede, og som omfavnes til alle tider på alle steder. Det er en selvovervurdering uden lige fra Vestens side, at vi tror, at de værdier og holdninger, vi betragter som indlysende, må deles af mennesker i andre kulturer. De tager fejl. Og jeg har ret.«

Det er her, kampen på højrefløjen står. Lige her i spørgsmålet om kultur og markedskræfter, om indvandring, åbne grænser og lukkede kasser. For intern uenighed er ikke længere forbeholdt venstrefløjen - kampen står ikke længere mellem højre og venstre. Nu slås højrefløjens debattører mod hinanden, langt væk fra Folketingets talerstol - i blogindlæg, kommentarer, debatter og kronikker. Og de lægger ikke fingrene imellem.

»De, der går meget op i islam, kan godt lide at hævde, at alle vi andre ikke har forstået noget som helst, at vi ikke fatter noget, og at vi er grænseløst naive,« siger Ole Birk Olesen, redaktør på den liberale netavis 180 grader og folketingskandidat for Liberal Alliance.

»På den fløj er der en opfattelse af, at hvis man ikke deler deres synspunkter, er man ikke villig nok til at kæmpe for sin egen eksistens. Jeg mener, der på den fløj er for stor venstreorienteret indflydelse,« siger Ole Birk Olesen og forklarer det med, at der er for meget 'målet helliger midlet'.

»De nationalkonservatives mål er, at holde Danmark fri for indvandrere, og så må vi bruge alle midler i den kamp. Men de borgerlige frihedsrettigheder er jo netop opstillet for at værne mod den slags overgreb i det godes navn. Omkring den enkelte er der en privatsfære og en rettighedssfære,« siger Ole Birk Olesen, der påpeger, at i den tid, han selv har været politisk bevidst, har han opfattet venstrefløjen som nogen, der var villige til at gå over lig for at nå deres paradis på jord.

»Nu oplever jeg bare, at den mentalitet har sneget sig ind hos mennesker, der kalder sig borgerlige: De er villige til at gå over lig i islamdebatten, fordi de styrer mod et stort lys, der hedder: Ingen totalitær islam i Danmark. Fordi de er meget bange for den.«

Tordenskjolds tomater

Igen og igen er konflikten mellem fløjene blusset op. Da Lars Hedegaard udtalte, at muslimske mænd voldtog deres døtre - og senere blev tiltalt for det - udløste det en heftig debat på nettet.

Morten Uhrskov Jensen skrev på sin blog, at en domfældelse af Hedegaard ville være »den største juridiske skandale i efterkrigstiden« og »et udtryk for et beskidt politisk spil«. Hertil skrev Jacob Mchangama, at det selvfølgelig var »noget sluddder«, men at ophævelse af racismeparagraffen da ville være en god ide. Sidst, uenigheden blev åbenlys, var under den nylige debat om pointsystemet, hvor debattør og forfatter Mikael Jalving beskyldte CEPOS' chefjurist Jacob Mchangama og de andre »Tordenskjolds Tomater«, som han skrev, for at tænke »abstrakt«. I stedet for VKO's pointsystem argumenterede de for et system, der var baseret på 'åbne grænser, lukkede kasser'.

»Hvad forestiller de sig egentlig? At kasserne i de Offentlige Kassers Land pludselig skulle lukke sig som ved et magisk trylleslag som i det arabiske eventyr Tusind og én nat, bare omvendt: 'Sesam, luk dig i!' Nice try,« skrev Mikael Jalving på sin blog.

Imens skrev debattør og teolog Katrine Winkel Holm i en kronik i Jyllands-Posten, at »kasserne i virkelighedens danske verden er åbne - alt andet er fjern fremtidsmusik. Og selv den dag de lukkes, skal vi så virkelig opgive enhver grænsekontrol? Tror åbne-grænser-lukkede-kasser-tilhængerne oprigtigt, at vi ingen integrationsproblemer ville have haft, hvis kasserne var blevet lukket i 1983?«

Jacob Mchangama svarede på sin Berlingske-blog, at hverken Katrine Winkel Holm eller Mikael Jalving kan skelne mellem familiesammenføring og generel indvandring. Og at der desuden er et stærkt hensyn at tage til danske borgeres ret til at gifte sig med, hvem de vil og til at bosætte sig i deres hjemland. Det var bare den globaliserede verdens virkelighed.

»Dette hensyn skal balanceres over for vigtigheden af at sikre, at de der benytter sig af familiesammenføringsregler ikke underminerer det danske samfund ved ukontrollabel indvandring til passiv forsørgelse, ligesom det er vigtigt at modvirke tvangsægteskaber. Katrine Winkel Holm synes dog end ikke at anerkende, at der består noget dilemma mellem disse to hensyn,« skrev Mchangama og tilføjer i dag, at pointsystemet går for tæt på det frihedsbegreb, han tror på: »Jeg mener ikke, at man kan begynde at lave særrettigheder og særforbud i et liberalt demokrati. Det synes jeg, der er en tendens til hos nogle nationalkonservative.«

Præst og debattør Edith Thingstrup, mener hverken, at åbne grænser, lukkede kasser er en naiv tanke eller fri fantasi.

»Det er sådan, man gør i de angelsaksiske lande - i USA, Canada og Storbritannien, hvor man har været langt mere åben over for udlændinge, og det har bidraget med meget,« siger hun til Information.

»Til gengæld stiller man krav om selvforsørgelse. Det vil være dårligt for Danmark, hvis vi lukker os for indvandrere, vi snyder os for en masse gode mennesker, som kan være med til at videreudforme vores land. Jeg tror, der er nogle, der burde kigge lidt til udlandet.«

Den vigtigste debat

På den måde er debatten om pointsystem og åbne grænser, lukkede kasser ganske typisk for uenigheden på højrefløjen, mener Katrine Winkel Holm.

»Åbne grænser, lukkede kasser er jo nærmest blevet CEPOS' officielle credo. Og på den måde er liberalisterne, for eksempel Mchangama, lige så langt fra mig som venstrefløjen. Det er langt ude, når de siger, at man er født fri, for man er da ikke født fri? Et spædbarn er ikke født frit. De rettigheder, vi har, er nogle, vi har kæmpet for,« siger Katrine Winkel Holm, der kalder uenigheden blandt de borgerlige for den måske vigtigste debat, vi har i øjeblikket.

»Jeg kalder åbne-grænser liberalisterne for kulturblinde. Når vi taler om indvandrere, siger de altid, at det er et spørgsmål om forsørgelse, og hvis de kan klare sig selv, så er alting godt. Da siger jeg - og en hel del andre, at det er det ikke. Hvis et samfund skal hænge sammen, så er der nogle kulturelle forudsætninger, der skal være til stede,« siger Katrine Winkel Holm og forklarer, at det ikke er nok, at vi alle kan betale vores regninger. Ikke hvis vi vil være et samfund, påpeger hun.

»Det er det, der gør, at vi er et folk, og at vi er et land. Vi har flere tusind års historie sammen, kulturelt, sprogligt og religiøst - og alt det uudsagte gør, at man har tillid til hinanden. Det er det, der gør, at vi har et fællesskab. Og det kræver det, hvis vi skal have et velfungerende samfund. At vi har et første person flertal, at der er et 'vi'. Det er det, der er truet i disse dage, og derfor er det helt vildt overfladisk, når de liberale siger, at vi skal have åbne grænser og lukkede kasser. Vi reducerer det hele til et spørgsmål om penge.«

Men det er netop her - i talen om fællesskab og et kulturelt 'vi', Ole Birk Olesen står af. Når Lars Hedegaard dæmoniserer muslimer og siger, at de voldtager deres børn, eller når der diskuteres forbud mod hovedtørklæder eller opførelse af stormoskeer: »Hvis man for eksempel er meget bange for stormoskeer og vil forbyde det, så siger jeg nej. Det må vi leve med,« siger Ole Birk Olesen.

»Ligesom vi må leve med, at der måske er et antal muslimer, der vil os det ondt ved at begå terror eller prædike et modsætningsforhold mellem os og muslimerne. Det er den udfordring, vi står over for, og den må vi møde så godt, vi kan med konkrete initiativer. Men vi skal ikke lade os lamme med angst, vi skal ikke bruge de metoder, Lars Hedegaard er villig til, for eksempel ved at hive hovedtørklæderne af folk,« siger Ole Birk Olesen.

»Jeg kan ikke forestille mig andet end, at det fungerer som murbrækker for, at man så kan gøre ting mod muslimer senere, som man ikke kan forestille sig i dag - f.eks. at smide dem ud af landet.«

Men al den snak bygger blot på økonomiske rationaler og fornuft, påpeger Mikael Jalving. Det er synspunkter, der helt overser andre drivkræfter, der binder selve samfundet sammen - og det handler ikke om kroner og ører.

»Bag hans synspunkt ligger det berømte forestilling om 'homo oeconomicus',« forklarer Jalving.

»Den forestilling deler jeg ikke. For de fleste danskere - og indvandrere - er der helt andre ting på spil. Helt andre motiver, andre hensigter, andre motorer i sind, krop, drømme og forestillinger end kroner og øre. Hele den dimension er fraværende i sådan en rigid liberalistisk opfattelse.«

Der er ifølge Jalving ikke meget, markedet alene kan gøre som disciplinerende opdrager i en tid, hvor søgningen mod Europa og presset mod de ydre grænser er så stor. De kræfter er alt for destabiliserende til, at markedet skulle kunne skabe social harmoni.

»Det er en smuk tanke, men jeg synes bare ikke, den er overbevisende,« siger han og bakkes op af Katrine Winkel Holm. »Liberalisterne skal frelses fra sig selv,« siger hun.

»Hvis du har det synspunkt, at vi aldrig må have et forbud, så kan du ikke forsvare dig selv. Og det er netop det, liberalisterne er så dårlige til: de kan ikke forsvare deres eget liberale demokrati.«

Katrine Winkel Holm siger som Mikael Jalving, at tanken er smuk, og at det var sådan, vi i den bedste af alle verdener burde indrette os.

»Men hør her: Vi lever ikke i den bedste af alle verdener. Vi lever i en falden verden, hvor det er nødvendigt med grænser, fængsler og politi, og her synes jeg, CEPOS-liberalisterne er meget virkelighedsfjerne og i øvrigt fuldstændig historieløse. Det virker som om de tror, at de her rettigheder er faldet ned fra himlen lige som Dannebrog i 1219. På den måde bliver de en trojansk hest i den borgerlige debat.«

Ole Birk Olesen ser ikke sig selv som en trojansk hest, og han har ikke noget behov for at blive reddet fra sig selv.

»Jeg har masser af selvforsvarsdrift,« siger han.

»Selv hvis verden var så truende, som de er bange for, vil der også være grænser for, hvad vi overhovedet kunne indføre for at redde vores eget sølle skind. Der er midler, man ikke bør tage i brug, også selv om man er meget, meget bange.«

Og det mener Ole Birk Olesen heller ikke de konservative kræfter ville været interesseret i, når det kom til stykket.

»Når vi spørger dem om, hvad de vil gøre, som vi ikke vil, bliver de så forunderligt tavse. De siger ikke: 'Vi vil sende dem på en flyver tilbage til muslimland.' De siger heller ikke, at de vil hive tørklæderne af folk. De hævder konstant, at de er villige til at gøre en hel masse mere end os andre, men i virkeligheden gør de ikke noget. Enten fordi de ikke vil sige højt, hvad de vil. Eller fordi de ikke har nogen redskaber, de vil være bekendt at bruge.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

At de nationalkonservative og de neoliberale har lavet deres egen lukkede diskussionsklub er fuldt forståeligt, og skyldes nok så meget at de nationalkonservative endnu ikke har færdiganalyseret deres rolle som lakajer for en global finanskapital, i forhold til deres traditionelle binding til produktionskapitalen, samt at de neoliberale er i en tilsvarende identitetskrise, idet de endnu ikke er kommet sig over, at deres ideologiske projekt, spekulationskapitalen, er på statsstøtte, og at skattefinansieringer er den bærende kraft i samfundet. At deres debat overhovedt foregår i det offentlige rum skyldes i høj grad de borgerlige mediers naturlige velvillighed overfor eget yngel.

På venstrefløjen foregår en mindst lige så vigtig debat mellem socialisme og liberalsocialisme, men denne debat er ikke på samme måde, som debatten på højrefløjen af eksistentiel karakter, idet de venstreorienterede har rigelig dokumentation på den uregulerede kapitalismes systemfejl ...hvis de venstreorienterede altså kunne komme til orde i medierne.

PS
Med ovenstående indlæg antyder jeg ikke at kapitalismen som sådan er i krise. Den buldre derudaf uden hensyn til skattefinansiering, klimadebat, og ideologisk vildrede ... det er den ukontrollerede kapitalismes natur...

Som en "cepos liberale" opfatter jeg Dansk Folkeparti som en socialist altså venstre-orienterede parti.

De såkaldte liberale som indvanderer vore debatsider er grundlæggende DF'er (skræmt små nationale socialister) som prøver at gemme sig bag mere politiske korrekte men liberale udtrykke som "ytringsfrihed".

Ligesom Johanne Schmidt-Nielsen og hendes "frihed".

Gary Prince

Kan man så også udlede deraf, at du anser offentligt sygehusvæsen som kommunistisk?

Gary Prince, skræmt små nationale socialister...nu mener jeg ikke at Dansk Folkeforførelse er socialister, ikke engang nationalister, da de ikke styrker den nationale kompakthed, men udelukkende vifter med nationale værdier - værdier som Pia i debat i sin fladpandethed betegnede som: "vorses skiftende årstider" og "de nye kartofler"...

National socialister vil som et hovedmål holde på danske arbejdspladser, eksempel:

Det ligner tyveri når Vestas efter at have fået statsstøtte på alle områder; etableringsudgifter, afsætningshjælp og en veluddannet fleksibel arbejdsstyrke, nedlægger fabrikker i Danmark og flytter til udlandet... den slags vil nationale socialister sætte en stopper for.

Hvad er venstrefjøjen, intet, og hvad kan den blive....

Borgerlige ideologiers kamp handler om, hvem der er istand til at rage mest til sig. Socialloven fra 1933, sikring af brød og husly, er skammeligt misbrugt til et forsikringssystem for kapitalister. På højrefløjen kæmper individualisterne om den højeste frihed, og vi kommer næppe en tøddel fra mellemkrigsårene. Højrefløjen griber i en snæver vending til enten krise eller krige og mange trusler. Efterhånden er statsfinanserne forsvundet i krigseventyr og andre briliante projekter, så basale socialforanstaltninger udsultes. I dag kom meddelelsen om vuggestuerne og børnehaverne, hvorom belejlig ekspertviden kan godtgøre, at omsorg af fremmede giver dårlig opvækst, den politiske ideologi, som flød fra Fremskridtspartiet og nu Dansk Folkeparti: vore børn er vore børn!
Måske meget fornuftigt, men politikere har sjældent forstand på demografi og på hvad, der rører sig i folkedybet, selv om de kalder sig folkelige.
Jeg selv er en af dem, der åbenbart er blevet misrøgtet og nu kan undskylde mine mange sære tosserier. Men forældre og især mødre mærker straks rækkevidden af de politiske budskaber, og jeg, der dagligt i al slags vejr blev kørt på cykel en mils vej fra Brønshøj til en vuggestue på Amager, fordi mine forældre arbejdede dér, har dog opfattet samfundsvilkårene som folkelige reaktion på våbenraslen allertidligst i 30'erne, en overlevelsesmanøvre til den senere krigshandling.

Højrefjøjen har altid magten til at diskutere med sig selv og med fælles militær og medieverden, og marcherer ideologisk fra den ene krig til den næste. "Vores krig" blev afløst af Den kolde Krig, af Vietnamkrigen, af Iraqkrigen og forekommer i dag at skulle fortsætte imod det meste af verden, indtil den makker ret. Skulle højrefløjen en dag være færdig med at diskutere med sig selv, får den måske brug for venstrefløjen og socialismen.

Martin Pedersen

Gary Prince,

Burde du ikke få styr på dine egne liberale politikeres hykleri, før du går i rette med venstrefløjen.

Statsstøtte til landbruget.

Statsstøtte til kul- og olie-industrien.

Er det også falske produkter? Og dit kære private sundhedsvæsen. Er dit postulat at det ikke har fået statsstøtte?

"Det kunne være interessent at se hvor mange penge IALT er gået til vindmølle produktion fra forbrugerne via statsstøtte og prisgarantier."

Jamen, hvis du ikke ved det, hvordan kan du så konkludere at det er tåbeligt? Med over 40 milliarder i eksport om året og 20.000 arbejdspladser er faktum, at vindmølleindustrien har været en overskudsforretning for de danske skatteydere.

Og hvad med internettet? Udviklet af det amerikanske militær, og senere amerikanske og europæiske universiteter, for skatteydernes penge. Var det også en dårlig idé? Er det også et falskt produkt?

Hvorfor venstrefløjen ikke gider debattere med højrefløjen? Det bliver perfidt i længden, at debattere med folk det ikke har nogen relation til virkeligheden og med en politisk situation der umuliggøre, at der bliver draget konsekvenser af debatten, fordi DF's automatreaktion er at frede en uduelig regering. Sissifos blev ikke træt, fordi han er en myte. Det forholder sig anderledes med mennesker af kød og blod.

fra edda til idé

følgen af:

at på den borgerlige fløj,

der kan der jo egentlig

kun virke: én.

borgerlige eddaloger

og ideologer

i indbyrdes modstride ?

tjae:

onde tunger jo påstå:

odin have tvesind.

"De nationalkonservatives mål er, at holde Danmark fri for indvandrere"

De kan kalde sig hvad de vil, den indstilling hører kun hjemme hos Nazister. Så i min optik er det præcis hvad de er.

»Men hør her: Vi lever ikke i den bedste af alle verdener. Vi lever i en falden verden, hvor det er nødvendigt med grænser, fængsler og politi.«

Som absurd nok er fordret, af den ideologiske tankegang. Så med andre ord, så er æblet blevet råddent, og virkeligheden har trængt sig på.

Snup en kiks.

'Det er en selvovervurdering uden lige fra Vestens side, at vi tror, at de værdier og holdninger, vi betragter som indlysende, må deles af mennesker i andre kulturer' - siger Morten Uhrskov, som jo repræsenterer den konservative side i denne debat.

interessant ikke ? : , at det er denne 'konservative' vinkling, og den indre opposition på den borgerlige side, som man kritiserer så voldsomt - medens man fra Helles heppe-kor helst ser den liberale 'selvovervurdering' videreført.

SF har lykkeligvis en eller anden forståelse for sammenhængen.
Derimod synes det, at f.eks Jesper Wendt lige her over, er totalt desorienteret over disse interne forhold på den fløj han måske endda ikke engang sætter sig ind i den indre struktur i.
Men hjemme hos Thor Pedersen og Hjorten glæder man sig over sådan anti-konservativ positionering. Over at konkurrenterne på den borgerlige boldgade bliver dismisset som 'nazister'. Det er jo morgenluft på sigt for dem.

OG : På den anden side :
Ole Birk Olesen : jeg har masser af selvforsvarsdrift.

Det tvivler vi ikke på at han har kapital nok til at påstå med en vis validitet, social og økonomisk.
Men hvad hulen kommer det politik ved ?

Men - nøgternt sagt 'krypto-fascisten' Birk og hans Dubai-parti er altså venstrefløjens officielle darlings i den borgerlige.... og de konservative er 'dumme' ?
Taget til efterretning.

Ja det er lidt bagvendt, at det derfor så voldsomt kritiserede SF har fået i licitation at redde konservatismens fornuft fra Lene-cirkusset. men så må det jo være. Sandt nok er den konservative scene i knæ og næppe i selv regeringshabil -
- efter 20 års liberal propaganda, påvirkningskampagner og videreførelse af socialdemokratisk politik. Som Løkke langt om længe har skippet for nu er folkesjælen redebon, og venstrefløjspartiet SF får en masse flak fra eget bagland for ikke at være liberale nok.
Hold dog op med det.

et hav af røde

det' kun spil for gallerierne:

fordi: egentlig er de borgerlige vist mere indbyrdes

enige end godt er - for os andre,

snarere grubler de borgerlige

på hvordan de bedst får delt det

hav af røde der nu snart vinder frem.

Bill Atkins,

hvad er liberalsocialisme? Er du sikker på du ikke mener den traditionelle rivalisering mellem såkaldte marxister (statssocialister) og anarkister (libertære socialister), der som bekendt førte til splittelse i 1. Internationale mellem særligt Marx og Bakunin?

Hvilken ideologikamp?

Konservative er antagelig stadig en blandet meningsskare, gerne antikommunistiske-royale-militaristiske-kristne-nationale m.v., ofte erhvervsdrivende, engang med en social profil, men altså et samfundsbevarende parti, der ændrer sig, fordi udviklingen ændrer sig, jvf. Per Stig Møllers kulturkonservatisme.
"Højrefløjens krigere" forekommer af en særskilt konservativ observans´, tæt på Dansk Foilkeparti (jvl.Uhrskov Jensen fra Nomos, ala Skræp mv.), men poltiisk flydende som Fremskridtspartiet og Centrumdemokraterne, og omfattende en karakteristisk famioieteologisk fraktion af folkekirken, "Krarup-klanen": Søren Krarup og fætteren Jesper Krarup og dennes søn Kristian, og Sørens døtre og svigersønner Katrine Winkel Holm, Inger Krarup Brøgger g.m.Morten, Elisabeth Krarup Jensen og Marie Krarup Møller m.fl. - hovedparten cand.theoler/præster - på den semipolitiske scene fra allersidst i 60'erne, interessant vel kun som et politisk familieforetagende..
Her kan man tale om en konservativ-nationalistisk ideologi, der går i kamp med den øvrige højrefløj for at opnå maksimal indflydelse, klassiske nejsigere i ytringsfrihedens navn og religiøst set en kristen troskamp imod muslimerne med en ilteragtig fremfærd som ellers kendetegnede indremission og en særskilt opfattelse af kristendommen og forholdet til lov og ret, der åbenbart stiltiende godtages af den officielle kirke iføle grundloven, mens flere andre af kirkens tjenere i embeds medfør er blevet udelukket.

Principielt efterlyses imidlertid en egentlig politisk kamp på højrefløjen i lyset af liberalismens og kapitalismens udformning. Da kan venstrefløjen tage silling.

Morten Kjeldgaard

Katrine Winkel Holm citeres for følgende nonsens:

"Det er det, der gør, at vi er et folk, og at vi er et land. Vi har flere tusind års historie sammen, kulturelt, sprogligt og religiøst..."

Mage til vås. Der findes ikke noget "dansk folk". Der findes nogle mennesker, der bor i en nationalstat der hedder Danmark, og som har dansk som modersmål. Udover det har jeg intet, absolut intet, tilfælles med Katrine Winkel Holm, og heldigvis heller ikke tusind års historie... det ville s'gu være en træsk oplevelse.

@odd bjertnes

Så du vil ikke mene at et kultur rent samfund / race rent samfund drager paralleller til nazismen?.

Du spørger kort - jeg svarer kort, idet jeg ser bort fra din opdækning med 'race' . Så svaret er nej.

Folk der går op i 'race' vil mene noget andet, naturligvis. Det kan være et problem, og det må man så tackle, når det viser sig, med en afvisning af disse tankegange.
Være hermed gjort.

Markus Lund jeg er glad for at du spørger ind til min retorik.

Liberalsocialisme er en ideologi som i nyere tid i Danmark er repræsenteret ved Poul Nyrup Rasmussen. Statsmagten yder landets borgere mindsteydelser indenfor sundhed, undervisning, velfærd og arbejdsløshedssikring og disse ydelser finansieres ved hjælp af beskatning og skal sikre alle borgere lige økonomiske muligheder. Økonomien er baseret på en meget lille eller ingen offentligt ejede virksomheder. Poul Nyrup Rasmussen er den statsminister der har privatiseret flest offentlige virksomheder i Danmarkshistorien.

Liberalsocialismen står i modsætning til en folkesocialisme, der går ind for en stærk stat, der gennem ejerskab i landets vigtigste virksomheder og monopol på visse livsnødvendige kerneydelser, så som vand, elektricitet, sanitet, teletjeneste og kollektiv transport, er i stand til at fungere som kontravægt mod den private sektors beskæftigelsesmæssige udsving.

Jeg bruger bevidst ikke de gamle termer fra socialismen under industrialderen, da disse termer er misvisende og komprimenteret af gammelt ævl og kævl. Vi er nød til at deffinere nye begreber hvis ikke socialismen skal ende i de gamle skyttegrave. Ny begrebsdannelse er en afgørende del af en genopfindelse af den solidariske velfærdsmodel, omend denne nye begrebskonsensus kræver betydeligt længere indlæg end blot at trække de gamle termer frem.

Morten Kjeldgaard,

Mit danske fællesskab er baseret på en økonomisk betragtning, der balancerer lige omkring det punkt hvor Danmark faktisk er i dag, nemlig at Danmark er det land i verden, bortset fra Azerbaijan, der overføre flest penge fra den rigeste del af befolkningen til den fattigste del. Suppleret med det jeg ovenfor definerer som folkesocialisme. Dem der vil være med til et sådan samfund betragter jeg som mine brødre, og søstre....

Dansk folkeparti er naturligvis ikke et venstre-orienteret parti. De er et nationalt-konservativt parti. Det ses jo også at de vitterligt har taget De Konservatives plads fordi dette parti er blevet mere liberalt og mere internationaliseret. Ligesom kristendommen heller ikke fylder noget i retorikken længere, hvor DF må siges at have taget over på deres egne lille klamme måde.

odd bjertnes, jeg mener ikke man i praksis kan skille de to ting fra hinanden. Andre racer har næsten per definition en anden kultur end vores.

Så det klinger af et rent racesamfund, det kan kun blive en kulturdebat i teorien.

En anden ting er at det da ville være tragisk hvis vores samfund ikke længere er modtagelig overfor andre kulturer, input. Det er trods alt det der har formet den kultur vi har i dag.

Festligt Malin:o)

Og når der nu ikke findes en dating-side, der åbner muligheden for at tilbyde information som grundlagsperspektiv, må jeg jo nøjes med at tilbyde et virtuelt ægteskab for perspektiverne i artiklen. Især ristningen af CEPOS glasurfigurerne træder frem som et moment i analysen bagom artiklen. Den bragte simpelthen grinet tilbage i fjæset. Jeg går dermed udfra, at du nu er klar på, at fluen på væggen i redaktions-møderne er en fornuftig opfindelse. Og har sin oprindelse i en langt større verden, end magt-relationerne har kontrol over. Månedens medarbejser...

Med venlig hilsen

jan henrik wegener

Vi kan spørge os hvad der er værst:1: En hård debat, der ofte vil virke usaglig, krænkende og alt muligt andet skidt (hos det der her kaldes "de borgerlige") eller 2: En tilsyneladende tilstand af tilnærmet koncensus ("venstrefløjen"), hvor en løftet pegefinger anes i baggrunden, og hvor "formen" på debatten næsten overtager indholdet.
For "enigheden" er jo nok til dels påtaget.
Jeg tror ikke for fem flade øre at man hverken blandt dette blads medarbejdere eller læserne bredt forstår eller accepterer så meget som det udadtil kan synes, selvom enkelte måske gør.

@ Jan Henrik Wegener
Man kan bare bort censurer debatten og dermed bevare koncensussen.
Ligesom her på siden. Patetisk.

@Martin Pedersen

Vindmøller og Cepos:
http://www.cepos.dk/fileadmin/user_upload/Arkiv/PDF/Wind_energy_-_the_ca...

Prøve en anden vinkel. Man kan lære noget, hvis du tør.

Martin Pedersen

Gary Prince,

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2010/03/18/175545.htm

Den rapport er kun noget værd for dem, der betalte for den.

Hvor stammer denne tro på, at markedet af sig selv skal kunne regulere alt på bedste måde, fra? Det bliver jo dagligt modbevist.

@ Martin Pedersen
Jeg vidste du ville sige det og det er trist.
Tænk på det som at læse Berlingske. Der er en vinkel, men det betyder ikke alt er forkert.

Det er på denne måde jeg læser Information, en ellers udmærket avis, måske en af verdens bedre (IMHO), dog med en vis socialistisk tendens.

Dogma kontra indsigt.

Et enkelt / simpelt spørgsmål :
Har en demokratisk nation gennem sit parlaments beslutninger ret til at gøre, hvad den finder nødvendigt for at forsvare sig?
Hvis ja fra begge sider, er denne "interne" uenighed inderlig ligegyldig i en realpolitisk sammenhæng. Parlamentet bestemmer hen over hovedet på jer alle.

Martin Pedersen

Prince,

Så du vidste at rapporten var blevet betalt af vindindustriens modstandere, at 14 eksperter og et fagblad havde undsagt den og du fremlagde den alligevel som "vinkel"?

øhj...

Du bliver nødt til at lave en kritisk vurdering af kvaliteten af de forskellige "vinkler", hvis du vil opnå indsigt. Og det har du åbenlyst ikke gjort med CEPOS rapporten. Hvis der udkom en rapport, betalt af vindindustrien, undsagt af 14 eksperter og et fagblad, så kan du være sikker på, at jeg ville gøre det samme som med CEPOS rapporten; be' dem om at arkivere den lodret!

Og at CEPOS rapporten skulle kunne sammenlignes med en kritisk journalistisk vinkel fra en avis... oh HELL NO!
Hvis en journalist havde gjort som CEPOS, om det var Berlingeren eller Information, var denne blevet fyret, netop fordi det ville have undergravet avisens omdømme som saglig nyhedsformidler, hvis journalister fik penge fra modstanderne af dem, som de efter sigende skulle dække objektivt.

@Martin Pedersen
Du har vel stadig ikke læst den selv så?

Det må være så behageligt at lægge dig under den dogmatisk dyne og putte dig.

Ved et fagblad, går jeg ud fra du taler om vindindustrien, som så har betalte de journalister i fagbladet.

Henvisninger ville også være iorden.

Du har ingen anelse hvad cepos har gjort før du læser rapporten.

Jeg kan give dig ganske ret i, Jesper, at en af de største farer ved ukontrolleret indvandring af kulturfremmede segmenter, er at det indvandrede land, her DK, lukker af for den naturlige åbenhed for almindelige dagligdags påvirkning udefra.
man kan billedligt talt sige, at det svarer til hvad en person gør, der har forædt sig - om det så var livretten. Han siger nej tak til desserten og tager sig en 'morfar'.
Det er ikke fordi personen ikke kan lide os.
Han synes bare at 'de lavede sådan noget go' mad' ..... og plumpede lige i.
Namnam - Somozas ;-D

Skellet mellem liberale og konservative er på dette område synet på det multikulturelle samfund og staten.

Såvel liberale som konservative har øjne i hovedet, og kan derfor let konstatere, at blander man socialstat med stor indvandring fra den 3. verden, så skaber man en katastrofe.

Men liberale tror, at lukker vi kasserne, så vil integration og senere assimilation ske af sig selv på arbejdsmarkedet - og det meste af den uønskede indvandring vil i det hele taget holde sig væk.

En del konservative, herunder mig selv, tror delvist på denne tese. Men det kræver stadigvæk, at de blandede kulturer i det mindste er nogenlunde kompatible, og det kræver også, at vi taler om indvandring og ikke masseindvandring. Masseindvandring er altid problematisk.

Konservative og fornuftige liberale tror med andre ord slet ikke på det multikulturelle samfund som et ideal. Det er enten en stillestående katastrofe eller en overgangsperiode, hvor de tilvandrede langsomt assimilerer sig. Hvilken af de to det er, afhænger så af den førte politik. Socialstat og en indvandring ude af kontrol er den stensikre vej til katastrofen - prøv fx at hold øje med Sverige de næste 10-20 år.

Men jeg må sige, at jeg stadig er skuffet over debatniveauet herude til venstre.

Som nævnt før, så kan alle med øjne i hovedet se, at det europæiske eksperiment med masseindvandring + høje og lettilgængelige overførselsindkomster har været en katastrofe. Men det lader man som om ikke passer herinde, og floskler videre rundt i trætte, trætte vendinger om 'det åbne samfund' osv. osv.

Og gudhjælpemig om jeg ikke også læste verdens lettest modbeviselige myte om finanskrisen i en kommentar.

Den amerikanske stats enorme indblanding og påvirkning af nogle af denne verdens i forvejen mest regulerede markeder, den amerikanske finanssektor og det amerikanske boligmarked, førte til finanskrisen. Jeg har ikke hørt én eneste seriøs alternativ forklaring. Men alligevel floskler venstrefløjen videre med deres 'den katastrofale uregulerede kapitalisme'-postulater.

Amerikansk kapitalisme var langt fra ureguleret og uden indblanding fra den amerikanske stat før finanskrisen og er det endnu mindre i dag - så lad være med at påstå andet.

Lixtallet er højt herinde - men niveauet er altså lavt.

@Bjarke Hansen.
Tak for et fornuftigt indlæg. Jeg er dog ikke helt enig i din påstand at liberale har bortkastet ideen om mulitkulture.

Vis er der problemer, men London er f.eks 50% indvandrer, 2., 3., 4. og 5. generation. Det er en fantastisk spændende by og centrum for hel den økonomisk vækst som storbritannien har gennemgået siden 60'erne. De største ghetto problemer er sociale ghettoer med kristne befolkninger af afrikanske herkomst.

Multikulturism er en vigtig del af Londons økonomisk formåen, om de små-borgelige navle-beskuende nationale-socialister (DF) kan lide det eller ej.

@ Gary Prince

Hvis vi kun måler på de 0-5 årige i London, så nærmer vi os 80% med en ikke-engelsk baggrund - i Englands hovedstad.

På landsplan er det nu 30% af alle nyfødte i England, der er født af en ikke-engelsk mor. En fordobling på lidt over 10 år.

Og jeg mener bestemt ikke London (og England) er et velfungerende multikulturelt eksempel til efterfølgelse. De sociale problemer og den etniske segregation er helt enorm - grænsende til noget der minder om lavintensitets borgerkrig imellem visse kvarterer (det er vel at mærke i dag som regel forskellige minoritetsgrupper, der bekriger hinanden. Indere mod pakistanere, caribiske sorte mod somaliere osv.).

Der findes adskillige kilder (også ikke-konservative af slagsen), der beskriver Londons (og Englands) udvikling fra et meget fredeligt og stabilt samfund efter 2. verdenskrig og frem til midten af 1960´erne med kun meget lidt politi og stat - til det sociale morads vi ser i dag.

Der er en grund til, at englænderne i dag er det mest overvågede folkefærd i verden.

Jeg har en idé om, at folk der tror på det multikulturelle samfund simpelthen mangler indsigt i de lavere sociale lag. Det er mennesker, der færdes i kredse, hvor man kun støder på velintegrerede flygtninge/indvandrere, og deraf udleder, at sådan ser resten af det multikulturelle samfund nok også ud.

Det gør det desværre bare ikke.

Det er med andre ord mennesker, der ser resultatet af assimilation - men tror de ser multikulturalisme.

Troen på, at det frie marked kan regulere sig selv, er den skære liberalisme, men ikke af den grund suspekt. Men indvandringen synes netop et resultat af det frie marked, der kan udløse en folkevandring.

@ Diepgen

Jeg er ikke specielt velbevandret udi økonomi, men jeg føler alligevel, at jeg som regel ved mere end mine reguleringsglade modstandere.

Finanskriser kommer der altid i en fri økonomi - men for at de skal blive så gigantiske som det vi nu kalder finanskriser, så skal der altså statslig hjælp til. Som regel i en ganske usund sammenblanding af stat og storkapital - hvor staten subsidiere ét eller andet.

Staten blander sig ofte med de bedste hensigter - som når den amerikanske stat siden slutningen af halvfjerdserne har presset banker til at låne penge til så mange som muligt, fordi man gerne ville gøre så mange som muligt til husejere.

Men den slags skaber altså finanskriser.

Det fuldstændigt uregulerede marked er vist ikke rigtig prøvet nogle steder.

Stanten - hvem - en samling liberalister?

af protestantistiske borgerlige at være er de egentlig nogle slappere, vigende bort fra:

at ændre:

§ 1. Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.

§ 2. Regeringsformen er indskrænket-monarkisk.

----

hvis det ændres, ( sikkert efter M 2 's anbefalinger :-) til og følges:

§ 1. Denne grundlov gælder for alle.

§ 2. Regeringsformen er uindskrænket anti-papistisk.

vil danmark givetvis blive mere verdensberømt end under karrikaturkriserne.

@Bjarke Hansen
Jeg kommer både fra london og fra de sociale lag som du så syntes selv du er ekspert i.

Det er du ikke Bjarke Hansen. Du er sandsynligvis derimod en forkælet mellemklasse dansker, som tror at denne lille smørklat på toppen af den tyske rige er på et eller andt måde repræsentativt af verden udenfor.

Danmark er ikke repræsentativt, og du kan ikke brug din viden om indvandre til f.eks. Thisted til noget som helst.

London er mulitkulturalt og en fantastisk smeltedige af flere hundrede folkeslag. Samtidigt er den en økonomisk lokomotiv. Det samme er amerika (99,9% indvandre). Du har intet overhovedet at have dine paranoid forestillinger om indvandre i andet end dine egne smålige fordomme.

Martin Pedersen

Bjarke Hansen,

"Jeg er ikke specielt velbevandret udi økonomi"

Nej det viser du meget godt her:

"som når den amerikanske stat siden slutningen af halvfjerdserne har presset banker til at låne penge til så mange som muligt, fordi man gerne ville gøre så mange som muligt til husejere."

http://krugman.blogs.nytimes.com/2010/06/03/things-everyone-in-chicago-k...

"Just to repeat the basic facts here:

The Community Reinvestment Act of 1977 was irrelevant to the subprime boom, which was overwhelmingly driven by loan originators not subject to the Act.

During those same years, Fannie and Freddie were sidelined by Congressional pressure, and saw a sharp drop in their share of securitization, while securitization by private players surged."

Din økonomiske forståelse er udelukkende baseret på ideologi, som siger at hvis der et problem, så er det statens skyld. Så til helvede med fakta.

"...men jeg føler alligevel, at jeg som regel ved mere end mine reguleringsglade modstandere."

Selvfølgelig gør du det.

@ Gary Prince

England er gået fra at være det mindst voldelige europæiske land i 1960, til i hvert fald at være et af de mest voldelige i den industrialiserede verden i dag.

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/5712573/UK-is-viole...

Hvad dine personlige oplevelser i London har været, skal jeg ikke kunne sige.

@ Martin Pedersen

Den helt igennem vanvittige Paul Krugman er det tætteste vi kommer på en hovedansvarlig for, at finanskrisen nu er omdannet til en fuldstændig uoverskuelig gældskrise - så citer venligst en anden!

Men udover det er jeg ikke uenig.

De fleste sub-prime lån var ikke offentligt støttede.

Men den statslige indblanding i boligmarkedet stoppede altså ikke i 1977.

Uden det statslige halvejerskab af Fannie og Freddie, uden HUDs mange initiativer til at sikre boliger til mindrebemidlede (især HUDs og Kongressens krav om proportionale lån til etniske minoriteter og mindrebemidlede), uden den amerikanske stats støtte til og konstante promovering af huslån, uden dens uansvarligt lavt satte rente, uden American Dream Downpayment Assistance Act fra 2003 og uden utallige andre statslige promoveringer af huslån igennem dårlig lovgivning - ja så var finanskrisen som vi har set den udfolde sig simpelthen utænkelig.

Jeg mener især, at HUDs krav til Fannie og Freddie om, at 42% af deres lån skulle gives til folk under et givent områdes medianindkomst har været vanvittigt. Alle andre banker gjorde jo ca. det samme som Fannie og Freddie og blev desuden ved med at låne dem penge netop pga. deres halvstatslige natur - ingen troede, at staten ville lade så store banker gå nedenom og hjem.

Men nej, investeringsbanker - långivere såvel som låntagere, er selvfølgelig ikke uden skyld.

Men at snakke om 'det uregulerede markeds fallit' er simpelthen forkert. Det var et markeds fallit - men det marked var bestemt ikke ureguleret og uden statslig indblanding.

At I gerne vil have mere regulering er jo fair nok - men lad være med at lyve omkring jeres årsager til det.

@Bjarke Hansen
Dit link siger intet andet end om nogle statistikker i 2009.

Dermed bakker den ikke oppe om dine tåbelige påstand. Jeg er nemlig født i 1962 og har gennemlevet hel den period du taler om, som londener og som arbejderklasse drenge.

Det du bilder dig selv i er bare ikke rigtigt. Det er noget du ønsker at tro på, det er falsk, ikke rigtigt - løgne.

England har altid været lige så voldelig som det er idag. Før gjorde vi det som soldater i udlandet, så blev vi hooligans, skinheads, punker, mods, rocker og gangster. Men tag ikke fejl, Englænder er lige så voldelig, endda mere måske end indvandrene.

Der er ikke noget nyt der.

Snart prøver du at fortælle mig at amerikanere ikke bår våben før der kom islamsk indvandre.

@ Gary Prince

Jeg siger ikke, at Englands fald fra et stabilt og sikkert sted til et socialt morads ene og alene er masseindvandringens skyld. Slet ikke.

Læs fx Theodore Dalrymples erfaringer med den hvide engelske underklasse af i dag - det er barske løjer.

Og desuden kan en lignende udvikling over samme periode spores i forholdsvist etnisk homogene lande som Skotland og Finland.

Men det multikulturelle samfund har i hvert fald ikke hjulpet på situationen.

Og det er altså et faktum, at Storbritannien var det sikreste europæiske land både før og efter 2. verdenskrig og indtil ca. midten af 60´erne. Den tid du er vokset op i landet, er der, hvor den sociale deroute satte ind.

http://www.civitas.org.uk/press/prcs38.php

Noget tilsvarende skete i alle andre spirende velfærdsstater, også i Danmark, men i Storbritannien har udviklingen været værst.

Når de europæiske regeringer foretager analyser over udviklingen i kriminalitet går de meget sjældent mere end 10 år tilbage. Men det er ganske uinteressant, da der ikke er sket de store udsving i de sidste 20-30 år. Går man 40 - 60 år tilbage i tiden derimod...

http://www.civitas.org.uk/pdf/cs38.pdf

Hele bogen ligger online.

Storbritannien har IKKE altid været det kriminelle land, det er i dag.