Baggrund
Læsetid: 7 min.

DOKUMENTATION: Konspiration som styreform

Statslige og andre magtkoncentrationer kan anskues som 'autoritære konspirationer', der er bygget op som netværksforbindelse, skriver Wikileaks' grundlægger og chefideolog, Julian Assange, og giver samtidig en opskrift på at hæmme disse magtkoncentrationers evne til at at tænke og handle
Statslige og andre magtkoncentrationer kan anskues som 'autoritære konspirationer', der er bygget op som netværksforbindelse, skriver Wikileaks' grundlægger og chefideolog, Julian Assange, og giver samtidig en opskrift på at hæmme disse magtkoncentrationers evne til at at tænke og handle
Moderne Tider
4. december 2010

Introduktion

Skal vi ændre radikalt på statslige regimers adfærd, er vi nødt til at tænke klart og dristigt, for al erfaring fortæller os, at regimer ikke ønsker at blive forandret. Vi må tænke længere end dem, som gik forud for os, og indkredse de nye teknologiske muligheder, som kan give os mod til at agere på måder, som vores forgængere var afskåret fra.

For det første må vi udvikle en forståelse for, hvilke aspekter af adfærden hos stater eller magtfulde interessegrupper vi ønsker at ændre på eller fjerne. For det andet må vi udvikle en måde at tænke på i forhold til denne adfærd, som er stærk nok til at bringe os igennem den politiske sprogbrugs fordrejelser og frem til en position af klarhed. Endelig må vi gøre brug af disse indsigter som inspirationsmiddel til effektive og moralsk styrkende handlinger.

Autoritære magtstrukturer opretholdes af konspirationer. I det omfang, vi kender til enkeltheder i autoritære styreformers indre virkemåder, har vi set konspiratoriske interaktioner inden for den politiske elite. Ikke blot som middel til at skaffe regimet selvbegunstigende privilegier, men som den primære planlægnings-metodik, der skal sikre, at den autoritære magt kan fastholdes og forstærkes.

Autoritære regimer kalder modstandskræfter frem i kraft af det pres, de udøver på den individuelle og kollektive vilje til frihed, sandhed og selvrealisering. Planer, som skal bistå en autoritær herskerstil, vil, hvis de opdages, avle modstand. Følgelig vil de autoritære magter søge at skjule sådanne planer. I sig selv er dette nok til at karakterisere deres adfærd som konspiratorisk.

Terrorkonspirationer som forbundne grafer

Før og efter 11. september finansierede staten Marylands Kontor for Materielforvaltning (som et dække for den amerikanske efterretningstjeneste National Security Agency) og andre et matematisk forskningsprojekt, hvor terrorkonspirationer skulle anskues som forbundne grafer (NB! Matematiske forkundskaber kræves ikke til læsning af denne artikel).

Vi vil udvide denne forståelse af terrororganisationer ved at vende den imod dens skabere, således at den bliver en kniv til dissekering af de magtkonspirationer, som bruges til at opretholde den autoritære styreform.

Vi vil bruge forbundne grafer som måder til at skærpe hjernens evne til at foretage rumlige ræsonnementer for at udvikle helt nye måde at tænke politiske strukturer på. Disse grafer kan nemt anskueliggøres. Tag først nogle tegnestifter ('konspiratorerne') og sæt dem fast på en opslagstavle i tilfældigt mønster. Tag derpå et stykke tråd ('kommunikationen') og forbind de enkelte tegnestifter uden at skære tråden over. Kald tråden, som forbinder to tegnestifter for forbindelsesleddet. Den ubrudte tråd gør det muligt at færdes fra stift til stift via tråden selv og de mellemliggende stifter. Matematikere kalder grafer af denne type for forbundne.

Informationer flyder fra konspirator til konspirator. Ikke enhver konspirator stoler på eller kender enhver anden konspirator, selv om de alle er forbundne.

Nogle befinder sig i konspirationens yderkant, andre er centrale og kommunikerer med mange medkonspiratorer, og andre igen kender måske blot to medkonspiratorer, men kan alligevel danne bro mellem to vigtige sektioner eller grupperinger i konspirationen.

Om at opsplitte konspirationer Hvis alle led skæres over, er der ikke længere nogen konspiration. Dette vil i reglen være meget vanskeligt, så det første spørgsmål, vi må stille, er: Hvad er det minimale antal led, der må skæres over for at splitte konspirationen i to grupper af samme størrelse? ('Del og hersk'). Svaret afhænger af konspirationens struktur. Undertiden er der ingen alternative veje, ad hvilke de konspiratoriske informationer kan flyde mellem konspiratorerne, andre gange er der mange. Dette er en nyttig og interessant egenskab ved en konspiration. Ved f.eks. at likvidere en 'brokonspirator' kan det i visse tilfælde lade sig gøre at opsplitte konspirationer.

Nogle konspiratorer danser tættere end andre Konspiratorer er kritiske. Nogle stoler på hinanden og er gensidigt afhængige, andre siger meget lidt. Vigtige informationer flyder jævnligt via visse led, trivielle informationer via andre. Derfor må vi udbygge vores simpelt forbundne grafmodel til ikke blot at omfatte led, men også leddenes grad af 'væsentlighed'.

Lad os vende tilbage til vores tegnestift- og opslagstavle-analogi fra før. Lad os forestille os en tyk og tung tråd mellem visse stifter og en fin og let mellem visse andre. Lad os kalde trådens grad af væsentlighed, dens tykkelse eller tyngde, for dens vægt. Mellem konspiratorer, som aldrig kommunikerer med hinanden, er vægten nul. 'Væsentligheden' af den kommunikation, som passerer igennem et givent leder vanskelig et evaluere a priori, idet informationens sande værdi afhænger af konspirationens resultater. Lad os helt elementært sige, at en kommunikations 'væsentlighed' bidrager til et givet leds vægt på den mest oplagte måde: Et leds vægt er ligefrem proportionalt med mængden af væsentlig kommunikation, der flyder igennem det. Spørgsmål om konspirationer i almindelighed vil ikke fordre, at vi kender vægten af hvert enkelt led, eftersom denne vil variere fra konspiration til konspiration.

Konspirationer er kognitive instrumenter. De er i stand til intellektuelt at udmanøvrere en tilsvarende grupper af individer, der agerer hver for sig Konspirationer indsamler informationer om den verden, hvori de opererer (konspirationens miljø), fordeler disse blandt konspiratorerne og agerer dernæst på denne viden. Vi kan anskue konspirationer som en type instrument, der har inputs (informationer om miljøet) og outputs (handlinger, der sigter imod at forandre eller at opretholde status quo i miljøet).

Hvad kalkulerer en konspiration? Den kalkulerer konspirationens næste handling Her må vi stille spørgsmålet: Hvor effektivt er instrumentet? Kan vi sammenligne det med sig selv til forskellige tider? Styrkes eller svækkes konspirationen? At besvare dette spørgsmål vil fordre, at vi sammenligner to værdier.

Kan vi finde en værdi, der udtrykker en konspirations magt? Vi kan opregne antallet af konspiratorer, men dette vil ikke indfange forskellen mellem en konspiration og de individer, som den omfatter. Hvordan skal vi begribe denne forskel? Individer i konspirationen konspirerer. Isolerede individer konspirerer ikke. Vi kan indfange forskellen sådan, at vi betegner summen af alle væsentlige informationer (de samlede vægte) mellem konspiratorerne som den totale konspiratoriske magt.

Den totale konspiratoriske magt

Dette tal er en abstraktion. Mønsteret af forbindelser i en konspiration vil i reglen være unikt. Men ved at se på denne værdi, som er uafhængig af, hvordan sammenhængen mellem de konspiratoriske forbindelsesled tager form, kan vi foretage følgende generaliseringer:

Hvis den totale konspiratoriske magt er lig nul, foreligger der ingen konspiration Hvis den totale konspiratoriske magt er lig nul, flyder der ingen informationer imellem konspiratorerne. Der foreligger følgelig ikke nogen konspiration.

En substantiel forøgelse eller nedgang i den totale konspiratoriske magt vil næsten altid betyde, hvad vi vil forvente, den betyder: en forøgelse eller nedgang i konspirationens evne til at tænke, agere og tilpasse sig.

Opsplitning af vægtede konspirationer Jeg vender nu tilbage til vores idé fra før om at kløve konspirationer over i to halvdele. Det tidligere eksempel handlede om at opsplitte en konspiration i to numeriske lige store grupper ved at skære forbindelsesleddene mellem konspiratorerne over. Nu kan vi indse, at en mere interessant fremgangsmåde ville være at opsplitte den totale konspiratoriske magti to halvdele. Eftersom enhver isoleret halvdel kan anskues som en konspiration på sine egne betingelser, kan vi fortsætte opsplitningen ad flere omgange.

Hvordan kan vi mindske en konspirations evne til at handle? Vi kan marginalisere en konspirations evne til at handle ved at mindske dens totale konspiratoriske magt, indtil den ikke længere er i stand til at forstå sit miljø og følgelig respondere effektivt.

Vi kan opsplitte konspirationen, reducere eller eliminere væsentlig kommunikation mellem nogle få led af høj vægt eller mellem mange led af lavere vægt.

Traditionelle angreb på konspiratoriske magtgrupperinger såsom attentater har afskåret vægtled ved at dræbe, bortføre, afpresse eller på anden måde isolere nogle af de konspiratorer, de havde forbindelse til.

En autoritær konspiration, der ikke kan tænke effektivt, kan ikke beskytte sig selv imod de modstandere, den kalder frem Når vi anskuer en konspiration som en organisk helhed, ser vi et system af interagerende organer, et legeme med arterier og vener, hvis blodstrøm kan fortykkes og bremses, indtil den falder væk, ude af stand til i tilstrækkelig grad at overskue og kontrollere de kræfter, der er på færde i dens miljø.

At narre konspirationer Eftersom en konspiration er en type kognitivt instrument, der agerer på grundlag af informationer indsamlet fra sit miljø, vil en forvrængning eller indsnævring af disse inputs medføre, at de handlinger, der bygger på dem, sandsynligvis forfejles. Programmører kalder denne effekt for affald ind, affald ud.

At kvæle konspirationer I stedet for at overskære led mellem konspiratorer for at opsplitte en vægtet konspiration, kan vi opnå en lignende effekt ved at kvæle konspirationen - blokere for (mindske vægten af) de led af høj vægt, som bygger bro mellem regioner af lige stor total konspiratorisk magt.

Angreb på konspirationers kognitive evner En mand i lænker ved, at han skulle have handlet før, fordi hans evne til at øve indflydelse på statens handlinger nu nærmer sig sin afslutning. For at sætte ind mod magtfulde konspiratoriske handlinger, må vi tænke forud og angribe den proces, der fører til dem, eftersom vi intet kan stille op over for handlingerne selv.

Vi kan narre eller forblinde en konspiration ved at forvrænge eller indskrænke den information, den råder over.

Vi kan mindske den totale konspiratoriske magt ved ustrukturerede angreb på led eller ved kvælning eller opsplitning.

En konspiration, hvis ressourcer holdes tilstrækkeligt beskæftiget på denne måde, er ikke længere i stand til at forstå sit miljø eller lægge planer for robuste handlinger.

Oversat af Niels Ivar Larsen

Serie

Cablegate

Seneste artikler

 • Saudi-Arabiens frihjul

  14. december 2010
  Det vakte opsigt da seriøse aviser som The New York Times, The Guardian og - i al beskedenhed - Information citerede, hvad Wikileaks-dokumenter havde at fortælle om det tætte, ja, intime saudi-amerikanske forhold
 • Italiensk-russisk alliance gør EU sårbar på energiområdet

  14. december 2010
  Afsløringer fra Wikileaks understreger, at Berlusconis energipolitiske samarbejde med Putin skader amerikanske og europæiske interesser
 • Rusland ønsker at lægge låg på NATO-afsløring

  8. december 2010
  NATO's hemmelige beredskabsplan mod et russisk angreb på Baltikum og Polen har foreløbig ikke affødt kritiske reaktioner fra Kreml. Strategien om at lade som ingenting tjener Ruslands interesser, vurderer professor
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det var lidt tungt at komme igennem og jeg må indrømme, at jeg ikke umiddelbart forstår, hvor han vil hen med dette skrift.

Med andre ord: likvider organisatoriske nøglepersoner eller fyld dem med bullshit.

Var det så svært at få sagt Julian?

Der mangler punktummer.

Det er simpelthen lige i øjet. Denne artikel er et af de bedste svar på den krig, som er blevet ført mod befolkningen over hele kloden siden 2 Verdenskrig.

Det er en fantastisk strategi, som ironisk nok benytter sig af de samme metoder, som der er blevet benyttet mod befolkningen.

Det er sgu karmaloven når den virker... ;-)

... The man of the household must be housebroken to ensure that junior will grow up with the right social training and attitudes. The advertising media, etc., are engaged to see to it that father-to-be is pussy-whipped before or by the time he is married. He is taught that he either conforms to the social notch cut out for him or his sex life will be hobbled and his tender companionship will be zero. He is made to see that women demand security more than logical, principled, or honorable behavior.

By the time his son must go to war, father (with jelly for a backbone) will slam a gun into junior's hand before father will risk the censure of his peers, or make a hypocrite of himself by crossing the investment he has in his own personal opinion or self-esteem. Junior will go to war or father will be embarrassed. So junior will go to war, the true purpose not withstanding.

Factor III - Mother

The female element of human society is ruled by emotion first and logic second. In the battle between logic and imagination, imagination always wins, fantasy prevails, maternal instinct dominates so that the child comes first and the future comes second. A woman with a newborn baby is too starry-eyed to see a wealthy man's cannon fodder or a cheap source of slave labor. A woman must, however, be conditioned to accept the transition to "reality" when it comes, or sooner.

As the transition becomes more difficult to manage, the family unit must be carefully disintegrated, and state-controlled public education and state-operated child-care centers must be become more common and legally enforced so as to begin the detachment of the child from the mother and father at an earlier age. Inoculation of behavioral drugs [Ritalin] can speed the transition for the child (mandatory). Caution: A woman's impulsive anger can override her fear. An irate woman's power must never be underestimated, and her power over a pussy-whipped husband must likewise never be underestimated. It got women the vote in 1920. ...

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/silentweaponsforquietwars...

@René
Kan du forklare sammenhængen mellem Julians manifest og dit link. Jeg tror ikke jeg helt forstår dig?

" Intet problem kan løses fra samme niveau af bevidsthed, som skabte det. "

Albert Einstein

Caspar Hou:

Jeg skal prøve.

Den tekst, jeg linker til, er ikke et verificeret Bilderberg-dokument. Det er sådan set heller ikke så vigtigt, at det er verificeret, da de taktiske overvejelser om krig mod civilbefolkningen alligevel er i drift.Om så julemanden stod som afsender af dokumentet, ville det ikke ændre på genialiteten af indholdet. Dokumentet er tydeligvis skrevet af en intellektuel kapacitet.

Den taktik mod civilbefolkningen, som fremlægges i "Silent weapons for Quiet wars", minder i høj grad om den taktik, som man kan knække de korrupte regimer i Vesten med. Den går i al sin enkelthed ud på, som Julian Assange også skriver, at fratage konspiratorene deres sprog og deres evne til at kommunikere og forsamles og gemme sig bag "rigets sikkerhed". Det kan man gøre ved at bombadere regimet med så meget information og så mange mistanker, at det bliver umuligt at beskæftige sig med andet end afværgeforsøg.

Hackere kalder den slags DDoS-angreb... for nu at blive ved IT-analogierne.

Så det, du siger er også, at de hackere, der har forsøgt at nedlægge Wikileaks gennem DDoS-angreb, bruger den samme strategi som Wikileaks bruger til at nedlægge USA?

Henning Ristinge

Sikke en gang sludder

@René
Tak for opklaringen.

Lasse Aaagaard:

F.eks. ja. Hvor mon de DDos-angreb i virkeligheden også stammer fra?

Er jeg den eneste, der læser likvidering ind i teksten?
(hvilket jo er helt fucked hvis det er det han er fortaler for)

" Ved f.eks. at likvidere en ‘brokonspirator’ kan det i visse tilfælde lade sig gøre at opsplitte konspirationer."

+

"Vi kan mindske den totale konspiratoriske magt ved ustrukturerede angreb på led eller ved kvælning eller opsplitning."

Jeg nåede ikke ret langt i das lægital. Har dog brugt mange år på at fordybe mig i IT tankegange, men som ikke medlem af ismen forekom det lige lovlig omstændigt. Og når folk er ved at udføre revolutioner, men ikke er i stand til at kommunikere deres mission og tanker bare nogenlunde kort og klart, så kan det ironisk nok komme til at fremstå som en lille ’elites’ egne konspirationer eller en blanding mellem nogle IT nørders undskyldninger for at få deres graffiti hacker kick, og en pendent til organisationer a la Sciencetology. Ikke nogen jeg umiddelbart vil stemme på, men måske andre kan cutte den hemmelige kommunikation og formulere hans budskab til 3-4 linier.

Den er så dybt manipulerende den side du linker til Rene, endnu en af de utallige sider hvor en flok konspirationsteoretikere tror de kan forklare alt og kender alle sandheder, næsten lige så dumt at tro på det som at tro på de officielle forklaringer om 9/11 osv.

John Doe:

Kigger du da på alle mulige andre sider i stedet for at læse dokumentet?

Det er da heller ikke for smart.

Rene Jansen

John Doe er det engelske navn for et uidentificeret lig, hvilket tilsyneladende betyder, at de døde er genopstået.

En person der gemmer sig bag en digital burka.

I øvrigt ville en ombrydning af teksten gøre den mere læsevenlig.

Heinrich R. Jørgensen

Ros til Julian Assange for klare tanker, der ligeledes præsenteres klart og tydeligt. I det mindste for de, der er vant til at tænke "matematisk" og beskæftiger sig med modeller.

Og ligeledes ros til Niels Ivar Larsens oversættelse (som sædvanligt kompetent udfærd). Næppe en af de vanskeligste oversættelsesopgaver, men en fornøjelse at se originaltekstens klarhed videreført til forståeligt dansk.

Denne tekst er (bliver) manifestet til hvordan magten kan kan bringes til at sive ud af løgnagtige magthaveres hænder.

Henning Ristinge

Det er netop meget tydeligt at manden har forstand på matematik og programmering men meget lidt forstand på de menneskelige forhold der er afgørende for politik. Politik er ikke hverken konspirationer eller styresystemer.

Nils Mosbak:

I øvrigt ville en ombrydning af teksten gøre den mere læsevenlig.

Enig.

Det var ikke den mest læsevenlige version, jeg fik linket til der. Teksten er ombrudt på denne side:

http://www.lawfulpath.com/ref/sw4qw/

Henning Ristinge:

Politik er ikke hverken konspirationer eller styresystemer.

Det er de faktisk - ifølge Thomas Barnett, forfatter til "The Pentagon's New Map: War and Peace in the Twenty-First Century".

Her er et foredrag med ham fra Naval War College, hvor han fremlægger strategien for USA's krig mod terror og de politiske mål for resten af verden. 180 minutters 'jaw-dropping' guf for os alle.

http://video.google.com/videoplay?docid=4689061169761152025#

Du kan tro, der er tale om operativ-systemer her. Så det forslår.

Jeg er ikke enig med dem, der ser det her som et fantastisk manifest. Sammenligningen mellem grafteori og systemer holder ikke vand.

Jeg tror ikke man kan lave et denial of service angreb på en stat f.eks. Et system bukker jo ikke under for den slags angreb, selvom det måske bliver midlertidigt (minimalt) svækket. Overfor den slags angreb er staten en hydra - der vokser bare en ny knude frem, eller vægten af kanterne skifter en smule (informationsvejene ændres eller et nyt menneske bliver sat på den udsatte post).

En anden ting er vel også, at de fleste af os ikke vil nedlægge staten, men bare have større gennemsigtighed og mindre korruption. Jeg ser ikke Assange komme med forslag i den retning.

Han ender med at blive en anden Guy Debord, der skriver kampskrift efter kampskrift for en marginal gruppe naive mennesker ude på venstrefløjen.

Jeg er enig Med Julian Assange i at når et system bliver tilstrækkeligt komplekst vil det holde sig til konservative metoder for deres ageren. Da verden er under konstant forandring, fører dette en enorm skævhed med sig -- og bremser den nødvendige dynamik i vores samfund.

Jeg er dog kommet til den overbevisning at WikiLeaks har lagt et skævt fokus ved at mene at det primært er de politiske magtprocesser/konspirationer der skal nedbrydes igennem eksponering.

Jeg ville have langt større respekt hvis deres fokus i stedet havde været på at eksponere magtstrukturerne i store multinationale selskaber; tænk fx. hvis ingen direktør kunne vide sig sikker på at kyniske beslutninger om fx. at udkonkurrere lokale afrikanske bønder ved at dumpe store mængder majs i 'hungersnødsområder' -- ikke ville blive lækket af etiske og anonyme medarbejdere. Hvis det fangede mediernes interesse ville det medøre et massivt dyk i deres indtjening.

Desværre har journalister og befolkningen som helhed en langt større interesse i magtmisbruget i de (u)-demokratiske politiske processer, hvor der reelt er en meget lille ændring at hente. Sandsynligvis fordi politikere putter så meget energi ind i at kunne blive genkendt, mens virksomhedsledere oftest foretrækker anonymitet.

En Whistle-blower organisation der virkelig kunne find ud af at trække magtmisbruget i store virksomheder frem i lyset kunne have en enorm indflydelse på den nødvendig dynamik i samfundet.

Kristian Bevan:

Tak for linket - så nåede vi vidst til ondets rod, bare ved at følge pengene. Virkeligheden overgår alt for ofte fantasien.

The Money Masters - How International Bankers Gained Control of America (og snart resten af verden)

http://video.google.com/videoplay?docid=-515319560256183936

Fra demokrati til plutokrati

Gylp

http://www.youtube.com/watch?v=szNLMtgI7hU

Det monster som Julian Assange efter eget udsagn bekæmper, er ikke at sammenligne med en grafteoretisk model, men derimod med et neuralt netværk, som netop udmærker sig ved at være specielt robust overfor overskæring af forbindelser og borteliminering af nodepunkter - faktisk kan overskæringer af synapser styrke det neurale netværks tilpasning til en ny situation.

Spørgsmålet er om Julian Assange ikke skulle have serveret sine "afsløringer" afmålte portioner og i en mere bearbejdet form, samt efter en taktik, der lod sig styre af myndighedernes udspil og reaktion. Der er ikke noget i ovenstående artikel der får mig til at tro at dokumenterne er lækket ved et uheld, og særligt ikke den vandfaldsstrategi der er brugt ved offentliggørelsen.... den har nærmest chokdoktrinens karater - mere end den repræsenterer den partisantaktik, nålestiksangreb, som folkebevægelser gennem historien har brugt med succes mod overmagten...jeg er stadig ikke overbevist.

Hvad 'voldtægts' sagerne i Sverige ikke kunne, kan dette vås måske; desavouere et fantastisk kilde materiale.
Lad os håbe at CIA har fabrikeret begge dele, artiklen minder mig om 'Men who stare at goats'. Det siges i artiklen, at metoden er udviklet af NSA til forståelse af terror organisationer; velvidende hvor lidt forståelse NSA har af terrororganisationer, skulle man måske lade 'metoden' ligge ?
Materialet fra Cablegate er uvurderligt for undersøgende journalistik; resten er hårdt arbejde !!

Heinrich R. Jørgensen

Caspar Hou:
"Jeg er ikke enig med dem, der ser det her som et fantastisk manifest. Sammenligningen mellem grafteori og systemer holder ikke vand.

Det var nok heller ikke præcist, at omtale det som et manifest. Men en rationel og sammenhængende argumentation for at den strategi WikiLeaks gør sig til talsmand og forfølger, er det ganske klart.

Selv foretrækker jeg da også lødige argumenter og klar snak, fremfor svulstig retorik, og trækker gerne udsagnet om at der var tale om et manifest, tilbage.

Assange peger ikke på en afløser til de nuværende magtstrukturer. Jeg gjorde heller ikke. Det ville være fjoget og uunderbygget at hævde, at en strategi til at gøre de magtfulde mindre magtfulde og forløgne, skulle resultere i noget forudbestemt. Sagen er, at et forsøg på detronisering af de forløgne magthavere skaber muligheden for noget andet, og potentielt bedre.

Er der nogen der ved hvor man kan læse teksten i sin originale form?

Assanges projekt stiller i øvrigt nogle utroligt interessante etiske spørgsmål. Jeg håber Information kan grave nogle kvalificerede kronikskribenter frem til at forholde sig kritisk til emnet. Jeg synes ihvertfald det er de brede perspektiver og den kritiske/dybdegående tilgang til stoffet, der savnes i medierne. Indtil videre er det hele alt for overfladisk og vi får stort set kun lov til at høre de ureflekterede og let spiselige kommentarer til hele fænomenet.

Henning Ristinge:
Læs bogen "Krigen der måtte komme" og dit liv bliver ændret. Storpolitik er stort set kun konspirationer, løgne, manipulation af masserne og fordeling af goder til de få.

@ Kim

Conspiracy as Governance me @ iq.org December 3, 2006

Enig i at politik og magtudøvelse udgøres af konspirationer, spin og løgne. Også at de bliver mere raffinerede med tiden og der er behov for afsløringer af rette slags (!) og for medier, man folk henvende sig til anonymt, men jeg har nu også svært ved at få øje på alt dette, som i den senere tid ofte er blevet omtalt som revolutionerende eller på nogle opstillede alternativer så som andre og bedre magtstrukturer, som ikke også selv konspirerer. Såfremt det ellers er sandt, at adskillige tusinder har haft adgang til lækagematerialet og der ikke kommer mere frem end sladder på et højere niveau eller hvad man kan forvente, så er det ikke svært at få armene ned igen. Med hvad kan alternativerne være, når man river ned? Et gennemsigtigt gensidigt overvågningssamfund uden nogle længere drømmer om at komme hinsides dette og opnå fordele? Nok ikke lige på trapperne.

Bill Atkins

"The Wikileaks Cables" som de bliver kaldt, bliver jo serveret drypvis - og ikke som en kæmpe bunke.

Det er værd at notere sig, at disse cables jo ikke udgør toppen af hemmelighederne, idet der findes en "Cosmic Clearence" som er det øverste trin på skalaen, som disse cables ikke er en del af, idet man anslår at mellem 1 - 3 millioner mennesker har haft adgang til disse dokumenter.

Assange peger på at målet er "en bedre verden" men som jeg har pointeret før, får befolkningerne serveret argumenterne for at bryde det nuværende system eller elitenetværk ned, men det er op til dem selv at handle på oplysningerne.

Rystelserne i systemet som man vel kan kalde USA's modreaktion, tyder jo netop på en modsat rettet "Chokdoktrin effekt" - denne gang rettet mod beslutningstagerne.

Pressen hvis generelle attitude har været "rønnebærrene er sure" - fordi de ikke selv har formået at lave dybdeborende journalistik, må vel forventes at komme op i omdrejninger nationalt set, med mindre pressen er en så integreret del af elitenetværket, at de vælger ikke at handle.

Der burde være muligheder for at venstrefløjen (her tænker jeg ikke på Helle Thorning Smidt - stol aldrig på nogen der har været inviteret til Bilderberg møde) kunne organisere en bred folkelig protest, for at imødegå dette hemmelighedskræmmeri, og sørge for at de eksorbitante midler politikere, oligarker, og erhvervslivet har raget til sig på befolkningernes bekostning, bliver kanaliseret tilbage hvor de hører til.

Hvis der er andre veje hører jeg gerne om dem.

Argumenterne om at Wikileaks er skyld i, at nu bliver det hele mere lukket holder ikke i virkelighedens verden - dette system har været så lukket som overhovedet muligt, og uanset hvordan man skruer på knapperne i retning af større hemmelighed, vil der altid være tekniske muligheder for at gennembryde systemer til hemmeligholdelse.

Martin Jeppesen

Jeg ved ikke om skylden ligger hos Assange eller oversætteren, men der mangler godt nok i høj grad tegnsætning og redigering i den her bunke tekst - en skam, for det virker faktisk ret interessant.

Indsæt dette i jeres browser, så kommer den engelske tekst i PDF, den er en hel del nemmere at læse:

Conspiracy as Governance me @ iq.org December 3, 2006

eller:

http://911blogger.com/news/2010-08-01/wikileaks-julian-assange-and-consp...

Niels Mosbak, for at tage det sidste først, at dette system har været så lukket som overhovedet muligt er jeg ikke enig i. Dokumenter af virkelig fremtidig værdi (forretnings- patent- og militærhemmeligheder) lagres givet på et krypteret dataniveau, undtagen når dokumenterne enkeltvis aktiveres og dekrypteres på et elektronisk medie, hvilket hindre simpel aftapning af datalagrene.

Du skriver videre at befolkningerne får serveret argumenterne for at bryde det nuværende system eller elitenetværk ned men det er op til dem selv at handle på oplysningerne "Folket" befinder sig pt. i en slags choktilstand hvor de paralyseret holder vejret af frygt for et dobbeldeep i verdenskrisen. Folket skal, i følge Lenin, modnes, før reaktioner bør/kan udløses.

USA’s modreaktion tyder på at de er rystede Hvis de ligesom 9/11 så det komme og udnyttede "det", er det en helt forventelig reaktion vi ser.

Pressen må vel forventes at komme op i omdrejninger så tror jeg mere på politikere der har deltaget i et Bilderbergmøde eller to.

Resultatet af denne her aktion, bliver øget classificeringskrav til ansatte i centraladministrationerne, øget udgifter til sikkerhedssoftware og dermed øgede krav til processerkraft. Aktionen bringer USA/EU op på højere sikkerhedsniveau primært rettet mod Kinesisk og andres indtrængen i datasystemerne. Der hvor USA kupper,er at EU 's reaktion i lyset af chokeffekten vil være lettere overilet, og hvad er så mere nærliggende end at købe sikkerhedssoftware, der er færdigudviklet med bagdøre og som faldbydes af amerikanske virksomheder...og så bliver der også penge til næste generation i krypteringsudviklingen..

EU vil holde USA i hånden et stykke tid endnu..

PS.
Jeg er spændt på at se de annoncerede merkantile afsløringer ... der bør helt sikkert være rystelser til finansmarkedet - hvis ikke dokumenterne er kæmmet til formålet, se i øvrigt:

http://www.information.dk/blog/martin-burcharth/252907

"Dette er simpelthen bindegalt"

QFT

Det er meget symbolsk at Julian Assanges serverpark står gemt i atomsikret beskyttelsesrum fra fortiden. I dag er fjenden folket. ..et folk som Julian Assanges tilsyneladende er helt ude af trit med

Lenin siger: "Den socialistiske revolution er ikke én handling, ikke ét slag på én front, men en hel epoke af skærpede klassekonflikter på alle fronter, dvs. i alle økonomiens og politikkens spørgsmål..." udfra denne analyse er Julian Assanges handlinger uden forandringsmæssig kraft og kun til gavn for systemets styrkelse af magtens centrum.

Henning Ristinge

Der er og bliver skrevet en masse websider som reducerer politik til konspirationer men det bliver det ikke mere snadt af. Det betyder dog ikke at der ikke laves konspirationer og den slags, men det er stadig ikke det der på afgørende vis driver værket.

Henning Ristinge

Men det giver bestemt mening når man ser hvordan Assange griber sagen an - han har en spejderdrengs opfattelse af politik.

Og pointen i denne artikel/klumme/? står for mig i al fald hen i det uvisse....

Udover at tale om forbundne grafer og at afkoble så mange som muligt...og måske dermed forhindre konspirationer eller hyr?

Julian Assange tror måske, at han ved at afsløre alt i denne verden bidrager til åbenhed; det gør han måske.
Måske kommer han bare til at hive masken af mappen, eller trække forhænget til side, og se, at der ikke sidder nogen wizard (of oz) og styrer det hele...

På den anden side er der vel ikke nogen danskere som ikke ved at både Rusland og Italien er mafia-lignende stater eller at Merkel er kedelig eller at Putin er en alfa-han....

Det er - i eksemplet med Marylands tekniske forvaltning - CIA, og ikke Assange, der med grafteorier postulerer forbindelser ud af den blå luft.
Eksemplet viser netop, at man indenfor bureaukratiet kan opfinde forbindelser der ikke findes i virkeligheden: Irak og 9-11, uranen fra Niger, og een samlet Al Qaida-bevægelse.
Det viser, at spinet - indenfor selve bureaukratiet - kan veje tungere end virkeligheden - og at problemerne løses ved at opfinde nyt spin.
Disse modsigelser betales imidlertid med blod af dem det går ud over.

Pentagonprogrammet om "New American Century" kræver fuldstændig tilsidesættelse af alle folkeretslige principper - og de der sætter sig til modværge betegnes som terrorister
Dermed bliver hjernespindets projektion ført ud i massemord.
http://video.google.com%2Fvideoplay%3Fdocid%3D4689061169761152025#

En del af denne konspirations bagmænd kender vi.Det er samme inderkreds i det republikanske parti der var ved magten i post-Nixon-perioden, under Reagan og frem til idag.
Det var Bush I, Rumsfeld og Cheney, der tog over i sidste del af Gerald Fords regeringsperiode og siden styrede i en del af Reagan-perioden.
Det var også Bush og Rumsfeld der iværksatte strategien med de 572 atomraketter - med risiko for ny kaprustning.

http://en.wikipedia.org/wiki/http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Gates
http://en.wikipedia.org/wiki/http://en.wikipedia.org/wiki/George_Bush
http://en.wikipedia.org/wiki/http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Rumsfeld
http://en.wikipedia.org/wiki/http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Cheney
http://en.wikipedia.org/wiki/Team_B

I 80erne førte de fordækte krige i Centralamerika - med narkofinansiering og udenom Kongressen - og med Robert Gates' deltagelse.
I Clintonperioden forblev de mest i ro - men med Bush II kom de gamle folk ind igen, og et nyt blodbad begyndte.

Opfindelsen af en alternativ virkelighed som begrundelse for krigsstrategien viser sig også i Afghanistan.

Den folkeretlige ret til selvbestemmelse - som ethvert land behøver for at kunne udvikle sig - bliver til "islamisk terrorisme" eller "insurgency" - når landene afviser amerikanernes indsatte stråmænd.

Til forskel fra 80ernes Latinamerika, står amerikanerne imidlertid nu overfor en årtusindgammel civilisation, i virkeligheden selve den menneskelige kulturs grundstamme, hvorfra både Østens og Vestens civilisationer er udsprunget.
Dermed er det ikke bare et "sammenstød af civilisationer" - det er en Krig mod Civilisationen.

Henning Ristinge

For en gang skyld er jeg ikke kanske uenig med Bill Atkins - jeg har sympati med wikieleaks men den der spaejderdrengeagtige opfattelse af politik som værende en stor konspiration mod folket og at vi bare skal have alle til at sige alt - er ikke alene naiv - den kan i yderste konsekvens være endog meget farlig og sætte den frad vi har overstyr.

Hvad er foreksempel formålet med at afsløre intern snak mellem regeringsledere i Australien og USA hvad angår muligheden for en fremtidig konflikt med Kina. Det bør være tilladt for statsledere at lufte alle muligheder uden at man dagen efter kan læse et referat i aviserne.

Sådan noget er spændingsskabene- det er alt andet end freds- og afspændingsskabene.

Henning Ristinge

Manden lider i enestående grad af manglende empati - og det er hovedgrunden til at han ikke evner at læse de der dokumenter han kaster rundt med - det er andet end som en eller anden fed konspiration. Men det er fandeme et problem når man sidder inde med sådanne indformationer - hvis ikke man forstå de mekanismer der driver værket riskere man at opnå at skabe præcist det modsatte af det man tilsigtede - spænding i stedet for afspænding - krig istedet for fred

Det forekommer mig lidt - efter en indrømmet, hastig, gennemlæsning, at dette er en meget ALMEN beskrivelse af menneskers (og dermed også magters) interaktioner (her dog konsekvent kaldet konspirationer) og hvordan sådanne kan saboteres.
Er det misogynt anskuet ?

Så er jeg jo i godt selskab med A., for, ja, Ristinge, det er nemlig sagen. Temmelig u-empatisk tilgang. Man forstår godt A's trang til at ytre sig til verden med al den opmærksomhed. Han er dog vist bedst tjent med at lade være, og passe sin uploadningsknap ukommenteret.

"Nigeria's anti-corruption agency is to charge former US Vice-President Dick Cheney over a bribery scandal that involves a former subsidiary of energy firm Halliburton."

BBC

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11902489

Man kan argumentere for, at Fred = Business As Usual, og hvis man godtager det, er det jo nok ikke fred, som er Assanges mål?

Fred for hver en pris? Eller smertefuld forandring forhåbentlig til noget bedre?

Han har for nyligt udtalt at han ikke er "anti-war", og at nogle krige er "retfærdige".

http://www.theaustralian.com.au/in-depth/wikileaks/dont-shoot-messenger-...

Sider