Baggrund
Læsetid: 5 min.

Ideologien fik lov at administrere

Det er en hel borgerlig bloks kamp mod konventioner, som Birthe Rønn Hornbech nu ser ud til at blive offer for. Kampen startede som en intellektuel diskussion, men forplantede sig i forvaltningen. Måske fordi Rønn altid har ment, hun vidste bedre, end hvad konventionerne foreskrev
Det er en hel borgerlig bloks kamp mod konventioner, som Birthe Rønn Hornbech nu ser ud til at blive offer for. Kampen startede som en intellektuel diskussion, men forplantede sig i forvaltningen. Måske fordi Rønn altid har ment, hun vidste bedre, end hvad konventionerne foreskrev
Moderne Tider
5. marts 2011

Denne tekst kunne have været en nekrolog over konventionerne. Under det sidste årtis borgerlige regeringer har både Fogh, Pind, Pia, Krarup og ikke mindst Hornbech alle dannet fortrop i kampen mod konventioner som den, der nu truer med at sparke taburetten væk under integrationsministeren. Grundtvigianerne, højskolevenstre, handelshøjskolevenstre, nationalkonservative og borgerlige som helhed har den ting til fælles, at de ud fra deres politiske rødder må hade overnationale bindinger og afgivelse af suverænitet.

Og det er netop det, konventionerne handler om.

Gennem de seneste 10 år, har de nævnte politikere fra deres ideologiske ståsted på højresiden af det politiske spektrum langet ud efter det, de ser som en spændetrøje for det danske folkestyre. Havde de vundet, var konventionerne sat ud af kraft. Men Birthe Rønn Hornbech ser i dag næppe sig selv som vinder i den strid.

De har kæmpet mod Center for Menneskerettigheder og daværende direktør Morten Kjærum, der kritiserede Danmarks politik over for flygtninge og indvandrere. Ligeledes langede tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen ud efter EF-domstolen, som han med egne ord »har et kritisk øje til.« FN's flygtningehøjkommissær Ruud Lubbers fik på samme måde en tur i kværnen, da han angreb dansk flygtningepolitik.

Hovedpersonen i sagen om de statsløse, Birthe Rønn, losser ofte selv til konventionerne. Det har hun gjort i sit forfatterskab, fra Folketingets talerstol og i diverse artikler, særligt gennem de seneste 10 år.

Når hun i sin bog En Lige Venstre skriver, at menneskerettighederne er blevet en religion, »hvor ideen om menneskeretten sættes højere end omsorgen for det enkelte undertrykte menneske,« finder hun hjemmel i højskolevenstres grundtvigianske syn på samfundet.

Danske borgere bestemmer

»Dyrkelsen af menneskerettighederne har på den ene side udviklet sig til det rene pjat. Det kræves, at politikerne giver borgerne et retskrav på børn, lykke og kærlighed ... menneskerettigheder bruges og misbruges ganske enkelt til at legitimere egne politiske holdninger,« som hun skriver i bogen.

Konventioner forudsætter, at det er FN, der skal bestemme. »Selv om nogen er harmløse, er de alle et slag mod Danmarks selvstændighed,« mener Søren Krarup, Dansk Folkeparti og skribent på Tidehverv.

»Jeg har siddet 10 år i indfødsretsudvalget og har betragtet det som et ritual, at det var Folketinget, der bestemmer over indfødsret.« fortæller Krarup.

»Derfor er jeg, ligesom jeg er modstander af EU, modstander af FN, og hvad dertil måtte høre,«

Søren Krarup mener, at Grundloven er garant for retssikkerheden, og at FN derfor skal »blande sig udenom«.

»Det er da naturligvis det danske folketing og det danske folk, der lovgiver.« siger han.

Og kampen har rødder årtier tilbage.

»Der er blevet kæmpet mod den slags konventioner helt tilbage til Folkeforbundets oprettelse,« fortæller debattør Thue Kjærhus, der også er højskoleforstander på Rønshoved Højskole og skribent på tidsskriftet Tidehverv.

»Og det er jo fordi, det er så grundlæggende imod grundtvigiansk og borgerlig politik.«

Vi vil være suveræne

Når højrefløjen har ført værdikamp gennem den gamle præst og grundlægger af folkehøjskolen, Nikolai Frederik Severin Grundtvigs livssyn, er det, fordi han lagde vægt på vores forståelse af national identitet. Grundtvig bar en stor del af ansvaret for den spirende nationale fællesskabsfølelse og fremmede udbredelsen af folkets forståelse for kristendom og historie. Desuden er Grundtvig en central figur i overgangen fra enevælde til egentlig nationalstat, hvor balancen mellem den enkeltes frihed, forpligtelsen over for fællesskabet og statens rolle bliver etableret.

»Det er en stats suveræne ret at regulere sin befolkningssammensætning. Det er, fordi konventionerne truer nationalstaten og er med til at begrænse folkestyret, at der er ført ideologisk kamp mod dem. Det er imod den klassisk nationalkonservative politik,« forklarer Kasper Støvring, ekspert i politisk filosofi, med særlig vægt på konservatismen.

»Sat på spidsen kan man sige, at der er et misforhold mellem demokrati og menneskerettigheder,« siger han.

Ud fra de klassiske borgerlige synspunkter bliver suveræniteten og ideen om folkestyret nemlig undermineret, »når de overstatslige apparater bestemmer vores lovgivning«.

Det bliver et problem i nationalkonservatives øjne, fordi vi får en form for elitestyre.

»Altså et domstolsstyre i stedet for folkestyre, og det er imod ideen om nationalstater. Samtidig med at det er imod demokratiske principper.«

Konventionerne vandt

»Grundlovens frihedsrettigheder skal begrænse magtens vilkårlige udfoldelse. Menneskeretten har derimod udviklet sig til en ideologi, nærmest en religiøs lære, der har det bestemte formål at forme en ny ånd, der bygger på en ide om det retfærdige menneske.«

»En sådan menneskeretside er ikke blot håbløs i mødet med virkeligheden, men den strider imod Grundloven, der netop tager udgangspunkt i den menneskelige virkelighed, hvor mennesket netop ikke er retfærdigt, og det derfor er nødvendigt at sætte grænser for øvrighedens magtudfoldelse.«
-Birthe Rønn Hornbech i En Lige Venstre

Og nu står hun så ved det endelige opgør, Birthe Rønn Hornbech. Afsløringerne i sagen om statsløse palæstinensere er poppet op i læssevis, og integrationsministeren, der altid har gjort meget ud af sin juridiske baggrund, har været ude af stand til at svare på de centrale spørgsmål, pressen har stillet.

Endnu grimmere

Spørgsmålet er, om det i virkeligheden er Rønn Hornbechs tro på egne evner, der har korrumperet sagsbehandlingen i integrationsministeriet. Om det er hovmod, der har spillet hende et puds. I hvert fald er den intellektuelle diskussion nu blevet en administrativ skandale på niveau med Tamilsagen.

»Det var jo også det, man snakkede om med Erik Ninn Hansen, dengang han havde ment, han vidste bedre end sine egne embedsmænd,« som den tidligere konservative borgmester på Frederiksberg Mads Lebech udtrykte det i programmet
Jersild Live torsdag aften.

»Det kan bare ligne, at hun tilpasser sagsbehandlingen til sin egen holdning, og det ender med, at det pludselig er legitimt. Ikke at hun har overtrådt loven med vilje, men har tilpasset loven sin egen politik og egen holdning. Det ville gøre det til en endnu grimmere sag end det allerede er,« mener Thue Damgaard Kjærhus.

Søren Krarup er til gengæld bestyrtet over, at en konvention i sidste ende kan betyde, at Hornbechs vagt i integrationsministeriet er overstået.

»Jeg anser det som en katastrofe. Det ophæver os som land, og venstrefløjen dyrker en FN-konvention, fordi de kan fælde en minister. I så fald er det FN, der styrer Danmark. Og det er jo det, vi hele tiden har villet undgå.«

Kasper Støvring anerkender alvoren i sagen, men påpeger, at »man skal huske, at konventioner kun er konventioner, vedtaget et bestemt sted på et bestemt tidspunkt og af bestemte personer for at løse en bestemt problematik, som måske ikke er gældende på samme måde i dag.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

VKO valgte i 2004 at ændre indfødsretsloven og fjernede udtrykkeligt de statsløses ret til statsborgerskab fra lovteksten. Regeringen ville undgå at udstille et folkeretsbrud, undgå at vise at man faktisk ønskede at begå et folkeretsbrud, for det ville larme internationalt, sagde en jura-professor i P1 dd.

Der er et ord for bevidst at gå efter en i forvejen svag gruppe, og det er Ondskab. Man skal være usandsynlig kold, når man ikke har forståelse og medfølelse for, hvor vanskeligt det er at være statsløs.

Når man så diskriminerer og adskiller en gruppe, i det her tilfælde oven i købet statsløse børn født i Danmark, skal det virkelig få nogle alarmklokker til at ringe. Men Ondskaben kommer ikke direkte til syne, den pakkes ind i byzantinsk ordflom om Grundtvig og grundlov krydret med angst for terror.

En klar overtrædelse af EUs Charter om Grundlæggende rettigheder, Art. 21 om Ikke-forskelsbehandling og Art. 14 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Forbud mod diskrimination. Overtrædelsen må kunne indbringes for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

I søgen efter noget helt andet fandt jeg dette:

http://redox.dk/spip.php?article11

Scroll ned til Den danske Forening og læs. Og bliv - enten a) overrasket b) forfærdet eller c) beroliget eller d) alle tre ting på en gang... - og nej, jeg ved ikke, hvor Redox har deres kilder fra...

Dog finder jeg det yderst interessant, at BRH har den samme holdning til konventioner som Krarup og Langballe har. Religion, Menneskabt, sætten sig selv over Gud, fører lige lukt, ikke til Helvede, men til Gulag og koncentrationslejre. Fordi mennesket vil det gode, men siden mennesket er ondt kan det ikke det gode. Søren Krarups ræsonnement, og måske også BRH's? Både den nuværende og den tidligere Pave er også inde på noget af det samme, bare på en lidt anden måde. Johs Paul II (den tidligere Pave) skrev f.eks. i en bog, at menneskets frie vilje bør underlægges Guds Vilje (dvs. Bibelens ord, mente han vist), ellers ville det føre lige lukt ind i det helvede, som var Gulag og koncentrations-lejrene i Tyskland.

En tidligere embedsmænds krimi synes mere og mere at basere sig på virkelige reelle hændelser. Jeg kan ikke huske, hvad bogen hedder, men den handler om et (fiktivt?) møde mellem magt-eliten i dette land, hvor man ved hemmelige møder beslutter, at især muslimer skal holdes ude af dette land....

Og den danske grundlov (Grundloven!) sætter altså ikke rammer for øvrighedens magtudfoldelse, den skaber de rammer for øvrigheden kan udøve sin magt.

Og ja, Kaspar Støvring, Langballe, BRH, Anders Fogh, Morten Uhrskov ønsker konventionerne væk, så de kan begynde at sende muslimerne hjem til deres egne lande. Fordi det jo er demokratisk vedtaget.

Og undskyld sammenligningen - men både i 11930'ernes Tyskland og osåmænd også i 1930'ernes Sovjet, var mange love altså blevet vedtaget af Parlamentet, bl.a. blev lovene om diskrimination mod jøder vedtaget i den Tyske Reichstag.

Netop derfor har de i Tyskland en forfatnings-domstol.
Noget, vi slet ikke har i Danmark - og noget som vi virkelig godt kunne trænge til lige nu.....den ville nemlig kunne udlægge teksten, dvs. fortolkehvad de her ord 'uden ved lov.' betyder.

Tænk hvis man i Folketinget besluttede sig for, at man ville udvise alle sorthårede med briller i Danmark, eller at man ville koncentrere alle rødhårede i Danmark i lejre. I princippet kan Folketinget beslutte dette...

I går var der nogen, der i en debattråd søgte forgæves på internettet for at finde BRHs eksempel med en "statsløs ung mand, en bombe og hovedbanegården".

Iflg. Politiken dd. opstillede BRH et HYPOTETISK eksempel på konventionens potentielt "stærkt stødende resultater": at en ung mand, der over for politiet havde indrømmet at have bombet hovedbanegården, og så mens han venter på sin dom, kunne få statsborgerskab via FN-konventionen, blot fordi han endnu ikke var dømt.

Jeg fulgte debatten i folketinget, og da BRH nævnte eksemplet flere gange, fik man efterhånden indtryk af, at det var taget fra virkeligheden.

Man kan spørge, om det ikke er BRH, der er "stærkt stødende"?

Dorte Sørensen

P1 kunne fortælle om et BBC program om Danmark, der viste at vi er ved at få et højrepopulistisk samfund og er ikke længere det venlige velfærdssamund.

Det er jo en fuldkommen venden tingene på hovedet: Menneskerettighederne og de deraf følgende konventioner er grundlaget for demokrati! Demokrati er jo ikke en vilkårlig folkestemnning, det bygger præcist på den tanke, at en befolkning på rationel grund KAN styre sig selv.
Det er misbrug af kristendommen, hvad Karsten Aaen så fint påpeger - for tanken i kristendommen er ikke, som Tidehverv synes at mene, at man så skal afstå fra at forsøge at gøre det gode, men blot at man må indstille sig på, at det gang på gang vil slå fejl. Det er Lille Peter Edderkop, der er kristendommens billede: at forsøget gang på gang skal gøres for egen frelse og næstens bedste.
I gamle dage var det utvivlsomt det letteste at vælge et beskidt menneskesyn som det liberalistiske; men den udvikling, mennesket trods alt har fremmet i fællesskab på trods af den enkeltes fejlbarlighed, gør det lettere for os at se det enkelte menneske i al sin adel og behandle det derefter.
Erkendelsen af menneskets fejlbarlighed er en påmindelse, ikke en fuldt stop-tavle - netop fejlbarligheden påbyder en større nænsomhed overfor næsten og en umådelig ydmyghed af den enkelte. Her er tingene i fatal, umoralsk grad byttet om, og kristendommen vil ikke vide af det.

Jeppe Brogård

Jeg synes at artiklen er uhyggelig læsning i den forstand, at de refererede nationalkonservative synspunkter er baseret på rene stråmænd.

Undtagelsen herfra er så vidt jeg kan se Birthe Rønn Hornbechs udsagn, selvom her vist også er tvivlsomme præmisser der.

Men hvis de borgerlige er så meget imod en aftale, altså en konvention, hvorfor er de så ikke åbne okring det? Al deres selvretfærdige harme er dybest set rettet imod, at de ikke tør sige, hvad de mener.

Er man uenig i en aftale, så må man da opsige den og betale hvad det koster. Det kan da ikke være så svært. Det må kunne ske som et led i et 100-dages-program for en ny regering: Vil man ud af EU, så opsige man aftalen i forbindelse med de indledende folketingssamlinger efter nyvalg.

Ligeså med FN-konventioner. Her har Danmark reelt opsagt sin deltagelse i konventionen om, at man ikke angriber små lande militært, uden et FN-mandat. Det burde da være sket som en officiel folketingsbeslutning. Så havde man været fri til at erklære Irak krig. Og Sverige Polen ville på sin side kunne opsige sin del i pagten og uden videre bombe Danmark.

Fuldt demokratisk og helt legalt.

Steen Erik Blumensaat

I hendes Majestæts Tjeneste.
Agent 00

Alle disse højreorienterede nationalister forsøger at hvidvaske Birthe Rønn Hornbech, under henvisning til at "hun ikke overtrådte loven med vilje" som Thue Kjærhus udlægger det.

Konen er jurist, er opdraget som jurist i politiet, og selv om det ikke nødvendigsvis gør hende til en af de skarpeste juridiske hjerner som det er påstået, så ved enhver politier m/k hvad denne FN konvention handler om, og er undervist i teksten hvis de har haft noget som helst med pas- eller udlændingesager at gøre.

Så at hævde at BRH ikke vidste at hun overtrådte loven "med vilje" er noget sludder og eftersom hun har undervist i strafferet på Politiskolen - formentlig i strafferet, er hun jo nødvendigvis kommet ind på emnet "korrelatforbrydelser" altså forbrydelser hvor gerningsmanden m/k undlader at foretage en handling og derved opfylder det strafbare forhold.

Og eftersom ukendskab til loven ikke fritager for straf, bør hun naturligvis straffes for sine undladelser - og man kan kun opfordre det samlede folketing til at komme i gang med de indledende skridt til en rigsretssag - det er simpelthen pinligt at det ikke er sket forlængst.

hvis jeg var en af disse VK folk ville jeg synes det var så pinligt at jeg var gået af for lang tid siden,.. nu må nok snart være nok

"offer"? Det er da dem som har fået deres ansøgninger ulovligt behandlet, der er ofrene her!

"You can't handle the truth!"
BRH minder mig om Jack Nicholsons Oberst Jessep i 'A Few Good Men'. Hun ved godt, at hun har brudt reglerne, men reglerne er i hendes øjne vanvittige, hvilket retfærdiggør hendes handlinger, der ophører med at være lov- eller konventionsbrud og bliver en kamp for Grundloven, for Fædrelandet, for Retfærdighed og Demokrati.
We cant handle the truth. Men bare rolig, Birthe passer på os. Og forventer ingen tak.

Metz siger det fint andetsteds i avisen i dag:
"Totalitært tænkende personer handler totalitært, påberåber sig falske analogier og forlanger den traktat ophævet, som de lige har krænket. Problemet opstår, såfremt sådanne personer også har magten til at gøre den slags. Dansk og international færdselslov bygger for resten på konventioner. Altså én gang til: 'Jeg har vidst at der var et eller andet med rødt lys, men ikke taget det alvorligt. Nu da jeg helt tilfældigt har opdaget det, og andre har snorket, forlanger jeg lyskurvene afskaffet!'"

Se, dét er en værdi- og kulturkamp, der burde kunne få danskerne op af sofaen.
Jeg selv kaster håndklædet i ringen og flytter udenlands. Danmark er som i dvale eller en virkelig weird drøm.

Det er jo interessant, at modstanden mod konventioner også historisk er et nationalistisk anliggende. Og at BRH valgte hovedsageligt - omend tøvende - at støtte sin regerings standpunkt, som jeg tror er dikteret af en gusten overvejelse af, hvor stemmerne ligger.
Vi er regeret af folk, som ikke vil være deres egne holdninger bekendt! (og som iøvrigt skamrider "demokrati" som flertallets absolutte ret til at bestemme alt. Føj for et sammenrend

Tom W. Petersen

Nej, Helge Berg - det ville du netop ikke!

Henning Pedersen

Det forekommer mig, at Birthe Rønn Hornbech mener, at "omsorgen for det enkelte undertrykte menneske" burde vægtes højere, end en "religiøs ide om menneskerettigheder". Så er det sgu da mærkeligt, at hun simpelthen afskriver en række "enkelte undertrykte mennesker" til en total uvis fremtid, på det nærmeste bakket op af en samling idioter.

I realiteten har nogle personer i VKO lavet et statskup og regeret uden om demokratiet. Man valgte simpelthen at ignorere retsstaten og demokratiet for at nå sine mål.
Spørgsmålet er om der er nogen nuværende og forhenværende ministrer i denne regering som kan påberåbe sig uskyld.

Lykke Johansen

@Anne Albinus skriver:
- "Jeg fulgte debatten i folketinget, og da BRH nævnte eksemplet flere gange, fik man efterhånden indtryk af, at det var taget fra virkeligheden."

Det var uden tvivl fuldstændig tilsigtet, at "nogen"/"mange" skulle bildes ind, at der var tale om en virkelig hændelse.
Jeg fandt denne kommentar i en debattråd på politiken.dk, der viser, at BRH's taktik virkede, som hun (og DF) ønskede:
- " Du mangler et forsvar for at terroristen, der ville sprænge Københavns Hovedbanegår i luften, nu får dansk statsborgerskab. Det var vel én af dine venner?"

"Ideologien fik lov at administrere"

Lyder overskriften.
Men konventionerne er også ren ideologi.

Feks fik regimerne og de religiøse skrevet bøsser ud af liste over udsatte grupper.
National selvbestemmelse en nødvendighed, ligesom internationalt samarbejde er det.
Disse overnationale myndigheder FN, EU et er ikke fornuftige pr definition og prøver ofte at sætte det nationale demokrati ud af kraft.

Man må spørge om hvad fornuften er i at give dybt kriminelle statsborgerskabsrettigheder pr automatik.
Og hvad er fornuften i at EU reglerne overfor tyrkere kun kan slækkes, ikke strammes?

peter jensen, verden er ikke ideel - men baggrunden for konventionerne er ønsket om at gøre den i det mindste mere beboelig for mennesker. Det er altid de små skridt, men fremad går de da heldigvis.
Hvad fornuften i at give statsborgerskab er, er en tautologi, den er at gøre statsløse til statsborgere på det sted, hvor de er født eller opvokset.

Exemplet jeg linker til fra modkraft viser at konventionerne irl kun afspejler en flertalsafstemning.

Slavisk at forholde sig til konventioner uden at vurdere fornuften er ikke holdbart som verden ser ud.

Fornuften i at give dybt kriminelle statsborgerskab pr. automatik er, at alle mennesker naturligvis bør have et statsborgerskab dvs. en stat, som de hører hjemme i og har rettigheder og pligter overfor.

Hvis der er noget, som er ufornuftigt, er det derfor, at der overhovedet eksisterer en begrænsning i konventionen fra 1961 ift. personer, der er idømt mere end 5 års fængselsstraf. Men det er jo netop et udtryk for, at konventionerne er et resultat af politiske forhandlinger, og konventionen fra 1961 var så det minimum, som man kunne blive enige om.

Hvad angår standstillaftalen fra 1980 om associeringen mellem EU og Tyrkiet, så er fornuften i denne, at hele meningen med associeringsaftalen jo er, at Tyrkiet engang skal være fuldgyldigt medlem af EU. Og derfor skal rettighederne for EU-borgere i Tyrket og tyrkiske statsborgere i EU naturligvis gradvis tillempes dem, der gælder for de respektive landes egne borgere.

At sige, at man ikke må bevæge sig længere væk fra den retstilstand, som vil eksistere, når/hvis Tyrkiet bliver fuldgyldigt medlem, er sund fornuft, sålænge man fastholder, at dette er den endelige målsætning.

Og hvis man omvendt ikke ønsker at fastholde, at tyrkisk medlemsskab af EU er den endelige målsætning, så bør EU naturligvis opsige den gamle associeringsaftale fra 1960´erne.

@hansen

Du argumenterer for fornuften i ideologier med nye ideologier.

Hvad er der "narturligt" ved statsborgerskab etc.
Det er der ligeså lidt "naturligt" ved som din argumentation er "fornuftig".