Nyhed
Læsetid: 9 min.

Præsidentens værste ven

Vicepræsident, topgeneral og nøglefigur i NATO’s Afghanistanstrategi, krigsherren Fahim Khan har ifølge lækkede militære efterretningsrapporter været involveret i planlægningen af Taleban-relateret terror imod Karzai-regeringen
Moderne Tider
23. april 2011
Ven eller fjende? Information har gennemtrevlet en lang række dokumenter fra Wikileaks, der indeholder oplysninger om, at Afghanistans vicepræsident Fahim Khan har været involveret i planlægningen af terror og væbnet modstand imod Hamid Karzais regering.

Ven eller fjende? Information har gennemtrevlet en lang række dokumenter fra Wikileaks, der indeholder oplysninger om, at Afghanistans vicepræsident Fahim Khan har været involveret i planlægningen af terror og væbnet modstand imod Hamid Karzais regering.

Emilio Morenatti

En af Vestens nærmeste allierede i Afghanistan har ifølge lækkede amerikanske efterretninger igennem flere år været dybt involveret i terroraktiviteter rettet mod præsident Hamid Karzais regering. Det er den afghanske vicepræsident og topgeneral Mohammed Fahim Khan, der ifølge efterretningerne er klar til at gribe til væbnet modstand mod regeringen, når det gavner hans egen magtposition.

Fahim Khans magtbase er den afghanske hær, som om få år skal overtage ansvaret for landets sikkerhed. De nye oplysninger betyder derfor, at Vesten er i gang med at konsolidere magten hos en mand, som er parat til at gribe til terror.

En efterretningsrapport dateret den 12.05.2005 indeholder højst følsomme oplysninger om vicepræsidenten og den vestligt støttede Karzai-regering:

»Nuværende medlemmer af den demokratiske GOA (Afghanistans regering), som tilhører JI-partiet (Jamiat-e Islami) og er loyale over for Fahim Khan, er i kontakt med medlemmer af TB (Taleban) for at koordinere ansvaret for terrorhandlinger.«

Den fortrolige efterretning er blandt de 14.821 hemmelige militære efterretningsrapporter, som Information og Wikileaks er i besiddelse af fra krigen i Afghanistan. Dokumenter, som igen og igen sætter i forbindelse den afghanske vicepræsident Fahim Khan med planlægningen af terror.

I 2005 stod Fahim Khan uden for regeringen efter at have været både vicepræsident og forsvarsminister i perioden 2001-2004. I dag er han atter vicepræsident og betragtes som Afghanistans mest magtfulde mand efter præsident Hamid Karzai. Mange eksperter vurderer endog, at han har mere magt end præsidenten.

Den kraftigt byggede krigsherre med mørkt fuldskæg, kødfuldt ansigt og et ry for at slå brutalt ned på sine fjender har ikke alene været landets vicepræsident siden 2009. Han er også hærens højest rangerende general, og med sine vidtrækkende kontrol over militær og sikkerhedsapparat er han en nøglefigur i NATO's Afghanistanstrategi.

Vil undergrave Karzais position

Ifølge efterretningsrapporten fra 2005 har Fahim Khans allierede i Afghanistans regering kontaktet en Taleban-leder ved navn Maulawi Abdul Latif for at få Taleban til at tage ansvaret for terrorhandlinger, som de selv står bag. Men Latif har svaret, at Taleban ikke har kapaciteten til at udføre sådanne angreb, og at det ville være »utroværdigt, hvis de tog ansvaret for handlinger, som de umuligt kunne udføre«.

Dokumentet slutter med en generel betragtning fra det amerikanske militærs side om »den interne kamp, som eksisterer inden for regeringen«, idet regeringsmedlemmer står bag terroraktioner, som skal demonstrere, at Karzai-administrationen ikke er i stand til at skabe sikkerhed:

»Den gentagne manglende evne til at begrænse det eksisterende oprør ville kunne destabilisere den nuværende administration yderligere og resultere i en udskiftning på ledende poster.«

Oplysningerne i den amerikanske efterretningsrapport fremstilles som fakta. Hvilke terroraktioner der er tale om, eller hvem i regeringen der har kommunikeret med Taleban, fremgår imidlertid ikke. Formodentlig regnes også centraladministrationen med, når den afghanske regering bliver omtalt i efterretningsrapport.

Det fremgår heller ikke, om oplysningerne stammer fra aflytning eller personlige kilder, ligesom det ikke angives, om det amerikanske militær vurderer, at Fahim Khan selv er involveret i eller er vidende om kommunikationen med Taleban.

Information har imidlertid gennemtrevlet en lang række dokumenter i det lækkede materiale, der indeholder oplysninger om, at Fahim Khan har været involveret i planlægningen af terror og væbnet modstand imod Karzai-regeringen.

Dokumenterne gengiver oftest mundtlige kilder blandt afghanske informanter og kan således ikke hver for sig tillægges afgørende sandhedsværdi.

Tilsammen tegner de imidlertid et tydeligt mønster, som kun bliver bestyrket, når de sammenholdes med hidtil kendte forhold.

Nøgleallieret for USA

Som militær leder af mujahedin-organisationen Nordalliancen var general Fahim Khan USA og Storbritanniens vigtigste allierede under Afghanistaninvasionen i 2001.

Efter Talebans fald kunne han som etnisk tadsjiker ikke indsættes som præsident i Afghanistan, hvor pashtunerne udgør flertallet, men han blev belønnet for sin indsats med millioner af dollar i støtte fra CIA og en prominent plads som både vicepræsident og forsvarsminister i den relativt ukendte pashtuner Hamid Karzais regering.

En disposition, som blev mødt med kritik fra flere sider, blandt andet fordi specialstyrker under Fahim Khans kommando var mistænkt for at have stået bag alvorlige krigsforbrydelser mod civile.

Fahim Khan indsatte i perioden 2001-2004 en lang række tadsjikiske kommandanter fra Nordalliancen på centrale poster i det nyoprettede afghanske militær og Forsvarsministerium, hvor de stadig sidder den dag i dag og er med til at sikre Fahims kontrol over hæren.

Internationale medier kunne i 2002 berette, at præsident Karzai skiftede sine livvagter fra den afghanske hær ud med amerikanske bodyguards, hvilket blev tolket som et tegn på, at præsidenten var bekymret over udviklingen og kan have haft grund til at mistænke sin vicepræsident for ikke at være loyal over for ham.

»Hvem er præsident Karzai? Dette er mit land,« erklærede Fahim Khan ifølge den amerikanske Afghanistan-rådgiver Stephen Frederick Starr i 2003.

Narkobaron

Hamid Karzai valgte i 2004 at fjerne Fahim Khan fra regeringen. Det skete efter pres fra USA og Storbritannien, hvor regeringerne var stærkt kritiske over for vicepræsidenten og endnu ikke havde affundet sig med hans rolle som en afgørende alliancepartner. Ifølge fortrolige CIA-rapporter, som amerikanske embedsmænd senere beskrev for New York Times, lå den amerikanske administration bl.a. inde med oplysninger om, at Fahim ejede et Sovjet-bygget transportfly, der i fast rutefart smuglede heroin til Rusland.

Til gengæld fik Fahim Khan livsvarig titel af marskal i den afghanske hær, hvilket er den højeste rang, en afghansk officer kan få. Det stod også klart, at den forhenværende vicepræsident fortsat havde magtfulde allierede i Karzai-regeringen, der blandt andet bestod af medlemmer af det militante islamistiske parti Jamiat-e Islami, hvor Fahim Khan er en dominerende figur.

En anden efterretningsrapport, som Information er i besiddelse af, oplyser den 31.10.2005, at kommandanten Amir Gul der enten har været eller stadig er talebaner og ifølge de amerikanske efterretninger er dybt involveret i terrorhandlinger har etableret træningsbaser i det nordøstlige Afghanistan og har kommandoen over ni løjtnanter, som hver især råder over 60-120 mand.

»Fahim Khan støtter alle disse grupper gennem Amir Gul,« skriver de amerikanske efterretningsfolk og understreger, at Amir Gul er en af Fahim Khans håndgangne mænd.

»Disse grupper træner i hemmelige og de er Fahim Khans backup i tilfælde af krig i Afghanistan,« hedder det.

Året efter denne rapport er skrevet bliver Fahim Khan igen sat i forbindelse med Amir Gul. Det sker i en efterretningsrapport, der er dateret 28. marts 2006 og bygger på ikke nærmere identificerede mundtlige kilder.

Ifølge rapporten planlægger den forhenværende chef for den pakistanske efterretningstjeneste Hamid Gul og den pakistanske politiker og religiøse leder Maulana Sami ul-Haq angreb på NATO-styrkerne og de afghanske myndigheder. De to mænd, der begge regnes blandt Talebans grundlæggere, har igennem en forhenværende højtstående embedsmand i Taleban-regeringen forsynet Amir Gul med »3 satellittelefoner, 8 håndvåben med lyddæmper, 28 fjernstyrede miner og 6 terrorister«.

Efterretningsrapporten fremhæver det forhold, at Amir Gul har privat kontakt til Fahim Khan. Senere samme år den 16. juli bliver Amir Gul arresteret af NATO-styrker, netop fordi han mistænkes for at stå bag terror imod den afghanske regering og de udenlandske koalitionsstyrker samt våben- og narkosmugling.

Går efter magten

Nogle måneder senere oplyser en kilde ifølge et efterretningsdokument dateret 20. november 2006, at en slægtning til Fahim Khan havde købt omkring 150 kilo sprængstof og transporteret varerne til den nordøstlige Panshir-provins i to køretøjer tilhørende Fahim Khan.

Otte dage senere mødes Fahim Khan med en række ligesindede islamistiske milits- og partiledere hos den forhenværende mujahediner Abdul Rasul Sayyaf, som står i spidsen for partiet Afghanistans Islamiske Dawah Organisation, og som er kendt for at have haft tætte forbindelser til al-Qaeda.

Det oplyses den 5. december 2006 i et såkaldt efterretningsresumé, som er en amerikansk bearbejdning af en eller flere efterretninger. Dokumentet hører til de få i materialet, som er forsynet med en vurdering af kilden og af oplysningen. På en skala fra A til E, hvor A er mest pålidelig, kategoriseres kilden som C, og på en skala fra 1-5, hvor 1 er mest troværdig, kategoriseres oplysningen som 3.

Præsident Karzai har på dette tidspunkt udnævnt Fahim Khan til sin »seniorrådgiver«, hvilket iagttagere har tolket som udtryk for, at præsidenten er under pres fra Fahim Khan og hans støtter i regeringen.

Krigsherrerne, der mødes hos Abdul Rasul Sayyaf, hører alle til Nordalliancen, og de fleste af dem genfinder man i den politiske alliance Den Forenede Nationale Front, der kort efter mødet bliver dannet som en parlamentarisk opposition til Hamid Karzai.

Ifølge efterretningsresumeet vil mujahedinerne ikke nøjes med at udgøre en parlamentarisk alliance. De bliver enige om at samarbejde under Fahim Khans ledelse i alliancen Den Store Forende Hær, »for at befri landet for de 'fremmede magthavere', for at ændre den nuværende regering, og for at fremme en ny Mujahedin-regering«, og ved slutningen af mødet enes de om at »forsyne deres underordnede med våben og afvente fremtidige ordrer fra general Fahim«.

Bag selvmordsaktion

Mens Fahim Khan er ude i kulden er der flere efterretningsrapporter, som advarer om at dele af Taleban planlægger attentater mod ham. Men andre dele af oprørsgruppen samarbejder tilsyneladende med den utilfredse general. Den 7. maj 2007 skriver det amerikanske militær i et efterretningsresumé, at tre selvmordsbombere er løs i Kabul.

»XXX tager imod ordrer og bliver finansieret af general (Fahim) Khan, præsident Karzais rådgiver,« står der om en af de tre selvmordsbombere.

Efterretningsofficeren, der har skrevet dokumentet, har dog ikke haft adgang til oplysninger om den originale kilde til efterretningen og kender heller ikke til angrebsmålet for selvmordsbomberen.

Senere samme år fremgår det af en efterretning, dateret 22. november 2007, at en forhenværende mujahediner ved navn XXX, som er modstander af den afghanske regering og ønsker at angribe koalitionsstyrkerne, transporterer store mængder våben og ammunition fra et depot i den nordøstlige provins Panjshir til et ukendt sted i samme provins. Depotet er ejet af Fahim Khan, der som de fleste andre af de berygtede afghanske krigsherrer stammer fra Panjshir, men kilden til efterretningen kender ikke til omfanget af Fahim Khans involvering i sagen.

»Jeg er usikker på, om general Fahim er klar over, at XXX henter våben,« siger vedkommende ifølge dokumentet.

Ude i kulden

I samme periode rapporteres der gentagne gange om lavere rangerende personer omkring det Fahim Khan-dominerede Jamiat-e Islami-parti, der er involveret i planlægningen af angreb på NATO-styrkerne og de afghanske myndigheder.

Efterretningerne fra det amerikanske militær om Fahim Khans involvering i planlægningen af terror og væbnet modstand imod regeringen ligger i en periode fra 2005 til 2008. Det kan være tilfældigt.

Information har langt fra haft adgang til alle de amerikanske efterretninger fra Afghanistan-krigen. Men fordelingen kunne også tyde på, at Fahim Khan har konspireret mod præsident Karzai i den periode, hvor han selv var uden for regeringen.

Bånd til al-Qaeda?

Som det amerikanske militær nævner i rapporten om kommunikationen mellem Fahim Khan-tro regeringsmedlemmer og Taleban, kan motivet være et ønske om at destabilisere sikkerhedssituationen for at demonstrere, at Hamid Karzai ikke kan sikre landet uden Fahim Khan.

Mistanken imod Fahim Khan bestyrkes af, at han allerede har været under mistanke for at samarbejde med terrorister, før Karzai-regeringen blev etableret.

To dage før 11. september-angrebet i 2001 blev Nordalliancens militære leder, den legendariske mujahedinleder Ahmad Shah Massoud, likvideret af al Qaeda-terrorister, som samarbejdede med Taleban. Dengang var Fahim Khan chef for alliancens efterretningstjeneste, og han overtog Ahmad Shah Massouds post.

I en artikel fra 2009 i tidsskriftet Foreign Policy har forhenværende medlem af George W. Bushs Nationale Sikkerhedsråd og præsidentens toprådgiver i spørgsmål om Afghanistan Hillary Mann Leverett afsløret, at CIA tidligere har rejst spørgsmål om, hvorvidt Fahim Khan i hemmelighed kan have samarbejdet med al-Qaeda og Taleban om attentatet på Massoud.

Flere forhold kan ifølge Hillary Mann Leverett pege i retning af, at Fahim Khan bevidst svigtede sin opgave som efterretningschef og lod terroristerne bag attentatet få fri adgang til sin overordnede for selv at komme til magten.

Fahim Khans mulige rolle i attentatet på Ahmad Shah Massoud får Hillary Mann Leverett til at konkludere, at USA og NATO's Afghanistan-strategi kan være helt forfejlet.

»Der er ingen grund til at tro, at Fahims militær selv med amerikanske træning ville være et pålideligt bolværk imod en al-Qaeda-genopståen i Afghanistan,« skriver hun.

Mistanken om, at Fahim Khan har været involveret i planlægningen af terror imod Karzai-regeringen, har dog hidtil været en velbevaret hemmelighed, og NATO's exitstrategi er fortsat at trække sig ud, når det i tilstrækkelig grad er lykkedes at opbygge den afghanske hær som altså i vid udstrækning er under Fahim Khans kontrol.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Karzai kan selvfølgelig kun holde fast på magten så længe USA/NATO er der for at beskytte ham og samtidig bestikke diverse krigsherrer med penge og indflydelsesrige poster. Senere bliver der rævegilde igen, og Karzais regering vil falde som et korthus.

Det kan selvfølgelig være at karzai også er involveret i krigen mod sin regering. Det kan endda være regeringen også er det. Man skal huske på, at vestens millitær slet ikke er velkomment.

Jeg glæder mig til dagen, hvor tryllestaven bliver trukket frem og Karzais regering omdannes fra en af de mest korrupte i verdenen, til et demokrati.

Tom, det kan være du komme til at vente længe. Det bedste du kan håbe på er nok at det omdannes tilbage til hvad de havde før russerne rykkede ind

Helt enig, Bob. Man vil aldrig kunne bygge et demokrati på så råddent et fundament.