Nyhed
Læsetid: 8 min.

Talebans nye våben

Taleban har store planer om at føre kemisk krig. De lækkede Afghanistan-dokumenter giver et foruroligende indblik i de afghanske oprøreres ambitioner på området
Moderne Tider
9. april 2011
Regeringskontorer, offentligt ansatte, forretningsfolk og håndværkere, der handler med eller arbejder for regeringen, og ikke mindst skoler er nævnt som mål for planlagte giftangreb i efterretningsrapporterne.

Regeringskontorer, offentligt ansatte, forretningsfolk og håndværkere, der handler med eller arbejder for regeringen, og ikke mindst skoler er nævnt som mål for planlagte giftangreb i efterretningsrapporterne.

Manish Swarup

»I begyndelsen af juli forsynede Hamza Khalid med to raketdrevne granater med kemiske ladninger med det formål at sprede giftig gas i forbindelse med nedslaget.«

Sådan lyder en amerikansk efterretningsrapport fra Afghanistan, som Information er i besiddelse af. Rapporten er en ud af i alt 14.821 efterretnings-rapporter, som whistleblower-netværket WikiLeaks har tilbageholdt i forbindelse med lækagen af den såkaldte Afghan War Diary i sommeren 2010.

Meldingen om, at Taleban-kommandant Qari Khalid i Kunar-provisen har anskaffet sig kemisk ladet ammunition fra Muhammad Hamza Ahmadzai er blot en af en lang række rapporter, som viser, at Taleban anvender kemiske stoffer i krigen mod den afghanske regering og NATO.

Rygtet om Talebans interesse for kemisk krigsførelse har cirkuleret i flere år, men det er første gang, at de afghanske oprøreres brug af kemiske våben bliver bekræftet af officielle kilder.

Oplysningen om dr. Hamzas leverance af kemiske granater til kommandant Khaled indgår i et såkaldt efterretningsresumé, der bl.a. udsendes til NATO's hovedkvarter og til koalitionsstyrkerne i Afghanistan, herunder de danske soldater.

Samme resumé, der er dateret den 23. juli 2008, afslører desuden, at den afghanske oprørsbevægelse har ambitioner om at anskaffe sig andre former for såkaldte masseødelæggelsesvåben, bl.a. uran:

Ifølge resumeet har dr. Hamza bl.a. »udtrykt interesse for at anskaffe uran til brug i sprængstoffer ... men fandt det for dyrt at anskaffe« hedder det i rapporten. »Uranen var angiveligt tilgængelig fra en ikke nærmere angiven fabrik i Lahore, Punjab-provinsen, Pakistan, til en pris af cirka 35.000 pakistanske rupier for ti gram.«

Det svarer ifølge rapporten til omkring 538 dollars (cirka 3.000 kroner).

Ifølge rapporten er Hamza interesseret i at angribe en ISAF-base i Kabul.

»Hamza planlægger at bruge seks kilo af det samme kemiske stof, som han brugte i granaterne,« hedder det i resuméet.

Kemisk ladede granater

Hvem dr. Hamza mere præcist er, fremgår ikke af efterretningsresumé nummer 4.144, men ifølge mere en 20 andre efterretningsrapporter bliver en Abu Hamza senere en fremtrædende Taleban-kommandant i den østlige Kunar-provins på grænsen til Pakistan.

Resumeet er et af i alt 93 amerikanske militærdokumenter, som tilsammen tegner et helt nyt billede af Talebans kapacitet på det kemiske område. Først og fremmest er der blandt de nye dokumenter adskillige rapporter, som viser, at Taleban har anvendt kemiske våben.

Den 7. juli 2008, kort efter dr. Hamzas leverance til Qari Kahlid, melder en efterretningsrapport f.eks., at en gruppe talebanerne fra samme gruppe har affyret kemisk ladede granater mod det afghanske grænsepoliti.

»En dråbe af kemikaliet fra granaterne forbrændte en af talebanerne, da det faldt på hans hånd« hedder det i rapporten.

Til de nye dokumenter, som Information har adgang til, hører også et efterretningsresumé fra den 12. juli 2007, der viser, at Taleban er begyndt at anvende en helt ny type kemisk ladede miner i provinserne Khost, Logar og Paktia.

Håndbog i kemisk krig

»Oprørerne har anvendt en ny type (mine, red.), som består af op til 12 forbundne småminer med yderst giftigt indhold. Når minen detonerer, udløses disse småminer«, fremgår det af efterretningsresumé nummer 192-07.

Resumeet er baseret på elektronisk overvågning og afsendt af ISAF's Regional Command West, der dækker det vestlige Afghanistan, heriblandt provinserne Farah, Herat og Baghdis.

De lækkede efterretningsrapporter tegner også et foruroligende billede af Talebans ambitioner på det kemiske område.

Det er først og fremmest fundet af en 67 sider lang håndbog i bombefremstilling og giftblanding, som afslører, at de afghanske oprørere har planer om en mere systematisk anvendelse af masseødelæggelsesvåben.

Håndbogen optræder i et efterretningsresumé fra den 10. juli 2006, hvor det fremgår, at den er blevet beslaglagt af en gruppe ISAF-soldater under en militæroperation i Uruzgan-provinsen i det sydøstlige Afghanistan i slutningen af juni 2006.

Selve håndbogen er ikke at finde blandt de 14.821 lækkede efterretningsdo-kumenter, men ifølge resuméet er der tale om »en omhyggeligt håndskreven manual på pashtu«, som både indeholder grundige instruktioner i fremstilling af sprængstoffer, instruktioner i blanding af forskellige gifte, fremstilling af detonatorer og fabrikation af tidsindstillingsmekanismer. Pashtu er det sprog, der tales i de dele af Afghanistan, hvor Taleban henter sine rekrutter.

Blandt de kemiske gifte, som håndbogen indeholder anvisninger på at bruge, er natriumiodid, der i større mængder forårsager opkast, diarre og dødeligt nyresvigt, botulinum, der giver dødelig maveforgiftning, og cyankalium, som er dødelig selv i meget små mængder.

Efterretningsrapporten indeholder desuden en opsigtsvækkende advarsel om, at Taleban også ligger inde med viden om, hvordan man anvender biologiske våben:

»Læg især mærke til, at manualen på side 44 i den oversatte udgave, indeholder instruktioner i, hvordan man fremstiller et muligt biologisk kampstof,« hedder det i rapporten. Hvilket kampstof, der er tale om, eller hvem manualen tilhører, fremgår ikke af denne eller andre af de lækkede krigsrapporter.

Træner i Pakistan

Talebans intentioner om at anvende masseødelæggelses våben bakkes op af mere en 30 efterretningsrapporter, som advarer om, at Taleban planlægger angreb med kemisk ladet ammunition mod afghanske og internationale styrker. Blandt de nævnte mål er den amerikansk-drevne Bagram-base nord for Kabul og ISAF's største base i det sydlige Afghanistan, Kandahar Airfield.

Enkelte af rapporterne advarer også om forestående biologiske angreb, men der er ingen eksempler i det lækkede materiale på, at noget sådant angreb er blevet gennemført.

De første lækkede efterretninger om Talebans intentioner i den henseende er fra 2005 og de seneste fra efteråret 2009 og handler om alt fra træning til konkrete trusler om angreb. Tre rapporter beretter om træningslejre i Pakistan, hvor Taleban og andre antikoalitionsstyrker træner i brugen af både kemiske og biologiske våben.

I den ene af de tre rapporter fra den 28. marts 2005 hedder det f.eks.: »Omkring 217 talebanere og antikoalitionsstyrker fortsætter med at træne i brug af masseødelæggelsesvåben i nærheden af Sakar, Pakistan. Den person, som leder træningen i brug af masseødelæggelsesvåben og efterfølgende angrebsplan, er en oberst ved navn Hidayat Ullah alias Jenat Ghul (formentlig fra den pakistanske efterretningstjeneste ISI). Angrebsplanens mål er fortsat Kan-dahar Airfield, Afghanistan. Tidsplanen for gennemførelse fortsat uklar..,« lyder meldningen.

I en anden rapport fra den 19. april 2006 forlyder det, at tre dusin al-Qaeda medlemmer har »afsluttet træning i en al-Qaeda lejr i det det nordlige Pakistan og planlægger angreb med sprængstoffer og gift i midten af april mod afghanske og muligvis også koalitionens styrker i provinserne Khost, Paktia, Paktika, Logar og Kabul, Afghanistan.«

Afghanske favoritmål

Netop brugen af gift er en anden af Talebans specialiteter, fremgår det af de lækkede krigsdokumenter. Og her er det tydeligt, at favoritmålet er de afghanske sikkerhedsstyrker, formentlig fordi både den afghanske hær, ANA, og det afghanske politi, ANP, er væsentligt dårligere beskyttet end de internationale styrker.

En søgning i de nye dokumenter på ordet
poisongiver hele 50 hits, hvoraf de allerfleste handler om Talebans bestræbelser på af forgifte de afghanske soldater og politifolk. Men også mange af de tidligere offentliggjorte rapporter på Wikileaks handler om brugen af gift.

Af en efterretningsrapport fra den 8. september 2009 fremgår det f.eks., at major Sharafuddin Bevan Bik fra det afghanske grænsepoliti er fundet i bevidstløs tilstand: »Han blev bragt på hospitalet, hvor han døde af forgiftning ...« konstaterer rapporten og meddeler, at major Bik var logistiskchef i det afghanske grænsepolitis 4.
kandak. En afghansk kandak svarer til en dansk bataljon, dvs. omkring 500 mand.

Seks uger senere, den 28. oktober 2009, afslører en anden efterretningsrapport, at det er lykkedes Taleban at forgifte vandforsyningen til den centrale politistation i Chawki-distriktet i Kunar-provinsen på grænsen til Pakistan. Her har ISAF fundet den farlige gift cyankalium i to af de tankvogne, der transporterer vand til det afghanske politihovedkvarter: »Tankvognene blev testet tre gange. Alle viste tilstedeværelse af cyanid. Det afghanske politi har beslaglagt vognene og tilbageholder chaufførerne med henblik på yderligere afhøring,« hedder det i rapporten.

Angriber civile

Det er imidlertid langtfra alle Talebans giftangreb, som er rettet mod militære mål. Også civilbefolkningen er ifølge de nye efterretningsdokumenter et legitimt angrebsmål.

Både regeringskontorer, offentligt ansatte, forretningsfolk og håndværkere, der handler med eller arbejder for regeringen og ikke mindst skoler, er nævnt som mål for planlagte giftangreb i efterretningsrapporterne.

Et eksempel fremgår af en opsummerende efterretningsrapport fra den 20. maj 2008.

Her advares om, at Talebans nære allierede Gulbuddin Hekmatyar fra Hezb-e-Islami planlægger en række angreb på skoler i Kabul-området.

»Organisationen har trænet kvinder i Shamshatu-flygtningelejren i Pakistan kvinderne rapporteres at have afsluttet træning og være på vej til Kabul. Når de kommer til Kabul, skal kvinderne ansøge Undervisningsministeriet om et job som lærer, og på grund af manglen på lærere i Kabul, vil kvinderne sandsynligvis blive ansat. Når de er ansat, skal kvinderne vente på en mulighed for enten at gennemføre et bombeattentat eller forgifte skolens vand. Desuden er kvinderne blevet instrueret om, at de skal identificere børn fra velstående familier eller børn fra familier med forbindelse til den afghanske regering med henblik på kidnapning,« hedder det i rapporten.

Giftangreb bekræftet

Netop de tusindvis af skoler, som er skudt op over hele landet som led i den internationale genopbygningsindsats, er et af oprørernes yndlingsmål, som Information tidligere har dokumenteret.

Det fremgår ikke af det lækkede materiale, hvor mange giftangreb Taleban og dets allierede rent faktisk har gennemført mod skoler, men i slutningen af august bekræftede det afghanske sundhedsministerium for første gang, at adskillige skoler på det seneste har været udsat for angreb med giftgas.

På i alt 10 skoler, hvor hundredvis af elever og lærere pludselig er blevet uforklarligt syge, har man ifølge en talsmand for ministeriet påvist »store, men ikke fatale mængder af organofosfater i elevernes blod,« skriver New York Times.

Organofosfater omfatter foruden en række insektgifte også nervegasserne sarin og VX, der er nogle af de stærkeste kemiske våben, der kendes.

Ifølge det afghanske sundhedsministerium blev 48 skolebørn og fire lærere fra Zabihullah Esmati High School i Kabul indlagt med giftgassymptomer den 28. august 2010.

Ifølge lokale og udenlandske presserapporter bemærkede eleverne en »stærk sødlig lugt« i et af skolens klasselokaler. Flere af pigerne begyndte at klage over hovedpine og ondt i halsen og i løbet af få minutter begyndte de at besvime. Endnu flere besvimede, mens de forsøgte at slippe ud i det fri, flere blev blå i hovedet af mangel på ilt. Tilskadekomne lærere og elever blev i al hast bragt til en nærliggende klinik og på hospitalet, hvor de fik ilt.

Ifølge lægerne på klinikken udviste pigerne typiske symptomer på organofosfat-forgiftning, herunder rindende øjne, diarré og opkast.

Heldigvis døde ingen af eleverne fra Zabihullah Esmati High School, men angrebet har fået mange forældre til at holde deres børn hjemme, rapporterer bl.a. det uafhængige journalistnetværk Institute of Peace and War Reporting, IWPR.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

morten hansen

Hvornår fiser den ind?

Hver eneste gang, vi hører om nye trusler mod vores civilisation og ISÆR: hver eneste gang vi hører om terroristerne og i ganske særlig ISÆR-hed, når vi hører om Al-Qaeda (arabisk for ‘databasen’), så ved vi, at der bliver placeret et nyt fokuspunkt for massebedrag, frygtmageri, manipulation, intervention, informationskrig og statsunderstøttet gangstervirksomhed.

Og det er altså ingen statshemmelighed: Al Qaeda er skabt, financieret, trænet, rekrutteret og brugt af CIA. Alle oplysninger kan findes på nettet. Der findes endda sider på Pentagons enorme website, der tydeligt fortæller om det. Alle burde vide det, men ingen taler om det. Medierne er tavse som graven. Det er tabu.

Når nogen nævner det, hører man ganske almindelige mennesker sige sætninger som: ‘Ja-ja, konpirationsteorier har vi jo nok af’, eller: ‘Ja, der vil jo altid være mennesker, der ser spøgelser’. Ganske almindelige, uvidende mennesker gør sig frivilligt til mundstykker for for en propagande fra en ganske lille, men til gengæld skrupuløs og grådig international magtelite. Og ja, der findes fantasibaserede konspirationsteorier. Men der findes også en massiv bunke fakta om konspirationer, korruption, hemmelige dagsordener, svindel på statsniveau, historieforfalskning, disinformation i mainstream-medierne og spinn-de-luxe.

Hvad er en konspiration? Kære venner, fat det! Det er netop den metode, hvormed magthavere og manipulatorer ALTID har styret sig igennem denne verden. Det blev standardmetoden i prototypen på alle fascistiske imperier siden romerne. De satte det i system. Og nej, fascisme er ikke opfundet af Mussolini, han trak på en 2000 år gammel velafprøvet praksis.

At konspirere vil sige, at minimum to personer stikker hovederne samme og aftaler noget, som offentligheden ikke får noget at vide om, men som til gengæld har seriøse konsekvenser for denne offentlighed = alle os andre. Behøver vi at sige, at disse konsekvenser sjældent er af den godartede slags.

De Bush Jr. efter 9/11 fremførte sin personlige = officielle konspirationsteori om Al Qaeda og Osama bin Laden, hvilket resulterede i Irakkrigen, Afghanistankrigen, krigen med terror, stækkelsen af den amerikanske forfatning med undtagelsesregler, overførelsen af enorme summer til det militær-industrielle kompleks, finanskrise og bail-outs (bankpakker) med yderligere overførsler af enorme pengesummer til et sort hul, som bank’sterne ikke behøvede at gøre rede for - altså da han fremførte sin ‘konspirationsteori’ - den om de 19 langskæggede ørkenbanditter, der fløj tværs igennem verdens med sikre overvågningssystem og lige lukt ind i to skyskrabere, der faldt sammen i frit fald = uden modstand, hvilket ingen stålkonstruktion nogensinde har gjort før i verdenshistorien … så er det pga. Al Qaeda og deres påståede aktiviteter.

Al Qaeda, kære venner, som CIA financierede, uddannede og rekrutterede i slut-70’erne og start-80’erne for at gøre livet surt for russerne, der dengang havde okkuperet området!

Anstødet til Irakkrigen var som bekendt Bush, Blair og Fogh - manden, der blev belønnet med en slutstilling i Altlantpagten for lang og tro løgn og røvslikkeri af de store drenge - anstødet var løgnagtige påstande om kemiske våben og andre ‘masseødelæggelsesvåben’.

Har Taleban så kemiske våben. Yeah, why not?! Dem har de så ikke fra fremmede, men fra dem, der støttede dem, uddannede dem og hyrede dem. Det er i øvrigt de samme, som hældte et ukendt antal tons kemikalier ned over Vietnam i 70’erne. Det er de samme, som har ønsket at destabilisere hele regionen for at beskytte olieledningen fra de Kaspisiske Hav til det Indiske Ocean. Det er de samme mennesker, der kanaliserer profitten af opiumsproduktion / -handel. Under Taleban var den reduceret til 10%, under de nuværende ‘demokratiske’ herskere er den tilbage på 100%. Behøver vi at sige, at handel med drug-big-time er et af de mest indbringende foretagende i denne verden? Det var det også i Den Gyldne Trekant under Vietnamkrigen.

Så der er altså lækket rapporter om kemiske våben. ‘Man’ har placeret en rapport. Vi reagerer på denne rapport. Der træffes politiske, militære, økonomiske beslutning på baggrund af rapporten. Vi forarges. Vi bakker op. Politikere tilkendegiver, der sker nye tiltag og kampvogne og kanonbåde rykker frem.

Modellen er vel-afprøvet. Den hedder ‘Model Rigsdagsbranden’. Der sker et-eller-andet, der ser farligt ud. En trussel toner frem. Folk reagerer. Magten tilbyder en forklaring og sin hjælp. Men det koster. Det koster penge, offervilje og afgivelse af frihedsrettigheder. Det koster også menneskeliv. Det koster ofre at nå frelsen. Og det må vi forstå.

Og det forstår vi så. Hver på vores måde. Der er også nogen, der har forstået, at 3. Verdenskrig ER startet.

Og man bør vel heller ikke forbigå, at når nu besættelsesstyrkerne er så militært overlegne, så er der måske ikke andet at gøre for at få dem smidt ud end at ty til beskidte midler?
Og at hver gang vi foretager en ny invasion af et land for demokratiets skyld, så tilskynder vi i vores uretfærdige fremfærd modstanden til at blive stadig mere beskidt, jo mere overlegent vi fører os frem.
Alt det her med selvmordsbomber var jo ikke noget almindeligt før imperiet begyndte at føre sig frem med doktrinen om at det er helt i orden at invadere ethvert diktatur, som ikke passer i vores kram, for demokratiets skyld.
Men hvad ovenstående artikel om kemiske våben angår iøvrigt, så er det da indlysende at nu må vi gå helt anderledes håndfast til værks (destroy it in order to save it).

So, lessee, if we leak this to wikilieaks, then because it comes from wikilieaks people will believe it, and support us....

Chris David Bonde Henriksen

Hvor er det dog interessant at konstatere at U.S.A's fjender er Talibans venner her i denne tråd!

USA har ikke 'skabt' al-Qaida !

Stop dog det historieløse 'i-hvor-kan-jeg-bare-gennemskue-sammenhængen'-VRØVL.

AlQaida er en Hedjazisk højre-nationalistisk bevægelse fra Saudi-Arabien, hvis oprindeligste mål var at vælte Riyad-styret, flytte hovedstaden til Mekka og udråbe et kalifat. Lederen var en rigmandssøn, Osama, som vi alle kender. Hans far var og er oliemagnat, og iøvrigt en bekendt af George Bush Sr.

De muhajedinner i Afghanistan, som USA sponsorede under den kolde krig var også en højre-nationalistisk bevægelse, hvis forhold til kalifatisme var og er adspredt. Bin Laden jr. er måske nok på et eller andet 'tålt' ophold i Afghanistan, -- måske !! Men Taliban har ikke meget andet med al-Qaida at gøre end Dansk Front havde med den forsvundne irakiske hærchef i Sorø.
Oops - der var måske basis for endnu en sammensværgelses-historie...... ja man skal ikke komme for godt i gang :-D

Chris David Bonde Henriksen

@ Martin Jensen

"Min fjendes fjende er min ven".

Det skal fremstå som en nyhed at de bruger kemikalier?

De startede med at bruge kemiske våben i firserne.

Der var tale om en landmine?

martin jensen - den forstår jeg ikke helt - men tak for smileyen .. heh

@ chris henriksen:
“Min fjendes fjende er min ven”.

Chris, det er da godt, at du selv kan analysere dybden af din påstand højere oppe i spalterne.

Der er også andre varianter, såsom 'enten er du med os eller mod os' - primært har sådanne udsagn til hensigt at udviske alle nuancer, hvilke vel ellers normalt anses for væsentlige i en saglig debat?

Chris David Bonde Henriksen

@ Bob Jensen

Hvorfor tror du at U.S.A. støttede Saddam Hussein i i 1980'erne? Eller Mudjahedin i Afghanistan i samme periode?

Tja, mon ikke det havde nogen at gøre med at Saddam førte krig mod Irans præstestyre og Mudjahedin mod Sovjetunionens besættelsesstyrker?

"Den, som ikke er med os, er imod os" er jo et andet selvfølgeligt udsagn. Ved du monstro, hvor det stammer fra?