I blev advaret, I hørte ikke efter

Mandag indledes i Durban næste runde i den tilsyneladende endeløse række af klimatopmøder. Mens troen på resultater er svag, er sammenhængen mellem global opvarmning og den humanitære katastrofe på Afrikas Horn stærk. Og vi får mere af det samme, hvis der ikke handles nu, advarer forskere
Moderne Tider
26. november 2011
I ly. Meget af den regn, der falder, er så voldsom, at den bidrager mere til erosion og ødelæggelse end til frugtbarhed.

I ly. Meget af den regn, der falder, er så voldsom, at den bidrager mere til erosion og ødelæggelse end til frugtbarhed.

Jakob Dall

Alle gode gange 17. Når alverdens lande på mandag mødes i Durban, Sydafrika, under FN’s auspicier, er det 17. gang siden 1995, man træder sammen for at bevæge sig nærmere en effektiv fælles strategi til bekæmpelse af den globale opvarmning og de menneskeskabte klimaændringer. Det første møde, COP1, fandt sted tre år efter 1992-vedtagelsen i Rio de Janeiro af FN’s klimakonvention. På COP3 i Kyoto, Japan, vedtog man i 1997 Kyoto-protokollen, der pålagde i-landene — minus USA, som ikke ville — visse CO2-reduktionsmål for tiden frem til 2012. Siden har man arbejdet på en global aftale for tiden efter 2012 og omfattende alle lande, en aftale, der skal sikre klimakonventionens mål om at afværge ’farlige klimaforandringer’.

Den forpligtende aftale skulle være indgået på COP15 i København i 2009, men det kiksede fatalt, og det vil heller ikke lykkes på COP17, der løber fra mandag og frem til 9. december. Forventningerne til denne 17. conference of the parties er på forhånd i bund.

Og det selv om de seneste måneder har budt og stadig byder på grum anskuelsesundervisning i, hvad den fortsatte belastning af atmosfæren med drivhusgasser kan forårsage af ødelæggelse og lidelse. Og det på selv samme kontinent, som klimaforhandlerne mødes på.

»Titusinder af mennesker er døde siden april, og dødsfaldene forventes at fortsætte de kommende måneder,« skriver f.eks. analyseenheden FSNAU under FN’s fødevare- og landbrugsorganisation i en aktuel status for det hungerramte Somalia, hvor ekstreme klimaforhold ledsages af væbnet konflikt. I det nordlige Kenya, det sydlige Etiopien og Djibouti fortsætter bølgen af sult, sygdom og nød.

Både når det gælder evnen hos internationale beslutningstagere til at reagere på nødsituationen på Afrikas Horn og til at forebygge, at en sådan opstår som konsekvens af klimaændringer, synes kun én konklusion mulig: I er blevet advaret, og I har svigtet.

Som udtrykt af Anne Mette Meyer, klimarådgiver hos Dansk Røde Kors:

»Denne katastrofe var forudset. Alle vidste, det ville ske. Der var bare ikke nogen, der gjorde noget. Der var advarsler igen, igen og igen, og der skete ikke noget.«

Man kan gå tilbage til adskillige rapporter og analyser fra det seneste tiår for at se skriften på væggen. Tag f.eks. en rapport om klimaudviklingen i Kenya fra den amerikanske regerings bistandsorganisation USAID dateret 2006:

»Det nordlige Kenya er blevet alvorligt påvirket af tørke gennem de seneste syv år, med alvorlige tørkesituationer i 1999, 2000, 2004 og 2005-06. Tørke plejede at forekomme hvert tredje år i gennemsnit, men er nu blevet så hyppig, at det på det nærmeste opfattes som det normale i det nordlige Kenya. Man kan ikke længere regne med, at forudsigelige regntider og tørre sæsoner sikrer tilstrækkelig græsning og vand til hyrdefolkene i den tørre tid.«

I oktober samme år skrev FN’s humanitære organisation OCHA:

»Siden starten af 2006 har Kenya lidt under en lammende tørke, ødelæggende oversvømmelser, udbrud af dødelige sygdomme, samtidig med at man har givet asyl til mere end 22.000 nye flygtninge. Enhver af disse katastrofer ville i sig selv have været nok til at presse nødhjælpskapaciteten til det yderste. Nødhjælpssituationerne opstod i hurtig rækkefølge og ramte ofte de samme mennesker, så konsekvenserne af kriserne blev forstærket.«

Sørgeligt

Derefter følger en beskrivelse af problemerne, som ord til andet og tal for tal synes identisk med problembeskrivelsen i Kenya netop nu: En alvorlig humanitær krise som følge af udebleven regn, op til 70 procent af hyrdefolkenes kvæg og andre dyr døde af tørst og mangel på græsning, 3,5 millioner mennesker med behov for humanitær hjælp.

Den aktuelle katastrofe på Afrikas Horn, hvor langvarig tørke nu mange steder er afløst af hidsig nedbør og ledsagende oversvømmelser, er ikke bare del af det nye ekstreme klimamønster, men også konkret forudsagt af klimaeksperter.

»Dette er virkelig et sørgeligt år,« siger klimaforskeren Chris Funk i en samtale med Information.

Funk er stifter af forskergruppen Climate Hazard Group på University of Santa Barbara, Californien, og siden 1999 central ekspertrådgiver i Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), der for USAID søger at forudse, hvad der er på vej. Siden 2005 har Chris Funks gruppe publiceret videnskabelige artikler om, hvad der sker med klimaet og nedbørsforholdene over Østafrika, og i sommeren 2010 udsendte gruppen en alarmmelding om, at regionen kunne være på vej til endnu en alvorlig tørkesituation. Og ganske som frygtet af forskerne svigtede efterårsregntiden i 2010.

»Udsigten til hungersnød vs. overlevelse afhang herefter af forårsregnen. Det blev april uden regn. Det blev maj uden regn. Og vi frygtede det værste,« skrev Funk i en kommentar i august måned i år i det videnskabelige tidsskrift Nature, hvor han endnu engang advarede om den katastrofe, som nu var under fuld udfoldelse.

»Ikke siden en million mennesker døde i Etiopien og Sudan i 1984 og 1985 har verden set et sådant potentiale for hungersnød, som den gør nu med fødevarenødsituationer under udvikling i Somalia, Etiopien og Kenya. Men skønt den aktuelle katastrofe i Østafrika er frygtelig, så var den ikke uventet,« noterede klimaforskeren, der også i juni via FEWS NET havde advaret nok engang:

»Dette er den alvorligste fødevare-nødsituation i verden i dag, og den humanitære indsats er utilstrækkelig.«

I juni syntes verdens medier og verdensoffentligheden imidlertid at have andet at gå op i, og mange internationale nødhjælpsorganisationer vurderede på det tidspunkt, at der ikke var muligt at rejse penge via storstilede indsamlingskampagner til fordel for Østafrika.

»Det lyder måske kynisk, men der er ikke gode billeder i en tørke, før den er blevet til en decideret sultkatastrofe. Vi husker alle billederne fra 1985 med udsultede børn og døde dyr, men indtil videre kan tørken på Afrikas Horn ikke mønstre den slags billeder, og forhåbentligt kommer den heller ikke til det,« sagde Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors, til Information i begyndelsen af juli. Men billederne kom — og de tages fortsat i regionen — og kampagnerne rullede omsider i gang.

P.t. kæmper såvel Røde Kors som mange andre organisationer i døgndrift for at afhjælpe nøden blandt de i alt 13 millioner mennesker på Afrikas Horn, der har haft eller stadig har behov for humanitær hjælp: mad, vand, husly, medicinsk behandling.

Men så længe den menneskeskabte opvarmning af atmosfæren fortsætter, ligner det en Sisyfos-kamp.

Regnen falder over havet

»Vi mener, man bør planlægge efter, at de eksisterende tørkefænomener fortsætter eller intensiveres. Det virker begrundet at forlænge de aktuelle tendenser for de næste 10-15 år,« siger Chris Funk.

Han forklarer de klimatiske mekanismer, der gør Afrikas Horn til en af den globale opvarmnings mest udsatte brændpunkter.

»Vore observationer viser, at Det Indiske Ocean gennem de seneste 60 år er blevet opvarmet to-tre gange hurtigere end det tropiske, østlige Stillehav. Denne voldsomme opvarmning fører til øget fordampning, opstigning af den varme luft og nedbør, når den varme luft møder køligere luftlag.«

Luften bevæger sig på disse breddegrader mod vest, men opvarmningen betyder, at nedbøren falder tidligere, end den ellers ville have gjort, dvs. over selve Det Indiske Ocean. Så når den varme luft når frem til Østafrika, er den mere eller mindre tømt for regn. Derfor den tilbagevendende, forstærkede tørke.

»Vi ser en sådan ændring i stor skala på grund af klimaændringerne, og det vil bringe hyppigere tørke,« siger Chris Funk.

Han påpeger, at de overordnede klimamodeller, som er brugt af FN’s klimapanel IPCC i den seneste statusrapport fra 2007, ikke er indrettet til at give nedbørsprognoser for enkeltregioner.

Modellerne har faktisk sagt, at Østafrika kan forventes at blive vådere i takt med klimaændringerne — ikke mere tør som påvist i Funks mere detaljerede og målingsbaserede studier.

»Jeg støtter IPCC’s arbejde stærkt, men panelets modeller opfanger ikke den stigende fordampning og nedbør over havet,« siger han.

Chris Funk fortæller, at mange langsigtede udviklingsplaner for Østafrika har været baseret på forventningen om mere, ikke mindre, nedbør i fremtiden.

»Det kan føre til udvikling og ekspansion af landbrug i områder, der i virkeligheden vil blive mere tørre. Vi mener, man bør planlægge efter, at de eksisterende tørkefænomener forstærkes,« siger han.

Ligesom Funk understreger Røde Kors’ Anne Mette Meyer, at den regn, der faktisk falder, nu kommer mere uforudsigeligt.

»Den kommer meget voldsommere og i kortere perioder. En voldsom regn, der vælter ned og skyller, hvad der måtte være af frugtbar jord, væk, har man ikke meget ud af,« siger hun.

»Den kraftige regn kan forstærke erosionen, og når man som nu har svækkede dyrebestande som følge af den forudgående tørke, kan den også føre til øget sygdom. Denne regn er ikke en udelt velsignelse,« siger Funk.

I Kakuma i den hårdt ramte Turkana-region i det nordlige Kenya følger forstkandidat Boaz Ekirv fra den tyske bistandsorganisation GIZ udviklingen på det jordnære plan. GIZ er bl.a. involveret i træplantning i Turkana.

Boris Ekirv forklarer, hvordan mange mekanismer spiller sammen og gradvist forværrer situationen.

»Før tørken forværredes, baserede Turkana-folket sig helt på deres dyr — kvæg, geder, får og kameler — som de traditionelt vandrer med. Nu er en stor del af dyrene døde, og det presser mange til at vende sig til den eneste anden umiddelbare kilde til indtægt: produktion af trækul baseret på områdets vegetation. Tidligere var der her i området et tæt vegetationsdække. I dag er det blevet svært at finde tørt træ, så nu går folk også efter den friske vegetation. Det er en ond cirkel,« siger han med henvisning til, at ødelæggelse af plantedækket gør det sværere at holde på fugtigheden og sværere at sikre ny plantevækst og græsning til Turkana-folkets dyr.

Det hænger sammen

Anne Mette Meyer nævner en øget befolkningstæthed i Kenya og andre steder på Afrikas Horn som en yderligere komplicerende faktor.

»Der er blevet mange flere mennesker, der skal finde sig til rette på den samme plads. Det udløser de konflikter mellem forskellige grupper, som i dag præger regionen. Før kunne en nomadefamilie måske bevæge sig 100 km med sin flok af dyr — nu er den begrænset af konflikter og kan måske kun bevæge sig 20 eller 50 km i et tørkeramt landskab, der byder på færre græsningsmuligheder.«

Konklusionen for fagfolkene er, at den livstruende udvikling på Afrikas Horn kun kan rulles tilbage, hvis der både handles lokalt og globalt. Der skal både tages initiativer til at øge de lokale befolkningers modstandskraft mod klimaændringerne og samtidig træffes internationale beslutninger, der kan bremse selve den globale opvarmning.

»Vi har erfaret, at problemerne kommer hurtigere, end vi tror. Samtidig gælder, at vi alle er forbundne i den moderne verden — gennem klimaet og gennem markedssystemerne. De valg, vi træffer på de overordnede økonomiske niveauer, påvirker nogle af verdens fattigste hyrdefolk. Man kan ikke videnskabeligt dokumentere en sammenhæng mellem, at jeg kører i min bil i USA, og at nogle i Afrika ikke får regn i næste uge. Men sammenhængene eksisterer,« siger Chris Funk.

Boaz Ekirv formulerer det omvendt.

»Klimaændringerne er et globalt anliggende og en fælles udfordring. Når der plantes træer her i Turkana, er det faktisk også en hjælp til at sikre et gunstigere klima i USA.«

På Afrikas Horn slås man lige nu konkret for overlevelse. Hvorvidt fornemmelsen for denne virkelighed trænger ind til forhandlerne på COP17 og i løbet af de kommende to uger slår igennem i ambitiøse beslutninger, kan man i lyset af den hidtidige COP-proces have sine tvivl om.

Chris Funk påpeger det ironiske i, at verdenssamfundet de seneste måneder har måttet hælde milliarder af dollar i akut nødhjælp for at sikre de tørkeramtes overlevelse, hvor pengene burde gå til at skabe såvel langsigtede løsninger på klimaproblemet som øget modstandskraft og nye muligheder for de berørte folk.

»Formår vi ikke det, må vi forberede os på, at det, vi oplever lige nu, vil ske igen og igen,« siger han.

Informations rejse til Afrikas Horn er gennemført med tilskud fra Folkekirkens Nødhjælp og Udenrigsministeriet

COP17: Mens de snakker i Durban

De globale klimaforhandlinger fortsætter fra mandag med COP17 i Durban, Sydafrika.

På forhånd er forventningerne helt i bund — ingen forventer sig gennembrud hen imod den forpligtende internationale aftale, der kan beskytte planeten mod tiltagende global opvarmning. Så mens der tales, fortsætter klimaforandringerne og med dem de høje omkostninger for opvarmningens ofre.

Frem for som sædvanlig at placere sig som tilskuer til COP-processen er Informations klimamedarbejder Jørgen Steen Nielsen og fotograf Jakob Dall rejst til Afrikas Horn, til de gennem flere år tørkeramte områder i det nordlige Kenya, hvor klimaflygtninge og hyrdefolk fortsat betaler prisen for politikernes passivitet.

Følg serien i Information, mens COP17 står på

Seneste artikler

 • Kan 50 millioner mennesker ændre livsform?

  12. december 2011
  Millioner af mennesker på Afrikas Horn kan ikke fortsætte det liv, de har levet i århundreder. Klimaændringerne gør det umuligt. Spørgsmålet er, om de skal leve videre på nødhjælp eller kan finde en ny livsform, dikteret af hvad andre har gjort ved den fælles atmosfære
 • Klimaregningen er sendt til de fattigste

  10. december 2011
  FN’s internationale klimatopmøde i Sydafrika blev igen et eksempel på, at verdens ledere trækker en nødvendig klimaaftale i langdrag. I Etiopien kan hyrdefamilien Basayee se frem til flere døde kreaturer og tomme maver
 • Klimaet er ikke den eneste skurk på Afrikas Horn

  7. december 2011
  Det er ikke kun klimaforandringernes skyld, at Afrikas Horn er ramt af massiv hungersnød. Problemerne skyldes også, at områdets nomader har svært ved at finde balancen mellem deres traditionelle livsform og moderne krav. Det er tid til selvransagelse — også blandt de humanitære organisationer
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

..og ska vi så ikke lige nyde de to advarsler, hvis fatteevnen så ellers rækker til det.

World Scientists' Warning to Humanity (1992)
“We the undersigned, senior members of the world's scientific community, hereby warn all humanity of what lies ahead. A great change in our stewardship of the earth and the life on it is required, if vast human misery is to be avoided and our global home on this planet is not to be irretrievably mutilated.”

Millennium Ecosystem Assessment (2005)
“At the heart of this assessment is a stark warning. Human activity is putting such strain on the natural functions of Earth that the ability of the planet’s ecosystems to sustain future generations can no longer be taken for granted.”

Så spørgsmålet er vel......har du børn? Og vil du at de skal overleve?

Jordens vegetation er gradvis blevet reduceret over de seneste aartusinder. F.eks da rommeriget faeldede store skovomraader for at ekspandere deres imperie, eller da invadererne araberer drev horder af hovdyr igennem nordafrika og dermed eroderede nordvest sahara. Der har efter al sandsyndlighed vaeret store skovomraader hele vejen langs den nordafrikanske kyst og nogle forskere mener ligefrem at sahara har vaeret bevokset selv i historisk tid. Det nye er saa dobbeltmoralen i at koere rundt i sin bil i Usa og vide at det forudsager toerke i Oestafrika, hvis det ellers er hvad Chris Funk mener. Har foskere ikke i fortiden advaret imod at en bestemt adfaerd ville foere til at uskyldige stammer ville blive udrydet?Maaske er det bare noget vi bliver noedt til at vaenne os til. Med den nuvaerende livsstil paa jorden er der ikke plads til saa mange mennesker?Befolkningstallet og dens tilvaekst er ikke baeredygtig uanset klima, og kynisk set kan man sige at nogen af os bliver noedt til at give vej for andre. Skal menneskeheden redes paa jorden er den noedt til at beskaeres. Pointen er at ved at nedbringe fossilafbraeningen vil befolkningstallet alligevel skulle formindskes, da befolkningstilvaeksten paa jorden (overbefolkning) kun er sket p.gr af fossilafbraening, kul, olie osv. Saa det er ligesaa kynisk at begraense co2udledning, da det det ogsaa vil faa konsekvenser for befolkningstallet, medmindre man tror paa en eller anden mirakelteknologi, som saa skulle kunne redde os alle. Den har vi hoert og troet paa foer. Dette er blot en kommentar og jeg har ingen loesning paa problemmet , men vi skal laere at tjene hinanden og give afkald paa en masse materielt begaer(som computerskaermen du kigger paa nu), hvis det skal kunne lykkedes at undgaa disse katastrofer igen og igen. Lev staerkt, doe ung.

Peter Ole Kvint

Jordens klima er mere gunstig for mennesker og andre landdyr, jo varmere jordens klima er. Og jo koldere klimaet bliver, jo mere liv flytter der ud i havet. I de sidste tre tusende år er klimaet blevet både mere ustabilt og generelt koldere, med stadigt korter varme perioder. Dette kender man fra tidligere mellemistider, vor det var overgangen til en ny istid.

Når nomaderne i dag sulter så er det fordi de bedste græsgange bliver opdyrket. Det er den gamle kamp imellem Kain og Abel. Imellem nomaderne og bønderne. Det moderne samfund med politi og skøder er indretter til bønderne. Men Afrika er de fleste steder bedst egenet til nomader, fordi der er så store områder som ikke kan op-dyrkes.

Peter Guldmann: Er det klimabenægteri v2.0? Giv romerriget skylden?

Originalt - men noget vrøvl.

Marianne Mandoe

Se... endnu et tilfælde hvor det viser sig at IPCCs "Modeller" er både upræcise og mangelfulde.
Trist, men sandt.

Og jeg er nødt til at give Peter Ole Kvint ret.
Ørkendannelse er "business as usual" i den sidste del af en mellem-istid.

Vegetationen må reetableres over store dele af verden - og det vil koste enorm menneskelig indsats uden tanke på det umiddelbart "profitable" der kommer ud af denne indsats.

Selve tidspesrspektivet i vore dagers samfund er bare så sørgelig utilstrækkelig, ved at det er baseret på årsregnskaberne i den globale økonomis "business as usual". Nu bør vor art straks være gammel nok til at ha lært ldenne lektion, efter flere hundre år med nitidige videnskabelige undersøgelser og erfaringsmateriale. At la være å handle rationelt i møde med de moderne kriser, er intet mindre end infantilt, og så langt der i fra vor arts potential værdig.

så længe der er et rart sted hvor den 1% kan leve ufortrødent er de ligeglade med afrikas horn

Ja, det ser desværre sådan ud, Bob. På tide at avvæbne dem...

Selv når IPCCs modeller undervurderer et aspekt af klimaforandringerne er det føde for Marianne. Go figure.

Vi, de rige lande samt nogle af de næsten rige lande, har:

pengene, teknologien, infrastrukturen til at lave om p´å situationen.

Hvad er det så vi mangler for at gøre det i praksis?

Måske skulle vi fokusere mere på at udvikle de elementer der mangler for at løse problemerne. Det hjælper ikke med konferencer hvis resultat på forhånd er kendt. Det er spild af ressourcer som kunne bruges langt mere konstruktivt.

'Ørkendannelse er “business as usual” i den sidste del af en mellem-istid.'
I bedste fald er denne bemærkning udtryk for en dyb inkompetance - i værste ond vilje mod at forstå

Denne kamps - denne krigs ofre - overgår i antal og lidelse alt hvad der ellers foregår på denne klode.

Vores stilfærdige kamp består i, at vi tavse og stoiske holder på vores privilegier og i, at vi tåler - hvad vi tilsyneladende legende let gør - at andre dele af verden omdannes til opholdssteder, der i funktionalitet ikke lader nogen kz-lejr noget tilbage. Og hvis følgefænomener viser sig som tilfældige sorte ansigter i synkefærdige både ved Middelhavets sydvendte kyster. Overflade fænomener der er så dybtgående, at isbjerges flydeevne i den sammenhæng må sammenlignes med flamingokugler.

@Lars Dahl:
Kan ikke siges bedre
Om noget vil denne katastrofe åbne vores øjne - måske for sent desværre - for at vi alle er i samme båd.
Nu lider de på Afrikas horn - senere kommer turen til os

@ Ole Falstoft
@ Lars Dahl

Der er nok en del sandhed i det I skriver. Men det ville da være godt, hvis vi kunne se nogle perspektiver uden defaitisme :-). Undskyld ordvalget.

Hvad er jeres bud på, hvordan den efterhånden store stemme for klimaløsninger kommer ud? Jeg er bange for, at vores situation tidligere i disse tråde er blevet sammenlignet rammende med lemmingekultur.

Gys.

Nytter det noget at huske på, at Danmark har været der før? Sandflugten gennem de senere århundreder blev faktisk bekæmpet og det blev jo en succes. Det har krævet store ofre og mange penge, alligevel har vores forfædre gjort det.

Det kan vi gøre igen.

Det er interessant, at man er nødt til - surprise, surprise - at læse Berlingske Tidende for at læse nogetsomhelst om Climatgate, nu i version 2.0.

Altså hele svindelnummeret om menneskeskabt global opvarmning og 'giftstoffet' CO2. Altså hele mega-spinn-tricket, som der nu tjenes kassen på via en enorm industri.

Det må skyldes, at en af Informations dummeste og dermed mest fordummende journalister hedder Jørgen Steen Nielsen, og at han på sin egen måde er blevet en del af den internationale industri / religion (religion har altid været en effektiv måde at lænse folk for penge), der har vokset sig op omkring denne svindel, som ganske mangler solid videnskabelig underbygning.

Det er pinligt og sørgeligt, at den såkaldte venstrefløj er nemmere at narre og mere bagstræberisk end den såkaldte højrefløj, hvor der tilsyneladende er en del, der har gennemskuet tricket. På samme måde ser man nu venstrefjøjen kaste sig hovedløst i den degenererende og korrupte EU-projekt for tiden, men der er voksende - og berettiget, realistisk modstand mod det blandt såkaldte højrefløjsvælgere. EU er et af hovedorganerne for den enorme korruption, der har vokset sig op om CO2-kvoter.

I udlandet ser man den samme trend. En Obama overhaler for tiden Bush-administrationens krigsliderlidighed indenom med 200 kilometer i timen. Den amerikanske venstrefløj blev taget ved næsen, big time!

Og var det ikke demokraten og løgneren, Al Gore, manden der forfalskede videnskabeligt materiale, så det underbyggede det korporatistiske svindelnummer om global opvarmning. 31.000 videnskabsfolk underskrev en protestskrivelse, der på det kraftigste frabad sig at blive citeret for at 'Videnskaben' nu var enige om, det global opvarmning var et rent menneskeskabt fænomen, og at CO2 var forurening. Hvor blev den skrivelse af i medierne?

Al Gore 'kom lige til' at bytte rundt på timingen i den parallelkurve med opvarmning og CO2, han jonglerede med i det oppulente powerpointshow, han har tourneret verden med. Den kurve, Al Gore stjal og manipulerede viste oprindeligt, at CO2-indholdet i luften er 800 år BAGEFTER den globale opvarmning og er derfor et RESULTAT af samme!

Hvornår tør en avis som Information beskæftige sig med det politisk ukorrekte felt af svindel, der er foregået på dette felt, i IPCC, på East Anglia Universitetets klimaafdeling? Hvornår ser vi en journalist med nosser, hjerne, retfærdighedssans og uafhængighed nok til at vove sig ind på dette emne?

Det bliver ikke Jørgen Steen Nielsen, for han er alt for indfedtet i gastågerne. Og faktisk tror jeg på sin vis, man godt kan kalde CO2 - en af planetens livsnødvendige og essentielle forudsætninger for liv - for et giftstof. Det har som emne og begreb forurenet vores bevidsthed, vores viden om naturen, vores miljødebat OG vores hæderlighed.

Og så har det perverteret vores forståelse af, hvorfor afbrændingen af fossilt brændstof er en af største svøber for menneskeheden - nogensinde. Menneskabt global opvarmning er opfundet af de selvsamme mennesker, der ikke ønsker en seriøs debat og dybdegående forståelse af dette betændte emne.

https://sites.google.com/site/paradigme2010/facts-om-global-opvarmning

http://www.corbettreport.com/corbett-report-radio-019-climategate-2-0/

http://joannenova.com.au/

Blæst i den danske sandkasse er en ting; vi flyttede os jo bare, der var plads nok, men der findes ingen steder at flytte hen når det er den globale klimaforandring det handler om. Og det er måske hjælpeligt at huske på at Cro Magnon og Neaderthal uddøde fordi de ikke var i stand til at tilpasse sig følgerne af klimaforandringer. De var godt nok dumme, hva :o) er vi?

Det findes en glimrende foredrag af William Rees som hedder "Is humanity inherently unsustainable". Det sammenfatter menneskets udfordringer fremover vel.
Filmen findes bl.a. på følgende adresse.
http://citizenactionmonitor.wordpress.com/2010/06/13/is-humanity-inheren...

Niels-Holger Nielsen

Katastroferne er forudsete. Alle de magter, som sætter en kæp i hjulet for drastiske CO2-reduktioner er skyldige i folkemord. Og det er kun begyndelsen.

Det militærindustrielle kompleks, de store korporationer, den fossile industri, verdens rige, kyniske spekulanter, reklamebranchen, individualismen, frihedsfanatikerne, hierarkierne, reaktionære partier, medløbere og øjentjenere, kort sagt hele det profitdrevne kapitalistiske tabernakel er skyldige i folkemord af 1. grad.

Alt andet er udenomssnak, kapitalistisk propaganda, eller sabotage (klimabenægteren morten hansen, fx)

Niels-Holger Nielsen

Multinationals skew climate change policy: report

Corporations exert 'undue influence' on the issue in both Canada and the U.S., Greenpeace charges

"Carbon-intensive corporations and their networks of trade associations are blocking policies that aim to transition our societies into green, sustainable, low risk economies," said the report, writ-ten by Greenpeace staff from around the world, based on national lobbying registries and other public records from government and industry.

"These polluting corporations often exert their influence behind the scenes, employing a variety of techniques, including using trade associations and think-tanks as front groups; confusing the public through climate denial or advertising campaigns; making corporate political donations; as well as making use of the 'revolving door' between public servants and carbon-intensive corporations."

Read more: http://www.vancouversun.com/technology/Multinationals+skew+climate+chang...

Anders and.kjaer.
Begrebet klimabenaegteri er noget vroevl, med eller uden v2.0. Jeg benaegter ikke klima. Hvis du mener om jeg benaegter at klimaet aendrer sig p.gr. af menneskabt co2 udledning er svaret : ved det faktisk ikke , jeg er ikke ekspert, er du? Min paastand er, at befolknings eksplosionen paa jorden kun har vaeret mulig i kraft af fossilbraendstof som kul , olie osv. og hvis du reducerer den afbraending vil der endten skulle findes en erstatning eller ogsaa vil vi blive noedt til at undvaere alle vores materielle forbrugsgoder. Jeg tror ikke nogen af dem er sandsyndelige inden for en naer fremtid hvilket kun efterlader en mulighed : befolkningsreduktion. Praecis hvad pointen med artiklen jo ogsaa er. Den mener, at der er et direkte bevis for at vores overforbrug af resurser kan siges at udsulte og i vaerste fald tilintetgoere dele af oestafrikas befolkning. To ting om det: 1) Jeg synes ikke med rimelighed at hverken Chris Frank eller andre som Joergen Steen Nielsen naevner i artiklen paaviser den direkte sammenhaeng. 2) Man skal passe paa at ikke hele diskutionen kommer til at dreje sig om at vi alle skal foelle en enorm skyldfoelelse, fordi vi som paastaet ved vores goeren er massemordere paa Afrikas horn. Men situationen er slem, sikkert ogsaa slemmere end vi vil erkende , men selv med gigantiske reduktioner i co2 udledning, er der stadig stor sandsynlighed for at vi vil opleve mennesker bukke under uden naturlig afgang.

Niels-holger nielsen.
"det profitdrevne kapitalistiske tabernakel" er det ikke os alle? Maaske med undtagelse af Niels-Holger Nielsen selv.

Flemming Leer Jakobsen

Den menneskabte globale opvarmning som følge af CO2 er aflivet

Professor Bob Carter udtaler i en video, at klimateorien om den menneskeskabte globale opvarmning er aflivet.

Ifølge den vil mere co2 i atmosfæren giver højere temperaturer. Men de sidste 8 år har temperaturerne været statiske, mens co2 i atmosfæren er steget med 4 %.

Altså er den klimateori aflivet.
Se videoen her:
http://www.denmarkonline.dk/1/2011-47-professor-bob-carter-afliver-klima...

"Klimaforskerne" er vore dages dommedagsprofeter i stil med det der kunne ses før årtusindeskiftet med et skilt, hvor der stod "Jorden går under imorgen". "Klimaforskerne" er bare en mere rafineret udgave & har mere præg af en religion end videnskab.

I realiteten danner den baggrund for øget profit, hvor forsikringsselskaberne uden modstand nu kan hæve præmierne på grund af klimaet.

Samtidigt burde der sættes fokus på Al Gores selsskab i London, der formidler salg af co2 kvoter mod behørig provision. Han tjener godt på http://klimaloegnen.dk

At Fns Klimapanel hævder at kunne forudsige klimaet i år 2100 burde få alarmklokkerne til at ringe - selv hos en doven journalist.

En lille, næsten undselig reklame står i malplaceret kontrast til ovenstående artikel i den trykte avis.

Nederst i højre hjørne af begge dobbeltsider opfordres man af Strandstræde Keramik: 'GØR HVERDAGEN SMUK' med afbildning af smuk keramisk kunst.

Under et meget stort billede af den liggende, akut underernærede Akuuta Elilim, som er på flugt med sin familie.

Under et stort billede af en kvinde med et barn, som søger ly for regn under et klæde - det tomme blik i kvindens øjne siger mere end tusinde ord.

Ak ja, ulighed i sørgelig relief.

Menneskeskabt eller ej - hvad skal vi tro på? Og hvad forskel gør det, hvad vi tror på?

Jeg tror på, at egoisme og grådighed er bæstet, som skal tæmmes. Vores egen, altså.

Vores overforbrug driver en glubsk fortæring af ressourcer og af menneskelighed. Vores jeg-har-ret-til levevis ønsker ingen at tage op til efterretning.

Måske det er tid, at vi stopper med at søge efter syndebukke og tager ansvar hver for sig.

Niels-Holger Nielsen

Vibeke Carøe

Fej for egen dør, synes dit forslag at være. Det er et nobelt og etisk forsvarligt forslag. Sådan meget generelt set. Jeg har hørt forslaget fra mange venner og bekendte, og betragter det efterhånden snart som en dårlig undskyldning. Hvis der skulle være fornuft i den slags forslag, ville det eneste reelle være at vi hver for sig hævede vores løn hver den 1. og brændte halvdelen af de knitrende sedler af hjemme ved sofabordet. Gør det eller hold dine nyttesløse forslag for dig selv.

Det er utroligt som almindelige løn- og forbrugsslaver er blevet bildt ind, at de har nogen som helst indflydelse på noget som helst som enkeltpersoner. Denne latterlige antagelse bygger på, at vi er blevet bildt ind, at vi selv har været med til at vælge det samfund, som vi lever i. Strengt taget er det blot et særligt latterligt udslag af den individualisme, som rider vores samfund og vores klode som en mare. Stem og køb dig til fællesskab, empati og solidaritet. Vorherre bevares.

Organisering, politisk aktion og civil ulydighed er det eneste, tabernaklet har respekt for.

Vi er allerede for sent ude til at afværge konsekvenserne af klimakatastrofen, men vi kan endnu nå at begrænse dem. Men det sker kun igennem benhård kamp mod det kapitalistiske system, som er parat til at tjene penge på hvad som helst, inklusiv civilisationens undergang. Hvis vi ikke indenfor en tidsramme på fem til otte år har sat profitsystemet stolen for døren, så kan vi kigge i Kraks Vejviser efter et værdigt liv for vores efterkommere.

Denne ulykkelige trang til individualisme og accept af hierarkier, som kapitalisterne har påtvunget os ved utallige aktioner, regler og propaganda, er roden til alt ondt i en verden, hvor vi alle er afhængige af hinanden.

Solidaritet, fællesskab og målbevidst modstand er det eneste, der skiller menneskeheden fra barbariet. Hvis det ikke går temmelig hurtigt med at genetablere disse klassiske dyder fra arbejderbevægelsen, så går det slæt ikke.

Hvem tør se et nyfødt barn i øjnene?

"Katastroferne er forudsete. Alle de magter, som sætter en kæp i hjulet for drastiske CO2-reduktioner er skyldige i folkemord. Og det er kun begyndelsen.

Det militærindustrielle kompleks, de store korporationer, den fossile industri, verdens rige, kyniske spekulanter, reklamebranchen, individualismen, frihedsfanatikerne, hierarkierne, reaktionære partier, medløbere og øjentjenere, kort sagt hele det profitdrevne kapitalistiske tabernakel er skyldige i folkemord af 1. grad.

Alt andet er udenomssnak, kapitalistisk propaganda, eller sabotage (klimabenægteren morten hansen, fx)"

Beklager men forøgelsen af drivhusgasser er primært drevet af befolkningernes behov for en højere levestandard samt flere forbrugsgoder. Det er for nemt at give skylden på de 'onde' firmaer og politikere når virkeligheden er at det eneste man behøver at gøre for at se den skyldige i drivhusgasudledninger er at se i spejlet.

Det er os alle sammen som er skyld i klimaproblemerne ikke kun nogle få 'onde' og kyniske personer.

Niels-Holger Nielsen

Thomas Dahl

Jeg taler ikke om 'onde' og kyniske personer. Jeg taler om et system, som tvangsmæssigt medfører hvad vi ser i på Afrikas Horn. Dette system har så nogle agenter. Men det kunne lige så godt være dig, som det kunne være mig. Det lønnes godt, og man kan altid finde nogen, der vil. Vi er jo kun til en vis grad herre over vores egen skæbne. Ikke desto mindre opretholdes systemet igennem vores daglige gøremål, hvilket betyder, at det er noget vi selv skaber. Det er alt andet en hensigtsmæssigt med den nuværende kurs. Altså må vi gøre noget andet. Dette andet kan ikke være andet end at tage magten over maskineriet, så vi kan få brudt de tvangsmæssige cirkler, som vi træller rundt i, og som vi absolut ingen indflydelse har på. Hvem har ønsket krise? Hvem har ønsket klimakatastrofe? Ingen. Dog er de her. Og det er de fordi nogle få tjener rigtig mange penge og får rigtig meget magt, ved at opretholde det dysfunktionelle system. Ikke fordi du og jeg bruger de penge vi tjener. Oven i købet på varer, som vi ikke har haft den mindste indflydelse på hvordan bliver produceret. Din opfattelse er lidt endimensional. Jeg kommer til at tænke på en historie, som en ven fortalte mig. "Einstein var ude at køre i tog og faldt i snak med en madpassager. Denne, som var af den lidt for joviale type, trak sin pung frem og hev et fotografi af en kvinde ud af den. "Det er min kone", sagde han, og viste Einstein billedet. Hvortil Einstein svarede: "Synes du ikke, at hun er lidt lille og flad?""

Ja, sådan er der så meget.

F.eks. er der klimademonstration i København på lørdag. Her kunne vi måske få nogle gode bud på løsningen af miseren fra Enhedslisten, NOAH, eller nogle af de fagforeninger, som er med til at anbefale demonstrationen og stiller med talere.

Der kommer også andre talere, men man skal lægge mærke til, at de ikke anbefaler de samme løsninger, og at de alle er ude efter dig som samfundsindivid, og ikke som forbruger og lønslave.

Du tror jo heller ikke selv på, at vi alle er skyldige i klimaproblemerne, vel? Hvis du gør, så må du lide af storhedsvandvid.

Enten må du have det rigtigt skidt eller rigtig dårligt, når du forbruger din velerhvervede hyre. Så vidt jeg kan se, er det under alle omstændigheder et fedt. Vi har ikke en menneskealder til at løse disse problemer. Folk dør allerede om ørerne på os.

Niels-Holger Nielsen

Din ualmindeligt nedladende affærdigelse synes at handle mere om din egen frustration og afmagt, end et reelt svar på det, jeg faktisk skrev.

Jeg har vel lige så megen ret til at ytre mine tanker, som du - uden at blive mødt med latterliggørelse.

Mit budskab var langt fra dine 'latterlige' fortolkninger om at brænde sin løn og trang til individualisme.

Men bliv du bare i illusionen om, at pompøse skriverier om protest, revolution og oprør her på nettet, vil gøre nogen særlig forskel. Specielt her på information.dk, hvor vi sagtens kan sidde og blive enige om løsningen på det skrækkelige bæst, kapitalismen.

Tror du selv på, at den revolution og oprør, der overhovedet kunne komme på tale i vores lille smørhul, nogensinde ville blive af betydeligt omfang?

Der er SLET IKKE tilstrækkeligt mange i det danske land, som tager det alvorligt nok. Så længe flertallet har råd til sidste nye Ipad, udskiftning af bilen hver fjerde år til en splinterny model og charterrejsen hver sommer, er der sgu ikke nok til at mønstre et opgør med de slemme kapitalister. For de griner da hele vejen til banken, så længe vi bare må eje lidt mere, lidt nyere, lidt smartere.

Det er DET, der gør mit nyttesløse forslag latterligt: At du kun vil råbe og skrige på civil ulydighed og nedgøre værdien af det stille oprør, som starter ved os selv, hver enkelt af os.

For HVIS vi er mange nok, som solidarisk og fælles nægter at fodre CO2-udslippet - eller udpiningen af ressourcer eller udnyttelsen af lønarbejdere i lande uden nogen form for beskyttelse - med vores efterspørgsel, kunne de 'onde' kapitalister jo ikke sælge deres varer.

Du og jeg har forsvindende lidt magt over andet end vores tanker og vores egne penge.

Og dem, der har flere penge, har mere magt. Det har JEG accepteret - har DU?

Det er stadig en magt, vi lader dem få. Og du har ret - vores såkaldte demokratiske valg er efterhånden et cirkus. Styret af dem, der har råd til at finansiere de medier, politikere, spindoktorer og 'meningsdannere', som tjener deres interesse.

Se, det er her, de danske lønslaver lader sig fordumme af massemanipulation via medierne. Og så sluger de ukritisk al propaganda om liberalismens frihedsforegøglende fortræffeligheder.

Så organiser du - eller jeg - det stille effektive oprør først, for det andet er en utopisk, omend smuk, illusion.

Hej Jørgen Steen Nielsen.

I 2007, da IPCC fik Nobelprisen troede man at det nu skulle/ville regne i stride strømme - what happened?

"Chapter 11.2.3.2:

The increase in rainfall in East Africa, extending into the Horn of Africa, is also robust across the ensemble of models, with 18 of 21 models projecting an increase in the core of this region, east of the Great Lakes."

Niels-Holger Nielsen

Vibeke Carøe

Jeg forstår stadig ikke "det stille effektive oprør". Hvad består det i og hvorfor er det effektivt. Hvordan bruger du dine penge på en måde, som gavner 13 millioner sultende på Afrikas Horn, ikke bare i nødhjælpssituationen, men også således at disse CO2-relaterede tørker ikke opstår, for slet ikke at tale om at de bliver hyppigere?

"Jeg tror på, at egoisme og grådighed er bæstet, som skal tæmmes."

Kan du forklare hvorledes dette bæst er skyldig i klimakatastrofen? Hvordan tæmmes det. Hvor har det sin rod?

"For HVIS vi er mange nok, som solidarisk og fælles nægter at fodre CO2-udslippet - eller udpiningen af ressourcer eller udnyttelsen af lønarbejdere i lande uden nogen form for beskyttelse - med vores efterspørgsel, kunne de ‘onde’ kapitalister jo ikke sælge deres varer. "

Hvis du ikke vil uddybe dette, så forbliver det sort snak for mig.

Mener du, at vi skal have varedeklarationer a la: "Denne vare er fremstillet i en sweat-shop i Indonesien. Hvis du køber den, støtter du fortsættelsen af slavearbejde. Hvis du ikke køber den, gør du en slave til tigger"? Eller denne: Disse dejlige økologiske grønne asparges er dyrket i Chile og fløjet ind, så du kan nyde dem næsten friske. Hvis du køber dem, bidrager du til den CO2-forurening, som årligt koster hundredetusinder livet - et tal der er voksende. Hvis du undlader at købe dem, så får Chile en dårligere handelsbalance, og kommer måske i gæld til IMF og WB. Det kunne gå så galt som i Grækenland."? Eller denne: "Hvis du køber denne charterrejse til Grækenland hjælper du de betrængte Grækere ud af deres dårlige økonomiske situation. Hvis du ikke køber den, bliver danske piloter og dansk kabinepersonale arbejdsløse, men du undgår at blive CO2-synder."?

For min skyld gerne, men så lad os sammen stille det som et krav til ny markedsføringslov. Men det forekommer mig nu mindre dilemmagtigt at brænde noget af lønnen af og leve på et eksistensminimum, hvis man insisterer på, at det her er en individuel kamp, som alle kæmper med deres samvittighed, hvis de har en.

Nu beskylder du mig godt nok for at være nedladende, men hvad med den her:

"Der er SLET IKKE tilstrækkeligt mange i det danske land, som tager det alvorligt nok. Så længe flertallet har råd til sidste nye Ipad, udskiftning af bilen hver fjerde år til en splinterny model og charterrejsen hver sommer, er der sgu ikke nok til at mønstre et opgør med de slemme kapitalister. For de griner da hele vejen til banken, så længe vi bare må eje lidt mere, lidt nyere, lidt smartere."

Hvordan bliver de stakkels mennesker lige så kloge som dig, ved at du tager ansvar for dig selv?

Det er ikke for at være retorisk, jeg forstår det simpelthen ikke.

"Tror du selv på, at den revolution og oprør, der overhovedet kunne komme på tale i vores lille smørhul, nogensinde ville blive af betydeligt omfang?"

For hver dag, der går bliver smørhullet mindre attraktivt for flere og flere mennesker, især eftersom der skæres ned på ydelser eller arbejdet forsvinder. Se, så er der nogle, som ikke kan deltage i kampen mod klimaet, for de skal bare have noget at spise, og det skal være det billigste - uanset hvordan det er produceret. Tror du, at DK for evigt vil være et smørhul under de herskende betingelser? Vi skal jo ud og konkurrere med kineserne på lønnen, hvis kapitalen får magt som den har agt.

I øvrigt så råber og skriger jeg ikke. Jeg argumenterer og betragter mine medmennesker som værende modtagelige for argumenter. Frem for alt siger jeg ikke til dem, at de skal gå hjem og bekæmpe deres egoisme, før vi kan finde ud af noget sammen.

peter guldmann:
Vi kan nemt blive enige om, at vi har et overbefolkningsproblem, men det er også alt. Dit vrøvleri om romerriget og arabernes græssende kvæg er bare for useriøst.

@Vibeke Carøe:
Din løsning er, at vi løser problemet med selve problemet: Forbrugerisme.

Og du vil løse dette på individuelt niveau. Kan du ikke se, hvor håbløst det er? Uden kollektiv handling har vi ikke magten. Magthaverne ønsker netop intet højere end at vi står alene, for alene er vi sårbare (der er en grund til, at en strategi hedder "del og hersk"), ukoordinerede, svage og lette at manipulere.

Så tror jeg mere på Niels-Holger's vej, revolutionen. Kun ved at tage magten tilbage, kan vi håbe at få indflydelse på vores samfund og fremtid.

Men Vibeke, jeg vil gerne give dig ret i, at det ikke bliver Danmark der bliver afgørende i det kommende slag. Dertil har vi det stadig for godt og er stadig for ignorante.

Amerikanerne er derimod ved at vågne op, og det er det vigtigste der er sket i min levetid.

Sören Tolsgaard

Det er en forvrøvlet retorik Niels-Holger Nielsen har gang i.

Skulle hensynet til en sygelig samfundsordens overlevelse legitimere, at vi køber slaveejerens produkt? Lad om nødvendigt slaven blive tigger og bananrepublikken kollapse: Det kunne jo være, hvad der skal til for at ændre på tingene.

Køb først og fremmest lokale produkter, og hvis du køber langvejs fra: Vær såvidt muligt opmærksom på, at produktet er certificeret, både mht. miljø- og arbejdsforhold. Hvis transportsektoren bliver slanket, er det kun et plus for kloden.

At flere bliver arbejdsløse, eller at arbejdet må deles mellem flere, betyder faktisk, at vi er nærmere målet om et samfund med større frihed. Det har de individer, som lammes af udsigten til individuel handling, desværre altid været tilbøjelige til at glemme, og derfor fortsætter forbrugerismens blinde fremdrift mod katastrofen.

Individuel bevidsthed er en sund basis for kollektiv handling.

Niels-Holger,

jeg er ikke hellig og lever ikke hver dag i stress over at skulle tjekke, om alle mine valg nu er politisk, økonomisk, miljømæssigt korrekt. Som jeg siger til mine børn, jeg advokerer ikke, at man bør bo i en papkasse under en bro i solidaritet med de fattige børn i Afrika. Det bliver de jo ikke mere mætte af.

Men derfra og så til at acceptere, at intet, jeg vælger i min lille private sfære, kan gøre nogen som helst forskel - DET er for vagt og i mine øjne bare en undskyldning for ikke at gøre noget.

Lidt som klimaforhandlinger, hvor ingen vil være med, hvis ikke alle er med! De burde kalde det COP OUT, ikke COP17.

Når jeg provokerende anklager dig for at handle/skrive ud fra frustration og afmagt, er det rendyrket projicering fra min side. Jeg har i årevis følt en overvældende frustration og afmagt over den selvtilfredse ligegyldighed, jeg har stået overfor, næsten helt alene med mine 'reaktionære' holdninger.

Jeg har været hende der den irriterende insisterende, debatlystne kværulant.

Hende der, som naivt tror på, at alle er født med evnen til at leve et aktivt, konstruktivt liv og evnen til at føle med andre mennesker, og at den evne nogle gange mistes.

Hende der, som de fleste med overbærende hovedrysten forsøger med al magt at forhindre i at ævle videre i et forsøg på at få dem til at tænke lidt ud af boksen.

Til at åbne øjnene og se vanviddet i vores hjernedøde accept af stort set alt, vi får puttet i hovedet fra medier og hinanden.

Fordi at tænke vil betyde at overveje, om min higen efter mere og større og bedre faktisk har konsekvenser for andre, både her i landet, men også globalt. Og om det hele overhovedet gør mig lykkeligere.

Fx: "Hvorfor føler jeg pludselig en trang til at købe bil nr. 2 magen til den første, fordi jeg ser naboens to ens hans-og-hendes bilpar i indkørslen?"

Deres fælles front har bestået i at betrygge hinanden ved at sige netop det, jeg hører dig sige: "Det gør da ikke en hujende forskel, om jeg kører i min bil eller tager cyklen, dropper den ene udlandsrejse om året til fordel for blot ferie (!), vælger grøntsager fra Danmark og ikke Chile - så længe alle andre ikke ændrer noget." JA - PRÆCIS. Medmindre mange gør det, så har du og de ret.

Mine børn synes, jeg er et komisk indslag, når jeg har lagt æblerne fra Israel tilbage på hylden og insisteret på, at vi skulle finde nogle fra oprindet i Danmark.

Eller når jeg censurerer Paradise Hotel eller Kongerne af noget eller et eller andet pinligt billede på de seje unge i Sunny Beach på vore tv-apparater - fordi jeg dog stadig kan bestemme her i huset.

Eller når jeg forsøger at forklare, hvorfor jeg har droppet stort set al tv selv - læser og ser kun nyheder på nettet, hvor jeg vælger, hvilke kilder - både fra den ene og den anden politiske lejr, både her og i udlandet - jeg ønsker nyhederne fra.

Eller når jeg forsøger at forklare, hvorfor jeg synes, at det er ok, hvis jeg skal betale mere til staten, hvis det betyder, at en anden familie, også selv om jeg ikke kender dem, ikke behøver at blive sat på gaden i fattigdom.

For de hører så sandelig nogle andre argumenter fra de andre børn(s forældre) - nemlig harme over at den dumme, røde regering nu vil koste os 20.000, så de spørger: 'Mor, kan vi så ikke blive boende her?'. Og: 'Mor, hvorfor må vi ikke se det/få det - det må/får alle de andre da?'.

Dog hører jeg dig samtidig sige, at du deler min bekymring for vores samfund, miljø, menneskelig, liv, så jeg mener at forstå, at vi dybest set ønsker samme forandringer - jeg mener blot, at det stille oprør er ligeså vigtigt, som den larmende revolution.

Så jeg vil gerne være med i din revolution, hvis den kommer - spørgsmålet er, om du vil være med i mit stille oprør?

Vedrørende 'lemmingeeffekten'
Det insinueres at vi ikke tænker selv men blot følger i halen på dem der løber i en bestemt retning

Nu er tegnene på klimaforandringenre så omfattende og alvorlige at man blot behøver at åbne øjnene for at indse problemets alvor - det er et spørgsmål om realisme ikke om 'lemminger'
Man skal være i besiddelse af en stor uvidenhed eller konsekvent lukke øjnene for realitererne for at mene andet.
Klimafornægtere er realitetsfornægtere

Jeg forsøger ikke at male fremtiden mere sort end
hvad der kan læses ud af tallene og de giver desværre ikke meget håb i øjeblikket. Men det kan da være at vi få vendt skuden i sidste sekundt.

Nogle på denne blog mener tilsyneladende at man frit kan vælge hvad man nu skal 'mene' om klimaforandringerne som om det drejer sig om at anmelde et stykke fiktion.

Det preller helt af på dem at der er bred konsensus blandt de forskere som forsker i fænomenet om realiteten af klimaforandringerne og den årsager

At tro at tusinde forskere som globalt har bidraget til
vores forståelse af fænomenet er galt afmarcheret eller direkte taler mod bedre vidende er så langt ude at det næppe fortjener større opmærksomhed hvis det ikke lige var fordi mange lader sig forvirre af den massive misinformation om emnet der foregår af olielobbyister og reaktionære kræfter

Magthaverne er uduelige. Vi kan meget bedre selv.

Niels-Holger Nielsen

Vibeke Carøe

Hvis du læser min profil, så kan du se, at jeg er førtidspensionist. Ingen steder brokker jeg mig over min personlige stilling eller størrelsen på min overførselsindkomst. Så, der er ingen, jeg er misundelig på. Hvad andre har, som jeg ikke har, rager mig en høstblomst. Jeg er gældfri og har været det hele mit liv. Kort sagt så lever jeg uhyre beskedent til daglig.

Jeg har aldrig købt noget fra Israel, og kunne aldrig finde på det. Jeg støtter boykot af israelske produkter. Jeg køber de fleste af min fødevarer som økologiske. Jeg har aldrig ejet en bil, en båd eller noget i den prisklasse. Hele mit liv har jeg kørt med offentlige transportmidler og på cykel, osv osv. Alt sammen meget bevidst fordi jeg i 40 år har været helt klar over, at vi er på en hel fejlagtig og skæbnesvanger kurs.

Jeg har, som dig, ofte været en sten i skoen på venner, arbejdskammerater og familie på grund af min idelige insisteren. Med mine børn er det gået fint, ingen af dem er blevet materialistiske.

Jeg kan bare ikke se, hvad det hjælper i det store billede (jeg gør, som jeg gør, af princip og for at kunne se mig selv i øjnene), med den tidshorisont vi har til rådighed, hvis civiliseret liv stadig skal være muligt på denne klode.

Men du har ret, jeg har altid været lidt larmende. Sådan er vi jo så forskellige.

Niels Holger Nielsen og Vibeke Carøe

Tak. I har ret. Begge to.

Sören Tolsgaard

@Niels-Holger Nielsen: Det var rart at høre, at du faktisk forholder dig overordentlig ansvarlig i forhold til dit personlige forbrug: Så bærer man ligesom lettere over med dine noget svulstige deklamationer :)

Niels-Holger,

Jamen, jeg havde på fornemmelsen, at vi slet ikke er så forskellige :)

Jeg ved også godt, at din og min lillebitte ideologiske indsats i hverdagen stort set intet udretter i det store billede. Min afmagt går dog på, at udsigten til eller håbet om en substantiel forandring og opgør med kapitalismens Juggernaut-hjul (for nu at bruge et udtryk fra Ole Thyssens artikel her i bladet).

Hvis disse krisetider får fleres øjne op for, at det eneste, vi reelt kan gøre her og nu, er de små ting - fx bestemme, hvor vi vil bruge vores penge og på hvad. Fx droppe bilen og bruge cykel og offentlig transport. Eller hvor det nu bedst passer den enkelte at udøve lidt magt.

Men selv Occupy-bevægelsen er jo ikke meget mere en et lille hik her i Danmark. Jeg kunne ikke engang finde noget som helst her i Aalborg.

Niels-Holger Nielsen

Søren Tolsgård

Har du en fordom om, at revolutionære mennesker per definition er uansvarlige?

Sören Tolsgaard

Næ, men verden har set nogle stykker af slagsen, hos hvem de kollektive paroler kun var en tynd fernis over et magtbegærligt ego.

Vel derfor mange i og for sig tiltrængte revolutioner løber af sporet. Når først man har sejret ad helvede til, viser det sig, at bannerførerne udvikler sig til lige så gridske magthavere, som de fordrevne.

Jeg har nok den overbevisning (eller fordom) at en indre revolution er den nødvendige forudsætning for en vellykket revolution i det ydre.

Niels-Holger Nielsen

Vibeke Carøe

Faktisk tror jeg, at du og jeg er overordentligt forskellige, på mange punkter, og muligvis uenige på endnu flere. Men, så vidt jeg kan se, så er vi enige om, at et eller andet må gøres ved den kurs, som vores samfund forfølger. Hvad, der må gøres, er vi nærmest lodret uenige om! Jeg ved ikke hvor du har lært den attitude, at vi med djævelens vold og magt skal være enige, selv om rigtig meget tyder på, at vi er uenige. Er det på et managementkursus i forbindelse med dit arbejde, eller er det fordi du flipper ud på NLP, eller har en coach, som anbefaler dig at gå til positiv psykologi?

Godt ord igen. Vi har behov for at klargøre vores opfattelser for hinanden. For kun hvis vi er nogenlunde sikre på os selv og ved, hvor vi nogenlunde har hinanden, tør vi handle sammen. Uden at lade os kujonere af alle de, som faktisk har magt over vores liv, så længe det varer. Her er vi igen ved en forbandet ting: Den herskende ideologi bilder os ind, at vi er herrer i vores eget liv, og at hvis vi ikke er, så er det fordi er vi tabere. Intet kunne være mere forkert. Opgiv den rådne ideologi, og bliv fri. Så kan vi se, hvem der er de små, når det kommer til stykket.

Jeg har meget til overs for dig, men fri mig for at blive omklamret af en falsk enighed - det fører ingen gode steder hen. Vi er nødt til at dele os efter anskuelser for at kunne finde ud af, hvilen vej vi kan gå sammen, og hvornår vores veje skilles, hvis det skulle komme så vidt. Det håber jeg ikke.

Jeg synes ikke at min ideologiske indsats i hverdagen er lille bitte, omend jeg synes, at den er for lille. Jeg synes både, at jeg er modig, og at jeg gør en relativ stor indsats, med de forudsætninger jeg har. Med de meninger, jeg har, som jeg aldrig gør en røverkule af, løber jeg dagligt en risiko for at blive udsat for lidt af hvert. Jeg er altid parat til at forsvare mine meninger og løbe en risiko for at blive buhet ud. Jeg tror også, at du har et potentiale for noget lignende.

Det er ok, at være uenige. Det er ok, at skælde ud. Det er ok, at være vred. Det er ok, at være fortvivlet. Det er ok, at være kærlig, men det er ikke ok, at være udglattende.

Vi står over for store katastrofer. Det handler ikke om hvor lidt, vi kan blive enige om, men om hvor meget vi kan blive enige om. Jeg kan forstå, at du ikke støtter kapitalismen, men lad os så sammen tage kampen op mod overmagten. Kampen foregår i dit indre, og den foregår i samfundet, men du kan ikke melde dig ud af den, hverken på den ene front eller den anden front. Hvis vi ikke har tillid til os selv og til hinanden som empatiske og målrettede mennesker, så vinder de sorte magter.

Alt sammen meget patetisk og højstemt, men hvad synes du, at klimakatastrofen kalder på?

Niels-Holger Nielsen

Søren Tolsgaard

Tak for skudsmålet.

Niels-Holger Nielsen

Søren Tolsgaard

Er der nogen, der har bedt dig om ukritisk at slutte op om noget som helst? Tør du vove pelsen, eller foretrækker du at lide varmedøden?

Har du tillid til den verden, som Mærsk, Chevron, Exxon, Koch Industries, Veolia, Suez, Monsanto, Cargill, og hvad ellers svineriet nu hedder, vil efterlade en beboelig klode til dine børn og børnebørn?

@ Niels-Holger Nielsen og Vibeke Carøe.

Kan I også blive enige med dem, der ikke vil vente på svaret før de handler.?

Prøv at hør Occupy-bevægelsens theme song No No Keshagesh.:

http://www.commondreams.org/view/2011/11/23-5

At de har taget Buffy Sainte-Maries sang til sig, giver mig et lille håb her i klimadebatten

Niels-Holger Nielsen

Holger Madsen

Vi er alle indianere i kampen mod Imperiet: We want our pastures back - now!

Hvad mener du med "svar før vi handler"? Vi har fået svar. Profitten står over alt andet. Er det svar nok for at handle? Hvis det ikke er, så glem det.

Soldier Blue er jo til at få tårer i øjnene af. Ak ja, hvem der kunne kombinere ungdommens styrke med alderdommens indsigt.

http://www.youtube.com/watch?v=tqaEdk4Jsko

http://www.youtube.com/watch?v=S8XNoIAjxuk

Niels-Holger Nielsen spørger.:

- Hvad mener du med "svar før vi handler."?

Nu skrev jeg ikke vi men de. Grunden til jeg bruger udtrykket "svar før de handler", er fordi jeg i en kommentar til artiklen - Man behøver ikke have et svar, før man handler - i Moderne Tider, blev gjort opmærksom på, at Occupay-bevægelsen havde gjort Buffy Sainte-Maries sang om den grådige orm til deres theme song. Og der er jo ingen der er i tvivl om, hvem den grådige orm er.

Jeg fik også tårer i øjnene, men det var fordi Occupy-bevægelsen bruger denne sang, bl.a. som svar på spørgsmålet - Hvad er det I kræver.?

Og det er her jeg kommer ind med, " Man behøver ikke et svar, før man handler / protesterer "

En lidt snørklet svar, men jeg håber du forstår det.

Holger Madsen:
Occupy ER svaret. Svaret på et spørgsmål, som ikke er formuleret endnu.
Svaret er i dette tilfælde som symptomerne hos et sygt menneske.

http://www.information.dk/283118
"Claude Levi-Strauss wrote that the prohibition of incest is not a question, an enigma, but an answer to a question that we do not know. We should treat the demands of the Wall Street protests in a similar way: intellectuals should not primarily take them as demands, questions, for which they should produce clear answers, programs about what to do. They are answers, and intellectuals should propose questions to which they are answers.

The situation is like that of psychoanalysis, where the patient knows the answer (his symptoms are such answers) but doesn’t know to what they are answers, and the analyst has to formulate a question. Only through such a patient work a program will emerge."

Niels-Holger Nielsen

AA

Tak for at gøre opmærksom på et link, som jeg har overset. Glæder mig til at læse det.

Sider