Læsetid 4 min.

Beskyttelsesrelationer

Studier fra Syditalien har vist, at det er utroligt svært at slippe af med returkommissionspraksis og vennetjenestekultur, når de først er blevet grundelementer i det politiske liv. Danmark er ikke Sicilien, men også her er det blevet almindelig god tone åbenlyst at ’trække på sit netværk’
Studier fra Syditalien har vist, at det er utroligt svært at slippe af med returkommissionspraksis og vennetjenestekultur, når de først er blevet grundelementer i det politiske liv. Danmark er ikke Sicilien, men også her er det blevet almindelig god tone åbenlyst at ’trække på sit netværk’
21. januar 2012

En fynsk kontorassistent blevet fyret i forbindelse med millionsvindel i firmaet. Ikke fordi hun selv var indblandet. Heller ikke fordi hun opdagede uregelmæssighederne og gik til sin nærmeste chef (der desværre for assistenten viste sig at være delagtig i svindlen og truede hende). Hun blev derimod fyret, fordi hun undlod at gå til firmaets direktør med sin viden, da hun frygtede, at han også var med i svindlen.

Kontorassistenten kan nu trøste sig med, at hendes trængsler ikke er unikke. En undersøgelse fra FTF viste for nylig, at fire-fem procent af de ansatte i både privat og offentlig sektor mener at have været vidner til — eller har haft mistanke om — kollegers økonomiske kriminalitet. Den slags tal er selvfølgelig lige så usikre, som kontorassistenten var, indtil chefen blev afsløret i groft bedrageri.

Dårligt arbejdsmiljø?

Nogle af de FTF-adspurgtes oplevelser med kollegers økonomiske transaktioner ville næppe tælle som kriminalitet ved en domstol. De ville blive betragtet som påfaldende ubalancerede gerninger af den slags, som ofte kaldes vennetjenester, personhensyn eller firmapolitik, og som kendes fra rigtig mange arbejdspladser. For kort tid siden fortalte pressen om lagerchefen i et grossistfirma, hvis ledelsen opfordrede hende til at »gå hjem og prøve at overtale« sin ægtefælle til at ændre nogle forretningsdispositioner, som stred mod grossistfirmaets interesser.

Ægtefællen var detailhandlende i samme branche, men ikke konkurrent. Ledelsen gjorde det klart for lagerchefen, at hun ville miste sit job, hvis ikke ægtefællen disponerede anderledes. Da ægtefællen fortsatte uanfægtet, blev afdelingschefen præsenteret for en ’frivillig fratrædelsesaftale’, der direkte var begrundet med ægtefællens dispositioner. Lagerchefen er nu sygemeldt.

Heller ikke den sygemeldte lagerchef er et unikt tilfælde. En undersøgelse viste for et par år siden, at hver tiende djøf’er inden for et år havde været sygemeldt på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø, blandt andet mobning. Både lagerchefens og kontorassistentens oplevelser kan sikkert rubriceres under dårligt psykisk arbejdsmiljø, hvis man betragter de korrumperede arbejdsforhold med psykologiske briller. Omvendt kan en del såkaldt dårligt arbejdsmiljø kobles til korrumperede arbejdsforhold.

Djøf-undersøgelsen giver også anledning til andre overvejelser. Hvordan havde de ministerielle medarbejdere det mon under departementschef Peter Loft og hans skatteminister Lund Poulsen? Og hvad med medarbejderne hos daværende forsvarsminister Søren Gade og hans rådgiver Jacob Winther? Var disse mon blandt de mange djøf’ere, der gik og led under dårligt psykisk arbejdsmiljø?

Har vi korruption i Danmark?

Sådan spørger organisationen Transparency International i et nyt studie. Organisationen definerer korruption som »misbrug af betroet magt for egen vindings skyld«. Den nye rapport formulerer sig forsigtigt, men sætter korruption i forbindelse med bestikkelse og returkommission, embedsmisbrug, mandatsvig, underslæb, bedrageri og hvidvaskning af penge.

Den konkluderer ikke noget entydigt, men nævner, at Danmark »i betydelig udstrækning har kunnet holde sig fri for dette samfundsødelæggende onde«. Det garanterer dog ikke, at vi også fremover kan fastholde en forholdsvis lav korruption i landet.

Rapporten udpeger en dansk tendens til hellere at ville regulere adfærd med uformelle normer end med kontrol og formelle regler. Det kunne også formuleres sådan, at man i Danmark stoler på god opførsel som garanti mod korruption. Men sådan nogle uformelle, men retlinede normer skal jo så videreføres og vedligeholdes, og det kræver en håndgribelig indsats, mener Transparency International, og foreslår, at visse regler strammes.

Der bør blandt andet være pligt til at oplyse, hvor store beløb der skænkes til de politiske partier og de enkelte politikere.

Beskyttelsesrelationer

Etnografiske studier af vennetjenester og beskyttelsesrelationer viser, at korrumperende politisk kultur ikke alene handler om penge, ejendom og gaver, men også om embeder og magt. Studier fra Syditalien har vist, at det er utroligt svært at slippe af med returkommissionspraksis og vennetjenestekultur, når de først er blevet grundelementer i det politiske liv. Mange syditalienske beskyttelsesforhold og vennetjenester er blevet betragtet som helt almindelig god opførsel, som for eksempel gudfar-relationer. Danmark er ikke Sicilien, men også her er det blevet almindelig god tone åbenlyst at ’trække på sit netværk’. Inden for det seneste halve års tid er det kommet frem, at mindst et par af vore indflydelsesrige politikere har mødtes med rockere og narkohandlere i anliggender, hvor vennetjenester — eksempelvis afbetaling af narkogæld — har været nævnt.

Med disse begivenheder i erindring kan det undre, at næsten hvert tredje medlem af Folketinget ikke vil give oplysninger om sine økonomiske interesser til tingets hvervsregister (to tredjedele af disse hemmelighedskræmmere er Venstrefolk). Ved en paneldebat om emnet i forrige uge erklærede Venstres Karsten Lauritzen, at »jeg er en af dem, der har nægtet at opgive. Ikke fordi jeg har så meget at skjule, men man kan ikke købe en politiker i Danmark. Man kan heller ikke købe et parti. Så det er sådan set irrelevant at vide«.

Norge og Storbritannien er tydeligvis uenige med ham, for de har langt større krav om åbenhed på området end Danmark. Venstre og Konservative er især meget forbeholdne over for at skulle offentliggøre private støttebidrag. Ved paneldebatten forklarede Konservatives Tom Behnke, der selv har oplyst sine personlige økonomiske interesser til Folketingets hvervsregister, at »politikere kan jo ikke blive købt til at have en holdning. Så skulle jeg kunne overbevise mig selv om, at pengene er mere værd end min egen holdning — og det kan jo ikke lade sig gøre. Tesen (hos Transparency International) er, at det er penge, der korrumperer. Men det er ikke sikkert.«

Bliv opdateret med nyt om disse emner

Prøv en gratis måned med uafhængig kvalitetsjournalistik

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Forsiden lige nu

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Lars Kristensen
Lars Kristensen

Et gyldent håndtryk kan vel godt kaldes korruption.

Hvad skal et gyldent håndtryk ellers være godt for, med mindre at det er en tak for noget givtigt for dem der sidder tilbage.

Brugerbillede for Kaspar Olsen

Er det f. eks "tak for sidst" eller "korruption" når de borgerlige politikere efter den politiske karriere begaves med bestyrelseposter eller andre godt lønnede stillinger uden noget større arbejdspres ? ?

Brugerbillede for Mansour Heydari
Mansour Heydari

I Danmark får man vist ikke et tilbud man ikke kan afslå, men man må klare en dødskamp for at finde vejen til det bedste tilbud!

Brugerbillede for Vibeke Svenningsen
Vibeke Svenningsen

Man burde også til på hele prækvalifitionsprocesser ved fx. større byggerier - luderture er bla. et udbredt fænomen.

Brugerbillede for Jesper Wendt

Vennetjennester er typisk korruption, så jeg ser ikke noget galt i det billede.

Mange gange er det små ubetydelige ting, men som en samlet helhed har det en størrelse. At ignorere problemerne, forstærker dem typisk.

Plus, det er altid lettere at se andres fejl.

Brugerbillede for Lennart Kampmann
Lennart Kampmann

I udlændingeservice havde de noget der var endnu værre end korruption, nemlig en administration, der tilsyneladende handlede ideologisk, baseret på egen fortolkning af love. Hvis bare der havde været korruption, kunne folk i det mindste købe sig vej til Danmark. Men nej, afvisningerne var ukorrumperbart indiskutable. For statsløse er korruption faktisk bedre end det nuværende system i Danmark.

Med venlig hilsen
Lennart

Brugerbillede for Robert  Kroll

Hvis man går f eks 30 år tilbage i tiden og sammenligner med situationen dags dato, så mener jeg, at vi er meget mindre "korrupte" nu end dengang.

Man er meget mere opmærksom på fiks fakserier idag og alt i alt , så er moralen blevet bedre - godt det samme.

Brugerbillede for Gorm Petersen
Gorm Petersen

Det der kaldes at "netværke" ender med at blive til korruption.

Mange danske job besættes f.ex. i dag gennem at man "netværker" i stedet for klassiske procedurer med ansøgning o.s.v.

At man næsten med sikkerhed ikke får den bedst kvalificerede, er det mindste problem (om end det lige nu giver Sydeuropa problemer - de har nemlig altid netværket, og det giver problemer med konkurrenceevnen at det ikke er kvalifikationer men tjenester og gentjenester, der bestemmer, hvem der får jobbet).

Det store problem er, at der nu er "tjenester mellem folk" - det er faktisk værre end at der er "penge mellem folk" fordi man bliver ved med at føle en pligt til at støtte/dække over en person, der tidligere har gjort en selv en meget stor tjeneste.

Forskellen på hvad der foregår på overfladen, og så de skjulte dagsordner bliver stadig større, og kriminelle organisationer er simpelthen nødvendige til at styre dette flow af skjulte tjenester og gentjenester.

Ordet "at netværke" burde være et fy-ord. I det mindste burde handlingen gøres strafbar.

Brugerbillede for Niklas Monrad
Niklas Monrad

Sikke en latterlig udvaskning af begrebet korruption. At det her inde finder mange støtter kan næppe undre, da det for manges vedkommende anses for suspekt at tjene til dagen og vejen alene ved at arbejde i en privat virksomhed ...

Brugerbillede for Niels  Mosbak

Når en anklager ved Københavns Politi placerer et sagskompleks mod nogle rockere i sin bil, uden for Politigården, og bilen derefter bliver stjålet - er der så tale om korruption, eller forbandet uheld?

Når den tidligere politidirektør i København kaldet "Perlemor", bliver gudmor for et af Mærsks skibe og får rejse mv. betalt, og derefter bliver begavet med et halscollier til en værdi af 70.000 kr. som hun nægter at aflevere, da det jf. reglerne for polititjenestemænd ikke er tilladt at modtage sådanne værdifulde gaver - og først da pressen går ind i sagen besinder sig, er det så korruption?

Når samme "Perlemor" i forening med den tidligere, nu på Grønland placerede rigspolitichef, har rod i regnskabet vedr. tjenesterejser, og uberettiget har modtaget vederlag - og der ikke rejses tjenestemandssager, hvorimod lavere rangerede polititjenestemænd rask væk suspenderes for mindre beløb vedrørende kørselsgodtgørelse, er det så korruption?

Når en chefpolitiinspektør direkte griber ind i anklagemyndighedens beslutningsproces, og forlanger medlemmer af Greenpeace varetægtsfængslede, da de har omgået hans sikkerhedsprocedurer, og er lykkedes med at komme ind til regenten og dennes gæster, for at demonstrere fredeligt for alverdens befolkning - er det så magtmisbrug?

Når politiet uberettiget anholder 900 mennesker og ikke er i stand til at underbringe disse, så de uskyldigt anholdte, hvor der ikke kan rejses sigtelse mod nogen, må tilbringe adskillige timer i frostvejr siddende på jorden i "futtog" - er det så magtmisbrug?

Når man som klager over uberettiget anholdelse, har fået medhold i byretten, dernæst risikerer at politiet endevender ens personlige liv, for at styrke deres egen sag i Landsretten, er der så tale om magtmisbrug?

Det var lige et par ting der randt mig i hu...

Brugerbillede for Heinrich R. Jørgensen
Heinrich R. Jørgensen

Niels Mosbak:
"Når den tidligere politidirektør i København kaldet “Perlemor” "

Umiddelbart før Perlemor blev udnævnt til politidirektør, havde hun gjort vennerne en stor tjeneste i sit foregående job.

Et tilfælde?

Brugerbillede for Jens H. C. Andersen
Jens H. C. Andersen

Det handler vel om hvor grænsen er, og ''det gode'' eller noget...
Når jeg hjælper min ven med fx at flytte, så er det en god vennetjeneste, og håber ikke at nogen ser det som korruption (det skulle lige være flytte branchen, lol).

John Houbo Pedersen:

Dansk modvilje mod korruption er ved at fejle???

Brugerbillede for Jesper Wendt

Politikernes virke er jo interessant i denne forbindelse, og ikke mindst netværket til lobby organisationer, doneringer m.m.

Så det er da åbenlyst, hvem denne mainstream modernisering af 'netværk' gavner. Om det så forholder sig sådan, vides ikke.

Det er nok ret udbredt, samtidig med alvoren om den hårfine grænse udviskes.

Måske jeg skulle sælge turpas til Vridsløselille, der er massere netværk.

Brugerbillede for Nic Pedersen

Transparency Internationals målestok for forskellige landes korruption er perceived corruption, hvilket vil sige, at målestokken har den naturligt indbyggede fejlkilde, som er graden af godtroenhed og naiv autoritetstro, hvilket nok kan forklare en hel del af Danmarks normalt pæne placering! ;-)

Brugerbillede for Kenneth Sand

Suzanne Bjerrehus, tidligere MF for Konservativt Folkeparti, i ”Mads og Monopolet”, P3, lørdag d. 22. januar, 2011, i debatten om Henriette Kjærs (MF, K) rod i privatøkonomien:

"Da jeg var hos Konservative, VAR der problemer med creditcards! Det kan være en sikkerhedsrisiko.

Der er jo mange politikere, der er på lønningslisten i private virksomheder, der får store pengebeløb for det ene og det andet..."

Jotak, jeg tror ikke vi kan sige os helt fri for politisk korruption her i lille Danmark...

Brugerbillede for Søren Lom

For øvrigt er sammenligningen noget vrøvl, fagbevægelsen består af vælgere som har sluttet sig sammen for at fremme deres synspunkter, firmaer har ikke stemmeret, og deres formål er ikke politisk, men at tjene penge.

Brugerbillede for Lars  Poulsen

Glem alt det der med nogle lidt dyre julefrokoster eller nogle rejsebillag osv.

Den rigtige korruption det er når f.eks. Maersk får tildelt hele driften af den eneste havn i Irak. Mon ikke de skubbede lidt til nogle politikere for at få gang i den lille krig der?

Brugerbillede for torsten hvas

øhhhh Karen Lise Salamon lektorat i bagkataloget?

hvem gav hende spaltepixelplads, den her passus er direkte idiotisk

Kontorassistenten kan nu trøste sig med, at hendes trængsler ikke er unikke. En undersøgelse fra FTF viste for nylig, at fire-fem procent af de ansatte i både privat og offentlig sektor mener at have været vidner til — eller har haft mistanke om — kollegers økonomiske kriminalitet.

hvorfor i al helvede skulle hun trøste sig ved - hvis det er korrekt - andre er korrupte?

har kun skimmet resten af indlægget, men det er vist mere egnet til facebook end information

Brugerbillede for Lars B. Jensen
Lars B. Jensen

At Mærsk kan betale store beløb til de partier hvis ledere senere forærer dem olien til spotpris, er det værste udtryk for korruption vi har i Danmark.
Når Bendt Bendtsen er færdig med sit retræte job i EU får han garanteret også flere lukrative bestyrelsesposter i Mærsk kontrollerede selskaber, så får han også personligt noget ud af at have foræret vores allesammens værdier væk.

Brugerbillede for Erika Grann

Morsom artikel. Jeg mener hele ideen med at mistænkeliggøre folks netværk er tåbelig; jeg mener hvis jeg hjælper min svoger med hans ERP system (han er selvstændig tømrer, men ikke en ørn til computer) så er det efter loven sort arbejde da jeg er IT professionel.

At Karen Lise Salamon på den her måde vil mistænkeliggøre folks bekendtskabskreds og gøre det til noget kriminelt synes jeg er langt ude.

Forresten så vil jeg sige til dem der skyder på LO, så er der én oplevelse i mit professionelle liv, der afgjorde at jeg aldrig ville være medlem af en fagforening (står dog i A-kasse): Jeg havde et stort fagforbund som kunde og var på besøg i København på deres hovedkontor op til jul. Der stod et kolossalt antal kasser vin i deres kantine og jeg spurgte om mange af deres medlemmer havde jubilæum eller tilsvarende. Svaret var at det var lokalafdelingernes gaver til de ansatte på hovedkontoret, det år var det blevet til 52 flasker vin til alle de 113 ansatte.

På min oplysning om, at firmajulegaver da kun måtte være på (det tidspunkt) 500 kr. uden skatteindbetaling, fik jeg at vide at det skam også var overholdt, max 500 kr. fra hver lokalafdeling.

Jeg kan huske jeg tænkte "Hvis det her er arbejdersolidaritet, så har arbejdsgiverne ikke noget at frygte". Siden har medlemstallene da også kun gået én vej for de store forbund, hvilket virker fuldt forståeligt og fuldt rimeligt.

Nå ja, i regnskabet? Ja, I gættede det, kontoen for "Personalepleje og udd.". Hvilket nok var valgt med omhu, for hvilket medlem under ikke deres fagforeningsrepræsentanter efteruddannelse så de er skarpe til overenskomstforhandlingerne?

Brugerbillede for Brian Pietersen
Brian Pietersen

dette lands største problem er egoisme og manipulation, og dette vil helt sikkert føre til at det ender i ting der er værrer.
Det er allerede igang, jeg synes jeg hører rygter.. c¨,)

Brugerbillede for M  M

Hvis det fx foregår i Tyrkiet kaldes det KORRUPTION. Foregår de i Danmark hedder det netværk, og vennetjenester mm.

Måske derfor topper vi listen på verdensplan som et land, hvor den slags ikke foregår.

Selverkendelse er en svær ting.

Ord kan gradbøjes, og de sidste 10 år er vi blevet rigtig gode til det takket være VKO.

Brugerbillede for Stig Henriksen
Stig Henriksen

Et godt sted for en korruptionsgravergruppe at stikke spaden i jorden, kunne være at finde ud af om grunden til DSB's langmodighed med Ansaldo-Breda i IC4 skandalen skyldes en eller anden form for returkommision, eller om de bare er glade amatører...og gerne inden cirkus mili (som er glade amatører) beslutter sig for at købe nye helikopetere af Agusta.

Brugerbillede for Olav Bo Hessellund
Olav Bo Hessellund

Om der findes korruption i Danmark?

Ja, selvfølgelig gør der det – hvad tror I ellers, de laver i Konkurrence- Forbrugerstyrelsen?
http://www.kfst.dk/om-os/opgaver/

- og når det gælder det offentlige, kan det anbefales at besøge Rigsrevisionen
http://www.rigsrevisionen.dk/composite-38.htm

- samt ombudsmanden
http://www.ombudsmanden.dk/

Men det er naturligvis kun de former for korruption, der opdages, som findes på disse sider.

For en ordens skyld: Ikke alle sager, der behandles disse steder, handler om korruption, ligesom dette ord heller aldrig anvendes i beretningerne.

Brugerbillede for Hugo Barlach

Naturligvis har artikelforfatteren en klar pointe i, at man man i DK har en tendens til at omdøbe den indbyggede korruption her til lands. Dels fordi den overvejende borgerlige presse er med på, at lade de samme politiske kommentatorer gøde grunden for deres egne "sandheder" om tilstandene herhjemme, så jobbet er sikret dagen efter; dels fordi samme ensidige presse har sine egne fordele af, at gentage politiske nødvendigheder, som ikke stemmer overens med den den erfaring, som den enkelte gør sig i underdanmark.

Sværmen af led, som distancerer individet fra sin egen virkelighed er med andre ord en akcepteret del af den politiske vilje til pleonasmer (forskønnende omskrivninger), som hærger samfundet. Man kalder det for spin-kultur. Politisk korrekthed, om man vil. Protesten er blevet suspekt og noget, som automatisk udstiller den enkelte som kværulant.

Det kalder man i samfunds-filosofisk forstand imidlertid også for en åbenlys system-insufficiens. Altså et problem for udviklingen af det moderne demokrati, som skulle være kendetegnet af viljen til mere end magt. Man skal ikke længere en til 18-hundredetallet for at se markeret, at vilje til liv blev lanceret som protesten imod en systematisk magt-tænkning. Og altså imod den form for tænkning, som satte magt-forholdene i højsædet.

Tendensen har siden bredt sig til, at man nu f.eks i den økonomiske retorik har gen-indvolveret sig med forhåbningen om, at man kan sætte verden på formel. Og så bilde sig selv ind, at man endeligt har forstået den. Det var håbløst for henved 200 år siden, og er det stadig idag...

Hov, der løb idehistorikeren vist af med mig. Mmm, savle, mmm...

Med venlig hilsen

Brugerbillede for Filo Butcher

Findes der korruption i Danmark?

Drøm videre hvis du tror det ikke gør.

Hos os er korruptionen i stor omfang reguleret af lovgivning og endda institutionaliseret. Den har fået mange navne og facetter og fordi den er omfavnet af lovgivningen dukker den ikke op i de internationale statistikker.

Forskel mellem os og mange andre lande med korruption er omfang og struktur af lovgivningen. Den er meget bedre struktureret hos os end i de fleste andre lande.

Så, fandeme ja, korruption findes i lille Danmark, og endda i en omfang der kan gør en helt svimmel.

Og ja, jeg vil gerne uddybe det. Har bare ikke tid lige nu.

Brugerbillede for Lars Hansen

Er det bare mig, eller har artiklen skiftet overskrift?

Men mht. korruption, så består dansk politik ikke af andet.

Man korrumperer folkestyret i form af ubetinget og trofast støtte til Rothschilds 'fractional reserve' banksystem. Og så snart en politiker tilgodeser økonomisk vinding eller en eller anden virksomheds tarv fremfor folkets vilje, bliver folkestyret korrumperet.

Indfør direkte demokrati. Så fjerner man lobbyismens potentiale, da magten nu er spredt ud over befolkningen.

Brugerbillede for Mikkel Fabrin
Mikkel Fabrin

Man skal da ikke have oplevet meget inden for kommunalpolitik og hvordan en kommune træffer beslutninger og uddeler støtte for at vide der findes korruption og vennetjenester i stor stil !

Sådan er det i hvertfald i Holbæk

Brugerbillede for Jens Falkesgaard
Jens Falkesgaard

Er det korruption når den daglige rengøringsindsats på hospitalsstuerne er aldeles nødtørftig - og når der én eller to dage før hvert "uanmeldt" kontrolinspektion farer et hovedrengøringshold igennem de berørte områder?

Brugerbillede for Oleg Thomas Mose
Oleg Thomas Mose

Det burde føre til øjeblikkelig fyring fra Folketinget, hvis der var den mindste pengeoverførsel til et medlem eller parti.
Vennetjenester a la "vi får Danmark med i denne krig trods manglende FN-mandat, mod at jeg får en international toppost" burde straffes med fængsel.

Liberal Alliance har, som tidligere nævnt, solgt deres erhvervspolitik til Saxobank, deres landbrugspolitik til "Bæredygtigt Landbrug" (jeg bliver nødt til at sætte anførselstegn om deres navn for at kunne skrive det), og der er sikkert flere.
Senest har vi også hørt at Radikale Venstre har tætte forbindelser til finanssektoren.
Venstre, Konservativ og Dansk Folkeparti fik under VKO-regimet støtte fra Mærsk. Jeg hørte, og jeg vil gerne understrege, at det er ubekræftet, at Nettobutikkerne fik besked på at støtte de tre partier. På den måde kunne man holde sig under de 20.000 kroner pr donation, hvor afsenderen ikke skal oplyse sin identitet.

Se i øvrigt eks. http://www.information.dk/239634

Korruption og magtmisbrug i Danmark er dagens orden, det er bare efterhånden så indgroet i dagliglivet, at vi slet ikke genkender det mere.

Brugerbillede for Andreas  Olsen
Andreas Olsen

Hej Information.dk i mangler at slette Søren Loms indlæg # 22. januar 2012 kl. 17:45.

Det er det sidste indlæg hvor der er indikation at nogen har ytret en mening om at LO og andre foreninger åbenlyst støtter Socialdemokraterne. Det som nogen herinde mente kunne kaldes korruption.

Det ok, at i missede den, for sætningen: "For øvrigt er sammenligningen noget vrøvl, fagbevægelsen består af vælgere..." indikerer jo kun at der tidligere i tråden har været nogen der har lavet en sammenligning mellem fagbevægelser og korruption. Dem har i jo allerede slettet, samt et andet forsvarsindlæg for LO. Hvor der stod noget i stil med "og alle jer der anklager LO..."

Men skal i yde politisk sensur så gør det ordentligt! Det andet får jeg bare til at fremstå dobbeltmoralske når i nu blev Grundlagt 5. maj 1945 af Børge Outze. og dengang som nu, jo er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser

Brugerbillede for Andreas  Olsen
Andreas Olsen

Og information.dk tak for at opdatere selve artiklen så det eneste sted hvor korruption kunne kædes sammen med en politiker fra venstrefløjen er blevet sløret endnu mere. Den fine indskudte sætning " - eksempelvis afbetaling af narkogæld -" er på fin hvis blevet indført så vi mere tænker på Samuelsen i stedet for Sass.

"Inden for det seneste halve års tid er det kommet frem, at mindst et par af vore indflydelsesrige politikere har mødtes med rockere og narkohandlere i anliggender, hvor vennetjenester — eksempelvis afbetaling af narkogæld — har været nævnt."

Generelt tak for kun nævne politikere fra højrefløjen ved navn i artiklen, det nice propaganda

Brugerbillede for Karsten Skyum Larsen
Karsten Skyum Larsen

De ansatte ved MULTIHUSET, SKELAGERGÅRDENE i Aalborg går ned med stress og flygter fra stedet. ÅRSAG: Afdelingsbestyrelsen modarbejder det velfungerende, sociale projekt og sørger ikke for en tryg og varig fremtid for en række fritidsaktiviteter for nærområdets borgere. Ca. 200 beboere møder jævnligt om til aktiviteter, som ledes af kompetente frivillige. De føler sig nu alle usikre på fremtidens tilbud