Baggrund
Læsetid: 7 min.

Mon ikke han er uintelligent og højreorienteret?

Hvis du ikke er socialist som 20-årig, har du intet hjerte. Og hvis du er socialist som 40-årig, har du ingen hjerne, som det hedder i den folkelige visdom. Men en ny undersøgelse fra det ansete tidsskrift Psychological Science hævder nu det modsatte...
Dumt had. En demonstrant mod homoseksualitet anholdes i Warszawa. Ifølge nyt studie er der en sammenhæng mellem f.eks. homofobi, lav intelligens  og højreorienteret politisk observans.

Dumt had. En demonstrant mod homoseksualitet anholdes i Warszawa. Ifølge nyt studie er der en sammenhæng mellem f.eks. homofobi, lav intelligens og højreorienteret politisk observans.

Peter Andrews

Moderne Tider
25. februar 2012

Hvis du ikke er socialist som 20-årig, har du intet hjerte. Og hvis du er socialist som 40-årig, har du ingen hjerne, som det hedder i den folkelige visdom. Men en ny undersøgelse fra det ansete tidsskrift Psychological Science hævder nu det modsatte.

Her forsøger to canadiske kognitionspsykologer nemlig at påvise, at højreorienterede er mindre intelligente end venstreorienterede. Deres undersøgelse viser for det første, at folk med lav intelligens i barndommen er mere tilbøjelige til at udvikle fordomsfulde og konservative politiske holdninger i voksenalderen.

Resultaterne tyder desuden på en form for ond cirkel: Folk med lav intelligens drages mod konservative ideologier, som præges af fordomme og modstand mod forandring, forklarer den ene af undersøgelsens forfattere, psykologiprofessor Gordon Hodson, til LifeScience.

Det er noget vrøvl, mener tidligere udenrigsminister og et af det borgerlige Danmarks intellektuelle fyrtårne, Per Stig Møller (K). Han kan ikke genkende, at konservativ ideologi skulle være særligt forsimplende og fordomsfuld.

»Politik, hvad enten den er konservativ eller liberal, er først og sidst et værktøj til at gennemføre det, du synes er rigtigt eller forkert. Og selvom du selvfølgelig godt kan sige, at en spade eller en økse er dum, så er det afgørende jo, hvad du bruger værktøjet til,« siger Per Stig Møller.

Ikke desto mindre er de kognitive studier af politisk adfærd kommet for at blive. Ifølge Sigge Winther Nielsen, forsker i politisk kommunikation og medforfatter til bogen Politisk psykologi — Fordi politik er personligt, vil forskningen komme til at spille en central rolle for vores forståelse af den politiske virkelighed i de kommende år.

»Den kognitive psykologiske forskning sætter fokus på, at vælgerne ikke altid er så rationelle i forhold til deres egeninteresse, som den traditionelle politologi har antaget. Følelser og psykologi spiller en langt større rolle for udviklingen og den løbende tilpasning af vores politiske holdninger,« siger Sigge Winther Nielsen.

Det aktuelle canadiske studie står da heller ikke alene, men indskriver sig i en række moderne psykologiske studier, som har forsøgt at påvise forskelle i højre- og venstreorienteredes tankemønstre. I 2010 publicerede japanske Satoshi Kanazawa et studie i Social Science Quarterly, som påviste, at unge, der identificerer sig selv som ’meget liberale’, har en gennemsnits-IQ på 106. De ’meget konservative’ nåede kun op på 95 i gennemsnit.

Kanazawa forklarede dengang forskellen med, at mennesket er designet til at være konservativ og udelukkende tænke på familie og nære venner. Evnen til som liberal at tænke på andre anså han derfor for at tilhøre et evolutionært højere stadie.

Sigge Winther Nielsen henviser desuden til et amerikansk studie, hvor man bad en række personer af henholdsvis højre- og venstreorienteret observans om at vurdere billeder af eksempelvis en edderkop og en nøgen dame.

»Ved hjælp af eye-tracking kunne de amerikanske forskere påvise, at de højreorienterede i højere grad fokuserede på det farlige, altså edderkoppen, mens de venstreorienterede var mindre påvirkede af truende billeder,« siger Sigge Winther Nielsen.

Studiet konkluderede, at folk hvis hjerne er disponeret til at være bekymret for eksterne trusler, såsom høje, pludselige lyde eller ubehagelige billeder, også var mere tilbøjelige til at støtte politiske hard-linere, som taler for højere militære udgifter og målrettet indsats mod terror.

Den slags indsigter i menneskets kognitive tankemønstre er værdifulde for den politiske kommunikation, som derigennem får en meget effektiv viden til at målrette de politiske budskaber. Det seneste skud på stammen af kommunikationsstrategier, som benytter den kognitive psykologis resultater, hedder neuromarketing. Pioneren på det nye felt hedder Drew Westen. Han har skrevet bogen The Political Brain, som sammenfatter, hvordan kognition og psykologi kan bruges i den politiske kommunikation.

»Neuromarketing er sidste trin på stigen så at sige. Her handler det slet og ret om at afkode vælgeradfærd ved at lægge folk i en scanner og spore deres hjerneaktivitet som følge af forskellige politiske udsagn og stimulanser. Det er et potentielt propagandamaskineri, verden ikke har kendt mage til før,« påpeger Sigge Winther Nielsen.

Klicheer på venstrefløjen

En af dem, som herhjemme har taget den politiske kognitionsforskning til sig er Dennis Nørmark, som ud over en tidligere tilknytning Institut for Kultur og Samfund — Antropologi og Etnografi ved Aarhus Universitet, også har gjort sig bemærket som redaktør af antologi for den borgerlige tænketank CEPOS og som aktiv støtte til Liberal Alliance. Trods sin positive holdning til kognitive studier, stiller han sig alligevel skeptisk i forhold til konklusionerne i den canadiske undersøgelse.

»At racister er småt begavede og har en tendens til at anskue verden forsimplet og uden nuancer, vidste vi godt i forvejen. Men deres forsøg på at koble det med konservativ ideologi er simpelthen for tyndt og baserer sig udelukkende på et stærkt karikeret konservatisme-begreb,« siger Dennis Nørmark.

Han har selv tidligere gennemført en række studier af venstreorienterede miljøer herhjemme med brug af den kognitive psykologis indsigter. Nørmarks studier konkluderede, at man også kan komme til de stik modsatte konklusioner end dem i den canadiske undersøgelse.

»Jeg konkluderede, at personer på den yderste venstrefløj handler ud fra nogle meget fastlåste og irrationelle kognitive skemaer. I stedet for at forholde sig til den konkrete virkelighed og hvad man skal mene om den, så anskuer man den ud fra nogle meget skematiske briller. Konsekvensen er, at de politiske argumenter sjældent er særligt konsistente, men blot passer ind i de skemaer, som man i forvejen forstår sin verden ud fra,« siger Nørmark.

Den konklusion kan Per Stig Møller (K) godt tilslutte sig. Af samme grund føler han sig heller ikke truffet af de canadiske ’afsløringer’ af den konservative ideologis skyggesider.

»At beskylde konservativ ideologi for at være fastlåst er det rene vrøvl. Konservativ tænkning går netop ud på skepticisme og på, at man ikke ukritisk bygger videre på vante forestillinger. Det var derimod præcis, hvad man så på venstrefløjen i 1970’erne, som jo ikke bestod af andet end klicheer og forudfattede meninger og såkaldte sandheder. Konservatismen kender ikke til sandheder — dér skal du tænke selv,« siger Per Stig Møller.

Han fremhæver desuden, at den skematiske og fordomsfulde tænkning, som fører til totalitarisme, også historisk set har tilhørt venstrefløjen med repræsentanter som Rousseau, Marx, Lenin og Mao. Derimod er det ifølge Per Stig Møller netop den konservative tænkning fra Aristoteles over Hume og Burke til Popper, som har ført til demokrati og åbne samfund.

Den fordummende politik

Forsøget på at placere dumheden og de forudfattede meninger på enten venstre- eller højrefløjen kan vise sig at være et vanskeligt projekt. I sidste ende er det nok en politisk diskussion. Men Dennis Nørmark har et pragmatisk bud på en løsning. Nemlig at dumheden ikke hører hjemme på den ene eller den anden fløj, men derimod på begge fløje.

»Politiske ideologier, der unddrager sig virkelighedens kompleksitet og i stedet etablerer nogle meget klare fjendebilleder og tilbyder meget enkle forklaringer på, hvorfor der er lidelse og problemer i verden, tiltrækker over en bred kam svagt begavede mennesker. Det gælder uanset, om det er højre eller venstre side af det politiske spektrum,« siger Dennis Nørmark.

For ham at se er det i sidste ende den politiske tænkemåde som sådan, der fører til en uhensigtsmæssig forsimpling af virkelighedens kompleksitet.

»Det er en udbredt opfattelse, at politik er dybt og komplekst. Men i virkeligheden er det hamrende overfladisk og baserer sig i virkeligheden tit og ofte på fornemmelser og banale, overfladiske konklusioner. Det politiske liv har ry for at være langt mere åndrigt, end det i virkeligheden er,« siger Dennis Nørmark.

At det ofte er de politiske fløje, som excellerer i forsimplede verdensopfattelser, vil Per Stig Møller godt gå med til. Men kritikken af at politik i sig selv skulle være overfladisk og fordummende, kan han derimod ikke følge. Den yderste konsekvens af Nørmarks kritik vil jo være et opgør med demokratiet, anfører Per Stig Møller.

Politisk handling er ifølge ham resultatet af de etiske, filosofiske, religiøse og moralske forestillinger, man har, før man går til det politiske niveau. Han beskriver sit eget politiske ideal som pragmatisk idealisme, hvor det afgørende er, at begge komponenter er til stede på samme tid.

Ser man på de seneste resultater fra den kognitionspsykologiske forskning, gør Per Stig Møller klogt i at bevare de idealistiske, emotionelle aspekter i sit politiske virke. Nye studier har nemlig vist, at en meget stor del af den information, folk husker fra valgkampagner, er de informationer, som har berørt dem følelsesmæssigt, og kun sjældent de rationelle argumenter.

Flere undersøgelser har også påvist, at andelen af venstreorienterede er højere blandt unge end i resten af befolkningen. Så talemåden om, at socialismens glød falmer med alderen, har tilsyneladende et eller andet for sig. Om det kan aflæses i hjernen eller i hjertet har den kognitive psykologi dog endnu ikke påvist.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Christian De Coninck Lucas

Hvor er Usynlige Ida, vores påståede miljøminister?

Man skal skelne mellem ideologerne, dvs. dem skriver ideologien, som f.eks. Nørmark, Krarup eller Per Stig Møller og så dens tilhængere. Og det gør hverken Dennis Nørmark eller Per Stig Møller.

Altso forstået på den måde, at de mennesker, som skriver den konservative ideologi samt fascismens ideologi som regel er højtbegavede mennesker, mens tilhængerne (og her taler jeg ikke om politikerne, men om almindelige menneser) godt kan være en smule mere u-intelligende end resten af befolkningen.

Og mht. Nørmarks studier, så en amerikansk uddannelses-forsker kaldet Mezirow påvist, at vi alle har nogle menings-strukturer og menings-skemaer inde i hovedet, som vi agerer ud fra. Og derfor over-rasker det mig ikke, at venstre-orienterede også har de her (faste) skemaer som de anskuer verden ud fra. Nørmark har også sådanne skemaer som han anskuer verden ud fra.

Det er jo en kendt sammenhæng. Hvor mange studier er der brug for? Man kan også gå ud i virkelgheden og få teorien bekræftet.

For en kognitiv forståelse af Dennis Nørmarks eventuelle spændvidde, kan hans gamle blog fra klimatopmødet anbefales. Den viser Nørmarks lyst og glæde ved at få bekræftet egne fordomme, helt uden evnen til at lade sine tanker udfordre af det ubekendte. Dette gør hans konklusioner om "venstrefløjen" indlysende, da han har dem med hjemmefra.

Det er jo imponerende, at nogen tror sig i stand til at drage så omfattende konklusioner om hele befolkningsgrupper, som Nørmark åbenbart føler sig i stand til at gøre - og de nævnte forskere. Selv om det er nemt at finde folk, der "handler ud fra meget fastlåste kognitive skemaer", eller "har lavere IQ" på alle fløje, giver jeg ikke meget for lige den stempling - hvor underholdende den end kan være for de ikke-ramte.

Til gengæld tror jeg da gerne på tesen om at "de nemt skræmte" overvejende tilhører højrefløjen, da det passer fint med den nemt observerbare virkelighed. Men også på "den anden fløj" findes en del irrationelt angste, der frygter diverse sammensværgelser og ofte misforståede faresignaler - så mon det er så nemt at skære firkantet ud. Også SF kan da trække vælgere med en god skræmmekampagne...

Der findes en ultimativ sandhed i den fysiske begivenhedernes verden imens os mennesker som enten deltager eller observerer fortolker begivenhederne på 120 forskellige måder, og forslår tit løsninger på forskellige samfundsproblemer ud fra hvilke politisk ståsted vi har og ikke altid det som nødvendigvis er den mest praktiske løsning.

Det handler også i stor grad til at kunne forholde sig til sandheden som den er uden at lade sig begrænse af sin ideologiske observans og tvinge sandheden ind i en ideologisk boks for så det bliver den til den "såkaldte" sandhed.

Der er højtbegavede mennesker både på højre og venstrefløjen men det er jo et fåtal af Einsteiner i verden, og selvfølgelig er vi ikke alle genier.

Men den her krig i mellem fløjene er lidt til grin, det kan godt være at vi har forskellige meninger og tilgang til tingene og er bestemt ikke enige om takt/tone, men det ville da også være en kedelig verden hvis vi alle var ens og havde de samme meninger, spørgsmålet er vel nærmere at uanset om man er en politiker på venstre eller højrefløjen så er ens arbejde at gøre det bedste for Danmark, og selvom en politiker befinder sig på en eller anden fløj betyder det ikke at vedkommende kun repræsenterer vedkommende segment af samfundet i sit embede og bliver nødt til at tilgodese folkets interesser i sin helhed så godt som muligt. Der bruges efter min mening alt for meget tid på at bekrige hinanden på tværs af fløjene i stedet for at gøre det som er bedst for Danmark.

- "Recent studies have similarly reported negative correlations between scores on intelligence subscales and racism (Deary, Batty, & Gale, 2008; Schoon, Cheng, Gales, Batty, & Deary, 2010) and between abstract reasoning and prejudice toward homosexuals"

(http://pss.sagepub.com/content/23/2/187.full)

Det skulle i så fald betyde, at japanere (kendt for deres generelle xenofobi) og muslimer og afrikanere (generelt kendt for høj grad af homofobi) har noget at indhente ...

Man har jo lov at tvivle ...

Det er noget vrøvl, mener tidligere udenrigsminister og et af det borgerlige Danmarks intellektuelle fyrtårne, Per Stig Møller

--------

qed

med forbehold overfor
at dette måske jo også selv er overdrevet skematisk:

det eneste ikke-communisme
alternativ til markedsøknomi er diverse afarter af facismeligende systemer,
( og de ville, hvis de bliver virkeliggjorte, næppe kunne virke længe nu om dage )

liberales propaganda har jo længe forsøgt at give indtryk af at også communisterne har en sådan kun-dogmatisk tilgang til verden;
så liberale forskere der offentliggør sådanne "resultater"? kunne have en anden ( primær) adressat end den pålydende

Høj IQ er ikke nogen som helst garanti for et mere almengavnligt reaktionsmønster. Den er derimod god for den personlige selvopholdelses-og-markerings-drift, og derfor trækker det i liberal retning, ok så siger vi det.

Konservatismen er stadig den af de tre primære politiske vinklinger man som regel koger spektret ned til, som har et u-indkredset almenvel højest på programmet. Det er også derfor den aldrig (bortset fra National Samlings såkaldte luftige 'Tredje Vej' for rigtig mange år siden) har lagt navn til en 'fløj'.
Begrebet benyttes en sjælden gang stadigvæk om en luftig forestilling om at der i S-R-LA-K domænet skulle findes en fløj-fri fælles rationalitet.
Hvad angår angst for udviklinger der ikke bekræfter ideologisk tror jeg venstrefløjen står ganske pænt i regnskabet også.

Konservatismen kender ikke til sandheder — dér skal du tænke selv,« siger Per Stig Møller

----------

aha!

det første der skrevne, anede vi andre jo,

hvis ikke det lige er fordi at det p.t. er gået af noget af mode, at tale om, eller især for, sandheder,
kunne første del af den sætning let siges at være psm's "elegante" skyden sig selv i foden.

Henrik L Nielsen

Glistrup hørte vist til langt ude på højrefløjen, men helt uden intelligens var han nu ikke. Desuden er det at måle intelligens ikke helt så simpelt som blot at stikke en test ud.

Anders Poulsen

Hmm 100-105 sådan på det jævne... Med alderen bliver man så en kende langsommere, det var så den forklaring.
Japanerne burde have flere røde så, de spiser jo en masse fisk.

Og nu forbyder højefløjen fiskeolie og sildemadder i næste uge. Så i må sku æde gris til snapsen.

Win win for de der landmænds typer ;)

Dennis Fantoni

De intelligente er tit tilhængere af frie markeder og markedskræfter, ansvarlig økonomi, optimal velstand vha. frie markeder (en konservativ ting) men også frihed fra regeringens magt over moral og religion og hvad folk må og ikke må etisk, kulturelt, seksuelt osv..(altså frisindede - en venstreorienteret ting) . Man skulle hellere prøve at se hvor meget de intelligente var tilhængere af frihed i forhold til tvang da denne akse nok er mere udslagsgivende i forhold til intelligens.

Jeg er medlem af et website for intelligente, og kan klart bekræfte at medlemmerne der, ikke er traditionelt rødere end Danskerne generelt .

(tages med et vis gran salt da afstemningen var en "for sjov" online afstemning)

A får 24.8% i Danmark, 9% på websitet faktor 0.4
V får 26% i Danmark 11% på websitet faktor 0.4
O får 12.3% i Danmark 9% på websitet faktor 0.7
K får 1% i Danmark og 1% på websitet faktor 1
C får 5% i Danmark 6% på websitet faktor 1.2
F får 9.2% i Danmark 12% på websitet faktor 1.3
Ø får 6.7% i Danmark 11% på websitet faktor 1.6
I får 5.0% i Danmark, 11% på websitet faktor 2.2
B får 9.5% i Danmark, 31% på websitet faktor 3.3

De radikale og liberal alliance ligger netop nærmest de værdier intelligente typisk har - økonomisk konservative, men etisk og kulturelt venstreorienterede/risindede. Undersøgelsen i information blander tingene sammen ved at den grupperer økonomisk konservative sammen med etisk og kulturelt konservative, samt økonomisk venstreorienterede sammen med etisk og kulturelt venstreorienterede.

Vi skal nok vænne os til at kigge på politik med mere end een akse. Der er flere, også flere end to, men de to vigtigeste er nok 1) hvor meget staten skal blande sig i økonomien, og 2) hvor meget staten skal blande sig i (i forståelse af at diktere og forbyde) det intellektuelle, etiske, religiøse, moralske, kunst osv.

vh

Dennis (målt mere intelligent end 99% af verdens befolkning i flere tests, heraf een seriøs, som desværre ikke kunne måle højere)

Anders Poulsen

Jeg tror der er tale om logisk og ikke trøste point.

Ud fra en demografisk betragtning kan man hvis man er tøjproducent vist med ro i sjælen godt gå i gang med at skrue op for produktionen af brune skjorter.

Nåå ja og er der ikke noget med at man bliver hvad man spiser ?

Det ser vist sort ud for dem som ikke er gode til at marchere i takt.

Dennis Fantoni

Marie, du blander evner sammen med intelligens. Højt intelligente er bare bedre til at tænke hurtigt og regne komplekse ting ud. De er også tit rigtig gode til de andre ting du nævner, da det i alle disse håndværksmæssige discipliner ikke er en ulempe at være hurtig til at lære og specielt forstå. Hvis du lavede en test der målte alt det du nævner, og evt. også flere andre ting, så vil dem der scorer bedst overall formentlig også være dem der scorer højt på en "ren" intelligenstest som netop er bygget til at forsøge at finde frem til dem der har et hurtigt hoved, uden at skele til hvordan de bliver udtrygt i tillærte specifikke evner.

Der er nogle intelligente som scorer specielt højt på logiske opgaver pga. deres store evne til at koncentrere sig, hvilket kan være pga. asperger eller lignende. Bortset fra disse handicappede folk, så er højt intelligente generelt ligesom os andre, bare meget hurtigere til at forstå ting, uanset om det er musik, balance, matematik, sprog eller noget andet man sætter sig ind i.

Uha uha for en meningsmåling blandt de 'intelligente' - det er jo den rene teknokratiske ønsketænkning, vi her ser udfoldet: "De intelligente lytter også til (bank)økonomerne' både før og efter finanskriser, må man hermed forstå. Der er ikke den store altruisme at spore.

Set i det her lys havde Lenin desværre nok lidt ret, da han holdt intelligentsiaen i et jerngreb. Den kan jo gå hen og blive decideret farlig for sine omgivelser.

de af de borgerlige i vestlig middelklasse der officielt er kløgtige, burde jo forlængst påtænke:

,evner til at forud ane, og gøre det, evner som jo også efterretningsfolk må antages at have og bruge, er næppe forligelige med at være mod proletarernes sag.

Dennis Fantoni

Maria, nej, nok nærmere at dem der er gode til alt muligt andet de som regel også er gode til logik. Intelligens betyder evnen til at forstå og til at ræsonnere ukendte ting (tid er også lidt ind over,hvis du har to der forstår og ræssonerer det samme, men den ene gør det tre gange så hurtigt, så mener man at den hurtige er mere intelligent)

http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence

Jeg tror du forveksler evner med intelligens.

@Lasse Glavind. Lenin holdt da ikke nogen intelligentsia i et jerngreb, men det er rigtigt, at han på den 3´je partikongres i 1905 sagde at for han hellere ville have 8. arbejdere for hver anden intellektuel i partiet!

Hvis intelligens bla kommer til udtryk som evnen til at tænke ud over egen næsetip (jf evolutionens basale bud til vores kognitive mekanik) giver det fin mening at forskere altid finder, at de venstreorienterede har højere IK end højreorienterede. Hvor den tradtionelle konservative moral har en radius på måske 100 m., og 20 år frem i tiden (læs: egen genpulje, egen succes og egen overlevelse - fuck miljøet, kan man forestille sig en neanderthaler bekymre sig om miljøet.. ?) kan meget venstreorienterede ligge søvnløse over sultne børn på den anden side af jorden, samt bekymre sig om hvordan jorden vil se ud om 1000 år.

Hvad Per Stig og andre måtte mene, blot fordi de har bestridt en høj stilling, finder jeg iø kanon uinteressant...

(de radikale har vist også se højest uddannede vælgere ;)

Sært nok kan jeg godt forestille mig en neandertaler bekymre sig om miljøet ... Men I forstår hvad jeg mener...

“Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.”
Yoda

Overklassen snyder og bedrager mere end den fattigere del af befolkningen, viser en tilsvarende psykologisk undersøgelse fra Californien. De bryder loven oftere end andre, tager slik fra børn, og lyver hvis det kan gavne økonomisk - men det er vel derfor de er blevet rige, så det overrasker ikke. Nu kommer professor Nyborg nok snart ind fra det yderste højre, og påviser et eller andet tilsvarende grimt om fattige indvandrere...

Magnus P. Hansen

Dennis Nørmark er altså ikke forsker men meningsdanner. Der er intet grundlag for at bruge sit speciale til at nedskyde psykologisk forskning.Rigtige studier af Adorno, og senere Bob Altemeyers den autoritære personlighedstype har vist at selvom den findes på venstrefløjen er den langt mere almindleig på højrefløjen. Jeg tror at man kan anse IQ korrelationen som et epifænomen af det faktum at mennesker der aktivt opsøger det nye både øger ders uddannelsesniveau og kommer i kontakt med flere vesntrorienterede tankestrøminger.

Magnus P. Hansen

Og til Dennis Fantoni. Nu er det jo ikke alle med høj IQ som melder sig ind i en forening, - det er allerede en politisk handling at gøre det. Af en eler anden grund underer det mig ikke at der er mange liberalister i den slags foretagerner.

"Om det kan aflæses i hjernen eller i hjertet har den kognitive psykologi dog endnu ikke påvist."

Det kan komme (eller noget i den retning) :)

Det er i hvert fald godt vi fik per stig møller til at sætte forskerne stolen for døren

men sikke da en overfladisk artikel. Man kunne passende have gået ind i hvordan det måske ikke er konservatime som sådan der er uintelligent, men at alle medier er højreorienteret ejet, og at man har fundet ud af hvordan man skal udnytte den kontrol det giver til at vinde de mere fordomsfulde over til en konservativ sag, selv når det strider imod deres objektive interesser

Een ting kan dog konkluderes, intelligente mennesker laver lige så mange overspringshandlinger som mindre intelligente... :/

Artiklen her er alt for overfladisk. Jeg har intet lært af at læse den, og det jeg skrev som kommentar vidste jeg jo ligesom godt i forvejen.

Jeg synes at artiklen var godt skrevet, men den skulle have været sjov for "de kloge" også.

Desuden synes jeg at dydsetik er et meget sjovere parameter at beskæftige sig med. Også måske ift til politisk ståsted. Mange med høj IK scorer ikke så højt på 'retfærdighed', 'mådehold' og 'kærlighed' hhv Aristoteles og Vor mand Jesus. Uden dyd er IK ingenting for menneskeheden.

Tilbage til regnskabet.

@dennis fatoni

du har kun din falske bevidsthed og
forestillinger at vågne op fra

Dennis Fantoni

Hej Kim. Hvad har jeg skrevet som vidner om en falsk bevidsthed, og hvorfor? Jeg er klar på at skifte mening hvis jeg tror noget er sandt, som er ikke er det. Der er også en masse ting jeg tror er overvejende sandsynligt rigtige, men hvor jeg ikke er sikker.

@dennis fantoni

tænkeligt
bla.a. noget med at de som støtter sig til høje skolekarakterer eller høj ik,
kunne blive indhentet
af noget andre omstændigheder.

Dennis Fantoni

Kim, du formulerer dig meget upræcist og vævende - prøv igen. Et eller andet konkret. Vær nu voksen.

tjae, i det mindste:

hvis man ofte formulerer sig så det synes meget abstrakt. kan det få nogen til i stedet at foreslå
( det i vesterlandsk tænkning ellers så ofte forholdsvist underkendte ): mere konkrete formuleringer

Henrik von Stijnbergen

@Dennis

Jeg mener ikke man skal definere udvidet indlæringsevne som intelligens.

Af og til er det faktisk de studerende, der er langsomst til at forstå, det leverer de bedste og mest kreative afgangsprojekter. Det er min erfaring.

Dennis Fantoni

Henrik jeg er enig. Intelligens er evnen til at forstå sammenhænge, ikke så meget lære udenad. Også evnen til at finde løsninger på problemer man ikke er blevet konfronteret med før. At finde sådan en løsning indebærer at finde en sammenhæng, og anvende den til at finde en løsnnig - muligvis det du kalder kreativitet. En typisk intelligenstest giver netop testanten en masse ukendte opgaver hvor løsningen skal findes ved at man selv skal kortlægge sammenhænge, herfter udtænke en metode til løsning, og eksekvere den. Den mere intelligente kan klare større opgaver end den mindre, og kan som regel klare mindre opgaver hurtigere.

Det hjælper hvis du er god til at læer udenad mht. intelligensen - det bremse dig ihvertfald ikke - men jeg kender mange højt intelligente som ikke er så gode til at lære ting udenad, så der er ikke en direkte sammenhæng.

Så kan alle multikulti'erne og Frankfurtskolens tilhængere sidde og godte sig, men det rykker ikke ved det faktum, at vi er en masse højreorienterede svin, der er med i mensa.

Og ligesålidt rykker det ved, at massemanipulationen, indoktrineringen af de hvide masser til at hade deres egne folk, historie og race, er designet af selvsamme slags mennesker, der har givet os psykologi.

Psykologi, er IKKE EN VIDENSKAB, men en ideologi. Hvornår har drømmetydning, været en videnskab?

Nej denne artikel, er blot endnu en brik i illuministernes forsøg på social dekonstruktion, Frankfurts skolens anti-sociale kultur ødelæggelse og folket demoralisering.

Det skulle ikke undre mig, at det såkaldte videnskabelige grundlag for artiklen, er fabrikeret til formålet! Information er selvfølgelig lige ved at komme i bukserne over at kunne bringe alle røde tosser, en sådan her artikel.

Har læst artiklen, altså den såkaldte 'videnskabelige' artikel, der refereres til og jeg må sige, den lever op til sit anit-germanske ophav i Frankfurtskolen!

Der er INTET videnskabeligt over dette her. Man kunne ligeså let have lavet en 'videnskabelig' artikel, der viste det modsatte.

Psykologi, er ikke en videnskab, det er en overtro!

Kik på samfundet i dag: En masse-psykose, resultatet af 60 års psykologi og psykologisk konstrueret underholdning.

@Victor. Man arbejder lige så meget med evidens i psykologiens verden som i den lægevidenskabelige verden. At du kalder dig et højreorienteret svin og samtidigt taler om en slags sammensværgelser ?! Frankfurter et el andet, og at psykologi bare er overtro bekræfter netop artiklens pointe, så øhmm tak..

Kast et blik på Victor Solstjerne billede af ham selv – en hovedløs mand og et talende totalt tomt jakkesæt. Han strør om sig med ord og fraser som han ikke selv ved hvad betyder: Frankfurtskolen; Psykologi; ideologi og videnskab! Meningen er at vi skal blive imponerede, men jeg må sige at Mickey Mouse imponere langt mere end Victor Solstjerne. Rigtig dum bliver han i sætningen: ” indoktrineringen af de hvide masser til at hade deres egne folk, historie og race”. Her er en mand som er gjort at samme stof som Anders Behring Breivik! Samme paranoide ængst for en indbildt ”truende omverden”. Jo han har gode grunde til, at ville afskaffe psykologien. Så er han en troende – han tror f.eks. på at der rent objektivt findes raser (Se mit debatindlæg Kristeligt Dagblad.: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/225175:Debat--Racebegreb-savner...). Raser er en videnskabelig model som man arbejde med frem til begyndelsen af forrige århundrede. Da nazisterne struttende af stolthed tog denne model op, var den for længst forlad, af den etablerede videnskab. Et godt eksempel på højerfløjens ulidelige dumhed.

http://www.information.dk/95551#comment-525497

det er der især det med: kridtbanerne,
der burde give anledninger til lidt undren,

fordi heller ikke evt. hurtigere løbere

( udi at opfylde en evt markedsøkonomis
evt. efterspørgen: de eller de forholdsvist sjældenere dygtigheder,
vist bla.a. mensaer, eller nogle med meget fine eksamensbeviser )

burde jo ,
trods deres evt. muligheder for evt. at opnå overbetalinger, eller forholdsvis mindre underbetalinger end de fleste andre,

alligevel næppe ville finde sig i sådanne opkridtede baner.

Tom W. Petersen

"Hvis du ikke er socialist som 20-årig..."
En plat kynisk frase, formentlig udformet af en skuffet socialist.

For såvidt at tidsånden er konservativ som det tidligere har været hævdet i artikler her i information. Da forenes højre som venstre -fløjene for nuværende i en fælles malaise. SF, ikke det nye sort, men det nye C(konservativ). En hængekøje over meningsmålingernes sagte malstrøm.
Som af Per Stig(-lig) ≅ Villy

At udnævne Per Stig Møller til, et intellektuelt fyrtårn, er blot et eksempel på, hvor galt det er fat i Danmark.