Baggrund
Læsetid: 10 min.

Videoovervågning sender kriminaliteten over til naboen

Det blev indført for at løse problemer med kriminalitet og utryghed i Danmarks udsatte boligområder. Men opsætningen af videoovervågning eksporterer kriminaliteten videre fra de udsatte boligområder og til naboområder, der derfor også må investere i dyrt overvågningsudstyr
Kameraerne holder vågent øje, men deres primære funktion er at flytte kriminaliteten fra de overvågede områder til opgange og boligforeninger uden kameraer.

Kameraerne holder vågent øje, men deres primære funktion er at flytte kriminaliteten fra de overvågede områder til opgange og boligforeninger uden kameraer.

Tine Sletting

Moderne Tider
31. marts 2012

På de hvidmalede altaner hænger parabolerne tæt. Altanerne hører til Mjølnerparken, et udsat boligområde på Nørrebro i København. ’Bandeland’ som politiet kalder det. Lige over for Mjølnerparken på den anden side af gaden ligger en af Danmarks ældste og største andelsboligforeninger AB Lersøgaard. Her brydes den pæne, rødmalede facade ikke af paraboler. Hver tiende meter hænger små sorte glaskupler forbundet med lange grå kabler. Vendt mod ghettoen hænger overvågningskameraerne og holder øje med de forbipasserende. Døgnet rundt bliver hver bevægelse omkring andelsboligforeningen optaget på bånd.

Den markante overvågning af det offentlige rum omkring boligforeningen sker som beskyttelse mod de sociale problemer, der særligt fra 2008 begyndte at trænge ind ovre fra den belastede nabo. Paradoksalt nok som resultat af netop øget overvågning:»I forbindelse med at man i Mjølnerparken har opsat 800 overvågningskameraer, har vi (nærmeste nabo) i AB Lersøgaard oplevet en kraftig stigning i forsøg på indbrud, tyveri, røveriforsøg. Drengestreger i forbindelse med fyrværkeri, hærværk med mere,« skriver andelsboligforeningens formand Troels Glismann i en ansøgning om tilladelse til opsætning af videoovervågning til Københavns Politi, som Information har fået adgang til via aktindsigt.

»Bestyrelsen er derfor kommet til den konklusion, at vi også er nødsaget til at opsætte overvågningskameraer,« fortsætter han.

Og i marts 2010 blev overvågningskameraerne sat op. Ifølge Troels Glismann med hurtige og positive resultater:»Vi er gået fra i 2010 at have 32 indbrud eller indbrudsforsøg til i 2011 at have tre. De har holdt sig på måtten, siden kameraerne og skiltene kom op,« siger han. Videoovervågningen kostede foreningen 800.000 kroner i første omgang, og siden også en investering i en fordobling af serverpladsen, fordi det lagrede materiale fylder så meget. En investering, Troels Glismann mener, løser foreningens problem, men slet ikke områdets:

»At vi har sat kameraerne op betyder bare, at vi har eksporteret problemerne til nogle andre. Men det er jeg iskold over for, hvis jeg skal være helt ærlig. Som formand for foreningen er det min opgave at hjælpe den til at få det bedre. Og det har vi fået,« siger han og forklarer, at politiet ikke har afsat de fornødne ressourcer til reelt at løse kvarterets problemer med kriminalitet. Derfor har de overladt det til foreningerne selv at løse problemet med det redskab, som de har: Videoovervågning.»Så kan man have alle mulige moralske tanker om det, men det kan jeg ikke tage hensyn til. Jeg bliver nødt til at se på virkelighedens verden. Når problemet så er rykket videre til naboerne lidt længere væk, så må de jo også bare sætte kameraer op,« siger Troels Glismann.

Ulovlige kameraer i Aalborg

At den velfungerende andelsboligforening på ydre Nørrebro har mulighed for at overvåge det offentlige rum langs hele ejendommens facade, skyldes en opsigtsvækkende sag fra Aalborg i 2009. Her satte Boligforeningen Lejerbo i Skallerup 52 overvågningskameraer op i frustration over situationen ved deres affaldscontainere samt indbrud og hærværk:

»Der lå kød, hoveder og indvolde fra halalslagtede får ved vores containere. Og vi vidste jo godt, hvem det var, men det ville de ikke indrømme. Det var de der arabere, der slagtede får hjemme i deres stuer, og det blev bare smidt herned. Det tiltrak rotter og alt muligt,« fortæller Poul Birger Lund, formand for Lejerbo foreningen på Skallerupvej. Men da containerne befandt sig i et offentligt område, var det ikke lovligt at overvåge dem, og efter nogle få måneder beordrede politiet kameraerne slukket. Til stor fortrydelse for boligforeningen, der hævdede, at al hærværk var stoppet og trygheden mærkbart øget for Skallerups beboere, efter overvågningen kom op.Det vakte offentlig opsigt, at en boligforening på den måde blev forhindret i at øge trygheden for sine beboere. Poul Birger Lunds kamp for retten til 52 kameraer blev en bredere politisk konflikt:

»Dengang det stod på, ringede de hele vejen fra København og sagde: ’Fortsæt. Du kæmper for en god sag’. Alle boligselskaber har jo siddet med krydsede fingre og håbet på, at det ville lykkes,« siger han.

Flere politikere fra Christiansborg besøgte Skallerup for at høre om boligforeningens erfaringer med den ulovlige overvågning, og godt et år senere var et forslag om ændring af loven klar i Folketinget.

»Vi har jo desværre nogle steder rundt omkring i landet, hvor det har vist sig at være nødvendigt,« sagde Venstres Karsten Nonbo i folketingssalen under lovens første behandling i april 2010.

»Vi har nogle steder, hvor der bliver begået voldsomme forbrydelser, hvor der laves meget voldsom chikane, og hvor nogle mennesker simpelt hen har sat deres egne normer for lov og orden. Det skal og vil vi ikke finde os i,« fortsatte han.

Loven blev vedtaget af et næsten enigt folketing, kun Radikale Venstre og Enhedslisten stemte imod, og siden 1. juli 2010 har det været muligt for private og almene boligforeninger at søge politiet om tilladelse til at videoovervåge områder, som benyttes til almindelig færdsel. Tilladelsen får de, hvis politiet vurderer, at overvågningen er »væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse«. Der skal være en påviselig og væsentlig kriminalitet til stede, som videoovervågningen skal have en formodet præventiv effekt på. Efter ændringen af loven har overvågningskameraerne spredt sig fra Skallerup og ud til mindst 40 boligforeninger over hele landet. Det præcise antal vil politiet ikke oplyse, så tallet er baseret på aktindsigter i sagsbehandlingen, som Information i vinter fik udleveret fra de enkelte politikredse. På det tidspunkt var endnu 12 ansøgninger under behandling, og det samlede antal tilladelser i dag er derfor højere.

Knallertkører til ulempe

Boligområdet Skovengen i Kokkedal søgte om tilladelse til videoovervågning, selv om der ikke var særligt meget kriminalitet i området. En aktindsigt i politiets vurdering af kriminaliteten i området viser, at der havde været nogle indbrud, en smule hærværk, en »knallertkører til ulempe« og en gruppe 13-14 årige, der kravlede rundt på et stillads og en transformatorstation. Men der var en nervøsitet for, at utrygheden ville stige, når naboen i Egedalsvænge også opsatte kameraer. Hvad der siden også skete, forklarer Per Bøjesen, der er ejendomsmester i Skovengen.

»Før hang de unge ud og lavede ballade ovre i Egedalsvænge, men da der kom kameraer op både udenfor og nede i kælderområderne derovre, så rykkede de bare over til os,« siger han. Kameraerne er først kommet op i januar, og de fleste problemer sker i sommermånederne. Det er derfor for tidligt at sige noget om, hvorvidt de rent faktisk vil have en effekt. Per Bøjesen regner dog ikke med, at det løser noget for området som sådan. »Problemerne bliver bare rykket videre til den næste blok,« siger han, men håber dog, at en ny klub, der er blevet bygget i Kokkedal, vil betyde, at de unge rykker derned og hænger ud i stedet for.

I Gersagerparken og Grønlykkeparken i Greve Nord satte de hurtigt videoovervågning op, efter naboen i Askerød begyndte at overvåge deres opgange.

»Der har altid være meget ballade ovre hos vores nabo Askerød. De valgte at sætte kameraer op, og så ved vi jo godt, at så rykker problemstillingen bare til de næste områder,« forklarer driftsleder i Gersagerparken John T. Olsen.

»Så for at være på forkant med det, valgte vi at opsætte kameraer hos os. Sådan så den potentielle konflikt, der har ligget i, at ballade, indbrud og hærværk flytter her hen, blev undgået,« siger han, og understreger, at den grove kriminalitet, der i forvejen fandtes i Gersagerparken, ikke er faldet som følge af overvågningen.

»Vi har fastholdt status quo, og det er vi rimeligt glade for, netop fordi Askerød har fået etableret videoovervågning. Men jeg ved, at nogle af de mindre boligområder, som ligger tættere på Askerød, har oplevet en klar stigning i indbrud, hærværk og kriminalitet,« siger John T. Olsen. En problematik, der er velkendt hos interesseorganisationen SikkerhedsBranchen, der repræsenterer 85 procent af installatørerne. Branchen har i takt med en række lovændringer de seneste 10 år oplevet en markant stigning i efterspørgslen på overvågningskameraer og anslog i sensommeren 2011, at der nu hang 350.000 overvågningskameraer i Danmark.

»Min vicedirektør siger altid: ’Det er med sikring, som det er med damekorsetter, det fjerner ikke nødvendigvis noget, det flytter det’,« siger Helge Kirkegaard, informationschef i SikkerhedsBranchen, men tilføjer, at branchen generelt hører gode ting fra boligselskaberne om overvågningen.

De unge ved, hvor de hænger

I Askerød fik de tilbage i begyndelsen af 2010 installeret videoovervågning i 57 opgange. En opgang bliver ikke opfattet som et område med offentlig adgang, og derfor kunne de allerede inden lovændringen i juli samme år hænge kameraerne op. Askerød havde igennem længere tid haft kriminalitetsproblemer, og videoovervågning blev med stort flertal vedtaget på et beboermøde. Siden har Askerød oplevet, at visse former for kriminalitet og hærværk er faldet, men det er på bekostning af andre boligkvarterers tryghed, fortæller han:

»Det er helt klart, at i takt med, at der kommer videokameraer op, så er de udmærket godt klar over, hvor de sidder, og hvilken vinkel de kan filme på,« siger driftsleder Morten Bergstrøm.

»De sørger for at holde deres aktiviteter væk fra, hvor der er kameraer. Nogle af boligafdelingerne i nærheden har også mærket, at når vi har mange kameraer, og de ikke har nogen, så er det der, der bliver begået kriminalitet. Det kan man tydeligt spore,« siger Morten Bergstrøm, og medgiver, at det er et problem, at kriminaliteten bliver sendt videre til de andre kvarterer:

»I første omgang er vi nødt til at passe på os selv i afdelingen. Det er selvfølgelig ikke i orden, at der så er indbrud i naboafdelingerne, men så bliver man også bare nødt til at få noget videoovervågning der. Selvfølgelig er det problematisk, men et eller andet sted, er det jo de virkemidler, der er. Alternativet er, at der skal stå en vagtmand ved hver opgangsdør, og det kan man ikke,« siger Morten Bergstrøm.

I Skallerup i Aalborg Øst var der ifølge Poul Birger Lund meget tidligt i forløbet allerede tegn på, at kriminaliteten ville flytte. Henkastningen af slagteaffald fra døde får på containerpladsen stoppede kort efter kameraerne kom op, men så startede det andre steder.

»Så begyndte de at smadre fælleshuset. Og siden havde vi 62 indbrud på fire måneder. Det stoppede først, da vi satte kameraer op de steder også,« siger Poul Birger Lund. Han mener, at der var en klar sammenhæng i kriminaliteten.

»Det var bevidst. De startede med fåreslagtningerne og svineriet i containergårdene, og spredte sig så til de andre ting. Men det er der ikke længere noget af her på Skallerupvej. Intet. Vi er blevet et rent sølvbryllupskvarter midt i et forbryderkvarter,« siger han.

»At kriminaliteten så forsvinder til et andet boligområde, det kan vi være ligeglade med. Så må de også bare sætte overvågning op der. Der er ingen tvivl om, at hvis hele Aalborg Øst får overvågning op, så dør kriminaliteten helt herude,« siger Poul Birger Lund.

De radikales retsordfører Jeppe Mikkelsen er absolut ikke begejstret, hvis muligheden for at videoovervåge i udsatte boligforeninger bare får kriminaliteten flyttet over til naboen.

»Det er ikke et godt middel, hvis det bare flytter rundt på problemet. Så ender det med at være dem, der har råd til mest overvågning, der slipper for det. Men samlet set gør det boligforeningerne fattigere. Man skal tage hånd omkring problemets rod og ikke bare flytte det rundt,« siger han, mens Venstres retsordfører Kim Andersen tværtimod mener, at det er et tegn på, at videoovervågning virker.

»Det er et udtryk for, at overvågning har en effekt og er med til, at et område bliver udsat for mindre kriminalitet,« siger han.

»Det viser, at overvågning har en effekt det pågældende sted. Og hvis det så i et eller andet omfang flytter kriminaliteten til et andet område, så må indsatsen også flytte med. Både den præventive, den overvågende og ved tilstedeværelsen af synligt politi. Vi skal bekæmpe kriminalitet med alle de virkemidler, der er,« siger Kim Andersen.

Ingen dokumentation endnu

Politidirektør Finn Borch fra Nordsjællands Politi fortæller, at man endnu ikke har noget statistik, der dokumenterer, om videoovervågning får kriminaliteten til at skifte boligområde.

»Det kan sagtens være tilfældet i nogle konkrete situationer. Det vil jeg ikke kunne afvise. Men vi er ikke bekendt med undersøgelser, der skulle bevise det,« siger han og understreger, at Skovengen ikke fik tilladelse, fordi man var bange for, at kriminaliteten ville flytte fra naboområdet i Egedalsvænge, men ud fra »en samlet konkret vurdering af kriminaliteten i hele området«.

»Vi ved ikke, om det flytter sig. Vi ville gerne vide det, hvis vi kunne, men det er vanskeligt statistisk at finde ud af, om det er noget, der har flyttet sig, eller om det er en episode, der ikke har nogen relation til det,« siger Finn Borch. Politiets foreløbige erfaringer viser, at videoovervågning har en præventiv effekt på nogle kriminalitetsformer som hærværk og tyveri, mens det særligt, når der er alkohol involveret, ikke har anden værdi end til efterfølgende efterforskning

Ifølge Peter Lauritsen, overvågningsforsker og lektor i Informations og Medievidenskab på Aarhus Universitet, er der endnu ikke lavet studier, der dokumenterer effekten af videoovervågning på kriminalitetsbilledet i boligområder i Danmark. Udenlandske undersøgelser viser, at der ikke er nogen særlig grund til optimisme. Videoovervågning vil måske kunne dæmpe uroligheder et specifikt sted eller flytte det for en periode. Nogen varig løsning er det ikke:

»Man forsøger at løse det ved at tage ansvar for sit eget lille frimærke, men det rykker bare videre et andet sted hen. Det er et skræmmende perspektiv. Hvis vi alle sammen begynder at tænke på den måde, så mangler der nogen, der tager ansvar for kriminalitetsproblemerne,« siger Peter Lauritsen.

»Et eller andet sted er der nogen, der skal tage ansvar for de unge mennesker og gøre noget ved det. Jeg kan forstå, at den enkelte boligforening ikke lige kan se, at det er deres problem, men nogens problem bliver det nødt til at være. I sidste ende er det i hvert fald vores allesammens problem,« siger han.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Torben Knudsen

En nødvendig udvikling-desværre-der er gået nogen tid, fra tiden med ulåste døre til overvågningssamfundet. Ikke mindst mentalt, er det afgørende, at man forsøger at gøre noget.Nu mangler vi bare at lovliggøre peberspray mod hjemmerøverier og bedøvelsespistoler, som man bruger til dyr.
Det kan synes at overeagere, men jeg mener ikke vi (der ikke har prøvet) forstår hvor alvorligt et simpelt indbrud gør skade mentalt, for ikke at tale om et hjemmerøveri, som jeg ikke tror man kommer over nogensinde, hvis man da overlever i første omgang.
Så er der bank og supermarked etc røverier, hvor andre lande USA har bevæbnede vagter-trist men nødvendigt?

Jeg har personligt intet mod videoovervågning af offentlig gade og vej, hvis det kan dæmpe udbredelsen af kriminalitet. Men jeg er også - skulle jeg da mene - en lovlydig borger. Jeg føler mig faktisk mere sikker, hvis jeg er ude om aftenen i et område, jeg ved er videoovervåget, men det er nu sjældent, jeg ligefrem lægger mærke til det.

Videoovervågning er for mig et meget mildt indgreb (for det er jo et indgreb) i min personlige frihed. Der er jo ikke tale om udspionering af min gøren og laden (idet jeg formoder, at ingen gider se og se videooptagelser af gade og vej i timevis blot for at dække et eller andet (sygt) behov for "underholdning".

Jeg føler med andre ord ikke, at min frihed og retssikkerhed i praksis indskrænkes ved, at der sættes overvågningskameraer op i de områder, hvor jeg færdes.

Det er muligt, at videoovervågning blot flytter problemer med indbrud, hærværk og anden kriminalitet til et andet område, der ikke er videoovervåget, men det gør opsætning af alarmsystemer, øget patruljering, anskaffelsen af en hund, der gør af uvedkommende, oprettelsen af private vagtværn etc. jo også.

Det bør være enhver borgers ret, at sikre sig selv og sin bolig og - i givet fald i samarbejder med naboer - sit område så godt, som det overhovedet er muligt.

Mine forældre bor i et villaområde, der de seneste år har været meget udsat for indbrud, så derfor glæder det mig, at de for nylig fik et alarmsystem installeret. Alene synet af sikringsselskabets logo vil så rigtigt nok drive indbrudstyve over til de naboer, der ikke har sikret sig, men jeg kan ikke se, at mine forældre på nogen måde skal have dårlig samvittighed over det.

Steffen Gliese

Torben Knudsen, paradoksalt nok faldt kriminaliteten dog, indtil vi igen begyndte at straffe fremfor at rehabilitere.
Sagen her fortæller, hvad det handler om: der er ingen vej udenom at løse sociale problemer optimalt. Omkostningerne ved at lade være er alt for store for hele samfundet.

Hanne Gregersen

Overskriften: Det gør en hund også i princippet - det er relativt simpelt at forstå, men den er bare hyggeligere i al almindelighed end et videokamera !

Ib Christensen

@Peter Hansen

"der er ingen vej udenom at løse sociale problemer optimalt."

Vel sagt.

Dessvære har vi set en del forsøg på at slippe udenom fra politikerer. Som har valgt at forbyde problemer ved lov frem for at løse dem.

Kristoffer Olsen

"Videoovervågning er for mig et meget mildt indgreb (for det er jo et indgreb) i min personlige frihed. Der er jo ikke tale om udspionering af min gøren og laden (idet jeg formoder, at ingen gider se og se videooptagelser af gade og vej i timevis blot for at dække et eller andet (sygt) behov for “underholdning”."

Problemet er bare, at når den teknologiske infrastruktur først er på plads og lovgivningen tilpasset, vil der uværgeligt ske en glidebane-effekt i kraft af dels den teknologiske udvikling og politikerne samt ordensmagtens ønske om at drage fordel af tilgængelige oplysninger til efterforskning m.v. Det så vi med logningsdirektivet og det vil vi se igen på et tidspunkt med de mange overvågningskameraer, når teknologien gør det muligt nemt og billigt at spore og opbevare folks bevægelsesmønstre ved hjælp af automatisk ansigtsgenkendelse...

Øhh, er det ikke det som er formålet, ligesom med låse, hunde, vagter, farvepatroner osv. Eller er der nogen som tror man kan standse kriminalitet med et teknisk fix? Kriminalitet er et sociologisk problem ikke et teknisk.

Steffen Gliese

Det værste ved denne som andre egentlig negative teknologier er, at så meget nyttigt og opbyggeligt kunne have været skabt i stedet af den samme investerede tid og ressourcer.

"Problemet er bare, at når den teknologiske infrastruktur først er på plads og lovgivningen tilpasset, vil der uværgeligt ske en glidebane-effekt i kraft af dels den teknologiske udvikling og politikerne samt ordensmagtens ønske om at drage fordel af tilgængelige oplysninger til efterforskning m.v. Det så vi med logningsdirektivet og det vil vi se igen på et tidspunkt med de mange overvågningskameraer, når teknologien gør det muligt nemt og billigt at spore og opbevare folks bevægelsesmønstre ved hjælp af automatisk ansigtsgenkendelse…"

- så længe teknologien udnyttes således at flere forbryderlser kan opklares, ser jeg intet problem i det. Men det kan være, at forbryderne gør det.

Tænk på, hvad kameraer, der kan genkende ansigter kunne gøre ved hooliganisme på danske stadions. Selvfølgelig maskerer hooligans sig, men et sammenhængende videofilmet overvågningsforløb vil alt andet lige fremme opklaringen af den type af forbrydelser til stor glæde for almindelige fodboldfans, der går til fodboldkampe for sportens skyld i stedet for balladens skyld, samt ikke mindst for de klubber, der i dag skal betale regninger og bøder i en størrelsesorden på flere hundrede tusinde kroner.

Som sagt finder jeg, at videoovervågning er et mildt indgreb, og så længe oplysningerne om min gøren og laden ikke eksempelvis misbruges ved uden min viden at blive videregivet mhp. at profit, så har jeg intet problem med det.

Kristoffer Olsen

"- så længe teknologien udnyttes således at flere forbryderlser kan opklares, ser jeg intet problem i det. Men det kan være, at forbryderne gør det"

Forbryderne ser skam intet problem i det. De synes tværtimod, det er en gylden chance, at der ophobes massive mængder data om almindelige menneskers færden, som de kan stjæle via diverse indbrud i databaser og efterfølgende misbruge til at finde ud af, hvornår du befinder dig i dit sommerhus o.s.v.

"Forbryderne ser skam intet problem i det. De synes tværtimod, det er en gylden chance, at der ophobes massive mængder data om almindelige menneskers færden, som de kan stjæle via diverse indbrud i databaser og efterfølgende misbruge til at finde ud af, hvornår du befinder dig i dit sommerhus o.s.v."

- den slags forbrydere, du omtaler her, er vist ikke lige typen, der render rundt og begår indbrud i villaer eller begår hærværk mod privat eller offentlig ejendom.

At komme med den slags argumenter og argumenter om "glidebaneeffekt" tangerer efter min mening skræmmekapagne. Så skulle alle kameraer jo pilles ned og alle registres slettes mv., hvilket i sagens natur ikke ligefrem løser problemerne - undtagen for forbryderne, naturligvis.

Videoovervågning handler som sådan heller ikke om rehabilitering vs. straf (som andre kommentatorer er inde på). Det handler om folks almindelige tryghed i hverdagen ctr. den utryghed, som flere og flere indbrud i ens nærområde eksempelvis skaber. Mine forældres villavej er et glimrende eksempel: Der ligger omkring 15 huse, og indenfor de seneste 9 måneder er der sket indbrud i tre af dem - en temmelig høj frekvens bl.a. set ud fra, at indbrud var en absolut sjældenhed for får år siden.

Christian Harder

Der hersker åbenbart en velbegrundet utryghed i befolkningen. Det mener sikkerhedsindustrien i hvert fald. Den kommer faktisk helt ind i borgernes stuer nu, for at gøre opmærksom på problemet: http://www.youtube.com/watch?v=agHw8fH31hI

Lise Lotte Rahbek

Overvågningskameraer skubber indbruddene og kriminaliteten ud, der hvor kameraernes linser ikke når hen.
Og så må der opsættes kameraer der også.. og der i nabolaget.. og i det tilstødende nabolag.

Hvor stopper det? Til sidst vil der jo ikke være en vej, et kvarter, en boligblok, et forretningsområde, hvor der ikke er kameraer - måske bortset fra de allerfattigste områder, som ikke har råd til kameraer, og hvor der heller ikke er så meget at stjæle.

Hvad så... hvor bliver mon det næste område, hvor sikkerheds-teknologien begynder i et hjørne for at æde sig ind alle steder, fordi alle de mennesker, som ejer bare det mindste af værdi, vil dække sig ind, bygge mure, købe grej og sætte op?

Er det mon det forkerte sted at tage fat - at skubbe problemet over til naboen med kameraer - istedet for at forsøge at løse problemet, som er, at nogen vil stjæle andres ejendele og forhandle dem videre for egen vinding?

Martin Svendsen

Kan vi ikke bare overvåge HELE Danmark?
Så flytter al kriminaliteten til Sverige og Tyskland. Done deal.

Lise Lotte Rahbek

@ Martin Svendsen.
Nåhja. God plan, dér.

Thorsten Lind

Smil, du er på! :-)

"Er det mon det forkerte sted at tage fat - at skubbe problemet over til naboen med kameraer - istedet for at forsøge at løse problemet, som er, at nogen vil stjæle andres ejendele og forhandle dem videre for egen vinding?"

- Ja, hvis det var det ENESTE sted, man "tog fat", så ville det være det forkerte sted. Men det er det jo ikke.

Hvis man er imod, at gader, boligområder og huse overvåges med video eller sikres på anden vis, fordi man frygter "overvågningssamfundet", så bør man vel heller ikke benytte sig af eksempelvis internettets velsignelser.

Jeg har på fornemmelsen, at man registreres og overvåges i langt højere grad, når man skriver et indlæg som dette på internettet, end når man går igennem et videoovervåget boligkvarter eller en tur ned ad Strøget i København.

Over 11.000 overvågningscameraer i London fører til under gennemsnitlig 6 opklarede forbrydelser årligt

Lise Lotte Rahbek

@Jan Hansen

Du opstiller en tese om, at 'man' (jeg) er bange for overvågningssamfundet, og at det er meget meget værre at bruge en pc, hvis man ikke vil overvåges.

Det er da ingen begrundelse for at bruge overvågningskameraer, at det er værre at bruge pc.
Specialt ikke, når kameraerne bare skubber problemerne og kriminaliteten længere og længere ud i periferien, så ALLE skal have overvågningskameraer alle steder, og de eneste der gnider sig i hænderne over det, er dem som sælger overvågnings-udstyr og dem som har råd til at deltage i det tekniske overvågningskapløb.

Jeg kan ikke følge din tankegang om, at når overvågningen er værre på internettet, så er det nok i orden at blive overvåget, når du går tur med hunden i dit nærområde.

Vi er ikke enige - er en anden måde at sige det på.

Men hvad med lidt video-overvågning på direktionsgangene? Lidt kameraer på VL-møderne og lidt mikrofoner på fondsbørsen. Og gange og mødelokaler på Christansborg skal naturligvis med, - vi skal da alle kunne kontrollere at vores "ansatte" lovgivere overholder reglerne i udførelsen af deres ombud!?

Og mon ikke vi skal have overvågning i hjemmet hos alle forældre, - det ville vel kunne forhindre et par tilfælde af mishandling eller misbrug hist og her.

Men bare for en god ordens skyld: er der ikke nogen der lige kan regne på hvad det koster, og hvor meget det egentlig begrænser den samlede kriminalitet i samfundet?

Martin Haastrup

Øehm, var et af problemerne ikke noget med fårehoveder kastet i affaldsscontainere? - Altså forkert aflevering af skrald. Øehm, er løsningen på et sådant problem ikke bare, at enten skaffe nogen containere, som kan tage imod biologisk affald, som feks fårehoveder? Eller informere de gode beboere om HVOR de ELLERS kan gøre af det.

Øehm, jeg kom til at tænke på vores kære landsfæller fra Grønland, klip fra 'Gamle Danmark' som viser billeder fra sælslagtninger i deres køkken - var det i 60-70'rne eller deromkring?

Dem kunne man måske lære noget af her?

Så er der det problem med de unge som hænger ud og som laver hærværk...Stakkels de unge!

Øehm, er der nogen som har stillet sig spørgsmålet hvorfor de unge laver hærværk og 'hænger ud' ?.

Mit gæt er, at de røvkeder sig. Det er selvfølgelig ikke nogen undskyldning for at begå kriminelle handlinger.

Men, generelt set, vil jeg bare opfordre til at man møder de unge med noget mere respekt og tillid, åbenhed og mindre autoritet, og kontrol. Man kunne feks begynde med at tale med dem rigtigt, forsøge at komme i dialog med dem om hvad de savner? Hvorfor de keder sig. Hvorfor de laver ballade?

Og så ærlig talt, lidt nytårsballade og drengestreger i den milde gade, såsom grafitti på en mur - og i den dur - bør vi ikke bare øve os i at se lidt stort på det? - Jeg taler ikke om at være ligeglad, jeg taler om at se lidt stort på det - udelade at fare så voldsomt frem mod det - men deriomd gå i rette med os selv og den måde vi møder de unge på idag.

Tager lige et frisk konkret eksempel fra livets dagligdag: I min sociale boligforening er ophold i kældergangene forbudt! Forleden på vej til min kælder, måtte jeg passere en gruppe unge, som gudhjælpemig have den forbryderiske flabede frækhed at stå indenfor på trappen ned til kælderhalsen og ryge hash!! Herrejermias! Potentielle forbrydere!!! Heraus!!!

Næeh, jeg overraskede mig selv og tog situtionen heltoppe fra og ned, som man siger. Uden at hylde eller forbande deres gerning, lod jeg dem vide med et glimt i øjet, at puha her stank ligesom ude på Staden og at de nu huskede at lufte ud efter sig.

Da jeg kom til bage fem-ti munutter senere havde de sgu gjort det! Jeg sagde til mig selv: Der kan du se:Det ersgu dem der er mere bange end dig. De stakler. Herregud. Jeg stod sgu da selv og røg hash i opgange udenfor Staden da jeg var 15-16-17.

Og læg mærke til ingen frygt = nul fordomme således fik lov at få mig til at hidse mig op overfor dem og blive rigid og autoritær overfor dem. Men heller ikke naiv tossegodhed.

Det er jo heller ikke første gang jeg ser det. Men det er første gang, at det lykkedes mig, at tage det helt cool afslappet på de unges egne præmisser, bruge densympatiske vilje til sund og afslappet autoritet.

Husk det nu voksne: I har vel ikke glemt hvordan det var at være ung?? : Ingen steder at være privat. Ingen rettigheder til at hænge ud og gøre hvad man har lyst til. Altid krav krav krav og atter krav. Altid kritik og krav af en. Som om det ikke var nok at se til med at vokse op og finde ud af alt det der med sexualiteten. Teen - Jeg anbefaler lige 'fucking åmål' igen. Vi må ikke glemme hvordan det var og er at være ung i et så ensrettet samfund som idag.

Jeg er selv snart 50 og jeg håber aldrig jeg bliver voksen, på den måde som de fleste opfatter ordet. = Tilpasset i en grad der minder om åndelig og sjælelig indre død. A walking volcanoe. Walking talking heads - and pets. Zombieseret. Lydig. Afrettet grænsende til det selvudslettende.

På den anden side er man jo nødt til at sende nogen signaler. Nu er hashrygning jo ikke det sundeste...- Men hvad havde det hjulpet om jeg havde haft en mobil-applet med kamera, knipset dem og sendt billederne til ejendomskontoret som derfra ville sende klagen til boligselskabet for de unges forbrydelse: Ophold med hashrygning i ikke tilladt kælderområde.

Helt ærligt! Hvor meget har man lov til at gøre sig i rollen som selv-udråbt fritids-strømer? Og vigtigst af alt. Hvad skulle det dog hjælpe?? Nogen, overhovedet??

Men begynd bare at sætte videokameraer op i kældergangene også. Så må de unge finde et andet sted at ryge deres hash i smug! For det gør de jo bare. Det er jo det som artiklen viser.

Overvågning løser ikke samfundsproblemerne, den flytter dem bare og gør kamera-producenterne rige. En illusion af tryghed. Som at feje hundelorten over til naboens fortov...Eksportere problemet...Viderestilling... => 2.

Martin Haastrup

2. Nogen vil selvfølgelig sige, at jeg er ligeglad med de unge, som blev udsat for min laissez-faire-opdragende indstilling. Tossegodhed.

Måske, men for mig at se, handler det altså om, at klare sådanne situationer så gelinde som muligt. Jeg er privatbeboer og ikke de unges overvågnings-mester og selvbestaltede pædagogiske strømer.

Og jeg er ret stolt af at jeg klarede den her situation så pædagogisk. De forstod at jeg ikke var deres fjende. Og respekterede mit krav om udluftning. Hvad havde det hjulpet om jeg havde skræmt dem endnu mere?? Nada!!

Jeg synes istedet vi må tale om hvordan vi behandler de unge idag Jeg synes vi må tale om hvordan vi betragter de unge idag. Specielt de mørk-lødede unge.

Vi ser næsten på dem, alle som en, som udelukkende mere eller mindre potentielle terrorister! Bander! Kriminelle forbryderspirer! Med agressive voldelige tendenser der ligger under overfladen og venter på at bryde ud overfor sagesløse. Lømler som kræver helt øremærket lømmelpakker som lovgivning - kan I så holde op med det! Fy!

Vi har jer alle under overvågning nu og hvis i laver ballade så er I kriminialiseret og straffen falder. Hårdt! Næste skridt bliver detekter-bare fod-lænker!
Vi skyr ingen midler! Nul-tolerance!

Hvilken pædagogisk indsigt. Hvilken vilje til at forstå HVAD PROBLEMET EGENTLIG HANDLER OM og søge at komme til bunds i det. Nul-tolerance. Hvad mon det fremmer hos de unge?

Lydighed eller endnu mere trods og opsætsighed?
Svaret blæser i overvågningskameraerne...

Nogen rekreative områder til de unge som de kan kalde deres. Jeg var lige ved at sige nogen flere ungdomshuse - for pis for shit - uups! - hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Fristeder som de unge kan kalde deres terratorier - så de ikke behøver at blive betraget som terrAr-ister...

Jeg vover at påstå, at vi til en vis grad selv er med til at skabe problematiske unge bare ved den måde vi nægter at vise dem respekt og imødekommenhed på og ganske vist til en vis grad indrømmet - også en opgivende ligegladhed.

Spørgsmålet må også være, hvordan får vi de unge til at føle sig noget værd??

Debattér! - Endnu flér'!! - Endnu mér!!!

Hvilken lettelse at kunne se de unge mennesker som det de var: Bare nogen lidt forskræmte unge sjæle, som keder sig r-øv-en ud af buksebagen og som lige skulle stå og prøve at ryge lidt hash i smug for voksnes formanende ofte overdrevne, rigide, hysteriske blikke.

Dette er udtrykkelig IKKE EN OPFORDRING til nogen unge om at ryge sig vind og skæv i tide og utide.

Tværtimod: Find noget bedre at bruge jeres tid på - find nogen voksne som kan og vil tale jeres sag om et klubrum - et ungdsomhus - til - osv.

Brug tiden og jeres fornemmelser på, at finde ud af hvad det er I savner! Og få sat ORD PÅ og gå frem med det, i troen på, at der selvfølgelig kan findes nogen fornuftige åbne og tolerante såkaldte voksne, som kan stå på jeres side.

Men I må selv gøre al arbejdet! Og ad den vej bevise at I FORTJENER RESPEKT. Sådan er det.

Lær af ungerne fra Ungdsomhuset. De ka' bare det der! Tjav! 8-)

Og til de voksne: Hvornår begynder I at tage jer sammen og indse, at hvis I vil løse de her problemer findes der altså ingen lettere og behageligere videokamera-diskount-veje.

Før eller siden bliver I nødt til at tage fat om nældens rod. - Hvor ligger hunden begravet? Nu er den blevet sendt videre til naboen. Er det en løsning?? Er det hvad man kan og vil drive det til i dag mht. ungdoms-opdragelse??! Så er vi godt nok blevet åndeligt og socialt, så for-armede at guderne sig må for-barmede…halleluhja…for overvågnings-mirakel-kuren…

Ka’ menn’sker? - Ka-mera?? - Forløs de unge istedet for at FILME dem ... SLUT...

Hvis vi ville undgå indbrud kunne vi jo starte med at legalisere stoffer, så misbrugere ikke er nødsaget til at begå indbrud for at få deres fix. Herved er så broderparten af indbrudende løst med et snuptag.

Dernæst kunne vi gøre et eller andet drastisk som sørger for at unge på vej i en kriminel glidebane ikke ender som kriminelle vaneforbrydere. Hvis vi tog alle de penge der bliver brugt på overvågningskameraer og brugte dem på dette sociale problem istedet, ja så tror jeg faktisk sagtens det kunne lade sig gøre. Størstedelen skulle nok bruges på bedre skoler (flere og bedre lærere, mindre klasser = tættere kontakt med eleverne osv.).

Hvad så med hjemmerøverne der kommer ind fra udlandet? Tja, dem kan overvågningskameraerne jo ikke fange alligevel og de er nok ret ligeglade med dem, de er nemlig ude af landet længe inden politiet får kigget materialet igennem. De skal fanges med traditionelt politi arbejde og sikkert med et bedre samarbejde med andre landes politi.

Hvorfor ikke bare lade være med ar låse dørerne ?

Så flytter problemet jo ingen steder !

Skal vi gætte på at Jeppe Mikkelsen og Peter Lauritsen låser dørerne i deres fredelige boliger som ligger i bekvem afstand fra de problemer som de skråsikkert mener sig i stand til at udtale sig om.

Naturligvis flytter kriminaliteten derhen hvor udbyttet er størst og opklaringsrisikoen mindst.

Hvor svært kan det være.

Alle os der har boet 50+ i Cph ved det, men der er måske ikke så åbenlyst hvis man bor i Brædstrup eller Rødekro.

Tom W. Petersen

Selvfølgelig skal sociale problemer løses med sociale tiltag.
Men det er en forvrængning af denne debat at stille det op, som om overvågningskameraer er et alternativ til dette.
Overvågningskameraer skal vel bare hjælpe til, at der ikke begås overfald, voldtægt, etc. der, hvor kameraerne er. Er det urimeligt, at man søger at beskytte sig mod at blive lemlæstet og voldtaget med de midler, man har?
Tror nogen, at disse kameraer var sat op, hvis der ikke var folk, der uden skrupler smadrer andre menneskers liv og førlighed?
Jeg er ikke glad for al denne overvågning; men jeg er heller ikke glad for at blive overfaldet. Jeg vil dog hellere overvåges end overfaldes. Det gale er, at vi er kommet derud, hvor det er valget.
Og endelig: Selvfølgelig skal der være skarp kontrol med, at samtlige kameraer kun bruges til lovligt formål.