Telelogning
Læsetid: 11 min.

Dine mindste bevægelser kan følges skridt for skridt

Telelogning er blevet kaldt det mest privatlivskrænkende instrument nogensinde indført af EU. Myndighederne kan finde ud af, hvor du bevæger dig, få overblik over hele dit sociale netværk og indsamle viden om, hvem du taler med hvor og hvornår. Informations journalist bad om indsigt i den overvågning, hans egen mobiltelefon havde udsat ham for. Hans bevægelser var blevet registreret døgnet rundt
Telelogning er blevet kaldt det mest privatlivskrænkende instrument nogensinde indført af EU. Myndighederne kan finde ud af, hvor du bevæger dig, få overblik over hele dit sociale netværk og indsamle viden om, hvem du taler med hvor og hvornår. Informations journalist bad om indsigt i den overvågning, hans egen mobiltelefon havde udsat ham for.

Johannes Wehner

Moderne Tider
14. april 2012

Det er den 17. marts 2011, og en sms modtaget kl. 23.43 afslører, at jeg – journalist Sebastian Gjerding – er i mit hjem på Nørrebro. Den 18. marts kl. 07.59 modtager jeg endnu en sms. Den telefonmast, jeg modtager signalet fra, antyder, at jeg stadig er hjemme. Kl. 08.17 svarer jeg personen og må altså være vågnet. Kl. 8.42 er jeg stadig hjemme, men 08.50 er jeg i nærheden af Nørreport, og fire minutter senere modtager jeg en sms i nærheden af Borgergade. To minutter senere modtager jeg endnu en sms, og denne gang forbindes min mobiltelefon til en mast i Amaliegade 3. Få meter fra mit arbejde i Sankt Annæ Passage ved Kongens Nytorv.

Flere end 50 gange i løbet af de næste timer er der sms’er og opkald til og fra telefonen. Hver gang registreres det, hvilken mast telefonen forbinder til, og hver gang er det den samme tæt ved Sankt Annæ Passage. Altså er jeg stadig på arbejde.

Kl. 18.53 er den sidste registrering på den mast, og kl. 19.18 er der en registrering på en mast, der befinder sig tæt på min lejlighed. Kl. 22.59 er jeg i området omkring Rantzausgade, et kvarter senere ved Istedgade. inden en indgående sms kl. 03.41 og igen kl. 08.13 afslører, at jeg sandsynligvis ikke sover hjemme, men i nærheden af Nørrebros Runddel.

Selve dagen ligger mere end et år tilbage i tiden, og jeg har ikke nogen klar erindring om, hvad jeg har lavet. Men ifølge en registerindsigt hos mit teleselskab, er det sådan, de har registreret min kommunikation og bevægelser på denne ene dag i marts.

Persondataloven giver enhver borger ret til at få besked om, hvad der bliver registreret om deres person, og jeg har bedt om at få udleveret samtlige registreringer, som myndighederne tvinger teleselskaberne til at logge om min mobiltelefon i henhold til den såkaldte logningsbekendtgørelse, der blev indført som en del af Terrorpakke II. Registreringerne sker ikke, fordi jeg har gjort noget kriminelt eller har nogen grund til at være under særlig overvågning.

Alle danskere med en mobiltelefon har en tilsvarende fil knyttet til deres person, som myndighederne kan få udleveret med en dommerkendelse.

Fortættede containere

Logningsbekendtgørelsen blev indført i 2007 på baggrund af et EU-direktiv. Den førte til, at der nu på et eller flere steder i Danmark eller udlandet ligger milliarder af dataoplysninger om den danske befolkning. Hver borger har filer tilknyttet sit telefonabonnement på både mobil og fastnet og en tilsvarende tilknyttet sin internetforbindelse. At lagre så store mængder data er ikke ukontroversielt.

Peter Hustinx, EU’s tilsynsførende for Databeskyttelse, karakteriserer det som en »enorm indblanding i alle borgeres ret til privatliv. Bedømt ud fra sit omfang og det antal mennesker, det rammer, er dette direktiv uden tvivl det mest privatlivskrænkende instrument, som nogensinde er blevet indført af EU,« som han sagde i en tale i 2010.

Oplysningerne, der lagres, er så personfølsomme, at Telekommunikationsindustrien i Danmark ikke engang vil oplyse, hvor de fysisk befinder sig – af frygt for at de kan falde i forkerte hænder. Information har spurgt ind til detaljer om opbevaringen og sikkerheden omkring dem, men Telekommunikationsindustriens direktør, Jacob Willer, svarer kort og kontant: Det ønsker vi ikke at oplyse.

Ifølge Peter Lauridsen, overvågningsforsker og lektor ved Informations- og Medievidenskab på Aarhus Universitet, er det forståeligt, at teleindustrien er forsigtig.

»Når man i Danmark har registreringsmani, så skal man virkelig være opmærksom på, at systemerne er sikre. Informationerne kan, selv om de ved første øjekast ser ret uskyldige ud, sige ret meget. Derfor bliver de lagt i fortættede containere, som vi er dybt afhængige af ikke lækker,« siger han.

Datamængderne i de »fortættede containere« er grundet den teknologiske udvikling konstant stigende. Da Folketinget vedtog loven, forventedes det, at der i alt ville blive foretaget 15.000 registreringer pr. borger om året på mobil, fastnet og internet.

Da Telekommunikationsindustrien opgjorde det i 2008, var der i alt 450 milliarder registreringer og i 2010 var det tal steget til 550 milliarder registreringer. Det svarer til omkring 100.000 registreringer pr. borger, altså over seks gange flere end forventet, og stigningen forventes at fortsætte i takt med den øgede brug af digitale teknologier som smartphones og iPads.

27.523 registreringer på 13 måneder

Da jeg går lidt dybere ned i registreringerne på min mobiltelefon, er resultatet overvældende. En computerfil med 27.523 registreringer fordelt på 391 dage svarende til et gennemsnit på 70 registreringer om dagen eller godt tre gange i timen døgnet rundt. Jeg lægger aldrig min telefon fra mig og slukker den heller aldrig, så i praksis virker den som en lille meddeler, der konstant sender nye informationer om mig til teleselskabets database.

Hver gang der er indgående eller udgående trafik på mobiltelefonen enten i form af opkald eller SMS’er, bliver der lagt linjer til dataarket. De fleste dage antyder dataen et ganske trivielt liv. Jeg står op på cirka det samme tidspunkt, får og sender et par sms’er. Tager på arbejde, ringer til nogle mennesker og modtager også et par opkald. Omkring ved 22-23-tiden er jeg på masten tæt på mit hjem, sender sms’er til venner og kæreste, indtil trafikken stopper omkring kl. 1 og starter omkring kl. 8 igen.

Andre dage kan man følge bevægelser rundt i landet. Jeg sender åbenbart mange sms’er, når jeg kører i tog, og hver gang registrerer den en ny mast og opgiver, hvor jeg er nået til på rejsen.

Det er Christian Panton, medlem af den internetpolitiske tænketank Bitbureauet, der har gjort Information opmærksom på muligheden for at få adgang til oplysningerne. Efter en diskussion med sit teleselskab lykkedes det ham at overbevise dem om at udlevere dataen, og siden har Information testet indsigtsretten hos en række andre selskaber, der alle med undtagelse af et enkelt nu udleverer dataen, hvis man som kunde beder om det.

»Jeg var imponeret over detaljegraden. Hvor meget information der var, hver gang man foretog sig det mindste. Særligt når man kommer ind i centrum af København, hvor der er stor tæthed af mobilmaster, så får man utrolig præcis data om, hvor man er henne. Det var ret skræmmende,« siger Christian Panton. Han mener ikke, at særligt mange er bevidste om, hvor meget information der rent faktisk bliver registreret ved hjælp af noget så simpelt som en mobiltelefon.

»Selvfølgelig var det fremme, da loven blev vedtaget, men når du bare bruger din mobil i dagligdagen, står der ikke et stort skilt på den, der fortæller, at du bliver overvåget. Det er noget andet i det offentlige rum, hvor man har videoovervågning,« siger han.

»Der bliver man mindet om det via kameraer, du rent faktisk ser. Men her foregår det fuldstændig skjult for en, nærmest som skjulte kameraer. Det er ikke noget, folk er bevidste om, og man glemmer det lynhurtigt.«

Det forebyggende angreb

Baggrunden for, at myndighederne fandt det nødvendigt at få lagret så store datamængder om alle europæiske borgere, er terrorangrebet på World Trade Center den 11. september 2001. Fra amerikansk side blev angrebet fulgt af en doktrin om, at man skulle slå til mod landets fjender, inden truslen fuldt ud havde materialiseret sig.

Der var ifølge Mariejke De Goede, professor på University of Amsterdam, der har forsket i netop denne sikkerhedsdoktrin, paradoksalt nok en hård kritik af den amerikanske adfærd fra europæisk side.

Den amerikanskledede koalition angreb Irak ud fra princippet om det forebyggende angreb, og både Frankrig, Tyskland og flere andre europæiske regeringer kritiserede det hårdt. Men trods kritikken begyndte europæerne alligevel at indføre lovgivninger, som fulgte samme sikkerhedslogik.

For at vide hvor myndighederne skal slå til forebyggende, er der brug for vidensindsamling – og på europæisk plan blev denne vidensindsamling i høj grad fokuseret omkring dataindsamling og analyse:

»Dataindsamling er en anden måde at kunne foretage forebyggende angreb på. Det er den samme måde at forholde sig til trusler og farer og en del af samme sikkerhedslogik,« forklarer Mariejke De Goede. Hun tilføjer, at selv om det umiddelbart godt kan se sådan ud, er det ikke nødvendigvis en blød sikkerhedsstrategi, da eksempelvis flere af de mennesker, der er endt på Guantanamo Bay, blev fundet igennem dataregistreringer af pengeoverførsler.

En livsnerve

Tilbage i 2005 havde Storbritanien EU formandskabet, og de var efter bombningerne i London stærkt optaget af at sikre øgede muligheder for dataindsamling.

»Informationsadgang er en livsnerve for at udføre politiarbejde og forebygge forbrydelser med et minimum af indgreb i vores dagligdag,« sagde Storbritaniens daværende indenrigsminister Charles Clarke i Europaparlamentet i 2005.

»For at bekæmpe den organiserede kriminalitet og stoppe terrorgrupper, før de gennemfører deres aktiviteter, har politi og retsmyndigheder brug for et klart billede af, hvem de kriminelle er, hvad de laver, hvor de er, og hvordan de kommunikerer med hinanden,« fortsatte han.

Der var blevet talt om fælles europæiske regler for dataregistreringer i årevis, men efter bomberne i Madrid og London var den politiske situation ved at være moden til at få det vedtaget. Ifølge Mariejke De Goede fordi de sikkerhedsmæssige scenarier på det tidspunkt gjorde det svært at kritisere:

»Terrorisme var den vægtigste måde man retfærdiggjorde indgrebet på. Det skabte hele den her idé om, at katastrofen ville være så forfærdelig, at vi som samfund ikke bare kunne vente på at lade det ske. Myndighederne ender virkelig med at føle, at det er nødvendigt at intervenere i langt tidligere faser,« siger hun.

Fra terror til alvorlig kriminalitet

For hver dag jeg går igennem dataarket, afslører linjerne mere og mere om mit liv og bevægelsesmønster. Hvornår jeg går i seng, og hvornår jeg står op. Hvem jeg kommunikerer med, og hvor jeg sover om natten. Man kan se, hvilke kilder jeg har snakket med, hvornår jeg har snakket med dem, og hvem der har ringet til hvem først.

Kildekontakter, netværk, intime relationer, arbejdsmønstre, sovetider, faste opholdssteder og ruter, jeg bevæger mig, viser sig, jo længere man med simpel databehandling arbejder sig ned igennem dataarket.

Det var terror, der var begrundelsen, men da direktivet blev skrevet, var der intet, der begrænsede det til terror. I stedet stod der »alvorlige forbrydelser«, og det var altså op til medlemslandende selv at fortolke, hvad alvorlige forbrydelser betyder.

Ifølge Joe Mcnamee, koordinator for European Digital Rights i Bruxelles, der har kritiseret loven, siden den blev indført, lovgav man i blinde:

»Folk havde på det tidspunkt ikke nogen idé om, hvor bredt direktivet var, fordi der intet fortilfælde er at sammenligne med,« siger han. Da Danmark indførte lovgivningen, skete det også som del af en anti-terrorpakke, men heller ikke her blev det begrænset til terror. Det eneste sted, vi har kunnet finde nærmere oplysninger om, hvad oplysningerne bruges til, er i et høringssvar fra Rigsadvokaten i 2010.

Her er ingen konkrete henvisninger til terrorsager, men det fremgår, at oplysningerne bruges i sager om drab, røverier, tyverier, kidnapning, økonomisk kriminalitet, skyldnersvig og forsikringssvindel. Flere forbrydelser, der ligger et stykke under sigtelser for terrorisme, og som Peter Lauritsen er kritisk over for, at det bliver brugt til:

»Det kan godt være, at man siger i dag, at det er meget fornuftigt, at man kan fange en bankrøver med det her, men det var ikke det, der var meningen med det. Man savner en debat om rimelighed, der går ud over, at politiet bare siger, at de er glade for det. Det er ikke argument nok. Det skal sættes i forhold til det omfattende indgreb, som det rent faktisk er,« siger han. Christian Panton mener, at der mangler dokumentation for, at indgrebet står mål med det, som myndighederne hævder at ville bekæmpe.

»Jeg er ikke overbevist om, at alvorlig kriminalitet bliver bekæmpet med de ting, der bliver logget. Hvis man er kompetent kriminel, har man ikke sin mobiltelefon med, når man skyder nogen, og man bruger internettelefoni til at kommunikere med. Seriøse kriminelle tilpasser deres mønstre efter den overvågning, der er, mens det er de mindre alvorlige lovovertrædere ,som bliver fanget af det her,« siger han.

Information har forsøgt at få uddybet hos Rigspolitiet hvordan logningsoplysningerne er til gavn for opklaringsarbejdet og i hvilke typer sager, det bliver brugt. Men Rigspolitiet meddeler via pressechef Niels Otto Fisker, at den Kriminaltekniske Enhed ikke ønsker »at gå nærmere ind i, hvordan logningsoplysninger bruges i konkret efterforskning. Vi ønsker generelt ikke at give kriminelle gode ideer til at besværliggøre vores arbejde,« oplyser han i et skriftligt svar.

Svært at rulle tilbage

Et utraditionelt politisk flertal bestående af Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har siden januar søgt dokumentation for, at logningsbekendtgørelsen virker efter hensigten. De har sendt en række spørgsmål til justitsministeren, der skal forsøge at skabe fornyet klarhed om praksis på området. Flertallet i Folketinget vil se nærmere på, om der finder en overregistrering sted, særligt i forhold til registreringen af internetdata.

EU har for øjeblikket direktivet til revision, men det kan tage flere år, før det arbejde er færdigt. Og spørgsmålet er også, hvilke politikere der reelt tør stille sig i spidsen for at rulle overvågningstiltag tilbage, når de først er indført. Ifølge Mariejke De Goede betyder den sikkerhedsstrategi, som dataindsamlingen er en del af, at forholdet mellem borgerne og myndighederne ændrer sig:

»De politiske autoriteter forstår deres ansvar sådan, at de bliver nødt til at handle. De er meget bange for at blive holdt ansvarlige af offentligheden, hvis der sker noget,« forklarer hun. Det blev betragtet som en skandale, at de amerikanske efterretningsmyndigheder havde overset 11. september-flykaprerne. Og senest efter terrorangrebet i Oslo krævede medierne og befolkningen straks svar på, hvordan det kunne ske, at myndighederne kunne overse en person som Anders Behring Breivik, der havde udtrykt radikale synspunkter på internettet:

»Det er forståeligt, at offentligheden stiller den her form for spørgsmål, men det er med til at drive politikere og politiet hen imod, at de bliver nødt til at have adgang til endnu mere data,« siger Mariejke De Goede. En problematik, som Peter Lauridsen godt kan genkende.

»Risikoen er, at man altid kommer til at tænke. Hvad nu hvis vi kunne have gjort noget ... Det er den logik, overvågningen skaber. Men nogle gange bliver man nødt til at hæve sig over det og undersøge, om man ville kunne fange forbrydere på en mere effektiv måde,« siger han.

Imens fortsætter ophobningen af data om alle danskeres kommunikationsvaner. Hver dag lagres 1.544.943.820 nye oplysninger.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lars Kristensen

Orwells 1984.

Det værste er, at ligegyldig hvor meget vi føler, at Danmark og andre lande overholder en såkaldt rimelig menneskeretslig behandling af os mennesker, så kan et hvilket som helst samfundssystem tippe over og blive til et menneskefjendsk samfund af den værste slags.

Den teknologiske udvikling er ved at være så udviklet, at menneskelivet kan havne i både et godt og konstruktivt teknologisk samfund, men også at det kan havne i et helvede der vil være langt værre end de nazistiske og kommunistiske diktaturer, som dengang ikke havde de samme teknologiske muligheder, som der ligge tilgængeligt i dagens verden.

Uhuuuu!

Peter Skaarup, Dansk Folkeparti, der er tilhænger af identifikationskrav ved køb af taletidskort udtaler: " Jeg tror, det er muligt at indføre, således at der bliver styr på, hvem der går rundt og køber de her kort." (Berlingske)

Det er vigtigt at vi holder stasi-generne stangen hvis vi skal bevare vores demokrati.

Der er naturligvis en stensikker måde at undgå dette svineri på: Skrot jeres mobiltelefon. Det er faktisk muligt at overleve uden.

Er det ikke strafbart at overvåge andre mennesker?

Perverst er det da.

..... og ynkeligt.

Har aldrig ejet en, Hans, kan kun anbefales.

Der er tid til fordybelse.....aaaaaaaahhhhhhh

Ib Christensen

"Og senest efter terrorangrebet i Oslo krævede medierne og befolkningen straks svar på, hvordan det kunne ske, at myndighederne kunne overse en person som Anders Behring Breivik, der havde udtrykt radikale synspunkter på internettet:

»Det er forståeligt, at offentligheden stiller den her form for spørgsmål, men det er med til at drive politikere og politiet hen imod, at de bliver nødt til at have adgang til endnu mere data,«"

En lidt sær konklusion syntes jeg. For viser det ikke netop, at overvågningen ikke virker efter påståede hensigt, og dermed afsløret som værende ikke løsningen.

Kalder man ikke logning af denne karakter for: totalitarisme? Jeg gør...

Og hvornår har totalitarisme været en god ide? Mon ikke frihedsrettighederne er alvorligt under pres i EU og DK? Og i en grad som fordrer modsigelse. En gylden mulighed for de europæiske offentligheder for en fælles protest...

Med venlig hilsen

Måske staten er hemmeligt forelsket i sit folk, og kærligheden ikke er gengældt?

Så må folket jo bede om et grænse, når den ulykkelige kærlighed er blevet til en besættelse.

Martin Haastrup

Man krænker borgernes ret til privatliv under påskud af at ville beskytte og forsvare den... - mod den hypotetiske trussel om terror...

Via opinionsdannelsen om den hypotetiske trussel om terror - den potentielle trussel mod hele verden... - borgernes tryghed...skaber man en frygtbaseret atmosfære som får borgerne selv til at ønske sig at politikerne ligitimerer en mere og mere massiv overvågning af enhver borger, som alle som en jo kan siges at være potentiel terrorist.

Potentiel...Hypotetisk trussel om terror...beskytte borgerne samtidig med at man krænker dem...

Frygt frygt frygt. Og atter frygt.

Løgnen om virkeligheden endte med selv at blive til virkeligheden...

I sit desperate forsvar for borgernes demokratiske frihedsrettigheder (Bla at man er uskyldig til det modsatte er bevist - den ukrænkelige ret til privatliv osv) - endte man med at nedbryde det...ad demokratisk vej...

Hvornår tager man skridt fuldt ud og gør op med løgnen: Der er ikke nogen trussel om terror. Og pointen er, at den evt. minimumstrussel, som måtte være, er af så hypotetisk art at kan sammenlignes med at få en meteor-sten i hovedet. Og at man aldrig kan sikre sig 100% mod alting. Og at vi er bevæbnet til tænderne i forvejen.

Læg dertil at i min optik er der kun en lære at drage af al det her krig-mod-terror efter 911 : Det IT-overvågnings udstyr som blev indført for at forebygge terror, det svigtede påfaldende fatalt da det virkelig gjaldt - 911 - verdens værste terror-forbrydelse. Det er et uomstødeligt bevis på at IT-overvågnings-udstyret IKKE er løsningen, hvis man vil forebygge terror. Det beviser 911 med eftertryk. Det var ikke muligt med IT-overvågnigns-udstyret at forebygge eller forhindre terror som den vi så ved 911. Men til trods herfor har hele verden og lille Danmark med indædt siden holdt fast i og brugt mia på at indføre dette IT-overvågningsudstyr i stor stil, så ekstrem stil som artiklen bekræfter.

Hmmm...Jeg spørger igen: Hvor er logikken? Hvor er den sunde fornuft henne af? Til trods for at dette IT-overvågnings-udstyr svigtede fatalt da det virkelig gjaldt - ved verdens værste terror-katastrofe - hvor over 3000 mennesker blev dræbt - til trods for vælger man at indføre MERE af dette overvågnings-udstyr over hele kloden og lille Danmark med??? MERE af det IT-overvågningsudstyr som svigtede da det virkelig gjaldt - som IKKE forbeyggede den terror-virksomhed som det blev påstået at det skulle kunne - det skal så lige pludselig kunne alligevel??

Kortslutning! Logisk kortslutning.

Mao - der er nogen der lyver her. Hvem er det som lyver? Og hvem har en interesse i at vi tror på løgnen??

Det handler om noget andet. Markedsføring af IT-overvågnings-udstyr? At kunne overvåge borgerne/mobilkunderne osv for bedre at kunne rette og indrette og tilrettlægge helt specifikke salgs-kampagner mod den enkelte. Som betaler for at blive overvåget for at dem som han betaler til bedre kan få det til at betale sig at bruge de penge som han betaler på at markedsføre endnu mere overvågning via gadgets osv, som han betaler for, for at de bedre endnu kan målrette sin markedsføring, som han betaler for.... skruen uden ende...

Andre muligheder for årsagen til at vi skal tro på løgnen (-e) og lydigt lade os gøre til slaver af ønsket om at politikere via opinionsdannelse får os til at ønske at de legitimerer endnu mere kontrol...med os i en illusorisk stræben efter at beskytte os mod...os selv...

Ja, den er meget go ikke: For der ender man hvis man tænker over det: En kronisk frygt er blevet indført mellem os : Vi er alle blevet gjort til hinandens fjender, hinandens potentielle terrorister og det får os til at ønske at vi opgiver retten til det ukrænkelige privatlivs ret som vi ønsker at bevare??! Kortslutning igen.

Og det er jo ikke bare med mobilkontoer overvågningen finder sted - nej, bankkontoer kan screenes - overførsler overvåges - transaktioner - indbetalinger - osv i det uendelige - registersammenkøringer sikrer at man ved tryk på en knap på et tastatur og lidt kendskab til hvordan databaserne er bygget op kan få adgang til din færden, dit privatliv - hvor du handler, hvad du handler, hvor meget, hvor ofte, for hvor mange penge osv (Dankort-registreringer) - hvilke myndihgeder du har rettet henvendelse til - om hvad, hvornår, hvorfor - databaser som nu ligger på de såkaldte internet-servere, som der påstås at være fuld sikkerhed omkring, men alligevel er risikoen, den potentielle...apropos for at oplsyningerne kan misbruges...

Når man gør sig sådanne betragtninger, ganske almene, som ikke kræver nogen videregående uddannelse eller professorat, så ender man uværgeligt op med spørgsmålet om hvad det skal gøre for? Om hvorfor? Om det meningsløse? Hvorfor man spilder alle de ressourcer? Skatteborgeres penge? På systemer som bygger på en (overdreven) frygt, som der tilsyneladende ingen særlig begrundelse er for og som i virkeligheden er med til at forstørre og forstærke problemet - og gøre det modsatte i virkningen af det som egentlig var hensigten med at indføre og opbygge dette gigantiske mega-IT-overvågnings-og-kontrol system.

At for at sikre borgernes ret til sikkerhed og tryghed og privatliv - nedbryder man den.

Logisk kortslutning. Mao løgn og latRin.

Der er ikke nogen særlig trussel. Truslen er at tro der en sådan rædsels-konsekvenser som det får at handle på denne.

Frygt er en illusion. Fuldstændig tryghed og sikkerhed ditto. Men bemærk venligst at det ikke betyder at man ikke skal stræbe efter et parat selvforsvar. Men når selvforsvaret antager dimensioner som ender med at kvæle og nedbryde det som det egentlig skulle beskytte, i tilfælde... af brand - og alarm... - så er det måske på tiden at finde andre løsninger og gå alternative veje - eller blot, lære at leve med at PÅ TRODS af livets farlighed - fortsættter kloden med at dreje stille rund...for nu at sige det på den måde...8-)

Tryghedsnarkomani er en fed forretning! Nok en af de fedeste og mest effektive, ligesom krig og kunstig skaben af fjendebilleder...Frygt er en fed forretning. Alt du går glip af hvis ikke du køber det her produkt!!! Alt du kan eje. Al den tryghed du kan købe for penge. Vi gør dig TRYG. Stol TRYGT på det. Vi kan forsikre dig om at vores TRYGHED vil gøre dig så TRYG at du falder fuldstændig i søvn af det og gladeligt betaler i dyre domme for det...

Antivirus-progammer! Vaccinationer! Overvågning! Mere MERE MERE!!! TRYGHED...TRYK-HED...TRYK...TRYK TRYK på TRYKKET...

Jeg kunne blive ved... Fortsæt selv. Og tak til Information for at køre den her serie om overvågning - de fleste skriger selvfølgelig stadig konspirations-teoretikere!!! Men den kan man jo vende om mod dem selv som bestandig skriger POTENTIELLE TRUSLER OM TERROR!!!

Og så er vi tilbage hvor vi begyndte: LØGNEN OM TRUSLEN. Hvordan kan man dog på samme tid skrige potenteille trusler om terror - og samtidig beskylde andre for at være konspirations-teoretikere??! - ??!

Logisk kortslutning igen. Mao løgn.

Lad den fulde sandhed om løgnen dog snart se dagens lys så vi kan fre' og leve videre i fred og fordragelighed - og tryghed...apropos...Kan nogen huske Rocazino: Må vi ikke elske livet? Skal vi altid frygte krig? Hvorfor ikke elske livet? Skal vi altid frygte ørnens skrig? --- En pragtfuld stemme af smør...sang...gennemtrængende...varmt..og blødt...lige til hjertet....hvorfor ikke elske livet?

Tak.

Martin Haastrup

Kort sagt : Truslen består i spekulationen i konsekvenserne af handlingerne af den frygt som forårsages af at skrige potentielle terrorister! - og at på samme tid beskylde alle andre, som vover at sætte op imod denne dagsorden, for at være konspirations-teoretikere.

Den er gammel den historie: Bjælken i din broders øje... og i den-dur.

Den potentielle trussel om terror ER konspirations-teorien og TRUSLEN SELV. - ER TERROREN SELV.

Punktum.

Brian Pietersen

sluk telefonen, hvor svært kan det være??

Brian Pietersen

og sluk computeren det meste af tiden.

det er også både bedre og billigere at kommunikere irl

Kristian Rikard

Jeg synes, at det er fint at Information bringer denne artikel. Jeg synes også at Martin E. Haastrup i sit lange indlæg kommer med en række rigtige observationer, men er på en række punkter uenig. Så vidt jeg ved har "Staten", "Hobitten" eller hvad man nu vælger at kalde den, i det store og hele vidst, hvad man ønskede at vide om os siden
1970'erne ved CR-nummerets indførelse - altså på stamdataniveau.
Jeg tror bare, at den voldsomme registrering og dataophobning desværre ikke rigtigt har noget specifikt formål eller sigte. Faktisk vil jeg æde min gamle hat på, at hverken Bødskov, Heller Thorning eller PET eller FET selv aner, hvad al den data skal bruges til - endsige som enkeltpersoner/organisationer har et overblik
over omfanget. Og det er måske det mest uhyggelige, at Staten/Hobitten har nået et omfang, hvor den ene fangarm ikke har den fjerneste anelse om, hvad den anden gør - og hvorfor. :-(

Som jeg har sagt før.. terroristerne vandt krigen for længe siden. Vi er ikke længere hverken et demokrati eller en retsstat. Det er et totalitært overvågningssamfund baseret på frygt, mistanke og kontrol. Det er Danmark. Det er Europa. Det er Amerika. Velkommen til. Det kan P.E.T så tilføje til min "logfil".

Ja, Martin
- måske kan du blive PET of the year?

Jeg undrer mig lidt over terror- og kriminalitetsbegrundelsen, hvis der er sådan en begrundelse.
De eneste, der ikke taler i mobiltelefon (eller i telefon i det hele taget) eller skriver e-mails til hinanden, er vel folk, der ikke bryder sig om at blive opdaget.
Ja, og Anders Breivik har vel heller ikke gjort ting, der kunne overvåges elektronisk. Hvis man er så fikseret på overvågning, burde man snarere spekulere over, hvorfor en person (Breivik) køber flere hundrede kg gødning til et økologisk landbrug.

Lise Lotte Rahbek

Der er alt, alt ALT for stor fokus på,
hvad der kunne være rart at vide om borgerne, for hvad nu hvis man lige står og kan bruge de oplysninger til 'noget, som man har indhentet i koloenorme mængder.

Dette fokus på 'nice to know' overskygger i uhyggelig grad dét, der er nødvendigt at vide (need to know).

Jeg er ikke terrorist, men hvis jeg var, ville jeg da ikke rende rundt med en åben mobiltelefon. Det har jeg set alt for mange mere eller mindre lødige terror-film til at vide, at jeg skal lade være med.

Min mobil ligger herhjemme undtagen hvis jeg ved, jeg skal bruge den. Jeg er ikke en særlig vigtig person til akut-opkald, abonnementet indeholder en telefonsvarer til beskeder,
Det indebærer at jeg kan tage mig en større grad af frihed - så det gør jeg. :-)

Lasse Petersen

Jeg undre mig over hvor hurtigt alle kommentarer bliver til ligegyldige ego præstationer og fejlsøgning af andres meninger. Der ser ud til at alle ved hvad der er bedst, men det eneste som sker er at de fleste dyrker dramaet i stedet for at handle.

Lise Lotte Rahbek

Lasse p.

Hvorfor beriger du os ikke bare med din mening, og viser hvordan du synes, kommentarer skal være, istedet for at brokke dig over, at andre ikke lever op til dine uudtalte forventninger?

Eller.. din kommentar var måske netop udtryk for din smag i kommentarer.

Marianne Mandoe

Sådan en artikel få mig til at føle mig.... overvåget.

Altså hvis ikke det lige var fordi at myndighederne må tro jeg er totalt immobil.
Mine mobiltelegon bliver brugt som en gammeldags telefon. Den bliver i hjemmet.
Går jeg uden for hjemmet så betyder det at du ikke kan få fat i mig, og må vente til jeg kommer hjem igen,

Jeg gider ikke det der ræs med at skulle være på og tilgængelig hele tiden, er der nogen i min omgangskreds der ikke kan acceptere det, så er det bare ærgeligt. For dem.

Desuden er de eneste der har mit mobilnummer min familie og mine to NÆRMESTE venner. Alle andre må skrive en email... eller ligefrem et almindeligt brev.

HA! Tag den terrorlov. ;-)

Lasse Petersen

@Lise

Der er meget selvskabt utilfredshed i din kommentar. Jeg har ingen mening om selve artiklen, det kan være det kommer. Og hvis det sker, så er jeg typen der handler i stedet for at sidde og bjæffe lidt i ny og næ. Løsninger i stedet for drama.

Lise Lotte Rahbek

@Lasse
Jeg er ualmindelig god til at bjæffe. Og som en reklame så rigtigt bedyrede for tid siden:
Man skal gøre det, man er god til.

I øvrigt er det somme tider en god ide at snuse lidt rundt i mulighederne og løsningerne, før man handler. ;-)

Lasse Petersen

@Lise
Det vil jer gerne tro :)

Mht artiklen, så prøv at stave KONTROL bagfra ;)

Jeg er meget inspireret af Eckart Tolle, som jeg har lært en vigtig lektion af, nemli ikke at kaste min opmærksomhed ind i alt som sker.

Ved ikk om du kender til han, men her er et par guldkorn: http://www.youtube.com/watch?v=9JGbj7sOw-U

Ønsker dig en fantastisk dag (med eller uden bjæfferier)

Jonas Gauguin

Hvis du idag vil være anonym i det "offentlige" elektroniske rum(<-paradoks), er det smart at kende/være en IT kyndig.
Alle vil være kendte (som indeholder en HEL del offentlighed) men samtidig brokker man sig paradoksalt nok over ikke at kunne være anonym?
Elektronik har den paradoksale egenskab at det mest skadelige for den selv er varme som bliver genereret af selve energien man skal bruge for at få det til at virke!!
Terror skaber frygt - paradoksalt nok skaber lovgivninger om terror det samme. Burde man ikke kunne dømme regeringen efter en terrorparagraf hvis man ser terror i lyset af paradokser !?! :p
Nå jeg smutter over for at læse nogle lidt sjovere nyheder hos Zetatalk - God dag til alle

Niklas Monrad

Den form for præventive sikkerhedsforanstaltninger som stater i alt højere grad udtænker, svarer til at fremstille alle cykelstier, fortove og trapper af gummi, for at forhindre at mennesker slår hovedet hvis de falder. Det er ganske enkelt overkill så det batter.

De færreste ved jo nok om teknologi til at vurderer balancen, men problemerne opstår, når dem med adgang mister respekten overfor følsomheden af oplysningerne. Det er nærmest uundgåeligt det sker før eller siden, så misbrug er velsagtens næsten en trussel på linje med terror, og intet er vundet.

Hans Jørgen Lassen

PET kan da for pokker ikke have mandskab nok til at se alle disse oplysningerne igennem. Det er jo enorme mængder af data.

Det kan jo kun blive aktuelt, hvis en bestemt person af den ene eller anden grund er kommet under mistænke for kriminalitet.

Ingen, heller ikke PET, har da tid til eller lyst til at snage i, hvor almindelige borgere befinder sig.

Niklas Monrad

For mere indgående information om emnet:

https://safermobile.org/resource/geolocation-primer/

Hans Jørgen Lassen:

Det er relativt let at skrive computerprogrammer til sortering og registrering af data.

Du kan være sikker på at grovsorteringen ikke foretages af mennesker.

Hvad de søger efter i disse enorme mængder af data, hvem der registreres, overvåges, og hvor mange mennesker det reelt drejer sig om ved vi desværre ikke.

Vi ved de overvåger finansielle transaktioner og internethandel, hvor specifikke køb af f.eks kemikalier eller penge-overførsler til udvalgte lande altid vil føre til mistanke, registrering, og videre efterforskning/overvågning.

Når det kommer til dataudtræk fra kommunikation ved vi meget lidt omkring kriterier og omfang.
Det eneste der er sikkert er at systemet registrerer borgeren i hoved og bag.

Og ikke nok med at systemet gør, de store kommunikationsgiganter registrerer oftest med.
Brugerdata er ikke kun et nationalt anliggende.

Se for eksempel på Apple og Google (android) og deres forhold til bruger-registrering på internationalt niveau.

martin jensen

VI ER ALLE SKYLDIGE I AT VI VIL HAVE ET PRIVATLIV

John Fredsted

Med undtagelse af nogle få måneder i 2002 har jeg aldrig ejet en mobiltelefon. Jeg aner ikke engang, hvordan man sender en sms. Jeg er heller ikke hverken på Facebook eller Twitter, eller hvad ved jeg. Jeg lever aldeles lykkeligt foruden, for dels er jeg så fri for at blive forstyrret- og skulle stå til rådighed morgen, middag og aften, og dels så er jeg fri for at skulle barnagtiggøre mig selv ved at skulle markedsføre mig selv på disse såkaldte sociale medier. Og nu med denne artikels portræt af de horrible log-filer på folk med mobiltelefoner så har jeg sandelig fået et ekstra argument for, at det for mig bare skal fortsætte sådan.

Mads Kjærgård

"Går jeg uden for hjemmet så betyder det at du ikke kan få fat i mig, og må vente til jeg kommer hjem igen,"

Det i sig selv er jo en mistænktelig opførsel, gad vide om det ikke også bliver registreret!

Det bliver interessant den dag, hvor jeg er langtidssygemeldt med et brækket ben og bliver bedt om, at forklare hvorfor og hvordan jeg kunne være i Århus i 3 dage under min sygeperiode, da a-kassen kan se via sammenkøring af diverse registre, at jeg ikke har været hjemme på min bopæl i hovedstaden og at de derved kan stille tvivl om min ret til sygedagpenge.

Det skal helt sikkert nok komme. Jeg er ikke sortseer. For når kommuner opretter stikkerlinjer, kan alt lade sig gøre.

martin jensen

J Fredsted

Så er vi 2 bortset fra jeg har en mobil men den er kun til 112 opkald ellers har jeg fastnet tlf.

Jeg håber den nye trend bliver at melde sig ud af medie smartfon facehock systemet

John Fredsted

Martin Jensen: Godt at høre.

Michael Guderup

"Din mobils mindste bevægelser kan følges skridt for skridt", bør overskriften vel være.

Må jeg foreslå at sende det lille, belastende apparat på en kanalrundfart, et smut på Oslo-færgen eller sågar med FedEx til Mongoliet via Dubai, og tilbage igen.

Så burde "fjenden" være grundigt udmanøvreret, og en fred, ukendt siden midten af 90´erne, vil sænke sig over dit liv.

Andreas Prætorius

Klare Liske: "Måske staten er hemmeligt forelsket i sit folk, og kærligheden ikke er gengældt?

Så må folket jo bede om et grænse, når den ulykkelige kærlighed er blevet til en besættelse."

Staten skal til vær en tid holde en afstand til befolkningen på mindst 100 meter.

Andreas Prætorius

"Må jeg foreslå at sende det lille, belastende apparat på en kanalrundfart, et smut på Oslo-færgen eller sågar med FedEx til Mongoliet via Dubai, og tilbage igen."

Det ville være langt sjovere at sende den til den afghansk-pakistanske grænse i et halvt år. Hvis det ikke var fordi man blev anholdt

Andreas Prætorius

Jeg tror at man kan være helt sikker på at hvis man ikke ejer en mobiltelefon bliver dette registreret som MEGET mistænkelig opførsel

Bankerne har registret gøren og laden i årtier, det er ikke muligt at undgå. Det kræver en indsats. Så man kunne sagtens hævde positions logning så langt fra er et nyt fænomen.

Så det er mere end telefoner, uanset hvor lidt man ønsker at tage stilling til det.

Hvis overvågningen bliver ved at eskalere, så kunne man måske godt forestille sig en modreaktion. Men det bliver nok i form af anden eller ny teknologi.

Martin Haastrup

Jeg har det som S.U.T (Digteren Søren Ulrik Thomsen) - når jeg logger på med Internet Explorer 6.0 er det vist, på en Win 98 ver. 2.0 .platform og følgende skærmbillede dukker op: Time to upgrade! You have an outdated version of...blah blab blah - OG AT DET SKAL FORESTILLE SERVICE!!! Det er som SUT siger AFPRESNING!!! REKLAME!!! SPAM er det!!! og intet somhelst andet og jeg trodser dem indtil min win 98 bryder sammen om ørerne på mig - FØRST da investerer jeg de næsten 1000 i et nyt!!! OG ikke et sekunda før!!!!

Tænk sig hvis man 'i fjernsynets tid' (altså da PC ikke eksisterede...) - pludselig med blev mødt med et skærmbillede når man tændte for kukkassen:

(Jingle : Ding dong!) Tid til at skifte TV-apparat! Deres TV-apparat er uddateret. Kontakt venligst deres lokale forhandler for at høre mere om energi-besparende fladskærms-TV og få vejledninger om tilbud på nyere TV-apparater, som kan tage flere kanaler ad gangen, med fjernbetjening osv... ...??!

Christian De Coninck Lucas

http://www.theblaze.com/stories/new-details-on-nsas-new-spy-center-and-s...

Dette er realiseringen af projektet "Total Information Awareness" directed af Iran Contra veteranen Richard Secord. Kongressen stemte det ned, men NSA of Cheneys Hvide Hus gjorde det da bare alligevel. Måske slkulle Peter Skaarup tale med dem om gode råd?

Det er"NWO"s drøm...

Christian De Coninck Lucas

@Martin

Firefox og Linux er lige til at hente.

Staten har altid kunnet hente information om folk. Det er der sådan set ikke noget nyt i. I USA kan staten sådan set også hente information om folk, selvom staten og delstaterne der ikke har et cpr.nr. De kører det da bare over - wait for it - kørekortet i stedet. Stort set alle amerikanere har nemlig et kørekort.....

I gamle dage, da jeg var barn, kunne staten hente informationer ved at tappe sig in på folks samtaler på telefon-centralerne, det samme kunne de da de digitale centraler kom. Det nye er blot to ting 1) hastigheden hvormed informationen kan indsamles og 2) hvor mange informationer der kan indsamles.

Og det er meget nemt at skrive et program som gennemtrawler internettet (en såkaldt bot) for ord og vendinger som man skal være opmærksom på. Eschalon er netop sådan et system.

Og ja, mange mennesker bruger stadig internetnet-explorer 6 og windows 98, ligesom mange mennesker (mig selv inkl. bruger windows xp). Hvorfor folk dog kan holde ud til at bruge windows 98, fatter jeg ikke, XP er altså er langt mere stabilt styresystem end windows 98, især efter 11 års opdateringer.

Og når win 98 bryder sammen, så skal man altså have en ny computer også skal man, da man kun kan få windows 7 eller 8 til den tid; de kræver mere computerkraft end win 98 gør.

Når man er langtids-sygemeldt får man altså sygedagpenge fra kommunne, ikke fra a-kassen. Og som langtids-sygemeldt skal man vist ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet?

Ang. cpr. nr. er dette altså en myte at staten ved alt om os på individniveau; dette er ganske enkelt ikke sandt. Staten indsamler oplysninger via cpr. nr. men de bliver anonymiseret, sådan at de kun optræder som et nr. i statistikken (ej cpr. nr.). Og så bliver der lavet databehandling på dem; derfor kan vi her i Danmark f.eks. får at vide, hvor mange mennesker der har en universitets-uddannelse (8%) og hvor mange der har en håndværkeruddannelse (38%) og hvor mange mennesker der bor i egen bolig eller har tv, fjernsyn mv. ret præcist. I Tyskland og i Sverige skal folk udfylde papirer hvert femte år, og det tager 5 år at behandle de her papirer.

Grunden til beskeden om win 98 kommer er at Microsoft ikke lægger leverer opdateringer til win 98. Altså man risikerer virus mv. hvis man bruger win 98, men det må folk selvfølgelig selv om.

Problemet er dog det samme som med diverse drm-systemer til computer-spil, de forhindrer kun folk som har købt spillet i at spille, ingen piraterne. Præcist det samme sker jo her ved overvågning af folk. Personer som vil skjule deres identitet og transaktioner kan gøre det, personer som vil sørge for at politiet mv. ikke kan spore de elektroniske signaler de efterlader, kan sløre dem, og det på en sådan måde, at politiet slet ikke kan spore dem. Og det betyder så at folk som har rent mel i posen bliver taget som f.eks. den danske dame der købte kjolestof i Pakistan, den mand som købte cigarer i Tyskland med dollars, ikke Euro og sikkert også mange andre....

Kristian Rikard

Karsten Aaen,
Lige en note. Du har fuldstændig ret i, at ifølge registerloven skal data anonymisere, og det overholder CPR registeret og DS sikkert som nogle af de eneste. MEN pointen var her, at staten KAN, hvis de har lyst og FÅR tilladelse. Her drejede diskussionen sig om f.eks. PET, og at de som en del af staten KAN.
Som du sikkert ved, SKAL markedsanalysenstitutter f.eks. slette NØGLEN senest 2 måneder efter dataindsamling. At de så formodenttligt ikke kunne lave Danmarkspaneler etc. på Internettet, hvis de fulgte lovens ord til punkt og prikke, er en helt anden sag.
Men min tidligere formulering var muligvis uklar, beklager.
Jeg har gennem årene haft mindst 50 kontakter med de flinke mennesker i datatilsynet (primært juristpiger), og det er nok den mest underbemandede offentlige myndighed, der eksisterer (30 høveder, siger og skriver). Men det har klart været en politisk prioritering, eller underprioritering om man vil - og så kan vi jo grine eller græde!

mvh Kristian

Martin Haastrup

Hej, Karsten Aaen - Risikoen for virus med Win 98 er man selv med til at bestemme graden af. Jeg surfer sjældent eller aldrig. Jeg er i det hele taget så lidt online som muligt. Og jeg surfer ikke på tvivlsomme sider.

Desuden passer det ikke at man nødvendigvis skal skifte til ny computer hvis man bruge Win 98. Den PC jeg har bygget senest, den har ressourcer til at blive opgradet helt op til Vista feks altså også Xp som jeg overvejer, men venter med til det PASER MIG OG MIN PENGEPUNG.

Og jeg vil stadig fastholde at det er skjult marketing og udtryk for en privatlivskrænkende overvågning og AFPRESNING at blive udsat for pludselige afbrydelser om TIME TO UPGRADE - et indgreb i mine frihedsrettigheder.

Basalt set handler det for mig op at vi gør op med forestillingen om at det er markeds-kræfterne som styrer og bestemmer mit/vores behov istedet for omvendt.

Der er ingen som diktere mine behov for mig!

I forvejen er jeg blevet gjort til lallende idiot for PC-revolutionen i det hele taget. Har man allerede glemt hvor meget de lovede om hvor fantastisk det hele ville blive - men det viste sig at være et udspekuleret markedsførings-trick: For hvis man overhovedet vil have sin computer til at fungere så krævede det lige et PC-køkrekort som man selvfølgelig OGSÅ skulle betale for.

Læg dertil at opgraderinger sjældent er bagud-kompatible for hvis de var det, var der jo ikke noget incitament for folk til at ANSKAFFE SIG DET NYE.

Og således gennemskude jeg alt deres opgraderings-markedsførings-show lige fra start af: Det handler kun og kun og udtrykkelig kun om at tjene penge. Min Win 98 har kørt upåklageligt i årevis. Og fordi jeg er blevet mere eller mindre ekspert på området, selvlært vel og mærke for jeg gider sg.... ikke betale i 2.potens for at lade mig gøre til idiot for deres show. - Derfor crasher min win 98 sjældent eller aldrig. Seneste re-install har jeg snart kørt med i 3 år i træk! Og fordelen er at jeg selv bestemmer og stadig kan bruge al den software som jeg er vant til. Hvis jeg opgraderer til Xp bliver det således med at kunne køre med 2 styresystemer som mit bundkort tillader. Så jeg skiftevis kan vælge fra og til som det PASSER MIG.

Og hvis jeg opgraderer til XP så bliver det forhåbentlig sidste gang i dette liv - for så vigtigt er PC-revolutionens infantile og hyper-idiotiske verden sgu heller ikke for mig. Tværtimod jeg foragter den mere og mere efterhånden med al dens gøgl og gejl. Ligegyldigheder og millioner af klik-kanaler som ikke er en potte pis værd rent ud sagt. Hvad rager det mig??! Milliarder af total ligegyldige oplysninger og informationer som jeg så udmærket kan leve foruden. Ja, som jeg faktisk lever bedre foruden. Jeg tog knap 6 mdr ufrivillig mere eller mindre pause sommeren 2010 da mit internet brød sammen igen igen og gjorde et eksperiement: Hvordan mon jeg vil klare mig foruden. på samme måde som jeg skrottede TV i 2005 viste det sig at den hele FRYGT for hvordan jeg nu skal klare mig uden PC - var ubegrundet.

Hvilken FRED jeg fik til at TÆNKE SELV. Og de rent adgangs-mæssige problemer som jeg troede jeg ville få viste sig at vende tilbage til dem som skaber dem: I min forrige bank ville de TVINGE MIG TIL AT NEM-ID - jeg kunne næsten ikke få konen til at forstå at JEG IKKE HAVDE BEHOV FOR DET FORDI JEG IKKE HAVDE INTERNET.

Nøjagtig samme reaktion jeg mødte fra DR daj egsagde at jeg havde afskaffet mit TV - hun ville ikke tro på - at det var ikke normalt - at alle havde ret til og behov for TV - opslysning og i den dur - men jeg insisterede.

Meget af den viden jeg søger, finder jeg i bøger og evt på biblioteket.

Jeg smed TV ud fordi jeg kunne mærke at det gjorde mig DUMMERE. At jeg betalte for noget som i virkeligheden ville sfastholde mig i offerrollen.

Jeg har levet uden debil-telefon siden den kom frem og gør stadig. No problemo.

Jeg foretrækker KONTAKT med mennesker - og helst in real life. Men jeg må desværre konstatere af folk bliver dummere og dummere og mere og mere sociale analfabeter fyldt med fordomme og deres sociale gadgets som potensforlængere og indbildsk social status.

Forklar mig lige hvordan man skulle blive et bedre menneske af at eje et TV, debil-telefon, PC, bærbar osv i det uendelige. For jeg tror ikke på det.

Jeg siger og gastholder urokkeligt at folk lader sig gøre til slaver og elsker at være slaver og betaler gladeligt for det i dyre domme og at lade sig overvåge og kontrollere i hoved og røv. Og så påstår idioterne gudhjælpemig at det er jeg som er konspirations-teoretiker!!!

Det er den afhængiges røst som taler det. Slaven, som ikke kan eller vil se at han har ladet sig gøre til slave og betaler gladeligt for det som en anden idiot ovenikøbet, ja nærmest tigger om det.

Gak gak gak.

Sluk lortet og afskaf det - og lær at nyde livet i sin enkelhed og ukomplicerethed. Gå på den virkelige udviklings vogn - VIKL DIG UD af alle de snærende mikroelektroniske pseudo-og erstatnings-kærligheds-gadgets - kærligheds-substitutter - derom handler livet for mig ihvertfald.

Men folk må gøre som de vil. Bare de ikke holder med at tvinge mig til noget! Klap i Frøken Windows og Mr. Microsoft!

Lev trygt, i jeres frygt. Haahh haaaaa....8-)

Ikke ment som et personligt angreb på dig Karsten. Men nu brugte jeg din kommentar som afsæt for igen at gFÅ LUFT for den her silkikone-tilbedelses-messsias-markeds-maniske manipulaton som kraftedme hersker og huserer overalt...

BEEEP, BIP BIP BIIIIB, bip bip bip bip bip, bbbbeeeeeep...Grrrr.... 8-)

Trods jeg altid har være bidt af elektronik, så er begejstringen aftagende.

Men det er der mange årsager til, en af dem er at mange har det svært ved elektronik, og det nytter ikke at tvinge folk ud på dybt vand.

En fremskrivning fra omkring midten af 00'erne(daværende 36%) viste at 86% i 2012 var digitale analfabeter. Det vil kun stige hvis udviklingen fortsætter. Om der er nye tal er jeg ikke bekendt med.

Martin Haastrup

I min optik bider det sig selv i halen: Man har så travlt med at febrilsk at forbedre opgradere: Men jo mere man forbedre og opgraderer sine produkter jo flere folk opgiver at følge med.

Konkkurrence-element i sin reneste udgave: PÅ samme tid vil man sejre ad helvede til gennem konkurrence og atter konkurrence, først, størst, hurtigst, mindst, mest effektivt og andre superlativer - man ender med at sejere ad helvde til og stå der med al sin mammon og alle sine produkter, og al sin udvikling og være indviklet i sit eget spin.

Men som de neoliberale frihedselefanter man er, er så gode til: Så starter man bare forfra igen. En konkurs skal da ikke være hindring for at start all over from scratch! Nye markeder venter: Flyt til KINA!!! Det er der det sner!!! Yuppie-drengenes økonomiske mekka!!! New World order.

Men det er selvfølgelig bare mig som er for arrogant til at forstå den viiigtige betydning af den MAGT-FAKTOR som det mægtige KINA udgør.

Den NYE TRUSSEL som komme og overhaler os indenom og hjem før vi får åbnet et øje - De kommer! De kommer!! DE KOMMER!!!

Jeg skrev og gentager under den artikel: Det er ligesom at høre Uffe Ellemann Jensen : If you cant join them, beat them - nåeh, nej det var vist omvendt.

Udhulet skræmme-retorik fra Goldman Sachs. Kapitalist-propaganda.

konspirations-teori - gggabbbb...

Sider