Læsetid: 17 min.

Hvad politikerne ikke ved...

Mens Folketinget forhandlede en fordobling af bevillingen til Institut for Menneskerettigheder, holdt topembedsmænd i Udenrigsministeriet sagen om kreativ bogføring på instituttet skjult for deres minister og Folketinget. Informations aktindsigt i sagen dokumenterer, hvor langt embedsmændene var villige til at gå for at dække over en sag, ministeriet selv bar en del af ansvaret for
Udviklingsminister Christian Friis Bach i snak med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller under forårets samråd i Folketingets Udenrigsudvalg om rodet i instututtets regnskaber.

Udviklingsminister Christian Friis Bach i snak med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller under forårets samråd i Folketingets Udenrigsudvalg om rodet i instututtets regnskaber.

Jens Astrup/Ritzau Scanpix

19. maj 2012

Det var den første finanslov for den nye regering. Men der var en vigtig oplysning, som Folketinget ikke fik, da SRSF-regeringen i de sidste måneder af 2011 forhandlede det nationale budget for næste år på plads.

En oplysning, som for længst havde nået Udenrigsministeriet, men som embedsmænd på de øverste niveauer i ministeriet aktivt holdt skjult for politikerne.

En lille, men betydningsfuld post på finansloven var 21,5 millioner kr. i bevilling til Institut for Menneskerettigheder. Regeringens støtteparti, Enhedslisten, havde som et ufravigeligt krav for at indgå en finanslovsaftale krævet beløbet sat op fra de 11,5 millioner kr., som instituttet efter en række nedskæringer under VK-regeringen havde fået året forinden.

»Det er ikke bare symbolsk at give instituttet penge. Det er en opprioritering af fokus på menneskerettigheder i den offentlige debat. Det er nødvendigt, for de seneste 10 år har vi lidt under en regering, der ikke havde meget tilovers for menneskerettigheder og konventioner,« udtalte partiets politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, til Politiken.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.

Prøv en gratis måned og få:
  • Alle artikler på information.dk
  • Annoncefrit information.dk
  • E-avis mandag til lørdag
  • Medlemsfordele
0,-
Første måned/herefter 200 kr/md. Abonnementet er fortløbende.
Prøv nu

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Tom Paamand

Flot gennemgang, men jeg savner et bud på hvad de 3,2 millioner kroner er blevet brugt til? Et så stort beløb må have sat sig tydelige spor, selv i sminkede regnskaber.

Poul Simonsen

Demokratiets ulidelig lette tilstand!

Undtagelsvis enig med min politiske modsætning i udsagnet: "Det er helt andre samfund, jeg kommer til at tænke på, når man hører historier om et embedsapparat, der medvirker til den slags ting."

Lars Villumsen

Fantastisk artikel, eminent og flot journalistik!

Det er bare at tage hatten af - bedre kan det ikke gøres!

Hugo Barlach

Om embedsværkets indflydelse på regeringerne herhjemme: Hvem styrer faktuelt DK? Eller logrer halen lige (lovligt) meget med hunden?...

Med venlig hilsen

Anne Albinus

Tom Paamand:

Instituttet skrev i pressemeddelelsen 15.01.2012 bl.a.:

Fra 1997-2008 har der været skjult projekttab på 3,2 mio. kr. i IMR's regnskaber. Dermed har instituttets årsregnskaber i en lang årrække ikke været retvisende. Der har ikke været tale om misbrug af midler, men om at projekttab er blevet gemt ved opgørelsen af årsregnskaberne

http://menneskeret.dk/news/nyheder?doc=20904

Tom Paamand

Tak, Anne - men jeg ville fortsat gerne vide, hvad "skjulte projekttab" betyder. Jeg tror ikke at "midler har været anvendt til uvedkommende formål", men er bare nysgerrig efter at høre historien om de "vedkommende formål", og hvordan de løb så løbsk.

Kristian Rikard

Det lyder absolut ikke godt ud fra det oplyste. Måske skulle en gammel kollega lige hilse at sige, at det er fint at man ikke går glip af noget - heller ikke lidt politisk indflydelse. Men det er ikke
spor fint, hvis vi leverpostejfarvede ikke kan stole på embedsværkets neutralitet og objektivitet.
Det er slet ikke i orden!

Hanne Gregersen

Det er sådanne artikler og afdækninger, der gør den mindst ringe uundværlig i det danske medielandskab - takker !

Niklas Monrad

Tom " tror ikke at midler har været anvendt til uvedkommende formål" og det er han jo i sin god ret til og heldigvis efterlyser han er anstændig forklaring.

Men hele denne historie lugter langt væk af bedrageri, og bortset fra, at den må få alvorlige konsekvenser for alle, som bevidst har fortiet fakta, må og skal fokus rettes imod Morten Kjærum. Er penge blevet kanaliseret over i private lommer, eller til politiske sympatisører?

Vibeke Svenningsen

Som jeg har forstået det, er det uafsluttede projekter osv, hvor det så rent regnskabsmæssigt blev cyklet rundt - noget henad dårlig projektstyring, der blev søgt skjult. Men jeg er bestemt ikke hel sikker - ej heller på, om skyld kan afgrænses til en enkelt regnskabsmedarbejder.

Vibeke Svenningsen

Meget af IMR's arbejde er jo projekter med dertilhørende budgetter og rammer - hvis projektet enten er underbudgetteret iht den beskrivelse, der er bevilliget iht, eller man ganske enkelt ikke styrer det godt nok - og så begynder at køre det ind i grundbevillingen, så går det jo galt. Man skal jo afrapportere på disse projekter - og den vej rundt er der sket et ophobet "tab", der ikke er blevet regnskabsmæsdigt lagt på de rettelige projekter.

Karen von Sydow

At have et medie som Information er altafgørende for et demokrati med voksende embedsvælde og stigende politikerlede.

Desværre.

Tak for interessant læsning.

Vibeke Svenningsen

Jeg tror dog, at der desværre ligger nogle misforståede gode intentioner bag dette meget kritisable stunt. IMR har gennem deres 25 år levet et meget usikkert liv - nogle har jo i den grad været imod Dk skulle have et nationalt menneskerettighedsorgan, og ville i den benytte ethvert rod af nogen art mod dem i en anden mere overordnet dagsorden, og ting bliver altid grumset, når de rodes ind i alt muligt miskmask - herunder en søgen mod naturtilstanden, menneskeret er noget, der bikses sammen i kannibalens gryde.

Men det fjerner på ingen måde det helt uacceptable at lave regnskabsmæsdige fiksfakserier, og informationsmæsdige undladelsessynder iht det politiske niveau for måske at undgå at give skyts til en bestemt politisk dagsorden.

steen nielsen

Holy moses!

For en gang fidusmageri, plattenslageri og mafioso administration.

Er dette mon kun toppen af isbjerget?

Hvor mange sager skal vi mon se af den slags, og hvordan kan vi forsvare overfor en befolkning at det ikke få konsekvenser for de mennesker der har været ansvarlige for hemmeligholdelsen. Hvorfor har det ikke været muligt at skride til handling før, når man har været vidne om disse uregelmæssigheder, i adskillige år, hemmelighold oplysninger og dermed vildledt beslutningstagere.

Er det mon noget der skal give befolkningen blindt tiltro til, at de folkevalgte forvalter deres embede i hele befolkningens interesse.

Hvor meget skal vi mon kunne acceptere af fusk i fremtiden uden, at det får konsekvenser og uden at der går for meget bananstat i skidtet.

Vibeke Svenningsen

3,2 mio i skred i løbet af mange år, er ikke et voldsomt beløb ift deres bevillinger - det handler mere om princippet,og så den måde, embedsmænd måske har ment en viden ville blive brugt rent politisk til at fremme en vis politiske dagsorden. Ingen kan vel være i tvivl om, at IMR har levet et stormomsust politisk liv med både venner og fjender på Borgen. At projektbudgetter skrider er der ikke noget underligt eller nyt i - end ikke sindsoprivende.

Heinrich R. Jørgensen

Vibeke Svenningsen:
"IMR har gennem deres 25 år levet et meget usikkert liv - nogle har jo i den grad været imod Dk skulle have et nationalt menneskerettighedsorgan, og ville i den benytte ethvert rod af nogen art mod dem i en anden mere overordnet dagsorden, og ting bliver altid grumset, når de rodes ind i alt muligt miskmask"

Det regnskabsmæssige underskud, og det besynderlige forløb angående fortielser og politiske spil blandt embedsmænd, kan være forårsaget af mangt og meget.

Helt hypetetisk/spekulativt, kunne:

1) Underskuddet kunne være relateret til omkostninger relateret til flytning/sammenlægning med andre institutioner (2002).
2) Det kunne skyldes manglende kontinuitet i projekter pga. politisk indblanding.
3) Det kunne skyldes, at bevillingerne under VKO blev decimeret til det halve, hvorved gamle huller ikke kunne indhentes.
4) Det særprægede forløb kunne skyldes et ønske fra parnasset om at sikre at IMR's holdt lav profil, da IMR's ledelse var under konstant pres og stress mht. IMR's fortsatte eksistens.

En parallel er det politiske påbud til DR om at flytte domicilet til Amager. Det kostede vist 5 mia., som løbende må tages over DR's driftsregnskab. Konsekvenserne af de nye økonomiske vilkår og de forudsigelige skred i økonomi, har betydet at DR er langt mere under tøflen hos det politiske parnas end de var før. Konsekvenserne hvad angår DR's kritiske programmer (P1 decimeret, de mest kritiske programmer på P1 og andre kanaler udryddet, resten gjort endnu mere ligegyldigt).

Frihed eksisterer ikke, hvis man er andre skyldig. Så har de man skylder magten, og man må indrette sig.

steen nielsen

Det politikerne ikke ved underforstået, har de ikke ondt af.

Til gengæld har vores demokrati ondt, af det og kan lide uoprettelig skade, hvis man ikke har gennemsigtighed og man ikke forpligter sig under enhver siddende regering, til at udøver parlamentarisk arbejde der bygger på gennemsigtighed og at grundlaget for alle beslutninger bliver tilgængelige for alle.

En sag som den der er kørende i øjeblikket i Institut for menneske rettigheder, er et godt eksempel, desværre blandt mange andre på, at det ikke er praksis med gennemsigtighed.

Vi er gået mod et FN mandat i Golfkrigen, med den undskyldning at der eksisterede masseødelæggelsesvåben i Irak, det gjorde der jo ikke og det var man klar over, uden at oplyse folketinget om det.

Det har så betydet, at Danmark nu er i forreste linje, hver gang og, at vi dermed også har måttet leve med en større terror risiko og en langt mere skærpet kontrol med borgerne end det ellers ville have været nødvendigt.
Det har i øvrigt betydet, at vi har begrænset menneskerettighederne, og haft en umenneskelig måde at behandle indvandrer på uden, at skelne mellem hvem der var reelle trusler, hvilket er en meget lille del, og hvem der ikke var, det ved de fleste jo i dag.

Derfor var det også muligt at tage helt ekstraordinære beføjelser i brug, i forhold til efterretningsvæsnet, uden at skulle begrunde det overfor en uvildig instans af folkevalgte politikere,

Derfor dukker disse sager også op, hvor man har taget ekstraordinære beføjelser i brug, også mod lovlig politisk aktivitet.

Det er stærkt begrænsende for vores demokrati hvis noget sådant er muligt. Det er stærkt begrænsende for menneskers frie færden (inkl. politikeres), i dette land.

Georg Christensen

Når jeg nu hører og ser, at "kreativitet" (fup og fiduser) fra "embedsmands vældet", tilhører den politiske "uvidenhed", for ikke at sige "dumhed", må "jeg", som borger i dette land kunne forlange en lille smugle mere "åbenhed", inden jeg næste gang sætter mit "kryds", og ikke længere kun føle, at jeg sætter mit "kryds" i "bananreplublikkens" værdiløshed.

NB: Det danske folk, har brug for, at en stor del af "systemlederne", fyres uden "vederlag", eller "pensioneres", uden ydelige forklaringer.
De bør bare fjernes, disse "hængerøve", med stor løn og ingen ydelse, bør på ingen måde tilgodeses. Tiden er kommet, hvor vi ser vores virkelige ledere efter i "sømmene", ikke vores snakkesalige politiskere, men "dem", som i baggrunden, og i virkeligheden styrer "DEM", vel nok på grund af "snakkesalighedens uvidenhed".

Georg Christensen

Hvad "politikerne" ikke ved, kan der skrives romaner om. At deres uvidenhed, alt for ofte, er selvforskyldt, og "embedsmænd og kvinder", kun forsøger at tildpasse sig, (det polittiske systems intetsigende "snakkesalighed"), er overfor "befolkningen", et "bedrageri", som burde "retsforfølges".

NB: Danmark burde have en "grundlovs domstol".
men først et "ekspert udvalg", som tilpadser fortidens "grundlov til nutiden", og klart og tydelig "formulerer", retningslinierne, uden afvigelser til højre eller til venstre, som allerede er tilkendegivet i den "gamle". Alligevel ønskes en "nyudgave", som alle nuværende "følgelove" kan tilpadses. Tiden, fra nu, og til "folkeafstemningen","NY", er "et År".

Vibeke Svenningsen

Heinrich:

Måske, men jeg tror nu mere på projektdelen, som Rigsrevisionen også gør.

Men selvfølgelig er det jo en del af fortælling om det politisk pres, der har været på institutet evt overlevelse, der måske har skabt en misforstået beskyttelse mod synlige fejl, der evt kunne bruges mod dem. Der var jo stærke kræfter, der meget gerne så instituttet lukket - og den var jo også på Foghs dødsliste over smagsdommere, der skulle afgå ved
døden. Det handler så om, hvorfor der i første omgang fuskes med regnskaberne.

Den anden side af sagen er jo mere nutidig, hvor embedsmænd undlader og søger at lave fuskens størrelse på en måde, så det politiske niveau ikke skal orienteres om sagen - og det foregår alt imens der forhandles om kæmpe forhøjelse af instituttets rammebevilling - det må man jo konstatere, at nogen ikke har været interesseret i, at den belutning skulle træffes på et fuldt oplyst grundlag.

I det hele talt er det trist, at et nationalt menneskerettighedsorgan på den måde bliver en værdipolitisk kampplads, synes jeg.