Læsetid: 4 min.

Dokumentation: Uddrag af korrespondancen mellem de tre topembedsmænd

Moderne Tider
23. juni 2012

Regeringen har nedsat en undersøgelseskommission, der skal afdække skattemyndighedernes behandling af Helle Thorning-Schmidts skattesag i sommeren og efteråret 2010. Kommissionen skal bl.a. undersøge anklager mod daværende skatteminister Troels Lund Poulsen (V) for politisk indblanding.

Information kan nu fremlægge dele af en mailkorrespondance, som giver indblik i, hvad der skete i Skatteministeriets top i dagene omkring frifindelsen af Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnock. I korrespondancen mellem departementschef Peter Loft, juridisk direktør Birgitte Christensen og fagdirektør Ivar Nordland fremgår det, at ministeren efter embedsmændenes opfattelse mente, at frifindelsen hvilede på forkerte forudsætninger. Her er et uddrag af korrespondancen mellem de tre topembedsmænd:

Den 19. september 2010 – to dage efter afgørelsen er truffet - sender Peter Loft kl. 12:00 en mail til Birgitte Christensen og lvar Nordland. Vedhæftet er et udkast til et notat, hvor Peter Loft forsøger at ridse op, hvorfor Stephen Kinnock ikke er skattepligtig i Danmark. I notatet sammenligner departementschefen blandt andet Thorning-Kinnocks køb af et hus i Danmark, efter parret i 1999 flyttede fra Danmark, med en situation, hvor man ved en fraflytning fra Danmark beholder et sommerhus til weekend- og ferieophold. Departementschefen bemærker, at denne sammenligning muligvis strider imod et tidligere notat om sagen og beder sine to fagmedarbejdere om »at tjekke« notatudkastet.

Birgitte Christensen er den første, der svarer med kommentarer til departementschefens notatudkast. Det sker kl. 14.43:

»Bortset fra det, du selv er inde på om sommerhuse, er jeg ikke faldet over noget i din beskrivelse af reglerne. Det billede, der tegner sig, når man ser på de forskellige afgørelser vedr. fraflytningssituationen, er at der i lyset af de objektivt konstaterbare forhold også lægges vægt på hensigten i den forstand, at fraflytningen skal give et billede af, at man vitterligt bosætter sig i udlandet«, skriver Birgitte Christensen blandt andet.

Dette svar fører til en række mails i løbet af søndagen om, hvordan reglerne skal forstås. Peter Loft ønsker en »pædagogisk fremstilling« og bliver undervejs i korrespondancen tydeligvis frustreret over sine fagmedarbejderes komplicerede svar og henvisninger til regelgrundlaget.

Den 19. september kl. 15.38 skriver departementschefen som svar til Birgitte Christensen med initialer, der henviser til Troels Lund Poulsen og Peter Arnfeldt:

»så jeg forstår dig nærmest således at du ikke er enig i den beskrivelse, jeg giver, hvorved min argumentation falder til jorden. sagen er jo den at TLP og PA mener at købet af en ny lejlighed svarer til at beholde den gamle. jeg ville så prøve at sidestille det med at man beholder en sekundær bolig. hvis det i en fraflytningsituation skal være et sommerhus, så passer ikke ret meget af det jeg skriver?«

Fagdirektør Ivar Nordland svarer kl. 17.40 med endnu en henvisning til en kendelse fra Skatterådet:

»Dette svarer til hvad SKAT København (og alle os andre her i huset) har lagt til grund for, at Kinnock var ude af dansk skattepligt fra og med Oktober 1999. Ministerens forudsætninger om at Thornings køb af lejlighed kan sidestilles med at hun bibeholdte en bolig kan simpelthen ikke gennemføres. mvh Ivar«

Efter endnu et svar med henvisning til lovgrundlaget og en principiel kendelse fra Skatterådet skriver Peter Loft kl. 19.41:

»men hvorfor lægges det så vægt på den manglende bopælspligt? jeg læser kendelsen stik modsat jer!«

Kl. 19.51 sender Birgitte Christensen et svar, der skal udlægge den principielle kendelse for departementschefen:

»Kære Peter

Det er jeg ikke enig i. I SMK.2009.539 nævnes helårsbolig uden bopælspligt. En sådan ligestilles med en alm. helårsbolig (hvilket står længere oppe i kendelsen, som var vedlagt min tidligere mail), og konklusionen er, at skatteyderen bliver skattepligtig, fordi hans ophold ikke er ferie eller lign. Han bliver ikke skattepligtig alene af at købe helårsboligen, men først fra det tidspunkt, hvor han tager ophold i Danmark uden at der er tale om kortvarigt ophold som led i ferie eller lignende

Mvh Birgitte«

Peter Loft er fortsat forvirret over embedsmændenes referencer. Han konkluderer kl. 20.20:

»nu er jeg ikke med længere. men hvis det er så evident må det vil være muligt at lave det notat, jeg efterspørger, som sætter tingene på plads. jeg forstår så meget at mit eget forsøg ikke ramte plet. Peter«

Departementschefen modtager herefter fra sine fagmedarbejdere to supplerende udredninger med flere henvisninger til regler og afgørelser. Birgitte Christensen foreslår kl. 22.28 at udbygge notatet. Af hendes mail fremgår, at Peter Loft skal bruge notatet til »din snak med Troels«:

»Jeg har således ikke et færdigt notat her og nu, men håber du kan bruge det anførte til din snak med Troels og en evt. forudgående mail.

Godnat

Birgitte«

Det fremgår, at Peter Loft er bekymret over, hvorvidt kendelsen vil blive kritiseret i offentligheden. Han er også optaget af at kunne forklare skatteminister Troels Lund Poulsen, hvordan kendelsen hænger sammen. I en mail om morgenen mandag den 20 september kl. 06.15 skriver han:

»vi er simpelthen nødt til selv at fortolke afgørelsen (….) ingenting kan overlades til fantasi, fortolkning og hvad ved jeg. hvis i læser oplægget med ministerens øjne vil I også komme til den modsatte konklusion.«

Birgitte Christensen svarer sin departementschef kl. 06.48 med henvisningen til en anden skatteafgørelse:

»Vi skal forsøge at tydeliggøre det, herunder også at skatteyderen i SR-sagen ikke er skattepligtig, selvom han efter fraflytningen køber en helårsbolig med eller uden bopælspligt. Han bliver skattepligtig pga opholdene i DK. Mvh Birgitte«

Peter Loft svarer tre minutter senere, kl. 06.51:

»fint og tak«

I løbet af eftermiddagen bliver embedsmændene færdige med det endelige notat, som forklarer baggrunden for kendelsen om, at Stephen Kinnock ikke er skattepligtig i Danmark. I en sidste mail skriver Birgitte Christensen til Peter Loft:

»Kære Peter

Jeg vedlægger notatet i den udgave, der er lagt til Troels.

Beklager at det tog så lang tid i eftermiddag, og at teksten ikke var rettet helt til, men jeg tror den nye teknik (ny Captia og mail med opstartsvanskeligheder) fik tingene til at gå lidt i sort.

Håber at du på det nu udarbejdede grundlag kan få en god dialog om sagen ☺

Mvh

Birgitte«.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her