Baggrund
Læsetid: 15 min.

’Hvis I læser oplægget med ministerens øjne…’

Forhenværende skatteminister Troels Lund Poulsen forsikrede, at Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag ville blive behandlet som enhver anden sag. Alligevel fik hans embedsmænd indtryk af, at ministeren udfordrede skattemyndighedernes afgørelse. Information kan i dag fremlægge nye oplysninger om, hvad der skete i toppen af Skatteministeriet i dagene omkring den afgørelse, der kunne have ødelagt den politiske fremtid for oppositionens statsministerkandidat
Forhenværende skatteminister Troels Lund Poulsen forsikrede, at Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag ville blive behandlet som enhver anden sag. Alligevel fik hans embedsmænd indtryk af, at ministeren udfordrede skattemyndighedernes afgørelse. Information kan i dag fremlægge nye oplysninger om, hvad der skete i toppen af Skatteministeriet i dagene omkring den afgørelse, der kunne have ødelagt den politiske fremtid for oppositionens statsministerkandidat
Moderne Tider
23. juni 2012

Søndag den 19. september 2010 skriver departementschef i Skatteministeriet Peter Loft et udkast til et notat om den britiske statsborger Stephen Kinnocks skatteforhold.

Normalt skriver landes øverste embedsmænd ikke selv den slags. Men Stephen Kinnocks skattesag er ikke nogen almindelig sag. Han er gift med den socialdemokratiske partiformand Helle Thorning-Schmidt, der ifølge meningsmålingerne bliver Danmarks næste statsminister.

I løbet af sommeren har dagbladet BT skrevet en række artikler, der sætter spørgsmålstegn ved, om Stephen Kinnock bryder loven ved at betale skat i Schweiz, hvor han arbejder, og ikke i Danmark, hvor han opholder sig de fleste weekender sammen med sin familie. I avisen og i andre medier har flere eksperter vurderet, at Kinnock meget vel kan være skattepligtig i Danmark, og danskere med arbejde i udlandet har stillet sig uforstående over for, at Kinnock ikke som dem betaler dansk skat.

På et tidspunkt, hvor Socialdemokraterne sammen med SF står til at overtage regeringsmagten, har »skattesagen« udviklet sig til en alvorlig trussel mod oppositionens statsministerkandidat. Men da Peter Loft skriver notatet om sagen, er skatteregionen SKAT København nået frem til, at Stephen Kinnock ikke har brudt loven.

Sagen burde dermed være afsluttet. Men alligevel synes den rutinerede departementschef at være bekymret. For som det skal vise sig, har topembedsmændene i ministeriet fået indtryk af, at skatteminister Troels Lund Poulsen anfægter SKAT Københavns afgørelse af sagen. En afgørelse, som ministeren ifølge skatteforvaltningsloven ikke må blande sig i.

Sagen om Stephen Kinnocks skatteforhold kommer første gang frem i offentligheden for præcis to år siden, på Sankt Hans Aftens dag 2010. S-SF-alliancen har i foråret præsenteret deres fælles valggrundlag, »Fair Løsning 2020«, og de to blokke i dansk politik har taget hul på en valgkamp, der ser ud til at komme til at handle om økonomi.

Med forsideartiklen »DANSK SKAT – NEJ DA« ændrer BT den politiske dagsorden. Avisen afslører, at Stephen Kinnock ikke betaler skat i Danmark, »hvor familien bruger velfærdsydelserne, og hvor hustruen vil være statsminister«. I de følgende uger fortsætter BT dækningen af sagen, og andre medier går med på historien.

Som en analyse fra Ugebrevet A4 senere skal vise, er den såkaldte skattesag den eneste sag i seks år, som hen over en sommerferie rykker markant ved meningsmålingerne. FOA’s formand Dennis Kristensen kommenterer som en af de første sagen: »Det er vigtigt, at de, der er kendte, betaler det, de skal. For velfærden vil komme under pres de kommende år,« siger han den 24. juni. Dagen efter siger Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen, at »det er på tide, at Kinnock får sig en samtale med SKAT for at få tingene udredt, så skatteforholdene er både lovlige og rimelige«. Og Helle Thorning-Schmidts vigtigste alliancepartner, SF’s formand Villy Søvndal, kalder efter nogle dages tavshed sagen »træls« og »irriterende«.

I første omgang har Helle Thorning-Schmidt held med at dæmpe kritikken ved at oplyse, at Stephen Kinnock nu vil betale skat i Danmark, selvom ægteparret ikke mener, han er forpligtet til det. Men i juli ekskalerer sagen. Det kommer frem, at Helle Thorning-Schmidts forklaringer om, hvor meget tid hendes mand tilbringer i Danmark, ikke har været den samme til Justitsministeriet som til medierne. Til Justitsministeriet har hun i forbindelse med en ansøgning om, at Stephen Kinnock kan få lov til at stå som medejer af hendes byggeforeningshus på Østerbro, i oktober 2009 udtrykkeligt forklaret, at Kinnock »er i Danmark hver weekend fra fredag til mandag hele året rundt«. Men til flere medier har hun i forbindelse med skattesagen sagt, at han kun har været hjemme 33 weekender i 2009.

Under anklager om løgn og dobbeltspil afbryder Helle Thorning-Schmidt sin sommerferie i Sydfrankrig. På et improviseret pressemøde i Københavns Lufthavn beklager hun for rullende kameraer hvad, hun selv kalder »en sløset fejl«, som hun ikke har haft økonomisk gevinst ved.

Berlingske bringer dagen efter en meningsmåling, der viser, at 56 procent af danskerne afviser forklaringen om den »sløsede fejl«. Venstre, som står til at tabe regeringsmagten, undlader ikke at udnytte sagen. »Vi kørte den sag, fordi vi mente, der var en sag,« som partiets pressechef Mikael Børsting senere forklarer.

På Facebook skriver venstrepolitikeren Jens Rohde: »Hvis nogen tror på, at det er en ’sløset fejl’, bør de gå til psykolog«. Og Venstres politiske ordfører Peter Christensen konstaterer, at han er »derhenne, hvor jeg hælder til, at det er mere fusk end sjusk«.

Pres på medarbejderne

Mens skattesagen sætter dagsordenen, begynder SKAT København at undersøge de faktiske forhold i sagen. Regionsdirektør Erling Andersen forklarer senere, at han på grund af den omfattende politiske og mediemæssige interesse nedsætter en særlig enhed til at behandle sagen. Han selv og hans skattedirektør,Lisbeth Rasmussen, som sidder i ledelsen af SKAT København, er med i gruppen. Socialdemokraternes politiske ordfører Henrik Sass Larsen udtaler, at han håber på »en hurtig afgørelse«. Det får daværende skatteminister Troels Lund Poulsen (V) til at slå tilbage med beskyldninger om, at Socialdemokraterne forsøger at påvirke sagsbehandlingen.

»Jeg vil ikke finde mig i, at man indirekte eller direkte lægger pres på medarbejdere i SKAT for at træffe en hurtig afgørelse,« siger ministeren til TV 2 Nyhederne den 31. august og tilføjer: »Der må jeg bare sige: Vi laver ikke nogen forskelsbehandling. Det er ikke sådan, at Stephen Kinnock får særbehandling. Han bliver behandlet ligesom alle andre borgere. Det betyder, at han bliver hverken værre eller bedre behandlet.«

Dagen efter uddyber Troels Lund Poulsen i Ekstra Bladet sin kritik af Henrik Sass Larsen.

»Presset er utilstedeligt og helt urimeligt over for SKATs medarbejdere, der blot passer deres arbejde. Jeg vil ikke som skatteminister finde mig i, at man forsøger at intimidere SKAT-medarbejderne,« siger han. Og i BT gentager ministeren, at sagen skal »behandles som enhver anden skattesag«.

Men sagen bliver ikke behandlet som enhver anden skattesag. Og lige netop ministeren synes ikke selv at vige tilbage for at lægge et vist pres på sine medarbejdere.

Frifindelsen

SKAT København skal nu afgøre, om den britiske statsborger Stephen Kinnocks regelmæssige besøg hos familien i København har karakter af ferie eller lignende, eller om han i realiteten har taget ophold i Danmark og dermed efter kildeskatteloven er skattepligtig.

En række afgørelser i principielle skattesager udstikker retningslinjerne for sagsbehandlingen, og på den baggrund vurderer den særlige arbejdsgruppe under SKAT København, at Kinnock ikke har taget egentlig ophold i Danmark, idet han arbejder i Schweiz, og hans besøg i Danmark ikke har arbejdsmæssige formål.

Helle Thorning-Schmidt har i juli sagt til Jyllands-Posten, at hun »ærligt og åbent« vil lægge »alt« frem. Det står dog ikke klart, om det er for skattemyndighederne eller offentligheden, at »alt« skal lægges frem. Men senere fastslår parrets revisor, Frode Holm, over for Ekstra Bladet, at hans »klare forventning er, at Socialdemokraterne vil offentliggøre erklæringen fra SKAT i sin helhed og i uredigeret form«.

Den 16. september er SKAT København kommet så langt, at en foreløbig afgørelse, en såkaldt agterskrivelse, kan udleveres til Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks revisor. Det sker kl. 15.00 på Erling Andersens kontor i SKAT Københavns lokaler på Sluseholmen i Københavns Sydvestkvarter. Medierne har fået nys om, at agterskrivelsen er på vej, og som Erling Andersen senere forklarer, holder TV 2 parkeret med en sendevogn uden for hans kontor, og Frode Holm må derfor »forlade bygningen via en sideudgang under dække af en opslået SKAT-paraply«.

Samme dag kl. 16.30 ankommer departementschef Peter Loft og produktionsdirektør i Skatteministeriet Steffen Normann Hansen til Københavns Lufthavn efter en tjenesterejse til Tyrkiet. Erling Andersen har sørget for, at en kuvert med agterskrivelsen ligger klar til dem i toldfiltret i lufthavnen, og senere på dagen orienterer Peter Loft og Steffen Normann Hansen skatteminister Troels Lund Poulsen om agterskrivelsen ved et møde, hvor også ministerens særlige rådgiver Peter Arnfeldt er til stede.

Erling Andersen fra SKAT København sørger for, at selve afgørelsen i sagen allerede næste morgen, fredag den 17. september, bliver udleveret til revisor Frode Holm. Helle Thorning-Schmidt siger senere på dagen til pressen, at hun er »meget tilfreds«, men afviser at fremlægge hele skrivelsen fra SKAT København. Sagsfremstillingen indeholder detaljer af privat karakter, forklarer hun, og derfor bliver kun selve afgørelsen på to linjer offentliggjort.

Et afgørende spørgsmål er, hvordan skatteminister Troels Lund Poulsen reagerer på SKAT Københavns beslutning om at frifinde Kinnock. Sikrer han sig, som han har sagt til medierne, at sagen bliver behandlet »som enhver anden skattesag«? Eller forsøger han snarere at udnytte sin position til at påvirke afgørelsen og miskreditere oppositionens statsministerkandidat?

Svaret er uklart. Enkelte detaljer er kommet frem, og i dag kan Information fremlægge yderligere oplysninger, der belyser forløbet. Oplysninger, der giver et indblik i, hvad der skete i toppen af Skatteministeriet i dagene omkring afgørelsen af skattesagen.

Kritik af afgørelse

I en senere redegørelse for sagen skriver Regionsdirektør Erling Andersen, at han torsdag aften den 16. september 2010 bliver ringet op af skattedirektør Lisbeth Rasmussen: »Hun var kort forinden blevet ringet op af fagdirektør Ivar Nordland fra Koncerncentret. Han fortalte hende, at departementschef Peter Loft, særlig rådgiver Peter Arnfeldt og skatteminister Troels Lund Poulsen angriber SKAT Københavns afgørelse.«

Erling Andersen får altså at vide, at departementschefen, den særlige rådgiver og ministeren har kritiseret afgørelsen, selv om kun SKAT København har kompetence til at afgøre sagen, og ministeren ifølge skatteforvaltningsloven specifikt er afskåret fra at blande sig i afgørelsen. Oplysningerne får Erling Andersen dog på tredje hånd, og ingen af de øvrige involverede aktører har siden offentligt bakket op om hans version af begivenhederne.

Men nu viser en mailkorrespondance, som Information er kommet i besiddelse af, at også topembedsmænd i ministeriet har fået den opfattelse, at i hvert fald Troels Lund Poulsen og Peter Arnfeldt er uenige i SKAT Københavns afgørelse.

Mailkorrespondancen begynder da Peter Loft søndag den 19. september kl. 12.00 skriver til ministeriets juridiske direktør, Birgitte Christensen, og fagdirektør for international skat, Ivar Nordland. I mailen har Peter Loft indsat det udkast til et notat, som han har skrevet om Stephen Kinnocks skatteforhold. I notatet forklarer han, hvorfor Kinnock ikke er skattepligtig i Danmark og tilbageviser en række »forhold, som kan rejse spørgsmålet om skattepligtsophøret«, som han skriver.

»Når skattepligten ophører som følge af, at personen afhænder sin ejendom og flytter til udlandet med sin familie, har den pågældende mulighed for efterfølgende at anskaffe en bolig, uden at skattepligten genindtræder, førend der tages ophold her i landet (på ny)«, skriver Peter Loft blandt andet for at forklare, hvorfor det ikke har nogen betydning for sagen, at Kinnock-Thorning-familien kort efter at være flyttet fra Danmark til Bruxelles i 1999 købte huset på Østerbro i København. Netop familiens køb af ny ejendom i Danmark ganske kort efter deres fraflytning er et af de forhold, som BT har fremhævet – og som det skal vise sig, er det ifølge embedsmændenes opfattelse også noget, Troels Lund Poulsen har hæftet sig ved.

»hej begge to. undskyld forstyrrelsen på en søndag. gider I tjekke dette?« skriver Peter Loft i mailen til Birgitte Christensen og Ivar Nordland med henvisning til sit notat. Departementschefen vil have sine to fageksperters bemærkninger til sin udlægning af sagen. Han skriver, at der er »brug for« en »pædagogisk fremstilling«, og denne pædagogiske fremstilling skal vel at mærke bruges til »din snak med Troels«, som Birgitte Christensen indforstået skriver til Peter Loft med henvisning til skatteministeren.

Med andre ord skal Peter Loft klædes på til et møde med Troels Lund Poulsen, og han vil være sikker på, at han har forstået sagen rigtigt. Det har han ikke helt. De to eksperter har flere kommentarer og forslag til, hvordan notatet kan blive klarere og mere korrekt. Det fører til en længere mailkorrespondance mellem de tre, som fortsætter til langt ud på aftenen.

Tre gange i løbet af korrespondancen fremgår det, hvorfor der er behov for en pædagogisk fremstilling til ministeren: Troels Lund Poulsen og hans spindoktor Peter Arnfeldt har efter embedsmændenes opfattelse anfægtet præmisserne for SKAT Københavns afgørelse.

»sagen er jo den at TLP og PA mener at købet af en ny lejlighed svarer til at beholde den gamle«, skriver Peter Loft kl. 15.38 til Birgitte Christensen i en mail med initialer, der henviser til Troels Lund Poulsen og Peter Arnfeldt. Det sker, efter Birgitte Christensen har foreslået Peter Loft at nuancere det afsnit i notatet, der handler om familiens køb af lejlighed kort efter deres fraflytning fra Danmark. Fagdirektør Ivar Nordland sender dernæst et uddrag af en kendelse fra Skatterådet i 2009, hvor det fremgår, at en person må betragtes som eventuel tilflytter til Danmark, umiddelbart efter vedkommendes danske skattepligt er ophørt, og at skattepligten ikke genindtræder ved køb af en bolig, medmindre vedkommende tager egentligt ophold i boligen.

»Dette svarer til, hvad SKAT København (og alle os andre her i huset) har lagt til grund for, at Kinnock var ude af dansk skattepligt fra og med oktober 1999. Ministerens forudsætninger om at Thornings køb af lejlighed kan sidestilles med at hun bibeholdt en bolig kan simpelthen ikke gennemføres«, skriver Ivar Nordland.

Kl. 22.28 sender Birgitte Christensen en revideret udgave af notatet, og næste morgen

kl. 6.15 svarer Peter Loft. Han understreger, at notatet skal være uangribeligt. »ingenting kan overlades til fantasi, fortolkning og hvad ved jeg. hvis I læser oplægget med ministerens øjne vil I også komme til den modsatte konklusion«, skriver departementschefen.

Departementschefen siger nej

Oplysningerne om, at Troels Lund Poulsen og Peter Arnfeldt ifølge topembedsmændene anfægter afgørelsen i Stephen Kinnocks skattesag, synes at bekræfte de rygter, som Erling Andersen fra SKAT København har hørt fra sine kilder, og som han senere gengiver i sin redegørelse. Dog indeholder den mailudveksling, Information har fået adgang til, ikke oplysningen om, at også Peter Loft skulle have angrebet afgørelsen. Denne oplysning har Erling Andersen fået på tredje hånd torsdag den 16. September. Men den følgende mandag – efter weekenden, hvor Peter Loft har forfattet notatet om Stephen Kinnocks skattesag – får Erling Andersen igen nys om kritik af afgørelsen fra ministeriets side. Denne gang er der alene tale om Troels Lund Poulsen, som »stadig stiller spørgsmålstegn ved SKAT Københavns afgørelse«. Oplysningerne kommer igen fra skattedirektør Lisbeth Rasmussen, men samme eftermiddag taler Erling Andersen med produktionsdirektør Steffen Normann Hansen, som vel at mærke selv var med til mødet med Troels Lund Poulsen, Peter Arnfeldt og Peter Loft den 16. september.

»Steffen Normann Hansen oplyser, at skatteministeren har prøvet at få SKAT Københavns afgørelse omgjort. Det er undersøgt om Skatterådet kan tage sagen op, hvilket dog er opgivet. Departementschef Peter Loft har sagt endegyldigt nej til dette«, skriver Erling Andersen senere i sin redegørelse.

Mandag den 20. september 2010 siger Peter Loft altså ifølge Erling Andersen definitivt fra over for ministeren. Men der skal gå over et år fra denne dato til Erling Andersens version af sagen når ud i offentligheden.

Möger kræver forklaring

Først da Politiken i november 2011 kan afsløre, at departementschef Peter Loft i løbet af august og september 2010 har holdt fem møder med SKAT København om Stephen Kinnocks skattesag, kommer der igen kritisk fokus på skattemyndighedernes sagsbehandling.

Ifølge en udtalelse fra ombudsmanden er der ikke noget i vejen for, at »departementet indhenter oplysninger fra SKAT om enkelte sager, når departementet har saglig grund til det, f.eks. for at kunne orientere ministeren om sager af politisk interesse«. Ikke desto mindre har Peter Loft den 22. august 2010, efter sine to første møder med SKAT København om sagen, udtalt til Politiken, at der i forbindelse med sagsbehandlingen var »vandtætte skotter« mellem ministeriet og SKAT København, og at han ikke kendte til den konkrete sag. En udtalelse, han fastholder, da Politiken skriver historien om de fem møder, eftersom der ifølge departementschefen alene blev diskuteret de principielle og pressemæssige aspekter af sagen ved møderne og ikke selve dens substans.

Politiken kan desuden afsløre, at Peter Loft undervejs i SKAT Københavns sagsbehandling har forsøgt at få et afsnit, han selv har skrevet, med i afgørelsen. Afsnittet er ikke kommet med i den endelige afgørelse, men oplysningerne får alligevel den nytiltrådte skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) til at bede departementschefen og Erling Andersen fra SKAT København udarbejde hver deres redegørelse for forløbet.

En rutineret embedsmand

Det er i sin redegørelse til Thor Möger Pedersen, at Erling Andersen den 25. november 2011 viderebringer de oplysninger, han har fået, om at Troels Lund Poulsen skulle have angrebet SKAT Københavns afgørelse. De oplysninger, som nu bliver bestyrket af, at også topembedsmænd i ministeriet havde indtryk af, at ministeren anfægtede skattecentrets afgørelse.

Samtidig med Erling Andersen fra SKAT København afleverer også Peter Loft en redegørelse for sagsforløbet til sin minister. Her skriver han, at det afsnit, han ønskede tilføjet til afgørelsen i skattesagen, alene handlede om, at SKAT København under sin sagsbehandling havde taget alle fremkomne oplysninger i betragtning.

Når det kommer til ministeriets mulige indblanding i sagsbehandlingen, er departementschefens redegørelse noget mindre detaljeret end skattedirektørens. Han skriver dog, at »hverken jeg eller nogen anden i Skatteministeriets koncerncenter har øvet indflydelse på eller søgt at øve indflydelse på udfaldet af den konkrete skattesag vedr. Stephen Kinnock og Helle Thorning-Schmidt«. Peter Loft skriver altså ikke som Erling Andersen, at skatteminister Troels Lund Poulsen har angrebet afgørelsen.

Men den rutinerede embedsmand skriver heller ikke, at ministeren ikke har angrebet afgørelsen.

For Troels Lund Poulsen var som minister ikke en del af Skatteministeriets koncerncenter, der er en stabsfunktion i ministeriet.

Uoverensstemmelserne mellem redegørelserne fra Erling Andersens og Peter Loft får Thor Möger Pedersen til at udbede sig en supplerende redegørelse fra departementschefen. Den afleverer Peter Loft den 30. december 2011, og igen svarer departementschefen ikke direkte på, om forhenværende skatteminister Troels Lund Poulsen har forsøgt at påvirke afgørelsen. Peter Loft forklarer dog, at ministeren »stillede en række konkrete spørgsmål, herunder et teknisk spørgsmål vedrørende retspraksis på dette område«, da han den 16. september 2010 blev orienteret om SKAT Københavns afgørelse og fik forelagt agterskrivelsen.

Peter Loft citerer i sin redegørelse oplysningerne fra Erling Andersen om, at »departementschef Peter Loft, særlig rådgiver Peter Arnfeldt og skatteminister Troels Lund Poulsen« skulle have angrebet afgørelsen fra SKAT København. Den udlægning må Peter Loft »på det bestemteste afvise«, skriver han. Men hans afvisning af Erling Andersens forklaring synes primært at være baseret på, at han ikke mener selv at have angrebet afgørelsen – ikke at ministeren og hans særlige rådgiver ikke skulle have angrebet afgørelsen.

»Jeg havde som anført af Erling Andersen i en længere periode været bekendt med, hvilket resultat SKAT København var nået til i sagen, og sammen med SKAT København drøftet, hvordan afgørelsen bedst kunne underbygges. Det giver ingen mening, at jeg skulle udtrykke tvivl om kendelsens rigtighed efter at den var afsendt. I øvrigt tillagde jeg spørgsmål til afgørelsen efter at den var truffet, ringe betydning«, skriver Peter Loft.

Erling Andersens forklaring om, at Troels Lund Poulsen skulle have forsøgt at få sagen taget op i Skatterådet, undlader departementschefen at kommentere.

’Intet at skjule’

På baggrund af redegørelsen fra Erling Andersen nedsætter skatteminister Thor Möger Pedersen den 2. december 2011 en undersøgelseskommission, som med ministerens ord skal afklare, »om der har været tale om politisk involvering og indblanding i den konkrete skattesag.«

Troels Lund Poulsen siger, at han glæder sig til at forklare sig, og at han »intet har at skjule«. Hans tidligere særlige rådgiver, Peter Arnfeldt, afviser i en mail til Ritzau ligeledes politisk indblanding.

»Jeg har det fint med undersøgelsen og står til rådighed for kommissionen, da jeg på ingen måde har blandet mig i SKATs afgørelse,« skriver Peter Arnfeldt, der tilføjer, at hans opgave alene var »at forberede, hvad den daværende skatteminister kunne sige, når afgørelsen, som lovet blev offentliggjort – uanset afgørelsens udfald.«

Undersøgelseskommissionen begynder afhøringerne i sagen efter sommerferien. Hverken Troels Lund Poulsen eller hans forhenværende særlige rådgiver Peter Arnfeldt ønsker at kommentere sagen over for Information, men oplyser begge, at de ser frem til at afgive forklaring for undersøgelseskommissionen. Peter Loft blev den 21. marts i år fritaget fra tjeneste som departementschef af skatteminister Thor Möger Pedersen. Hverken han eller øvrige af de involverede embedsmænd i Skatteministeriet og SKAT København har ønsket at udtale sig til denne artikel.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det ville måske ikke have været så dårligt, at HTS var blevet stoppet dér, i lyset af den drakoniske reform hun lige har gennemført.

Jesper Frimann Ljungberg

Alt andet end lige viser det her, hvor vigtigt det er at beskytte borgerne mod en siddende regering.
Der er sku gået for meget 'folketinget over alt' i vores samfund.

// Jesper

Katja Petersen

Smiler... Tak for den pædagogiske gennemgang af handlingsforløbet.

Mikkel Nielsen

Afskaf repræsentativt "demokrati" og lav en lodtrækning hver andet år.

Lav også en frist for hvor længe en person kan sidde inde af gangen og hvor længe i alt.

Jeg forslår en max grænse på 8-10 år på borgen. Efter denne tid skal de ikke kunne gå ind i politik igen.

Så kunne det være vi kunne komme af med noget af problemet.

Og så skal alle finanslov forslag til folkeafstemning, alt vedrørende EU og andet af stor betydning skak også til folkeafstemning.

Men ja ligefør det er en skam at liberalisterne ikke lykkeds med deres Plan for så var blå Helle aldrig kommet til. Og den tidligere regering kan kun have drømt om at lave den reform der nu har set dagens lys.

Philip C Stone

Jeg kan ikke lade være med at komme lidt uvelkommen støj på tråden. Indtil nu er der udelukkende blevet talt og skrevet om denne sag som om den kun har med skat og den tidligere regerings småkriminelle tilbøjeligheder at gøre. Men den er eller bør også være en miljøsag. Stephen Kinnock rejser frem og tilbage mellem Danmark og Schweiz 33 gange om året. De CO2 udledninger som er et resultat af denne rejseaktivitet er med til at forværre hans og andres børns fremtid. Hans kone, Helle Thorning-Schmidt leder en regering der gerne vil gennemføre en grøn politik. Samtidig står hendes familie for et usolidarisk, selvrealiserende miljøsvineri som undergraver det politiske mål. Skulle man ikke begynde at reflektere lidt over det?

Casper Larsen

Phillip C Stone - Fordi det er totalt crap at gøre dette over i miljø. Private personer står for cirka max. 25% af al co2 forunering......Forestil dig lige hvor totalt ubetydelig en rolle Kinnocks rejser spiller i det spil?

Selv hvis vi kunne få alle mennesker på gloden til at være miljø rigtige så ville vi stadigvæk være 75-80% af den forurening vi har nu.

Du hjælper de forurenende virksomheder og lande ved at hjælpe til med at udbrede myten om at privat personers vaner ville kunne betyde en reel nedgang i CO2 udslip.

Toke Andersen

@Casper

I har begge ret.

Phillip har en pointe der er værd at nævne. Men det er helt sandt at reelle fremskridt sker ved strukturelle ændringer, og ikke privat personer der rejser lidt mindre e.lign.

Hanne Cetkin

Der findes efterhånden ikke skyggen af tvivl om, at den foregående regering med Trolex i spidsen forsøgte at begå et ublodigt statskup i Danmark.

Jeg forstår ikke, hvorfor de ledende politikere i Venstre ikke for længst er blevet anbragt bag lås og slå.

Er Danmark en retsstat, hvor loven gælder for såvel høj som lav?

Philip C Stone

@Casper Llarsen

Dit indlæg får mig til at tænke på nogle ord af Christopher Hitchens:

Hvis man gav dig et afføringsmiddel vil man kunne begrave dig i en tændstikæske.

Jeg har aldrig påstået at det personlige bidrag til den globale opvarmning er det største eller at ét enkelt menneskes bidrag er afgørende. Til gengæld har jeg aldrig, som du, argumenteret for personlig ansvarsløshed. Og jeg har aldrig, som du, antydet at vi i de rige vestlige lande bare kan fortsætte med vores nuværende forbrugsmønster uden at bekymre os om konsekvenserne.

Situationens alvor kræver at alle der kan handle ansvarligt gør det. Det gælder regeringer, det gælder virksomheder, og det gælder også individer. Og hvad individer angår, gælder det især dem der, med deres eksempel, er i stand til at påvirke andre. Det er derfor Stephen Kinnocks rejseaktivitet er værd at navne.

Til sidst vil jeg bemærke at du skriver som en analfabet:

"Selv hvis vi kunne få alle mennesker på gloden til at være miljø rigtige så ville vi stadigvæk være 75-80% af den forurening vi har nu."

"Fordi det er totalt crap at gøre dette over i miljø."

Hvad henviser fordi til?

PS. Det ekstra L du har puttet i mit navn har du hermed fået tilbage.

Thomas Petersen

Jeg vil starte med at bemærke at Philip Stone opfører sig som en nar. Han starter med at bringe uvedkommende bemærkninger om Hr. Kinnocks personlige miljøbelastning på banen og opfører sig derefter tøsfornærmet når han får påpeget at han lukket lort ud.

At han så også citerer han den fordrukne vindbøjtel Hitchens, cementerer ham som et selvsmagende tågehorn.

Ellers har jeg ingen kommentarer til artiklen. Men vi får vel snart Trolex tilbage som fast underholdning i cirkus Slotsholmen.

Philip C Stone

@Tokke Andersen

Her er et uddrag fra et af mine tidligere indlæg:

"Vores adfærd som individer har kun ringe betydning, for vores muligheder er styret af samfundets institutionelle og infrastrukturelle rammer. Det vigtige er de politiske beslutninger som ændrer disse rammer, og som gør det fordelagtigt for os at handle anderledes."
Fra kommentar til:
http://www.information.dk/302427

Så hvad dit kommentar angår er vi ikke uenige, dog med denne vigtige præcisering: når de rammer som gør det fordelagtigt for os at handle anderledes er blevet etableret, således at vi ikke længere taler om individuelle handlinger, men om kollektive handlingsmuligheder, har det betydning.

Dette er imidlertid ikke relevant i denne sammenhæng. Det der er relevant er om det er forsvarligt at vælge et arbejde eller en livsstil som nødvendiggør* en aktivitet som er i strid med det man udadtil står for, især når man indtager en fremtrædende placering i samfundet.

Endelig, for at sætte det i perspektiv, mener jeg at det centrale i sagen er det jeg kaldte "den tidligere regerings småkriminelle tilbøjeligheder", heriblandt dens misbrug af skatteoplysninger for at påvirke valget. Men det andet fortjener at blive nævnt.

*Vi ved at videokonferencer kan overflødiggøre en del rejseaktivitet. Måske også her.

Philip C Stone

@Thomas Petersen

Om Kinnocks miljøbelastning er problematisk eller ej eller værd at nævne er en vurdering. For at undgå gentagelser henviser jeg til de relevante passager fra mine bemærkninger til Casper Larsen og Toke Andersen.

Casper Larsens aggressivitet var ikke befordrende for en meningsfuld diskussion. Det er din heller ikke. "Tøsfornærmet" hører måske til dine reaktioner - ikke til mine.

"At han så også citerer han den fordrukne vindbøjtel Hitchens, cementerer ham som et selvsmagende tågehorn."

Beklager, men dit forsøg på en fornærmelse hænger ikke logisk sammen. Og forhåbentlig vil du en dag opdage at personer som du er uenige med og sågar finder usympatiske, som f.eks. Hitchens, af og til kan sige begavede ting.

Niels Jespersen

Citat fra artiklen:

" I avisen og i andre medier har flere eksperter vurderet, at Kinnock meget vel kan være skattepligtig i Danmark, og danskere med arbejde i udlandet har stillet sig uforstående over for, at Kinnock ikke som dem betaler dansk skat."

Da jeg selv arbejder i udlandet og pendler som Stephen Kinnock (dog stadig med dansk skattepligt) har det intereseret mig meget at følge med i sagen, da jeg efterhånden kender lovene ganske godt på det område.

De såkaldte eksperter som udtalte sig til aviserne, da BT kørte kampagnen, var helt bestemt ikke eksperter efter min mening. Reglerne er ganske enkle og ligetil endda med klare afgørelser for tilfælde som Kinnocks. Eksperterne blev hevet frem af aviserne og enten præsenteret for et ufuldstændigt grundlag (altså udeladelse af kendsgerninger vedrørende Kinnocks sag ) - eller afsagde totalt tåbelige "kendelser". Nogle "fagfolk" der blev præsenteret som eksperter var iøvrigt politisk engagerede - i Venstre!

Toke Andersen

Fed humor,,Philllip ;)

Tænk om vi kunne få en tre-deling af magten i DK.

Søren Kristensen

"Kl. 6.15 svarer Peter Loft, ..." jo, man skal sikkert stå tidligt op hvis man vil have ram på den næste statsminister.

Lars Jorgensen

Konfutse siger: En mand, der begår en fejl og ikke retter den, begår endnu en fejl.

Hver dag der går og det danske samfund ikke får fulgt op på de mest forbryderiske sager som den tidligere borgerlige regering begik er endnu en fejl.

Troels og Hjort - om ikke også Fogh mfl. burde indgå i hver deres rigsretssager. Tilsvarende bør vi som befolkning orienteres stadig mere præcist og sagligt om, hvad de rent faktisk begik af forbrydelser.

Tak til Information og journalisterne bag denne artikel... Det er sådanne artikler, der gør, at jeg begynder at overveje at abonnere...

Men det er under alle omstændigheder sådanne artikler, der gør Information til en vigtig avis. Cavling kalder...

Georg Christensen

Af og til, spørger jeg mig selv: Findes der ikke en "lærebog" for embedsmænd og kvinder, med regler og forordninger, som dertil hører?, og som tydeligt tilkendegiver, at deres eneste opgave er, at følge den af "folketinget" bestemte "lov",og forordninger samt tillægslove og deres forordninger?.

Af og til får offentligheden fornemmelsen af, at disse "tingester", kommer i selvsving, og for nyudnævnte ministre, er lidt svære at styre.

Derfor har jeg et foreslag, som også bruges i USA: Top embedsmænd og kvinder følger deres ministre på (ondt og godt).

Det er ikke en fyringsrunde, jeg er ude på. Det bør bare fremover være grundlaget for "topembedsmænd og kvinder", i alle ministerier også "PET". Hvor gamle tankegange åbenbart har besvær med at forny sig.
.