Læsetid: 9 min.

’Kære Martin, vi henstiller til, at du ikke render rundt i din have kun iført underbukser’

Solbadning i egen have kan straffes med bøde, mødre bliver bedt om ikke at amme på cafeer, og små drengebørn er uvelkomne i kvindernes omklædningsrum. Er vi blevet en nation af bornerte mimoser, der ser krænkelser alle vegne? Og hvis ja, hvad skyldes det så?
Solbadning i egen have kan straffes med bøde, mødre bliver bedt om ikke at amme på cafeer, og små drengebørn er uvelkomne i kvindernes omklædningsrum. Er vi blevet en nation af bornerte mimoser, der ser krænkelser alle vegne? Og hvis ja, hvad skyldes det så?
Moderne Tider
28. juli 2012

I et interview i Information op til Cannes-festivalen sagde instruktøren Thomas Vinterberg noget tankevækkende. Hans film Jagten handler om en mand, der bliver uskyldigt anklaget for at have misbrugt en lille pige, og i den anledning mente filminstruktøren, at sager som den, hans film beskriver, skyldes, at vi har fået en troldsplint i øjet.

»Jeg er vokset op i et flipperkollektiv med kønsdele over det hele i øjenhøjde, og der var ikke nogen børn, der blev misbrugt der. Det var så uskyldigt, som noget kunne blive,« sagde han, og så fortsatte han: »I fjerde eller femte klasse på lilleskolen sad alle vi børn og sagde: ’Vi vil have seksualundervisning’. Og så tog læreren bare bukserne af og sagde: ’Det her er en pik’. Og så stod han og underviste i sin pik.«

»Det ville man jo være kommet i fængsel for i dag – i mange år,« tilføjede Vinterberg.

Ja, det ville man.

Der er her ikke tale om, at der ikke skulle finde misbrug af børn sted, for det gør der ubestrideligt. Tænk på Tøndersagen, Brønderslevsagen, Bornholmsagen eller den katolske kirkes pædofilisager.

Her er der imidlertid tale om den ’troldsplint’, som Vinterberg med H.C. Andersen gør opmærksom på. Er det blevet sådan, som der står i Snedronningen, at de dejligste landskaber i dag er kommet til at se ud som kogt spinat? Bliver bagateller blæst op til forargelige overtrædelser? Er vi begyndt at se krænkelser alle vegne? Er vi slet og ret blevet bornerte?  

Har de yngre generationer fået snævrere grænser end de ældre for, hvad der er tilladt? Og hvis det er sådan, så hvorfor?

Hjemme i haven

Snart kolde Farver i Sky og Vand,/ snart nøgne Piger ved hver en Strand,/... En ungdom jubled’ din lovsang ud/kun klædt i solskin og brunet hud, digtede Thøger Larsen i »Danmark, nu blunder den lyse nat«. Men det var dengang. I dag kan man risikere en bøde for at solbade nøgen i sin egen have, hvis man kan ses udefra.

Som Bolius, Boligejernes Videncenter, skriver på deres hjemmeside.

»Ligger du i en åben have uden afskærmende træer eller buske, tæt ved en etageejendom eller lige op til et busstoppested, skal du være påpasselig. Her spiller det ingen rolle, at du opholder dig på din egen matrikel. Hvis du kommer til at krænke andres blufærdighed, fordi du går nøgen rundt i haven, vil straffen typisk være en bøde.«

Hvis man altså er så uheldig at have en etageejendom til nabo, er det åbenbart én selv, der har skylden, hvis etagebeboerne føler sig blufærdighedskrænkede af at stå ved vinduet og beglo én i haven. Er the filth, som det hedder i et engelsk ordsprog, flyttet ind i the eyes of the beholder?

Men selv hvis man ikke er nøgen, er den gal. For ikke så længe siden modtog stuntmanden og filminstruktøren Martin Spang Olsen følgende brev:

»Kære Martin, vi henstiller til, at du ikke render rundt i din have kun iført underbukser, da vi, og specielt vores børn, synes, det er ret ulækkert.

Med venlig hilsen, Dine Naboer.«

Ikke bare et krænkelsesbrev, men et anonymt brev. Er man blufærdighedskrænket, behøver man åbenbart end ikke at vedstå det, men er i sin ret til at sende anonyme skrivelser. Desuden er det bemærkelsesværdigt, at man skriver på børnenes vegne, påpeger læge Christian Graugaard, formand for Sex & Samfund.

»For mig er det også superinteressant, at man kan føle sig krænket by proxy – altså stedfortrædende, på børnenes og de unges vegne. Dem bruger vi ofte som en slags ’bekymringsgidsler’, når vi ikke tør indrømme, eller ikke selv er klar over, at det i virkeligheden er os selv, som ikke kan finde rundt i virkeligheden,« mener han.

Så fej var et barnebarn af digteren og komponisten Vilhelm Gregersen ikke. Da han, ligeledes for kort tid siden, tonede frem på skærmen i Aftenshowet, var det fordi han med åben pande havde stævnet DR på grund af satireduoen Rytteriets ’omformulering’ af sangen »Der er noget i luften« til »Der er penis i luften«. Barnebarnet fandt det stødende. Han mente ikke, at gamle mennesker kunne forstå, at man gjorde sådan med en julesang, og nåede over et par omveje omkring Mærsk og kongehuset til den – vel selv i dag opsigtsvækkende konklusion – at »sådan noget kunne slå gamle mennesker ihjel«.

Hvad er det, der er sket, siden Thomas Vinterberg var barn?

Kontrol

Hænger den letvakte følelse af krænkelse sammen med en voksende kontroltrang ovenfra, der i det hele taget breder sig og også giver sig alle mulige andre udslag som forbud mod cigaretrygning (Finland), forbud mod papvin (norsk forslag), fedt- og sukkerafgifter (forsøgt i Danmark) osv. osv.?

Det sidste er der ikke megen tvivl om ifølge psykiateren Birgit Petersson.

»Man ser tydeligt tendensen til kontrol inden for forskning i forebyggelsestiltag,« siger hun. »Det går mod det puritanske liv, og det smitter af på alle områder. Det bliver forlangt, at man skal være mere kontrolleret. Vi lever i en epoke, som er kolossalt styrende. Man ser pædofile alle vegne, og man snakker mere om kønssygdomme end om lyst.«

Birgit Petersson drager en parallel til alkohol.

»I 1960’erne, da folk fik bedre råd, begyndte man at drikke mere. Også på arbejdspladserne drak man alkohol, og det var hele samfundet, der gjorde det. I dag er det utænkeligt at servere en Gammel Dansk til morgenkaffen, hvis nogen har fødselsdag.«

Hun nævner KRAM-modellen, der ikke står for knus og kærtegn, påpeger hun, men for Kost, Rygning, Alkohol og Motion.

»Man går ud fra et statistisk gennemsnit af, hvor længe man lever, og det bliver så målet for det rigtige liv,« forklarer hun. »Den puritanisme, der hersker i dag, skyldes, at man prøver at definere, hvad der er det rigtige liv.«

Selvrealisering og skyldfølelse

»Grænserne for individet er blevet så små, fordi vi skal realisere os selv – i et præstationssamfund,« mener den unge samtidskunstner, Rosa Marie Frang. »60’ernes selvrealiseringstankesæt er blevet okkuperet af et kapitalistisk samfund, hvor karriere er blevet internaliseret i vores kollektive psyke og følelsesliv. Alle vores menneskelige værdier er blevet til instrumenter, som kan – og helst skal – anvendes for at opnå en eller anden helt konkret og gerne materialistisk gevinst.«

»Og hvis vi fejler, er det kun os selv, vi kan give skylden, for det er jo vores eget selvrealiseringsprojekt. Der er ikke plads til underlighed, selvmodsigelser, usikkerhed, eksperimenter eller for mange fejl,« mener hun.

Skyldfølelsen har flyttet sig, siger Birgit Petersson.

»Vi er langsomt blevet forført til – og jeg mener virkelig, at der er tale om forførelse – at man selv skal tage skylden på sig, hvis vi har lavet uartige ting som at ryge, drikke osv.,« siger hun.

Birgit Petersson fortæller, at hun er vokset op inden for Indre Mission, hvor de ting, der ikke skulle frem, blev skjult, »og hvis de alligevel kom for en dag, mødte synderne hårde fordømmelser«, siger hun.

»Men de forbudte lyster er der jo, ligegyldigt hvad. Folk ryger, selv om der står på cigaretpakken, at rygning dræber. Vi kan tordne og buldre, men lysterne vil alligevel være der, og jo mere de bliver forbudte, jo mere kommer de ud på måder, som ikke er i orden,« konstaterer hun og henviser til incest i de indremissionske hjem.

»Man så det jo, når de unge døtre blev gravide,« konstaterer hun, og hun har også selv som læge på psykiatrisk afdeling oplevet, at unge døtre fra missionske hjem blev indlagt, fordi de var blevet gravide, fortæller hun.

For Birgit Peterssons patienters vedkommende har det ændret sig, hvordan man udtrykker skyldfølelse. Hvor det før var religiøse skyldfølelser, er det nu sundhedsmoralsk skyld, folk føler.

»Man ser det for eksempel udtrykt i spiseforstyrrelserne. De er vokset i antal fra 1980’erne og frem. Det er kvindebevægelsens børn, børnene af de frigjorte mødre, der får dem.«

Angst for følelser

»Vi tør ikke føle,« mener Rosa Marie Frang. »Kun skøjte hen over landskabet i en semiintellektuel tilstand. Når vi endelig føler noget, er det for sent, så ligger vi i sengen med angstanfald og depressioner. For man var ikke god nok, man faldt igennem. Det er svært nok at finde ud af at være menneske. Bare at leve er i sig selv svært. Og med al den viden, vi har om psykologi, boligindretning, børneopdragelse, og hvordan man netværker mest effektivt, er det ikke underligt, at vi kan blive sært afkoblede fra os selv. For det hele handler om at være i kontrol og ikke være underlagt sine følelser. Kun føle noget på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde. Og så peger vi fingre. Tryghed. Der er andre, som falder igennem. Herligt! Så er jeg selv safe.«

– Men hvorfor er al denne kontrol opstået?

Man kunne ikke magte at leve i det åbne samfund, mener Birgit Petersson.

»Og nogle regler er fornuftige nok, det er godt med en struktureret dagligdag, men man skal kunne afvige fra strukturen, samtidig med at man må have én. En vis struktur giver et bedre liv. Men vi er kommet ud i overdreven kontrol. På tobaksområdet er det jo nået dertil, hvor tobak er noget, fanden selv har skabt!«

»De unikke evner, som ethvert enkelt menneske besidder, er blevet kapitaliseret. Det er, hvad vi har taget helt ind i vores eget private univers,« lyder det fra Rosa Marie Frang.

»Derfor kommer der automatisk en kultur, hvor man – ironisk nok – bliver bange for at træde ved siden af. Og med det konstante pres på individet helt inde i os selv er det ikke så underligt, at det kan virke befriende at kunne pege fingre af andre. Det giver tryghed. Så er vi i det mindste en del af ’de rigtige’, vi er en del af gruppen. Mod de andre. Tryghed. Safe, straight and narrow,« konkluderer hun.

Frisind og bornerthed

Både Birgit Petersson og Christian Graugaard peger på, at frisindede og bornerte epoker i historiens løb har haft det med at afløse hinanden. Birgit Petersson ser den moderne puritanisme som en reaktion på ungdomsoprøret, hvor det gjaldt om at smide alle snærende bånd.

»Så sent som i 1970’erne var det frigjorte, uhæmmede menneske jo det gode menneske, der ikke husede neurotiske og fascistoide træk i sit indre,« supplerer Christian Graugaard.

Men han ser bornertheden som et produkt af, at vi i dag lever i senmoderniteten, hvor mangfoldighed og puritanisme går hånd i hånd.

»Der findes ikke længere moralske absolutter, så lige så snart der bliver sat nogle normer, bliver der opfundet modnormer. Vi lever midt i pornoens billedverden, og straks opstår der rigide krav om et pornofrit miljø. Vi har ekstremt travlt med at fortælle alle på Facebook og Twitter, hvad vi foretager os, og samtidig hæger vi vildt om vores privatliv og bliver krænkede, hvis nogen sætter sig lidt for tæt på os i bussen. Verden er blevet fuld af paradokser. Vi vil have lov til alt, men samtidig er vi nærtagende som aldrig før. Vi er på én gang grænseløse og ekstremt grænsesættende.«

Vi er ’klumpedumpeagtigt søgende’, mener han.

»I en grænseløs verden kommer vi til at sætte grænser klodset og vilkårligt, fordi der ikke længere er nogen fælleskulturel drejebog at læne sig op ad. Sufflørkassen er tom. Og man er jo trods alt nogen, når man føler sig krænket.«

»Tidligere havde man en grundlæggende seksualmoral, som man søvngængeragtigt fulgte eller i hvert fald måtte forholde sig til. Denne ontologiske sikkerhed findes ikke længere. Vi er blevet rodløse og ambivalente og må konstant opfinde vores egne normer. Og resultatet er ofte umusikalsk og helt ude af proportioner,« mener han.

»Vores verden er blevet pluraliseret, men det betyder også, at den er blevet polariseret. Vi fordeler os ikke ligeligt hen over hele spektret, men indtager ofte yderstandpunkter. Det mærkværdige er så, at denne kløvning også kan gå midt ned igennem det enkelte menneske. Klokken ti bliver vi krænket over, at nogen i kolonihaven går nøgen rundt. Klokken 17 lægger vi halvfrække billeder af os selv ud på Facebook.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Mads Kjærgård

Tja det startede med tobakken og snart lever vi som under Cromwell, alt i alt så ville jeg hellere leve i 60erne!

odd bjertnes

ja til en vis grad ...
ikke atder ikke fandtes bonerthed mildt sagt, men hvis udviklingen er vendt er der absolut ingen tvivl om hvor inspiration til bonerthed og krænkelses-aktivisme kommer fra. Et hastigt blik på 'nyheder' i det offentlige rum i de seneste 25 åer viser det klart ...
Óg det er ikke den anmasende liberalisme i sig selv, selvom det så absolut hjælper med lidt nævenyttig selvhjulpenhedsmentalitet
Heller næppe USA, som jo også kan det med det bonerte, for kendskabet til USA's tilbagehed på det felt var alment og blev fniset af....

Jeg erindrer så meget, at årsagen oprindeligt kaldtes 'kulturberigelse'. Dette begreb blev som bekendt filtreret igennem islam. Til alle andre mindre indvandrer-og-mindretals segmenters irritation, men centrum venstre bakkede jo op.
Jeg ved så ikke hvad man kalder det i dag, for det var fra starten de tossedes diskurs, så lige der har jeg ikke fulgt med.

Maya Nielsen

Ja hvad fanden er det for noget og naboen brænder haveaffald af i et 3 meter højt bål så alle blokkens lejligheder fyldes med en massiv brandlugt... Og lige nu når her er så fandens lummert... Så man er nædt til at lege splitter fornøjet, det er ikke som da jeg var helt ung teenager og der blev promeneret pikke og kusse i det sjove kollektiv som hele landsbyen. Sladrede om... Dengang var der sat fut under bålet og hamppiben... Feel free to do the hellikopter..!

Lise Lotte Rahbek

Jeg synes det er lidt særpræget,
at Christian Graugaard udtaler sig i første person flertal,
altså med et "vi", når han taler om bornerthed og moralsk relativitet.

Omfatter hans synspunkter så også ham selv, tænker jeg, eller måske især ham selv?

på den ene side, ser vi unge piger mer og mer afklædte...nej forresten ikke afklædte men minimal påklædte, hvor de afslører det meste. De skal se så unaturlige ud som muligt.
Vi ser mere og mere pornografiske indslag på tv og i blade .... og synes det er ok?
På den anden side tåler vi ikke de naturlige funktioner, som fx moderen der ammer.

Maya Nielsen

Jo men helt seriøst så har der været en mellemliggende periode hvor alt er blevet massivtg sexualiseret og porno nærmest er blevet ophøjet til gud og sexualiteten og forførelsen nærmest har erstatet kærlighedsidealerne i. Udlevelses kulturen, måske vi ser nogle træk af en counter-revolution netop nu, hvor mange helt af sig selv prøver at genvinde deres private rum og dækker deres kroppe for at slippe fri for en oversexualisering .!

MÅSKE nogle gerne ville have folks sexualitet trukket hjem til dem selv nu... Netop fordi det kollektive rum er overpolluted af en identitetsløs generalliseret sexualitet ... Hvor kroppen stort set er reduceret til et reklame og begærs objekt for seeren og nærmest ikke opleves ejet af den pågældende selv længere... ?

Maya Nielsen

Og aldrig før har så mange unge mænd gået helt skyldfrie på bordel..jo man kan vist godt tale om forandringer... Som min datter udtrykte sin holdning til "paradice hotel" ; "kneppe kneppe dit og dat se mig se mig se min pat!"

Ja og hun er langt under den kriminelle lavalder hun ville end ikke bade i underbukser, før alt det andet tøj var blevet vådt... Og på trods af utallige opfrodringer fra mig... Måske er tøjet bare blevet vores pels... Altså som hunde også er påklædte...?

Kære Puritanere,

Jeg må henstille til, at i ikke render rundt og fortæller andre hvordan de skal være, når i selv render rundt uden tøj på. Det ville barnet fra eventyret om ikke andet sige hvis han så jer og det synes jeg egentligt er lidt ulækkert. Men jeres speltbrød smager nu godt nok.

Mvh,
Swingerklubben i aldrig har nævnt på Facebook.

Maya Nielsen

HVAD ER AGENDA 21 ?

Er det den Amerikanske kristne organisation hvor man skal sidde på sin mødom indtil man er blevet gift ?

Karsten Aaen

Solbadning i egen have kan ikke straffes med bøde. I anden forbindelse var jeg inde på politiets hjemmeside og læste både politiloven og politi-bekendtgørelsen. Her omhandler stødende adfærd kun offentlige rum og de rum som der er offentlig tilgang til f.eks. butikker og butikscentre mv. Martin Spang Olsen kan alså roligt gå rundt i sin egen have i underbukser.

At hans naboer tager anstød af dette kan han altså tage roligt. Men spørgsmålet er hvordan de ser at han går rundt i underbukser, sidder de på deres altan eller terrasse og kigger på at han går rundt i haven i under-bukser. Eller kigger de henover hækken mens de står på tæer? I så fald er de jo selv ude om det.

Og den der med at børnene synes det er ulækkert - det gør de kun hvis forældrene synes det er ulækkert.
Og det er faktisk direkte afskrift af USA's kristnes råb: Won't you think of the children -

måske er der nogen der burde tænke på de voksne også...

Maya Nielsen

Nå jeg sad da med stor fornøjelse og så "pikkens historie" på Dr2 tema med min datter, når hun nu ikke vokser op med sin far eller en bror, så ku det da være interessant for hende at vide hvordan mænd selv forholder sig til deres lille hovedperson mellem benene. Vi havde en hyggelig temaaften...

Michael Kongstad Nielsen

Ævl og bævl, Karen Syberg. Det er for let og for tyndt

Hvad i alverden, må man ikke rende rundt i sin have i underbukser, det vidste jeg ikke. Det er lidt mærkeligt det hele og så selvmodsigende at det virker som om hele kulturen har fået en personlighedsspaltning.

Tænk sig at være genert over for små børn og at klage over at kvinder giver deres spædbørn mælk og så se porno det halve af natten og drømme om at blive undertøjsmodeller og komme med i Paradiso eller hvad det nu hedder. At drømme om at have råd til siliconebryster og -brystkasser, den øgede tendens til at dyrke friheden til at finde en prostitueret til at tilgodese ens behov, flere swingerklubber, at se hundredevis af meget veltrænede baller hver dag, lige til at gå til.

Alt det forsvares til det yderste af flertallet og vi hører sjældent at det bliver kritiseret, specielt de sidste par år, medens at femårige Oliver bestemt ikke må kigge på Katrines nøgne krop og især mænd, så vidt jeg ved, ikke vil have at kvinder ammer offentligt.

Her er ikke andet at gøre end at være civil ulydig. Gå atter i parkerne og solbad, am så mælken sprøjter i alle de cafeer I kan finde, slå græsplænen iført underbukser og tag alle de børn med i kan finde, når I går i svømmehallen.

Så kan de lære det, kan de.

IIIH altså, hvor skørt

Lars Poulsen

"»I fjerde eller femte klasse på lilleskolen sad alle vi børn og sagde: ’Vi vil have seksualundervisning’. Og så tog læreren bare bukserne af og sagde: ’Det her er en pik’. Og så stod han og underviste i sin pik.«"

Hahaha. Mere af det tak.

VILDT uinteressant og privat lommefilosofi..........

Maya Nielsen

ja man ser næsten for sig hvordan fru Therkelsen løfter op i nederdelen og udfolder sin store kusse, mon ikke selv fædrene kan få for meget fri kusse ,hvis det skete .. ; det her er de yderste skamlæber de er store og fyldige og kødfyldte, de næste her er de inderste skamlæber de er tyndere og mere kødfarvede og er ikke så urskovsbehårede som de yderste og det her er der hvor urinrøret udmunder, der tisser kvinder... Lidt derunder var engang en mødom da jeg. Var helt ung, men det er nu meget længe siden , de der stikker let ud af hullet er en nedhængende livmoder, som det kan ske når man føder rigtige mange børn som jeg har gjort... Og her hvor jeg nu stikker min finger ind er det altså at pikken skal føres ind når man boller... !"

Jamen siger lille Peter;" hvad er det så der dingler der bagved ?"

"Nå de der, er bare mine hæmorider, som lægen ikke har kunnet gøre noget ved fordi det ville ødelægge min ringmuskel og så ville mit liv altså være helt ødelagt og. Jeg ville ikke kunne gå mange meter fra toilettet... Resten af mit liv..."

Lau Dam Mortensen

Problemet kan være at siden pornoen blev frigivet så har vi fået et mere pornografisk samfund.

Ih guder!!
Ganske forskrækkeligt som man har fjernet sig fra det naturlige med den omsiggribende neo-puritanisme og neo-religiøsitet.
Mon ikke muhamedanernes indtog har en hel del med dette idioti at gøre?? Når der råbes luder efter hver en kvinde, som ikke har trukket en sæk over hovedet, vil det naturligt give angst.
Det kan da ikke være almindelige, sunde menneskers alvor, at man ikke må optræde naturligt.
Til alle tider har det da været almindeligt, at en moder ammer sit barn!! Hvis det er varmt, er det vel naturligt, at man tager sit tøj af i sin have??? Hvornår skal man til at indføre badedragter,som man brugte for 100 år siden??

Jeg bliver mere og mere begejstret over at bo for mig selv, ude på Lars Tyndskids Mark og ikke er i nærkontakt med forskruede idioter og galninge.:)

Niels-Holger Nielsen

Far, far, damen nede i haven har ikke tøj på! Nej det er jo dejligt varmt sønnike. Jamen, hun kan blive forbrændt, far. Hun har nok solcreme på, sønnike.

Niels-Holger Nielsen

Far, far, hvorfor kigger du hele tiden på damen nede i haven? Jeg skal se om hun har solcreme på.

Niels-Holger Nielsen
Anne Kirstine Feilberg

Kære Karen Syberg - det er "Du danske sommer" ikke "Danmark nu blunder"... Men fin artikel :)

michael parly pedersen

Rigtig fed artikel, den bedste jeg har læst længe. Og hold da kæft hvor er det dog sandt, at der fuldstændig samtidig med, at puritanismen i den grad stortrives, samtidig findes så mange tendenser der også kører i den modsatte retning.

Der er f.eks. rigtig mange unge menneske der i stor stil på netttet har utroligt travlt med, at lægge pornografiske billederer og videooptagelser ud, hvor de selv agerer som pornostjerner i hovedrollen. Måske endog nogle af de sammme personer som i andre sammenhænge kunne finde på, at beklage sig godt og grundigt over, at Martin Spang Olsens spadserer rundt i haven i underbukser - og måske blot fordi. at han ikke lever op til deres drømme type fra fra de kulørte magasiner.

For nylig - så vidt jeg husker på et gymnasium nord for København - blev der ved en afslutningssammenkomst vist film med to af skolens elever. En optagelse der hemmeligt var blevet optaget mens de kneppede - det uden deres eget tilsagn om forevisningen. Præcis det syntes jeg personligt var ganske usympatisk. Men mange rundt omkrig på nettet syntes det var en latterlig og ganske uskyldig bagatel. En bagatel som man bestemt ikke behøvedes at hidse sig op over. Måske fordi sexualakten blev vist som DVD optagelser og ikke som live show - men ganske som reality shows på tv skærmen, hvor alverdens selveksponerende udskejelser foregår. At det måske mindede så meget om tv's (i brede kredse accepterede virkelighed) gjorde det måske for mange spisbart? Digitale optagelser er jo ikke helt virkelige, eller hvad?. Så kunne det i den sammenhæng være bedøvende og helt aldeles ligeyldigt om, at de eksponerede ikke selv havde ønsket fremvisningen

At folk i deres egen have drysser rundt i underbukser kan ikke ophidse mig. Heller ikke knepperi i Ørstedparken sent om aften efter lukketid. I det hele taget synes jeg sex i mange afskygniger er ganske harmløst - it's only sex mama, we are not bleeding.

Dog vil jeg betakke mig for, at en person ved en badestarnd eller også andre steder, belemrer mig med deres seksuelle lyster direkte op i fjæset, uden først at spørge mig om, hvorvidt jeg af egen lyst ønsker at medvirke til løjerne Det specielt hvis, at jeg ganske tydeligt har sagt fra over for en medvirken. Dette har jeg oplevet en del gange. Det rører mig ikke en døjt, hvis de knepper i et sandhulning i en klit eller andre steder, men påtvungen medvirken til sex med personer jeg ikke tænder på, jamen det gider jeg s'gu ikke. Kneppet ved en strand eller i naturen har jeg s'gu ofte gjort. Men jeg påtvinger ikke andre mennesker deres medvirken.

Har jeg selv bevæget mig ned i en swinger klub, en bøsse sauna, pornobiograf eller lign. der åbenlyst reklamerer med frigjort sexual omgang blandt gæsterne, så stiller sagen sig ganske anderledes. Der er jeg ganske selvforskyldt og kan ikke tillade mig at klage.

Men måske er det der hunden i virkeligheden ligger begravet. Måske er mange mennesker i virkeligheden ikke vanvittige puritanske. Måske skyldes hele miseren det faktum, at vi i den grad konstant får proppet sex langt ned i halsen fra magasiner, fjernsynet og på reklamesøjler og mange andre steder fra, at vi er ganske overmættede med sex der bliver os påduttet,

Vi har ikke selv sagt ja til tilbudet. Der må derfor siges godt og grundigt fra. Men pludselig kan vi ikke skelne mellem hvad der er ganske naturlig adfærd på f.eks. varm sommerdag ( en spadseretur i haven i underbukser) og så alt det sex vi ufrivilligt får tvunget ned i halsen og op i røven via fjernsynet, eller fra kommercielle reklamesøjler osv.

Mennesket har det jo nogen gange med at gå grassat og for vidt. Er man blevet skuret og skrubbet til hudsløshed som barn, så grasserer man til tider som voksen i den anden retning, og undlader som oprør og protest at vaske sine egen børn og sig selv. Man kunne egentlig blot have valgt en gylden middevej med moderat tvætning, uden at huden faldt af i laser

Føler man at samfundet på en ganske unaturlig og klam måde er blevet sexualiseret i overdreven grad, så reagerer man måske med en omvendt proportionel afstandtagen, uden noge fornuftig skelen til, hvordan og hvorledes eller på hvem det bare kød fremvises. Man grassere modsat.

Andreas Trägårdh

Hvad skyldes det så?

Det skyldes 30 år med indskrænkende borgerlige mediehuse og film. Det er blevt ind at være bange, fattig og uvidende.

Lone Christensen

Jeg synes artiklen er noget af det bedste jeg har læst på Information her på det sidste; Velargumenteret og med et glimt i øjet!

Tak for det! :-)

Jacob Knudsen

Hvis man nu startede med at skifte oblaterne ud med frimærker og så spikede politikernes rødvin med MDMA, så kunne vi måske avle nogle individder der kan begynde at lægge nogle fornuftige regler ned... Husk ikke at stresse med det, ryg evt. en fed ind imellem... Det virkede i 60'erne?

Maya Nielsen

Ja dejligt absurd. Og uforudsigeligt næsten ren Monthy Pyton...

GAD VIDE JVOEDAN BØRNEN OPLEVER DET ?

Mihail Larsen

Frihed og 'frihed'

Tillad mig et øjebliks digression til slagsmålet omkring restauranten Vejlegården. Her fremstilles restauratørens kamp mod 3F i nogle medier som en 'frihedskamp' – 'den lille mand' mod 'monopolerne'. 3F har fået en dårlig sag, fordi det er lykkedes for den borgerlige presse at gøre restauratøren til en 'frihedshelt'. At der reelt er tale om det modsatte, fordi hans sabotage af det solidariske løn- og arbejdssystem indbærer at hans ansatte mister deres frihed, bliver fortiet.

På den måde kan nogens frihed blive til andres ufrihed.

Jeg er helt enig med Karen Syberg i hendes kritik af ny- og gammelpuritanismen og er som hun bekymret over den sociale (selv)kontrol, den medfører. Men jeg er også skeptisk over for en modreaktion, der gør alt tilladt - og som i virkeligheden bare udlever en asocial 'frihed', der på god (neo)liberalistisk vis sætter jeg, mig og mit i centrum.

Der er faktisk en del 'friheder', jeg gerne vil bede mig fritaget for - f.eks. passiv rygning, tæppebombardement af reklamer, manipulation af den offentlige mening, uhøflig betjening, hensynsløs kørsel, mishandling af børn og ubeskyttet sex med personer, der har en erkendt kønssygdom. Fortsæt selv listen.

Der er brug for en større nuancering. 'Frihed' er ikke altid frihed. Det ved - ikke mindst - enhver god elsker.

At det kan gå galt, når gensidig hensyntagen bliver til ensidig hensyntagen - eller altså, når den individuelle, angstfylde kønsforskrækkelse tager magten fra den kollektive, sunde sanselighed (og ansvarlighed) - er ikke mindst Vinterbergs fremragende film et rystende eksempel på.

Mette Hansen

Mihail Larsen: "Tillad mig et øjebliks digression til slagsmålet omkring restauranten Vejlegården. Her fremstilles restauratørens kamp mod 3F i nogle medier som en ‘frihedskamp’ – ‘den lille mand’ mod ‘monopolerne’. 3F har fået en dårlig sag, fordi det er lykkedes for den borgerlige presse at gøre restauratøren til en ‘frihedshelt’. At der reelt er tale om det modsatte, fordi hans sabotage af det solidariske løn- og arbejdssystem indbærer at hans ansatte mister deres frihed, bliver fortiet.

På den måde kan nogens frihed blive til andres ufrihed."
Tak for det eksempel...som udstiller liberalisternes hule , hule "frihedssnak"!

Thomas Struer

Hellere underbukser end kampuniform.

Katrine Woel

Der kan være for mange regler, men som artiklen nævner også for få idet der ikke ikke længere er en seksualmoral.

Det kan godt være essensen i hele problemet.

Pornoficeringen har i høj grad medført at et stort antal mænd i dag står sammen om at kræve, at porno er normalt og kvinder ikke skal blande sig i, eller brokke sig over det.

Det har medført at selvsamme fællesskab af mænd har krævet en ny definition på, hvad normal sex er. Dvs. At almindelige kvinder der siger nej til analsex, swinger klubber, butplugs, strapon og meget mere, af denne gruppe mænd udråbes som puriranske.

Sex sælger har det jo efterhånden lydt i årtier. Man kan næsten heller ikke åbne en browser uden at et eller andet popup vindue med sex lukkes ned af kvindernes popupkiller.

For til hvem er det lige sex sælger ?

Måske har dette stærke fællesskab af mænd til hvem sex sælger, alligevel mistet en del evner til at omgås og imødekomme kvinder. Til at skeller mellem porno, kæbesex og netop de seksuelle normer der handlede om at lære at forstå de seksuelle forskelle mellem de to køn, som grundlag for et velfungerende samliv og sexliv.

Alt det der fremstilles i pressen handler om, hvordan mænd får tilfredsstillet deres seksualitet. Deres adfærd bærer også præg af det.

Rigtig mange kvinder svarer ikke igen, men vælger at leve et liv alene, hvor de udforsker verden, kunsten, kulturen og får tilfredsstillet deres behov for spænding- som mænd proklamerer de kun kan få gennem sex- , via venskaber og kvindefællesskaber.

Se så en ballade der bliver, når kvinder via disse fællesskaber ønsker en etage for sig selv, på et hotel på amager.

Eller ønsker at netværke med kvinder, da de ofte har ganske særlige problemer i erhvervslivet, som f.eks. sexchikane og kolleger der storstilet anvender prostituerede og behandler alle kvinder som så. Eller at mændene rekrutterer fra deres lukkede mandeloger fyldt med seksuelle ritualer med prostituerede som kvinder er udelukket adgang fra. Ja, det kan være så meget.

Så meget alle de neo-puriranske kvinder ikke forstår.

Men modreaktionen er klar. Vi synes ikke halvnøgne mænd er lækre.

Vi er synes også at der findes bare bryster nok alle steder vi færdes på nettet og ønsker derfor brysterfri zoner i det offentlige rum, herunder cafeer, der så rammer de nybagte mødre. Men det er jo mændenes skaberværk .

Det samme gælder svømmehallen osv. Jeg tror bare det er et ønske om at kunne færdes frit i samfundet, uden at skulle konfronteres med bar hud og at blive overbegloet af det modsatte køn konstant.

Eller at blive konfronteret med sørgelige fact at hver 10. Barn misbruges seksuelt (jvf. Politikken) og der rent faktisk er pædofile alle steder. Men igen, det er jo mændenes ret til at blive tilfredsstillet seksuelt der fremherskes i samfundet.

Når man så går ind i et fællesbad et sted i østen, hvor kvinderne er tvangsgifte og har stærke kvindefællesskaber og de sidder længe og vasker, nusser og skubber hinanden på ryggen.

Så kan man godt som vesterlænding føle et stik af jalousi over en aseksuelle kropskontakt og nærhed kvinderne trodsalt får, i disse kulturer hvor de netop har fundet veje til at sørge for, at der også skal være plads til kvinders tilfredsstillelse.

For hvornår er det lige i sidst har vasket jeres kone på ryggen for at tilfredsstille hende, uden at kræve noget tilbage ?

Uden at det handler om sex som jo netop er en af kvindens forcer. Og uden at der springer et popupvindue frem 28 gange om dagen for at minde jer om det ?

Niels-Simon Larsen

@Katrine: "Kæbesex" i afsn. 7. Er det en stavefejl eller noget du selv dyrker?

Brian Pietersen

Katrhine..
de sælger mindre til mig hvis deres reklame er sexfikseret, faktisk slet ingen ting.

Dorte Jensen

Tidligere var der ingen der drømte om at klage eller tage anstød når jeg, i nøgen tilstand eller meget let påklædt, gebærdede mig rundt i egen have.

I dag vil jeg påstå, at såfremt der er nogle der ser mig nøgen eller meget let påklædt i egen have, så har de selv været ude om det.

Maya Nielsen

Ja man kunne tale om en macho-fiseret sexualkultur hvor den feminiserede sexualkultur nærmest er blevet fraværende eller dømt forkert...

og hvor mænds sexualiserings fokus er blevet gjort til den fælles sexualitet og den "rigtige måde"
Og dermed påstår jeg at de to køns tilgang til sexualitet er primært forskellige og je det tror jeg faktisk er realiteten der ikke tillades at findes i vores nuværende pornoficerede verdensbilled i lille DK..

alle de mænd der elsker analplugs kan sgu selv gå med deres analplugs og gerne i kæften for min skyld ;-)

Alt det sjove, der skete i 60'erne og 70'erne, måtte naturligvis udløse en reaktion fra bange bedste-borgere. Der går en fødekæde fra indre-missionske Erhard Jacobsen over angsten for AIDS, til de smalle læber i Dansk Folkeparti og SF og til puritanerne i Sundhedsforstyrelsen.
Ét er deres livsfornægtende og bornerte holdninger, men de bruger dem også til at udstøde, stemple og marginalisere de formastelige.
Anti-ryger kampagen udviklede sig til et "Nåh, du ryger! Har du også andre problemer?.
Det nyeste er Sundhedsforstyrelsen, der nu vil italesætte kampagner om at folk, der drikker sig en øl i det off. rum, nok også har andre (sociale) problemer. At drikke en øl offentligt giver lavkastestatus.
Hvem var det nu der sagde, at det handler om renhed? Blodets renhed, samfundslegemets renhed, nationens renhed. Vi er godt på vej, se blot hvor mange entartede børn, der sorteres fra inden fødslen.
Så det her handler om langt mere, end at gå i underhylere i egen have. Men de er da et symptom på hvor galt det står til.

Maya Nielsen

Ja 60erne var en spændende og optimistisk tid, hvordan kunne de jo også vide at fri kærlighed endte i fri sex men meget fragmenteret i en friere kærlighed...med mindre de da mente retten tiL IKKE AT ELSKE... Hver tid sine visioner, hvad er mon nutidens store og smukke visioner ?
min egen er et verdens-demokrati og et verdensparlament og en fælles løsning af vore globale klimaproblemer og forurenings problemer og fælles kamp for at bevare arternes mangfoldighed... Og gerne i en meget snarlig fremtid...
røvplugs eller ej Narcisus lever alt for godt !

Maya Nielsen

Den oprindelige betydening af det indiske ord for kaste (varna) betyder faktisk bare farve, således er det også en oprindelig Racisme /opdeling og adskildelse af Arierne fra den resterende og mørkere Indiske befolkning, der har været basis for hele kaste-systemet i Indien...Selv om mange Indere uanset kaste er blevet temmeligt brune med tiden og solen i dag, så er der stadig de mege meget mørkebrunere stammebefolkninger overalt i Indien ...som har været der mindst lige så længe som dem i de øverste kaster.

Katrine Woel

Niels simon larsen

Der skal selvfølgelig stå købesex selvom kæbesex forstået som resultatet Af voldelige forhold med brækkede kæber,lemmer m.m vist også vinder frem i samfundet som en naturlig del af det mandsdominerede fællesskab der fremmer mænds tilfredsstillelse samfundet.

Mihail Larsen

Nøgenhed

Jeg kan se, at en del af deltagerne i denne streng identificerer nøgenhed med sex. Det er ærgerligt.

Nøgne mennesker er smukke, og deres nøgenhed behøver på ingen måde at være en invitation til sex. I så fald ville adskillige museer være de rene pornobiografer, og en hel del statuer i gadebilledet burde stuves af vejen eller destrueres.

Det er angsten for nøgenhedens implicitte sexualitet, der tvinger masser af muslimske kvinder til at bære slør. Jeg synes, det er en fornærmelse mod mig som mand at insinuere, at jeg ikke kan se på en hel- eller halvnøgen kvinde (eller mand) uden at blive liderlig.

Er man et ustyrligt sexmonster, hvis man elsker Thøger Larsens sang fra 1923:

"Du danske sommer, jeg elsker dig,
skønt du så ofte har sveget mig.
Snart kolde farver i sky og vand,
snart nøgne piger ved hver en strand.
Mer, mer, mer
jeg dog dig elsker, hver gang du ler."

Eller ligefrem en pædofil, hvis man begejstres over J. F. Willumsens billede af "Badende børn på Skagen Strand" fra 1909 (se f.eks.: http://tilbygningen.dk/vaerkstedet/skulpturstudier/artikel/33).

En nøgenhed, der ikke er anmasende, kommerciel eller aggressiv, burde ikke kunne forarge nogen. Hvis man hævder, at det i sig selv er blufærdighedskrænkende (for andre) at gå rundt i sin have med underbukser på (eller på stranden m/k med bar overkrop), så må det skyldes, at de krænkede ikke selv kan skelne nøgenhed fra sex.

Det er synd for dem.

En af de bedste artikler jeg har læst

Det er ikke så lidt man skal lægge øre til fordi man formaster sig til ikke at være født som kvinde.

Måske kvinderne på denne tråd skulle kigge lidt indad. Det er trods alt jer der føder alle de mænd.

Maya Nielsen

MICHAIL larsen Nøgenhed kan da være rigtig smuk æstetisk set men et nøgent billede af sit barn tør man nok ikke længere hænge op i sin stue, mange børn ville opleve sig eksponerede for deres venners anderledes normer og det ville jo være synd og på samme måde om amn selv spankulerede rundt splitterevende når deres venner er på besøg... Vi lever i nutiden ikke med et fælles normsæt som samfund længere, og derfor påklæder måske de unge kvinder sig mere isvømmehaller og lign. Så de slipper for at opleve overbegloning fra liderlige personer, der ikke kan forholde sig alene æstetisk til deres krop...
Måske var der fordele i fortiden hvor mænd kunne være sammen med kvinder helt uden at tænke analhul og røvform hver gang de var i selskab med en yngre kvinde... Der var noget dejligt fredeligt og frit over det...Nu ved folk aldrig hvornår der kun står horny i øjnene på dem de møder...

Jeg har slev før ligget og taget solbad ved min blok ,men ærligt talt blev jeg så træt af at min alkoholiserede overbo der er blevet alene stod og gloede direkte ned på mig i flere timer ad gangen i sine alkoholiserede og sexdepriverede verden stinkende og møgbeskidt, så næh jeg teger ikke solbad mere og for ham er det jo et helt frit land med helt fri overbegloningret... Så jeg er gået ned under altankanten nu... Desværre for der er sgu så lidt plads. SOM JEG PLEJER AT SIGE TIL saudierne al den sexede tankegang de har om at tildække kvinder ville løses meget lettere ved at trække en sort sæk ned over mændenes øjne i stedet... Så kvinderne igen kan svinge brysterne under dans uden at få pornoblikket og en stakatoånde her der og allevegne og til alle tider...

Maya Nielsen

Må indrømme at jeg elsker at man nu kan sidde i enbil uden at skulle indhalere, desværre er jeg ikke rig nok til at have bil og derfor inhalerer jeg fortsat en helvedes masse ved det centrale busstoppested som ikke er delt op i rygere eller ikke rygere,men hvis der er plads går jeg længst muligt væk, ka sku ikke lide mosten mere, skønt 20år som ryger engang... Hvor det dog føles dejligt frit at kunne trække vejret dybt uden nikotin..
Nu magler vi så bare lidt begrænsning på de der tilsætningstoffer der puttes i mange af de nyere parfumer som folk dunster sit ind i... Et af stofferne, som åbenbart ikke kan lugtes af alle, virker nærmest som om det var et brækmiddel på mig, ikke allergi men voldsomt ubehag og lyst til at kaste op....De burde holde sig til de gamle naturlige noter i parfumerne.... Så vi ikke også skal til at indhalere det kemiske helvede i lutter neoliberal frihedsånd ...;-)

Jon W Leonon

Maya Nielsen, jeg vil gerne anbefale dig et par bøger :
1 : 'Listen Little Man' http://www.listenlittleman.com/
2 : 'Die Massenpsychologie des Faschismus'
Engelsk version her : http://www.whale.to/b/reich.pdf

@ Katrine Woel : Har du prøvet Burka ??

Jon W Leonon

Brok, brok og brok ..
Klodens rigeste og frieste Kvinder er I .
Og det eneste vi hører fra jer er evindeligt brok over hvor hårdt I har det og hvor store svin alle mænd er .
Personligt gider jeg ikke høre på al jeres forkælede femi-klynk mere.

Faktisk er der et ord for den ideal-kvinde Katrine Woel beskriver : Lesbisk !

Inger Sundsvald

Det er typisk at dem der brokker sig mest, brokker sig over at andre brokker sig. Jamen så gå dog et andet sted hen!

Inger Sundsvald

”Er vi blevet en nation af bornerte mimoser, der ser krænkelser alle vegne?”

Nej, vi er ej!

Der har altid været børnelokkere, og det var ikke alle i 70’erne der var frigjorte og uhæmmede og uden neurotiske og fascistoide træk. Også dengang var der såkaldt bornerte og puritanske mennesker, der fandt det ubehageligt at blive konfronteret med alt for megen nøgenhed.

Dengang var det nok ikke de samme der følte sig krænkede og var frigjorte, ligesom det i dag ikke er de samme, der deler alt på Facebook, som bliver krænket i svømmehallen.

Det er i det hele taget en rodet artikel, der postulerer, at der er et kollektivt ”vi” og på bedste agurketidsmaner pådutter ”os” et eller andet vanvittigt.

Martin Kaarup

Pis! De fik mig......men øhhh.... jeg havde sgu da heller ikke underhylder på den dag :o)

Inger Sundsvald

De der hylder placerer man da også de mærkeligste steder ;-)

Sider